Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prol ó g: Táto prezentácia obsahuje materiál, ktorý môžu niektorí ľudia považovať za rušivý. Ak vidíte tento materiál po p...
Úvodné slovo Zdroj : http://web.archive.org/web/20000414054656/http://www.petroleum.co.uk/speeches.htm “ Jedinečnosť ropy ...
Príprava na život po ropnom zlome <ul><li>André Angelantoni, zakladate ľ a p re z ident, PostPeakLiving.com </li></ul>...
2 . časť Protiargumenty 3. časť Dopady a odpovede 1 . časť Príbeh ropy ( doteraz )
Čo prinesie ďalšie desaťročie Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Finan čná  k r íza Ropný zlom Klimatická z...
Ropný zlom : Ponuka nestačí naplniť dopyt Zdroj: Management Information Solutions, Inc. Svetová ťažba ropy Normálne ŤAŽB...
Ťažba ropy v USA Historické údaje o ťažbe od Energ etickej Informa č n ej Administr ácie Ťažba ropy v tisícoch bareloc...
Nové polia nedokážu nahradiť pokles existujúcich polí Ťažba ropy Británia Mexi k o Nórsko Saud ská Ar á bia Hubbert ov  ...
Väčšina krajín je za zlomom ťažby Rusko (2 . ), N ó r sko (4 . ), Mexi k o (13 . ) oznámili varovanie o “ rýchlejšom ak...
Predpoklady EIA nesprávne  predpovedajú  neskorý zlom Zdroj : EIA, AEO2009 Predbežná správa Hist ória Projekcie Tekut...
<ul><li>Zo sledovaných 800 najväčších svetových ropných polí, dochádza u tých za ropným zlomom k ročnému poklesu ťažby o 6...
Konvenčné zásoby ropy
Model svetovej ťažby ropy podľa ASPO <60 mb/d eň Zdroj: Asociácia pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu Teraz sme tu Kva...
1900 1940 1980 2020 2060 Rok Ťažba nasleduje objavy Ročné objavy a ťažba Zlom objavov 1963 Zlom ťažby 2008 Časové oneskore...
Rastúca priepasť v konvenčných zásobách ropy Zdroj : Asoci ácia  pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu 1053 Gb ~ 2000 Gb
Éra ropy Prvá polovica Druhá polovica Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne oblasti Hlboké vody Ťažká voda Ropa...
Ropa tu je ... <ul><li>Na pevnine, alebo v jej blízkosti </li></ul><ul><li>Vo veľkých rezervoároch  „giganty“ a „supergig...
Ropa tu je ... <ul><li>Ďaleko od pobrežia alebo hlboko pod zemou </li></ul><ul><li>Roztrúsená v nedostupných malých poliac...
Modely ropného zlomu Skupina Dátum Poznámky ASPO 2010 d o 2012 <ul><li>Konvenčná ropa je kľúčový faktor </li></ul><ul><li...
Zdroj : Kjell Aleklett, Uppsala Global Energy Systems Group Najväčšie nevyužité polia sveta Pole Krajina Maximálny prietok...
Najväčšie nevyužité ropné polia sú v Iraku Zdroj : http://www.aspo-usa.org/aspousa4/proceedings/Wells_Peter_OPEC_ASPOUSA20...
Koľko máme času, aby sme sa celkom zbavili závislosti na rope ? <ul><li>Pri obyčajnom prezretí grafov sa zdá, že na to mám...
Koľko máme času NAOZAJ, aby sme sa zbavili závislosti na rope?
Veľké ropné „zovretie“ 2000 2020 2040 2060 2080 Roky Mili ó n ov  b arel ov / deň 85 40 Celkové množstvo dostupnej ropy ...
Päť najväčších exportérov 2005 Rok Miliárd barelov za rok 1 2 3 4 5 6 7 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 0 8 9 2032...
Ako bude vyzerať pokles ťažby ropy z pohľadu importujúcich krajín? PostPeakLiving.com <60 mb/d eň Zdroj: Asociácia pre št...
Kolaps čistého vývozu Dostupnosť ropy môže klesať OVEĽA rýchlejšie ako sa domnieva väčšina ľudí Máme  OVEĽA MENEJ času a ...
Obrovský rozsah problému
Zdroj: Management Information Solutions, Inc. Dopravná flotila v USA Dopravná flotila Počet Priemerná životnosť ( roky ) ...
Možné náhrady ropy Neexistuje spôsob ako získať  13 mili ó n ov barel ov  načas  Alternat í v a Nie je riešenie, preto...
Koniec 1. časti <ul><ul><li>Pozrite si 2. časť, aby ste sa zoznámili s protiargumentami k ropnému zlomu a mojimi odpoveďa...
Úvodné slovo “ Žiadna iná vec nie je pre našu budúcnosť tak zásadná ako energia. ” — prezident Obama, 26. januára 2009...
Príprava na Život po Ropnom Zlome <ul><li>André Angelantoni, prezident , PostPeakLiving.com </li></ul><ul><li>Na našej w...
“ Na svete je veľa ropy. Jej nedostatok nám nehrozí. ” Protiargument #1
Zásoby verzus rýchlosť ťažby “ Na svete je množstvo ropy... Viac ako bilión barelov len v samotných ropných pieskoch .” <u...
“ Pri súčasnej úrovni ťažby máme zásob na 40 rokov ... vždy sme mali zásob na 40 rokov . Ropné firmy prestávajú hľadať keď...
Bežný omyl o  zásobách a ťažbe Ťažba Ťažba Čas Čas Omyl #1 Predpoklad, že ťažba bude  rovnaká až kým sa ropa nevyčerpá ...
Bežný omyl o  zásobách a ťažbe Omyl #2 <ul><li>Veľké ropné spoločnosti už viac nenahrádzajú svoje rezervy </li></ul><ul>...
“ Keď cena ropy vzrastie, jednoducho sa od nej rýchlejšie odpútame .” Protiargument #2
Čas Magické pásmo cenovej stimulácie Cena Cena ropy J úl 2008 Keď cena ropy stúpne nad túto hranicu, nastávajú ekonomick...
Ropa v % H DP Zdroj : http://netenergy.theoildrum.com/node/5304 Vážna recesia Vážna recesia Súčasná recesia Reálna cena ...
Onedlho zostane už len drahá ropa V amerických dolároch z 2007 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ...
Onedlho zostane už len drahá ropa 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Čína L í bya Mexi...
“ Technológie nás zachránia .” Protiargument #3
Technológie nám umožnia používať menej ropy <ul><li>Dostupné elektrické autá ešte nie sú zatiaľ k dispozícii vo veľkých m...
Technológie nám umožnia ťažiť viac ropy <ul><li>Keď je po zásobách, je po nich ( viď ťažbu v USA a Británii , obe majú ...
“ S účinnosťou a úsporami budeme schopní pokles zvládnuť .” Protiargument #4
Účinnosť a šetrenie <ul><li>Predpokladajme, že 15  % zníženie možno dosiahnuť relatívne bezbolestne . Ak máme znižovať...
“ So všeobecnou mobilizáciou podobnou vojnovej mobilizácii sa môžeme včas presunúť k obnoviteľnej energii .” Protiargument...
Source: IEA, 2007 Ropa 34 , 3  % Jadro 6 , 5  % Uhlie 25 ,1 % OZE 13  % Neobn. odpad 0 , 2  % Spáliteľné OZE a obn...
Zdroj : IEEE (2007) Každý rok spotrebujeme jednu kubickú míľu ropy. Na jej nahradenie by sme potrebovali postaviť ... uho...
Koniec 2 . časti <ul><ul><li>Pozrite si 3. časť  aby ste sa dozvedeli o pravdepodobných ekonomických dopadoch ropného zl...
Úvodné slovo Zdroj : http://www.aspousa.org/index.php/2009/09/interview-with-sadad-al-husseini/ “ Často sa hovorí, že svet...
Príprava na život po ropnom zlome <ul><li>André Angelantoni, Pre z ident, PostPeakLiving.com </li></ul><ul><li>Na našej w...
Ekonomické dopady poklesu ťažby ropy
Zdroj : Hirsch ova  p re z ent ácia V ýsledky scenárov z Hirschovej správy Najoptimistickejšie možnosti Veľmi zlé Scen á...
Aký stav je dnes ? “ Už nemáme 10 či 20 rokov, s ktorými sme uvažovali v dvoch zo scenárov .” — Dr. Robert Hirsch, Hlavn...
Zdroj : Mitig ácia maximálnej ťažby ropy: scenáre nedostatku , Hirsch, 2008 2006 1986 Na rope stále sme závislí ! Rast sve...
Celkový dlh na úverovom trhu v % H DP 2010 Rok 1940 1960 1920 140 160 180 200 220 240 260 Zdroj : Ned Davis Research 280...
Model skorého schodiska Čas E k ono mika 147 $ 200 $? ? Cena ropy Cena ropy Cena ropy Teraz sme tu
Model skorého schodiska Čas E k onom ika Ekonomický kolaps neznamená sociálny kolaps . Treba začať reorganizáciu teraz. Te...
Dopad na výrobu jedla
Rok Zdroj : Popul ácia a Energ ia , Graham Zabel Fosílne palivá umožnili vyšší počet ľudí na svete Popul ácia v  miliard...
Scenáre budúcnosti
Možné scenáre budúcnosti ‘ Mad Max’ Stabilita pomocou čistých technológií Techno- fantázia Kreatívny zostup Earth Stewar...
Rôzne „vysvetlenia“
Do cesty prichádzajú  spoločenské „vysvetlenia“ “ Do problémov vás nedostáva to, čo neviete.  Ale to, čo viete s istotou...
Spoznávate sa v jednom z týchto vysvetlení ? <ul><li>“ Zachráni nás technológia , bolo to tak vždy .” </li></ul><ul><li>“...
Návrh Otestujte si svoje vysvetlenie !
Pripravte sa na tieto trendy
Kľúčový trend : Bude stále ťažšie nájsť si prácu  a príjmy budú klesať
Hierarchia potrieb podľa Maslowa Fyziologické ( základné ) potreby  jedlo , voda , úkryt Bezpečnostné potreby  ochra...
“ Poskytujem príjemné služby alebo poskytujem potrebné služby ?” Ako ste pre vašu komunitu užitočný ?
<ul><li>Farmár </li></ul><ul><li>Zvárač </li></ul><ul><li>Mechanik elektromobilov </li></ul><ul><li>Tesár </li></ul><ul><l...
Kľúčová udalosť : Nedostatok paliva
Kľúčový trend : Virtu álny  majetok bude  zväčša bezcenný
Peniaze majú hodnotu  iba vďaka dôvere
Zdroj : IEA, 2007 Naša závislosť na fosílnych palivách OZE 13  % Ropa 34 , 3  % Jadro 6 , 5  % Uhlie 25 , 1  % Neobno...
Naša závislosť na fosílnych palivách Cenné papiere Ropa Uhlie Zemný plyn Akcie Dôchodky Nehnuteľnosti
Použité s povolením .
Klesajúca dostupnosť energie nedokáže udržať všetok nahromadený dlh, ktorý dnes existuje. Takže – v určitej chvíli – súčas...
Kedy sa súčasný  systém zrúti ? September 2008 Ďalšia úverová panika ? Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne ...
Nespoliehajte sa na oficiálne projekcie Ekonomická predpoveď Aktuálny výsledok
Vytvorte lokálnu menu . Jedna z najcennejších iniciatív v komunite, s ktorou m ôžete začať hneď teraz
Zďaleka nie bezmocní
Čo nemôžeme ovplyvniť Čo môžeme ovplyvniť Ekonomika bude klesať  spolu s poklesom ťažby ropy Ako budeme reagovať jednotli...
Čaká nás  obdobie  veľkého rozmachu kreativity !
Najvýraznejší trend : Relo k aliz ácia
Naše komunity Doteraz mohli byť kdekoľvek na svete Teraz budú hneď za vedľajším rohom Skupiny / Organiz ácie Jednotlivci /...
<ul><li>Reakcia komunity na ropný zlom, klimatickú zmenu a rýchlo miznúcu globalizovanú ekonomiku </li></ul><ul><li>www.Tr...
Záverečné úvahy <ul><ul><li>Informácie, ktoré som vám povedal, si overte </li></ul></ul><ul><ul><li>Začnite hneď teraz </l...
<ul><li>Komplexný kurz do šiestimi lekciami </li></ul><ul><li>Pod vedením expertov, ktorí sa pripravovali roky </li></ul><...
Kurz „Nekrachnutia“ „ V každej lekcii sme zažili okamih Aha!, keď sme sa naučili niečo významné na čom sme dovtedy nepomys...
Pripravte sa s PostPeakLiving.com <ul><ul><li>Trvalo udržateľný život po ropnom zlome </li></ul></ul><ul><ul><li>Všetko o ...
Poďakovanie : Richard Heinberg, Dr. Robert Hirsch, Dr. Colin Campbell, ASPO, Jeffrey Brown, Samuel Foucher, TheOilDrum.com...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preparing the oilstory-all_svk

2,465 views

Published on

ropný zlom a adaptácia na jeho dopady

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Preparing the oilstory-all_svk

 1. 1. Prol ó g: Táto prezentácia obsahuje materiál, ktorý môžu niektorí ľudia považovať za rušivý. Ak vidíte tento materiál po prvý krát, môžete zažiť pocit „ach-nie“. To je normálne a sľubujeme, že toto vymizne – obzvlášť keď začnete plánovať svoj nový život.
 2. 2. Úvodné slovo Zdroj : http://web.archive.org/web/20000414054656/http://www.petroleum.co.uk/speeches.htm “ Jedinečnosť ropy spočíva v jej strategickom význame... Energia je skutočne základ svetovej ekonomiky. Je to základný, fundamentálny stavebný kameň svetovej ekonomiky. Je iná ako všetky ostatné komodity. ” — Dick Cheney, 46 . americký v ice- p re z ident ( a výkonný predseda Halliburton u v roku 1999)
 3. 3. Príprava na život po ropnom zlome <ul><li>André Angelantoni, zakladate ľ a p re z ident, PostPeakLiving.com </li></ul><ul><li>Na našej webovej stránke môžete : </li></ul><ul><li>Registrovať sa na prípravné kurzy </li></ul><ul><li>Prečítať si zadarmo online knihu Sprievodca pre Život po ropnom zlome </li></ul><ul><li>Objednať si náš pravidelný spravodaj </li></ul>O k t ó ber 2009 1. časť Príbeh ropy
 4. 4. 2 . časť Protiargumenty 3. časť Dopady a odpovede 1 . časť Príbeh ropy ( doteraz )
 5. 5. Čo prinesie ďalšie desaťročie Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Finan čná k r íza Ropný zlom Klimatická zmena 147 $ Ropa Rozsiahle lesné požiare , miznúce ľ adovce a rozsiahle suchá Milióny nezamestnaných
 6. 6. Ropný zlom : Ponuka nestačí naplniť dopyt Zdroj: Management Information Solutions, Inc. Svetová ťažba ropy Normálne ŤAŽBA ROPY napĺňa dopyt Rastúca cena a nedostatok ŤAŽBA dosahuje maxima a klesá ( dosahuje zlom )
 7. 7. Ťažba ropy v USA Historické údaje o ťažbe od Energ etickej Informa č n ej Administr ácie Ťažba ropy v tisícoch bareloch za deň 48 štátov USA Aljaška Hlboká voda > 500m
 8. 8. Nové polia nedokážu nahradiť pokles existujúcich polí Ťažba ropy Británia Mexi k o Nórsko Saud ská Ar á bia Hubbert ov zlom
 9. 9. Väčšina krajín je za zlomom ťažby Rusko (2 . ), N ó r sko (4 . ), Mexi k o (13 . ) oznámili varovanie o “ rýchlejšom ako predpokladanom ” poklese ťažby v roku 2009
 10. 10. Predpoklady EIA nesprávne predpovedajú neskorý zlom Zdroj : EIA, AEO2009 Predbežná správa Hist ória Projekcie Tekuté palivá Zemný plyn Uhlie Elektrina z jadra Obn. zdroje mimo vody Elektrina z vody
 11. 11. <ul><li>Zo sledovaných 800 najväčších svetových ropných polí, dochádza u tých za ropným zlomom k ročnému poklesu ťažby o 6,7 % po dodatočných investíciách, a rýchlosť poklesu sa zvyšuje </li></ul><ul><li>Skutočná rýchlosť poklesu bude vyššia pre rušenie projektov </li></ul><ul><li>V priebehu iba 20 rokov musí ropný priemysel zabezpečiť ropný priemysel ťažbu rovnú štyrom Saudským Arábiam, len aby sa ťažba udržala na dnešnej úrovni </li></ul><ul><li>Ak by sa obnovil rast , potrebovali by sme ekvivalent šiestich Saudských Arábií </li></ul><ul><li>“ Je veľmi neisté, že všetky potrebné investície sa uskutočnia ” strana 223 WEO 2008 </li></ul>Medzinárodná energetická agentúra (IEA) Zdroj : IEA, Svetový energetický výhľad 2008
 12. 12. Konvenčné zásoby ropy
 13. 13. Model svetovej ťažby ropy podľa ASPO <60 mb/d eň Zdroj: Asociácia pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne oblasti Hlboké vody Ťažká ropa Ropa Ťažba ropy (mb/deň)
 14. 14. 1900 1940 1980 2020 2060 Rok Ťažba nasleduje objavy Ročné objavy a ťažba Zlom objavov 1963 Zlom ťažby 2008 Časové oneskorenie 45 rokov
 15. 15. Rastúca priepasť v konvenčných zásobách ropy Zdroj : Asoci ácia pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu 1053 Gb ~ 2000 Gb
 16. 16. Éra ropy Prvá polovica Druhá polovica Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne oblasti Hlboké vody Ťažká voda Ropa Ťažba ropy (mb/deň)
 17. 17. Ropa tu je ... <ul><li>Na pevnine, alebo v jej blízkosti </li></ul><ul><li>Vo veľkých rezervoároch „giganty“ a „supergiganty“ </li></ul><ul><li>Získavaná z bezpečných a priateľských území </li></ul><ul><li>Ľahká a kvalitná </li></ul><ul><li>Lacná na výrobu – 1-10 dolárov /barrel </li></ul>Zdroj : Michael Klare
 18. 18. Ropa tu je ... <ul><li>Ďaleko od pobrežia alebo hlboko pod zemou </li></ul><ul><li>Roztrúsená v nedostupných malých poliach </li></ul><ul><li>Umiestnená v nepriateľských , politicky nebezpečných či hazardných oblastiach </li></ul><ul><li>Ťažká a nekvalitná </li></ul><ul><li>Veľmi drahá +80 dolárov </li></ul>Ropa tu je ... <ul><li>Na pevnine alebo v jej blízkosti </li></ul><ul><li>Vo veľkých rezervoároch „ giant y“ a „ supergi g ant y“ </li></ul><ul><li>Získavaná z bezpečných a priateľských území </li></ul><ul><li>Ľahká a kvalitná </li></ul><ul><li>Lacná na výrobu – 1 -10 dolárov /barrel </li></ul>Zdroj : Michael Klare
 19. 19. Modely ropného zlomu Skupina Dátum Poznámky ASPO 2010 d o 2012 <ul><li>Konvenčná ropa je kľúčový faktor </li></ul><ul><li>Pravdepodobne prehodnotí na 2008 </li></ul>Shell Oil 2015 <ul><li>Predpokladá, že finančná kríza nezruší plánované projekty </li></ul>Total Pravdepodobne nie neskôr ako v 2015 “ svetová ťažba ropy neprekročí 90 mb/d eň ” Neftex (Toyota) 2020 <ul><li>Ira k zvýši ťažbu na 7 mb/d eň </li></ul><ul><li>Saud ská Ar á bia v tomto období nezaznamená pokles </li></ul>IEA 2020 Vyžaduje masívne investície ( deje sa však pravý opak ) EIA 2037 Ropa sa neobjavuje tak rýchlo, ako predpokladá ich model
 20. 20. Zdroj : Kjell Aleklett, Uppsala Global Energy Systems Group Najväčšie nevyužité polia sveta Pole Krajina Maximálny prietok (kbpd) Rok zlomu Tengiz Kaza c hstan 825 2012 Severné polia Ku v a j t 900 2013 Majnoon Ira k 1000 2018 West Qurnah Ira k 550 2015 Halfayah Ira k 250 2014 Nahr-Umr Ira k 500 2017 Nasiryah Ira k 300 2016 Zakum Upper Abu Dhabi 700 2013 Ratawi Ira k 200 2013 Tuba Ira k 180 2015
 21. 21. Najväčšie nevyužité ropné polia sú v Iraku Zdroj : http://www.aspo-usa.org/aspousa4/proceedings/Wells_Peter_OPEC_ASPOUSA2008.pdf Irak – Predpoveď produkčnej kapacity?? Celkovo zvyšných: 177 miliárd barelov Ťažba ku koncu roku 2007: 31 miliárd barelov
 22. 22. Koľko máme času, aby sme sa celkom zbavili závislosti na rope ? <ul><li>Pri obyčajnom prezretí grafov sa zdá, že na to máme ešte približne 100 rokov </li></ul><ul><li>Krajiny dovážajúce ropu majú ešte iný VEĽKÝ problém </li></ul><ul><li>Dovozcovia ropy môžu doviesť iba tú ropu, ktorú nespotrebujú vývozcovia ropy doma </li></ul><ul><li>Dotácie na ropu dávajú exportérom ropy iba málo dôvodov na šetrenie (benzín stojí často menej ako 7 korún za liter) </li></ul>
 23. 23. Koľko máme času NAOZAJ, aby sme sa zbavili závislosti na rope?
 24. 24. Veľké ropné „zovretie“ 2000 2020 2040 2060 2080 Roky Mili ó n ov b arel ov / deň 85 40 Celkové množstvo dostupnej ropy PostPeakLiving.com Svetová ťažba Spotreba exportujúcich krajín Žiadna ropa na svetových trhoch ?
 25. 25. Päť najväčších exportérov 2005 Rok Miliárd barelov za rok 1 2 3 4 5 6 7 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 0 8 9 2032 Súčasná ťažba (EIA) <ul><li>Saud ská Ar á bia </li></ul><ul><li>Rus ko </li></ul><ul><li>N ó r sko </li></ul><ul><li>Ir á n </li></ul><ul><li>Spojené arabské emiráty </li></ul>34 % vyčerpaných do 2010 61% vyčerpaných do 2015 80 % vyčerpaných do 2020 93% vyčerpaných do 2025
 26. 26. Ako bude vyzerať pokles ťažby ropy z pohľadu importujúcich krajín? PostPeakLiving.com <60 mb/d eň Zdroj: Asociácia pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne oblasti Hlboké vody Ťažká ropa Ropa Ťažba ropy (mb/deň)
 27. 27. Kolaps čistého vývozu Dostupnosť ropy môže klesať OVEĽA rýchlejšie ako sa domnieva väčšina ľudí Máme OVEĽA MENEJ času a energie (doslova) na vybudovanie obnoviteľných zdrojov potrebných pre civilizáciu
 28. 28. Obrovský rozsah problému
 29. 29. Zdroj: Management Information Solutions, Inc. Dopravná flotila v USA Dopravná flotila Počet Priemerná životnosť ( roky ) Náklady výmeny polovice vozidiel ( v dolároch z roku 2006 ) Autá 140 mili ó n ov 17 1 , 6 bilióna $ Ľahké nákl. autá , SUV, atď 60 mili ó n ov 16 1 , 3 bilióna $ Ťažké kamióny , autobusy 7 , 5 mili ó n a 28 1 , 7 bilióna $ Lietadlá 8,500 22 0 , 3 bilióna $
 30. 30. Možné náhrady ropy Neexistuje spôsob ako získať 13 mili ó n ov barel ov načas Alternat í v a Nie je riešenie, pretože ... Barrelov za deň Jadro Poskytujú teplo alebo elektrinu nie tekuté palivo! 0 Vietor Slnko Príliv a odliv Geotermálna energia Vodík Neekonomické a bez infraštruktúry 0 Etanol, Bio nafta Neekonomické a nedostatočné 650,000 Ropné bridlice Príliš drahé 0 Ropné piesky Nedostatočné 1,100,000 Skvapaľňovanie uhlia Extrémne drahé , long lead time 0
 31. 31. Koniec 1. časti <ul><ul><li>Pozrite si 2. časť, aby ste sa zoznámili s protiargumentami k ropnému zlomu a mojimi odpoveďami na ne </li></ul></ul><ul><ul><li>V 3. časti rozoberieme pravdepodobné ekonomické dopady ropného zlomu a vhodný spôsob, ako na situáciu môžete reagovať </li></ul></ul>
 32. 32. Úvodné slovo “ Žiadna iná vec nie je pre našu budúcnosť tak zásadná ako energia. ” — prezident Obama, 26. januára 2009* “ Bili sme na poplach v novembri 2007 a v novembri 2008 vo Výh ľade svetovej energie mohli zvony zvoniť omnoho hlasnejšie. ... Teraz je to na vládach, varovali sme ich .&quot; — Fatih Birol, hlavný ekonóm, Medzinárodná energetická agentúra † , apríl 2008, Žurnál Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy http://www.energybulletin.net/node/43083 *http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/26/AR2009012601147_pf.html
 33. 33. Príprava na Život po Ropnom Zlome <ul><li>André Angelantoni, prezident , PostPeakLiving.com </li></ul><ul><li>Na našej webovej stránke môžete: </li></ul><ul><li>Zaregistrovať sa na kurzy </li></ul><ul><li>Prečítať si zadarmo online knihu Sprievodca pre Života po Ropnom Zlome </li></ul><ul><li>Objednať si náš pravidelný spravodaj </li></ul>O k t ó ber 2009 2. časť Protiargumenty
 34. 34. “ Na svete je veľa ropy. Jej nedostatok nám nehrozí. ” Protiargument #1
 35. 35. Zásoby verzus rýchlosť ťažby “ Na svete je množstvo ropy... Viac ako bilión barelov len v samotných ropných pieskoch .” <ul><li>Ropný zlom je o rýchlosti akou sa ropa dostáva na trh, nie o veľkosti zásob. </li></ul><ul><li>Ropa ložísk pod morom a z ropných pieskov sa na trhy dostáva pomaly . </li></ul><ul><li>Povedzme že máte 10 0 miliónov dolárov v banke, ale môžete si vybrať len 100 dolárov mesačne. Ktoré číslo je dôležitejšie pre váš každodenný život? </li></ul>
 36. 36. “ Pri súčasnej úrovni ťažby máme zásob na 40 rokov ... vždy sme mali zásob na 40 rokov . Ropné firmy prestávajú hľadať keď majú dosť ropy „vo vrecku“.“ Protiargument #1 ( variácia )
 37. 37. Bežný omyl o zásobách a ťažbe Ťažba Ťažba Čas Čas Omyl #1 Predpoklad, že ťažba bude rovnaká až kým sa ropa nevyčerpá Skutočnosť je taká, že ťažba klesá
 38. 38. Bežný omyl o zásobách a ťažbe Omyl #2 <ul><li>Veľké ropné spoločnosti už viac nenahrádzajú svoje rezervy </li></ul><ul><li>Exxon u sa to skoro podarilo len preto, že do zásob započítal ropné piesky </li></ul><ul><li>Ťažba ropy z ropných pieskov sa vôbec nepodobá ťažbe z vrtov – je to banská aktivita, ktorá sa nedá rýchlo zrýchliť </li></ul>
 39. 39. “ Keď cena ropy vzrastie, jednoducho sa od nej rýchlejšie odpútame .” Protiargument #2
 40. 40. Čas Magické pásmo cenovej stimulácie Cena Cena ropy J úl 2008 Keď cena ropy stúpne nad túto hranicu, nastávajú ekonomické škody Pri cenách pod touto hranicou sú stimuly na prechod k alternatívam nedostatočné
 41. 41. Ropa v % H DP Zdroj : http://netenergy.theoildrum.com/node/5304 Vážna recesia Vážna recesia Súčasná recesia Reálna cena ropy Výdaje na ropu v % HDP Dolárov z barel ropy
 42. 42. Onedlho zostane už len drahá ropa V amerických dolároch z 2007 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Čína L í bya Mexi k o Británia Severné more Brazília hlboké vody Hlboké vody Mexického zálivu USA Hlboké vody Angoly Hlboké vody Nigérie Kanadské ropné piesky Ostatné štáty Južnej a Severnej Ameriky Saudská Arábia Ostatné štáty Blízkeho východu Ruská federácia Ostatné štáty Južnej Ameriky, Európy, Euroázie a Afriky Ostatné štáty Severnej Ameriky Interval medzných nákladov (celý cyklus) Na základe modelov Na základe odhadov Kumulatívne množstvo (mil ióny barelov / deň ) Zdroj : Ratcheting Down: Ropa a globálna úverová kríza , CERA, 2008
 43. 43. Onedlho zostane už len drahá ropa 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Čína L í bya Mexi k o Británia Severné more Brazília hlboké vody Hlboké vody Mexického zálivu USA Hlboké vody Angoly Hlboké vody Nigérie Kanadské ropné piesky Ostatné štáty Južnej a Severnej Ameriky Saudská Arábia Ostatné štáty Blízkeho východu Ruská federácia Ostatné štáty Južnej Ameriky, Európy, Euroázie a Afriky Ostatné štáty Severnej Ameriky Interval medzných nákladov (celý cyklus) Na základe modelov Na základe odhadov Kumulatívne množstvo (mil ióny barelov / deň ) Zdroj : Ratcheting Down: Ropa a globálna úverová kríza , CERA, 2008
 44. 44. “ Technológie nás zachránia .” Protiargument #3
 45. 45. Technológie nám umožnia používať menej ropy <ul><li>Dostupné elektrické autá ešte nie sú zatiaľ k dispozícii vo veľkých množstvách a nebudú ešte mnoho rokov </li></ul><ul><li>Sľubne vyzerajúce technológie potrebujú čas na to, aby sa dostali z laboratórií do masovej spotreby </li></ul>
 46. 46. Technológie nám umožnia ťažiť viac ropy <ul><li>Keď je po zásobách, je po nich ( viď ťažbu v USA a Británii , obe majú prístup k najlepšej technológii ) </li></ul><ul><li>Technológie nezvýšili výrazne množstvo vyťaženej ropy , len urýchlili ťažbu (väčšie vrty) </li></ul><ul><li>Tieto technológie majú sklon vytvárať rýchlejší pokles </li></ul><ul><li>Nemôžeme ďalej odďaľovať zlom – len zľahčiť pokles za ním </li></ul>
 47. 47. “ S účinnosťou a úsporami budeme schopní pokles zvládnuť .” Protiargument #4
 48. 48. Účinnosť a šetrenie <ul><li>Predpokladajme, že 15 % zníženie možno dosiahnuť relatívne bezbolestne . Ak máme znižovať spotrebu ďalej alebo rýchlejšie, bude dochádzať k ťažkým ekonomickým dopadom . </li></ul><ul><li>Keďže je očakávaná rýchlosť poklesu nad 5 % ročne , efektívnosť a šetrenie nám získa najviac tri roky . </li></ul>
 49. 49. “ So všeobecnou mobilizáciou podobnou vojnovej mobilizácii sa môžeme včas presunúť k obnoviteľnej energii .” Protiargument #5
 50. 50. Source: IEA, 2007 Ropa 34 , 3 % Jadro 6 , 5 % Uhlie 25 ,1 % OZE 13 % Neobn. odpad 0 , 2 % Spáliteľné OZE a obn. odpad 10 , 6 % Voda 2 , 2 % Ostatné 0 , 5 % Zemný plyn 20 , 9 % Geoterm á l na en. 0 , 414 % Vietor 0 , 064 % Slnko 0 , 039 % Príliv a odliv 0 , 0004 % Veľkosť problému Kde sú obnoviteľné zdroje dnes ? Obnoviteľná energia tvorí, bohužiaľ, iba veľmi malé percento našej celkovej spotreby energie.
 51. 51. Zdroj : IEEE (2007) Každý rok spotrebujeme jednu kubickú míľu ropy. Na jej nahradenie by sme potrebovali postaviť ... uhoľných elektrární veterných turbín Solárnych panelov jadrových elektrární Priehrady Tri úžiny ... každý rok po dobu 50 rokov
 52. 52. Koniec 2 . časti <ul><ul><li>Pozrite si 3. časť aby ste sa dozvedeli o pravdepodobných ekonomických dopadoch ropného zlomu a ako sa na ne môžete pripraviť </li></ul></ul>
 53. 53. Úvodné slovo Zdroj : http://www.aspousa.org/index.php/2009/09/interview-with-sadad-al-husseini/ “ Často sa hovorí, že svetová ťažba ropy je stabilizovaná. Toto tvrdenie ale vychádza z nedostatku informácií, alebo nedostatku výskumu… Medzinárodná energetická agentúra nedávno informovala o podobných číslach. Fakt je ten, že nie je dostatok projektov. Nie je dosť novej ťažobnej kapacity na to, v nasledujúcich 5-6 rokoch, aby to kompenzovalo globálny pokles.” — Sadad Al-Husseini, bývalý výkonný viceprezident prieskumu a ťažby pre Saudi Aramco (Saudská ropná spoločnosť, zodpovedná za 1/8 svetovej produkcie ropy)
 54. 54. Príprava na život po ropnom zlome <ul><li>André Angelantoni, Pre z ident, PostPeakLiving.com </li></ul><ul><li>Na našej webovej stránke môžete : </li></ul><ul><li>Registrovať sa na prípravné kurzy </li></ul><ul><li>Prečítať sa zadarmo online knihu Sprievodca pre Život po ropnom zlome </li></ul><ul><li>Objednať si náš pravidelný bulletin </li></ul>O k t ó ber 2009 3. časť Dopady a odpovede
 55. 55. Ekonomické dopady poklesu ťažby ropy
 56. 56. Zdroj : Hirsch ova p re z ent ácia V ýsledky scenárov z Hirschovej správy Najoptimistickejšie možnosti Veľmi zlé Scen á r I Žiadne opatrenia Vážne problémy Sc e n á r II Mitig ácia začne 10 rokov pred ropným zlomom Žiadne problémy ? Scenár III Mitigácia začne 20 rokov pred ropným zlomom
 57. 57. Aký stav je dnes ? “ Už nemáme 10 či 20 rokov, s ktorými sme uvažovali v dvoch zo scenárov .” — Dr. Robert Hirsch, Hlavný autor dnes slávnej Hirsch ovej správy , ASPO Newsletter Vol. 4 No. 35 (September 2009)
 58. 58. Zdroj : Mitig ácia maximálnej ťažby ropy: scenáre nedostatku , Hirsch, 2008 2006 1986 Na rope stále sme závislí ! Rast svetového HDP Rast ťažby ropy 1990 1994 1998 2002 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 %
 59. 59. Celkový dlh na úverovom trhu v % H DP 2010 Rok 1940 1960 1920 140 160 180 200 220 240 260 Zdroj : Ned Davis Research 280 300 320 1980 2000 1930 1950 1970 1990 Mar 31, 2008 Dlh = 49.0 miliardy $ Mar 31, 2008 H DP = 14.2 miliardy $ Súčasná úroveň dlhu 340 = 349 % % Úroveň dlhu na začiatku Veľkej depresie
 60. 60. Model skorého schodiska Čas E k ono mika 147 $ 200 $? ? Cena ropy Cena ropy Cena ropy Teraz sme tu
 61. 61. Model skorého schodiska Čas E k onom ika Ekonomický kolaps neznamená sociálny kolaps . Treba začať reorganizáciu teraz. Teraz sme tu
 62. 62. Dopad na výrobu jedla
 63. 63. Rok Zdroj : Popul ácia a Energ ia , Graham Zabel Fosílne palivá umožnili vyšší počet ľudí na svete Popul ácia v miliardách Populácia vďaka biomase Populácia vďaka uhliu Populácia vďaka rope Populácia vďaka zemnému plynu Takmer 8 kalórií energie uhľovodíkov na každú kalóriu jedla Takmer 24 k al ó ri í energie uhľovodíkov na každú kalóriu ryby
 64. 64. Scenáre budúcnosti
 65. 65. Možné scenáre budúcnosti ‘ Mad Max’ Stabilita pomocou čistých technológií Techno- fantázia Kreatívny zostup Earth Stewardship Priemyselný vzostup Pred industri á l na kultúra Poľnohospodárstvo Pred 1 0,000 rokmi Priemyselná revolúcia Rozkvet populácie <ul><li>Fosílne palivá </li></ul><ul><li>Spotreba zdrojov </li></ul><ul><li>Znečistenie </li></ul><ul><li>Popul ácia </li></ul>Ropný zlom (2008) Čas Upravené podľa : Scenáre budúcnosti , David Holmgren
 66. 66. Rôzne „vysvetlenia“
 67. 67. Do cesty prichádzajú spoločenské „vysvetlenia“ “ Do problémov vás nedostáva to, čo neviete. Ale to, čo viete s istotou, ale nie je to pravda .” — Mark Twain “ Práve objavili 5 miliárd barelov . Aký problém ?” “ A v ropných pieskoch sa ukrývajú miliardy barelov !”
 68. 68. Spoznávate sa v jednom z týchto vysvetlení ? <ul><li>“ Zachráni nás technológia , bolo to tak vždy .” </li></ul><ul><li>“ Ľudia rozprávajú o ropnom zlome už roky a doteraz nikdy nemali pravdu .” </li></ul><ul><li>“ To len ropné spoločnosti manipulujú trh, aby zarobili viac peňazí .” </li></ul><ul><li>“ Je to pokus liberálov vytvoriť nový poriadok sveta. ” </li></ul><ul><li>“ Než dôjde ropa, môžeme jej spotrebovať ešte veľa .” </li></ul><ul><li>“ Environmentalisti sa už roky snažia nás prehovoriť, aby sme žili v stanoch a bez áut .” </li></ul>
 69. 69. Návrh Otestujte si svoje vysvetlenie !
 70. 70. Pripravte sa na tieto trendy
 71. 71. Kľúčový trend : Bude stále ťažšie nájsť si prácu a príjmy budú klesať
 72. 72. Hierarchia potrieb podľa Maslowa Fyziologické ( základné ) potreby jedlo , voda , úkryt Bezpečnostné potreby ochrana pred hladom a násilím Psychologic ké potreby láska , spolunáležitosť , sexu álna intim ita Potreby postavenia sebaistota , kariéra Seba realizácia seba-uplatnenie Najzraniteľnejšie zamestnania sú tie, ktoré : a) silno závisia na fosílnych palivách ( lietadlá , autá , turi z m us ) b) Uspokojujú vrch pyramídy . Teraz budeme uspokojovať hlavne tieto potreby } Sme dosť bohatí na uspokojenie týchto potrieb }
 73. 73. “ Poskytujem príjemné služby alebo poskytujem potrebné služby ?” Ako ste pre vašu komunitu užitočný ?
 74. 74. <ul><li>Farmár </li></ul><ul><li>Zvárač </li></ul><ul><li>Mechanik elektromobilov </li></ul><ul><li>Tesár </li></ul><ul><li>Klempia r </li></ul><ul><li>Ele ktrikár </li></ul><ul><li>Zdravotník </li></ul><ul><li>Vymáhanie práva & bezpečnosť </li></ul><ul><li>Inštalatér obnoviteľných zdrojov </li></ul>Potrebné služby Príjemné služby <ul><li>Pestún </li></ul><ul><li>Kozmetička </li></ul><ul><li>Predavač drahého tovaru </li></ul><ul><li>Výrobca drahého tovaru </li></ul><ul><li>Zamestnanie v turistickom ruchu </li></ul><ul><li>Vyššie vzdelanie </li></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Zábavný priemysel </li></ul><ul><li>Masér </li></ul><ul><li>Burzový maklér </li></ul>
 75. 75. Kľúčová udalosť : Nedostatok paliva
 76. 76. Kľúčový trend : Virtu álny majetok bude zväčša bezcenný
 77. 77. Peniaze majú hodnotu iba vďaka dôvere
 78. 78. Zdroj : IEA, 2007 Naša závislosť na fosílnych palivách OZE 13 % Ropa 34 , 3 % Jadro 6 , 5 % Uhlie 25 , 1 % Neobnoviteľný odpad 0 , 2 % Zemný plyn 20 , 9 %
 79. 79. Naša závislosť na fosílnych palivách Cenné papiere Ropa Uhlie Zemný plyn Akcie Dôchodky Nehnuteľnosti
 80. 80. Použité s povolením .
 81. 81. Klesajúca dostupnosť energie nedokáže udržať všetok nahromadený dlh, ktorý dnes existuje. Takže – v určitej chvíli – súčasný ekonomický systém zlyhá. Rozhodujúca skutočnosť
 82. 82. Kedy sa súčasný systém zrúti ? September 2008 Ďalšia úverová panika ? Teraz sme tu Kvapalná časť zemného plynu Polárne oblasti Hlboké vody Ťažká ropa Ropa Ťažba ropy (mb/deň) Zdroj: Asociácia pre štúdium zlomu ropy a zemného plynu
 83. 83. Nespoliehajte sa na oficiálne projekcie Ekonomická predpoveď Aktuálny výsledok
 84. 84. Vytvorte lokálnu menu . Jedna z najcennejších iniciatív v komunite, s ktorou m ôžete začať hneď teraz
 85. 85. Zďaleka nie bezmocní
 86. 86. Čo nemôžeme ovplyvniť Čo môžeme ovplyvniť Ekonomika bude klesať spolu s poklesom ťažby ropy Ako budeme reagovať jednotlivo a ako na úrovni komunity
 87. 87. Čaká nás obdobie veľkého rozmachu kreativity !
 88. 88. Najvýraznejší trend : Relo k aliz ácia
 89. 89. Naše komunity Doteraz mohli byť kdekoľvek na svete Teraz budú hneď za vedľajším rohom Skupiny / Organiz ácie Jednotlivci / Rodiny Podnikanie
 90. 90. <ul><li>Reakcia komunity na ropný zlom, klimatickú zmenu a rýchlo miznúcu globalizovanú ekonomiku </li></ul><ul><li>www.TransitionUS.org </li></ul><ul><li>www.TransitionTowns.org mimo USA </li></ul>Poznámka : Post Peak Living plne podporuje, ale nie je v spojení s Transition US alebo Transition Towns.
 91. 91. Záverečné úvahy <ul><ul><li>Informácie, ktoré som vám povedal, si overte </li></ul></ul><ul><ul><li>Začnite hneď teraz </li></ul></ul>
 92. 92. <ul><li>Komplexný kurz do šiestimi lekciami </li></ul><ul><li>Pod vedením expertov, ktorí sa pripravovali roky </li></ul><ul><li>Všetko online — žiadne cestovanie </li></ul><ul><li>Vytvorte a začnite uskutočňovať plány na dopravu, produkciu jedla, zdravie, zamestnanie po ropnom zlome, financie a bývanie. </li></ul><ul><li>Pripravte sa s ľuďmi na celom svete – a so susedmi </li></ul>Kurz „Nekrachnutia“
 93. 93. Kurz „Nekrachnutia“ „ V každej lekcii sme zažili okamih Aha!, keď sme sa naučili niečo významné na čom sme dovtedy nepomysleli .”— Tom a Terra Anderson ovci Whidbey Island, Washington “ Uvedomil som si, že sa teším na ďalšie lekcie a na príležitosť diskutovať s ostatnými účastníkmi. Vôbec sa nezdráham odporúčať tento kurz. &quot;— Jeff Patton Winchester, Virginia
 94. 94. Pripravte sa s PostPeakLiving.com <ul><ul><li>Trvalo udržateľný život po ropnom zlome </li></ul></ul><ul><ul><li>Všetko o kurčatách </li></ul></ul><ul><ul><li>Úvod do trvalo udržateľného záhradkárstva </li></ul></ul>
 95. 95. Poďakovanie : Richard Heinberg, Dr. Robert Hirsch, Dr. Colin Campbell, ASPO, Jeffrey Brown, Samuel Foucher, TheOilDrum.com and, of course, Dr. Hubbert

×