Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phd védés prezentáció

11,676 views

Published on

2014.03.07.

Published in: Science
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Phd védés prezentáció

 1. 1. Molnár László Dinamikai jelenségek RR Lyrae csillagokban Doktori disszertáció nyilvános vitája
 2. 2. Háttér – az RR Lyrae csillagok ● Régi változó- csillag-típus ● 1890-es évektől ● Halmaz- változók ● Radiálisan pulzálnak
 3. 3. Háttér – az RR Lyrae csillagok ● Rejtélyes égitestek ● 1907: Szergej Blazskó ● 1916: Harlow Shapley ● Pulzáció amplitúdója, fázisa változik ● Blazskó-effektus ● Ok: ...????
 4. 4. A Blazskó-effektus
 5. 5. A lehetséges modellek Mágneses ferde rotátor Nemradiális rezonáns rotátor Konvektív ciklusok Módusrezonanciák Lökéshullám-kölcsönatás
 6. 6. Credits: K. Kolenberg
 7. 7. A konvektív ciklusok modellje ● Feltételezés: a modulációt a csillagbelső változásai okozzák Erős konvekció, gyenge pulzáció Turbulens mágneses tér felépül Blokkolt konvekció, erős pulzáció Mágneses tér leépítése, beinduló konvekció
 8. 8. A konvektív ciklusok modellje ● Feltételezés: a modulációt a csillagbelső változásai okozzák ● Alaptulajdonságok jelenlegi modellekkel is jól vizsgálhatóak – Radiális pulzáció: 1D – Hidrodinamika: nincs mágneses tér – Van turbulens konvekció ● Florida-Budapest-kód
 9. 9. Florida-Budapest kód
 10. 10. A Stothers-modell kritikája ● A konvekcióba mesterségesen behelyezett modulációra adott választ figyeltem ● Csak 100-150 napnál hosszabb modulációs ciklusokra működik
 11. 11. A Stothers-modell kritikája ● Nagy amplitúdójú moduláció már 15-30 napos periódussal is ● Pulzáció válasza a szerkezeti változásokra túl lassú, ill. túl nagy, gyors változást feltételezne a csillagszerkezetben
 12. 12. A Stothers-modell kritikája ● Nagy amplitúdójú moduláció már 15-30 napos periódussal is ● Pulzáció válasza a szerkezeti változásokra túl lassú, ill. túl nagy, gyors változást feltételezne a csillagszerkezetben ● 1., 2., tézisek ● Molnár & Kolláth, 2010, JPhCS, 218, 012027 ● Molnár, Kolláth & Szabó, 2012, MNRAS, 424, 31
 13. 13. Perióduskettőződés ● Kisebb és nagyobb amplitúdójú ciklusok váltakozása ● A modellekben létrejött ● A csillagokban ismeretlen volt (2009) – > asztalfiók
 14. 14. Perióduskettőződés ● Kisebb és nagyobb amplitúdójú ciklusok váltakozása ● A modellekben létrejött ● A csillagokban ismeretlen volt (2009) – > asztalfiók ● Kepler űrtávcső meglátja asztal
 15. 15. Perióduskettőződés ● Konvektív paraméterek hangolása – Határciklus instabillá válhat, bifurkál (akár többször is)
 16. 16. Perióduskettőződés ● Modellekben stabil, de csillagokban nem ● Csak modulációval együtt ● 3. tézis – Kolláth, Molnár, Szabó, 2011, MNRAS, 414, 1111
 17. 17. Perióduskettőződés ● Eredet: kilencedik felhang 9:2 rezonanciába kerül az alapmódussal ● Diagnosztikai diagram: a 3D-s paramétertér vetülete
 18. 18. Az RR Lyrae vizsgálata ● A névadó is a Kepler mezőben ● Perióduskettőződés, plusz módusok
 19. 19. Az RR Lyrae vizsgálata
 20. 20. Az RR Lyrae vizsgálata ● Perióduskettőződésnél összetettebb jelenség – Hat eltérő ciklus ismétlődik – rezonancia-közeli állapot?
 21. 21. Az RR Lyrae vizsgálata ● Első felhanghoz közeli csúcs a spektrumban – Valóban az-e? Vagy nemradiális módus?
 22. 22. Hárommódusú modellek ● Perióduskettőződés modelljei közt – Irregulárisnak tűnő amplitúdóváltozások – Nem ismert, nem moduláció – > asztalfiók ● Kiderült, hogy kaotikusak – Három módus is jelen van: alapmódus, 1. és 9. felhang – Az alapmódus dominál – A perióduskettőződés destabilizálja az első felhangot is
 23. 23. Hárommódusú modellek ● Perióduskettőződés modelljei közt – Irregulárisnak tűnő amplitúdóváltozások – Nem ismert, nem moduláció – > asztalfiók ● Kiderült, hogy kaotikusak – Három módus is jelen van: alapmódus, 1. és 9. felhang – Az alapmódus dominál – A perióduskettőződés destabilizálja az első felhangot is ● A Kepler adatokban is megjelennek kis amplitúdójú plusz módusok! – asztal
 24. 24. Nemlineáris asztroszeizmológia ● Modellek frekvenciái és amplitúdói is összehasonlíthatóak – Elvileg...: RR Lyrae P0/P1 periódusaránya túl magas, modellek nem jutnak el odáig
 25. 25. Nemlineáris asztroszeizmológia ● Modellek frekvenciái és amplitúdói is összehasonlíthatóak – Elvileg...: RR Lyrae P0/P1 periódusaránya túl magas, modellek nem jutnak el odáig – Első felhang ritka – későbbi programok ● RR Lyrae az első RR Lyrae, amelyben nagy valószínűséggel 3 radiális módust azonosítottunk ● 4., 5., tézisek ● Molnár, Kolláth, Szabó, Bryson, Kolenberg, Mullally, Thompson, 2012, ApJ, 757, L13 ● Molnár, Kolláth, Szabó, Plachy, E., 2012, AN, 333
 26. 26. Egy modulált cefeida ● Blazskó-effektus gyakori az RR Lyraek között ● Szinte ismeretlen a cefeidáknál - kivétel a Tejútban: V473 Lyrae ● Azonos jelenség-e? Miért ilyen ritka?
 27. 27. V473 Lyrae ● Csak az amplitúdóváltozás volt ismert ● Pontos periódust adtam meg: 1205 ± 3 nap ● Kimutattam, hogy a pulzációs fázis is változik
 28. 28. V473 Lyrae ● Csak az amplitúdóváltozás volt ismert ● Pontos periódust adtam meg: 1205 ± 3 nap ● Kimutattam, hogy a pulzációs fázis is változik ● Moduláció nem szigorúan repetitív, további változások
 29. 29. Összehasonlítás a Blazskó-effektussal ● Sok hasonlóság ● Szimultán amplitúdó- és fázisváltozások ● Nem teljesen szabályos moduláció ● Fizikai háttér nélkül bizonytalan marad ● 6. tézis ● Molnár, Szabados, Dukes, Győrffy, Szabó, 2013, AN, 333, 980
 30. 30. További tervek ● Nemlineáris asztroszeizmológia – Modellek rendszerezése, publikálása – 2. radiális felhang léte/nemléte – K2 (Kepler), TESS, PLATO előkészítése, adatok elemzése – Több száz, akár több ezer RR Lyrae ● V473 Lyrae – Lineáris modellek bíztatóak – Nemlineáris modellek szükségesek – 2014. június: 31 nap mérés a MOST-tal
 31. 31. Válaszok Dr. Kovács József kérdéseire
 32. 32. 1. kérdés ● Mit kell érteni az alatt, hogy pusztán a numerikus integrálási effektusok hatására bifurkál a modell? ● Egyperiódusú határciklus instabil: kis perturbációk is kitérítik ● Számábrázolási hibák felgyűlnek ● 2-400 időlépés x 150 zóna x 50-100 pulzációs ciklus: – ~ 1-5 millió integrációs lépés ● Perióduskettőződött határciklusba átbillen – Stabil állapot: kis perturbációk nem térítik ki
 33. 33. 2. kérdés ● Mi az oka, hogy a diagnosztikai diagram vízszintes tengelyén éppen a 150 M - L mennyiség szerepel? ● Rezonáns modellek 2D síkokat alkotnak a 3D paramétertérben ● Nem túl görbültek: vetületek keskenyek, de nem vonalszerűek – Eltérő síkokra/síkok részeire más-más projekció a legjobb – ---> 150 M – L kényelmes, jó átlagérték
 34. 34. 2. (3.) kérdés ● Cefeida modellek diagnosztikai diagramja – L ~ M4 : nagyobb csillagok, ezért 500 M – L a projekció
 35. 35. 3. kérdés ● Milyen új eredmények születtek a V473 Lyrae-vel kapcsolatban? ● Részletes szakcikk (Molnár & Szabados) beadáshoz közeli állapotban. ● Új eredmények: másodlagos moduláció, 14,5 éves periódussal
 36. 36. 3. kérdés ● Lineáris modellszámítások bíztatóak – Negyedes rezonanciákat is feltérképeztem
 37. 37. Válaszok Dr. Vinkó József kérdéseire
 38. 38. 1. kérdés ● Befolyásolhatják-e műszereffektusok az RR Lyrae csillagok mért fénygörbéit? ● Nem, legfeljebb elhanyagolható mértékben ● Fedési kettősből hamis exobolygó jel a gyakori ● RR Lyrae igen fényes, szaturált csillag – Jelenségek nagy amplitúdójúak az érzékenységhez képest – Szinkronban az RR Lyrae periódusával ● RR Lyrae viszont szennyez más csillagokat, PD is megjelenik
 39. 39. 1. kérdés ● Közvetlen PSF kontamináció, tükröződés a síkító lencsén, tükröződés a kameratartó lábakról...
 40. 40. 1. kérdés ● Közvetlen PSF kontamináció, tükröződés a síkító lencsén, tükröződés a kameratartó lábakról...
 41. 41. 2. kérdés ● Tapasztalata szerint mennyiben befolyásolhatják a lökéshullámok a pulzáció dinamikáját? ● Florida-Budapest kódban a turbulens konvekció fizikai eredetű viszkozitást is eredményez ● A viszkozitás csökkentése hozza be az új dinamikai állapotokat: a lökéshullámok is élesednek, finomabb időlépés kell ● Adaptív lépésközű kódok nagyon hasonló eredményre vezettek ● Gillet-modell igazi problémája a kiterjedt légkör, ezt nem lehetett reprodukálni (+ egyéb megfontolások is)
 42. 42. 3. kérdés ● Hogyan néznek ki a spektrális ablakok? ● A Kepler adatok >90 %-os időbeli lefedettségűek: szinte nincs struktúra
 43. 43. 3. kérdés ● A V473 Lyr esetében erős napos aliasok ● A másodlagos modulációs csúcsok jelentősen lecsökkentették a reziduált

×