Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Base dades

567 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Base dades

 1. 1. La Borrassa Rural Lab Base
 2. 2. Parts de l'Entorn de Base
 3. 3. Que és una base de dades? Una base de dades és un conjunt de dades relacionades entre si.
 4. 4. Objectes de l'Entorn de Base ● Taules ● Consultes ● Vistes ● Formularis ● Informes
 5. 5. Que és una taula? ●Els conjunts de dades d'una base de dades, s'emmagatzemen en forma de taula, cada taula emmagatzema informació sobre un grup de coses de la mateixa categoria o atributs. ●Totes les taules han de tenir una clau primària ●Les taules poden estar relacionades.
 6. 6. Que és una consulta? Les consultes són objectes que utilitzarem per a visualitzar part de la informació d'una base de dades, amb una perspectiva més detallada.
 7. 7. Que és una vista? Les vistes són un tipus de consulta emmagatzemada, que es tractada com una taula més.
 8. 8. Que és un formulari? Els formularis són objectes que permeten la introducció de dades a les taules d'una forma més senzilla i més neta.
 9. 9. Que és un informe? Els informes són documents que s'utilitzen per presentar les dades d'una forma més amigable i detallada.
 10. 10. Pagines web d'interes: http://tutorialopenofficebase.wordpress.com/

×