Successfully reported this slideshow.

Searching for the Labours of Hercules

0

Share

Upcoming SlideShare
Ugur arkun kocadere_ab2016
Ugur arkun kocadere_ab2016
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Searching for the Labours of Hercules

 1. 1. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR AB PROJESİ SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES: 20- 22 Mayıs 2015 - 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium Yrd. Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere Hacettepe Üniversitesi – BÖTE Bölümü
 2. 2. AB Erasmus+ Programı  Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları yerini 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programına bırakmıştır.
 3. 3. Stratejik Ortaklıklar  Erasmus+ kapsamındaki “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği” ana eylemi altında yer alan “Stratejik Ortaklıklar” proje tipinde;  kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde  yenilikçi ve iyi uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ya da transfer edilmesi amacıyla yürütülecek işbirlikli projeler desteklenmektedir.
 4. 4. Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Önceliği  Stratejik ortaklıkların önceliklerinden biri:  “Eğitimde dijital öğrenmeyi geliştirmek,  bilgi ve iletişim teknolojilerinin stratejik kullanımını,  açık eğitim kaynaklarını,  açık ve esnek öğrenmeyi,  sanal hareketliliği ve  diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek  eğitim, öğretim ve gençlik çalışması konusunda  yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmektir”
 5. 5. Çalışmanın amacı proje hakkında genel bilgi vermek ve üzerinde çalışılan çıktıları tanıtmaktır.  Erasmus+ Programının ilk çağrısında (2014) HÜ BÖTE bölümünün ortak olduğu,  teknoloji entegrasyonu önceliğini temele alan “Herkül’ün Görevlerinin Peşinde” isimli proje önerisi kabul almıştır.
 6. 6. Proje Hakkında  Süre: 2014 – 2017 (3 yıl)  Bütçe: 380.206 Euro  Ortaklar: 2 üniversite, 4 lise, 1 dernek
 7. 7. Mitolojide Herkül ve 12 Görevi • Üvey annesi Hera, onu çıldırtarak Herkül’ün eşi ve çocuklarını öldürmesine sebep olur. • Kendine geldiğinde çok üzülen Herkül bir biliciye danışır. • Onun yönlendirmesiyle Kral Eurystheus’un buyruğu altına girer. • Kralın Herkül’e yaptırdığı işlere Herkül’ün görevleri denir. Herkül Avrupa’yı gezerek 12 görevi gerçekleştirir.
 8. 8. Herkül’ün 12 Görevi 1.Nemea Aslanının öldürülmesi 2.Dokuz başlı ejder öldürülmesi 3.Kyreneia Geyiğinin yakalanması 4.Erymanthos Domuzunun yakalanması 5.Augias'ın ahırlarının bir günde temizlenmesi 6.Stymphalian Kuşlarının kovalanması 7.Girit Boğasının yakalanması 8.Diomedes’in Atlarının yakalanması 9.Hippolyte‘nin Kemerinin ele geçirilmesi 10.Geryoneus’un Sürüleri ele geçirilmesi 11.Hesperid’lerin altın elmalarının ele geçirilmesi 12.Kerberos’un ölüler ülkesinden çıkarılması
 9. 9. Herkül’ün Ayak İzleri
 10. 10. Herkül’ün Ayak İzlerini Takipte  Ortak Avrupa geçmişimizi ortaya çıkartmak, bugünün Avrupa Birliği’ne katkı sağlamak üzere...
 11. 11. Zonguldak / Cehennem Ağzı Mağaraları Ortak ülkeler görevlerin gerçekleştiği ülkeler içinden seçilmiştir.
 12. 12. Ortaklar TÜRKİYE • Mehmet Çelikel Lisesi • Hacettepe Üniversitesi YUNANİSTAN • Aspete İSPANYA • IES Jándula İTALYA • Liceo di stato G.Bagatta ROMANYA • Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania MACARİSTAN • Tudás Alapítvány Lise Üniversite Üniversite Lise Lise Lise Dernek
 13. 13. Proje Bileşenleri • Toplantılar • Değişimler • Çoğaltıcı Etkinlikler • Öğretim Etkinlikleri • Çıktılar 6 uluslararası proje toplantısı 4 öğrenci, 2 personel değişimi Kültürel ve öğretimsel etkinlikler Sunumlar, Afişler, Basın, Web Sayfası, Sosyal Medya, Seminer Çevrimiçi e-Twinning aktiviteleri 4 öğrenci, 2 öğretmen çalıştayı Seyahat rehberi, Dijital hikaye, VTP, Eğitsel mobil oyun, e-ders, e-kitap
 14. 14. Çevrimiçi E-Twinning Etkinlikleri  Eğitimde BİT kullanımını desteklemek amacıyla kurulmuş Avrupa’daki okul topluluğuna ait e-twinning platformunda; seçilen araçların başta kültür paylaşımı olmak üzere eğitim sürecinde kullanımı.
 15. 15. Seminer ve Çalıştaylar (Öğc. – Öğ.)  Herkül’ün 12 görevi odağında mitoloji eğitimleri  Öğrenme - öğretme sürecinde BİT kullanımı çalıştayları  İyi uygulamalar bazında iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms) seminerleri  E-Twinning örnek uygulamaları seminerleri  CLIL (Content and Language Integrated Learning) seminerleri
 16. 16. Çıktılar  Seyahat Rehberi  Etkileşimli Dijital Hikayeler  Veri Toplama Platformu  Eğitsel Mobil Oyun  Açık Çevrimiçi Ders  E-kitap
 17. 17. Veri Toplama Platformu
 18. 18. Veri Toplama Platformu
 19. 19. Veri Toplama Platformu
 20. 20. Veri Toplama Platformu
 21. 21. Eğitsel Mobil Oyun  Giriş animasyonu  Her göreve yönelik bir seviye  3B mobil oyun  Unity  iOS ve Android
 22. 22.  Hikayenin analizi  Oyun türünün belirlenmesi  Oyun tasarımının yapılması  Şirket ile görüşme  Teknik şartname  Sözleşme  KDV muafiyeti  Süreç takibi  Kullanılabilirlik testleri  Uygulama satış mağazası GeliştirmeTasarım Uygulama
 23. 23. Açık Çevrimiçi Ders  Eğitimin Amacı: Öğrenme öğretme süreçlerine teknoloji entegrasyonu sağlayabilme.  Hedef Kitle: Öğretmenler  Eğitim Süresi: 2 ay
 24. 24. Açık Çevrimiçi Ders Geliştirme Süreci Tasarım Geliştirme Uygulama Destek •Teorik: Ders planı geliştirme •Pratik: Planı uygulama •Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu •İhtiyaç Analizi •Literatür Taraması •Danışmanlık •Öğretim Tasarımı •Materyal Geliştirme •Çevrimiçine aktarma
 25. 25. Teşekkürler ve Sorular ?

×