Fm Sant Feliu de Buixalleu_1995-99_anagaciaoteiza

239 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB), que formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Sant Feliu de Buixalleu_1995-99_anagaciaoteiza

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorSant Feliu de Buixalleu (1995-1999) Compilació: Ana García de Oteiza Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. r AAlle. VVTT. 1 Homenatge la a ve{les a GASERANS - GRIONS SToFELIU DE BUIXALLEU Organitzat rey:L Ajul1tamel1t ) De Sto Feliu DeBuixa[[eul 4 d~ juny de 1.995F",""aAjuntamen~
 3. 3. salutació Amics i vei"ns:Vull convidar-vos en el meu nom i en el de tot el consistori a co1.laborar comcada any amb la vostI.a participació a la Festa dHomenatge als nostres avis.Desgraciadament aquest any ha estar molt dolent per el nostre roble, perogracies al treball i a lesperit de superació de cadascun estem aconseguint queles coses tomin a ésser millors. És important que lacte coUectiu que faremel proper 4 de juny, en el que envoltarem amb la nostra estimació i afecte alsnosn.e avis fagi que aquest esperit dunió i germanor entre tots ens ajudi a fermés facil el nostre futur.És per aixo, que us dem~no la vostra assistencia, perque plegats farem que elnostre roble sigui cada día més gran.Ben cordia/mellt e/ vosrre Bar//e. ELS NOSTRES A VISVicen( Dome,zech Oh resplandor de les muntanyes! Oh cabells blancs deis nostres vells! Si ens heu portar a les entranyes i ens heu bressat els somnis vells, si ens heu deixat la fe deIs avis ben anelada al fans del cor, avui el cor vessa pels llavis, en homenatge de conhort, tot el desig de fer-vos viva la nostra pura gratitud: cantem la flama que ens arriba amb tremolors de senectut. 1 si algún día ja sou a la carena, i se us acosta el vol suau. Oh beneurada vida plena, tant prop de Déu i de la pau! Ens trobarem, seguint la vía que el vostre exemple ens ha fressat, on sera dolc;alalegria 1( perque té el nom detemitat. Fundació "la Caixa" Angelina Canaleta
 4. 4. XXlIIe. ~ omenalge a la vellesa ~GASERANS - GRIONS - STo FELIU DE BUIXALLEU Orgm2llzal pero~B(@ :imlamell! lo I de ,3! Je~uó.~~2!u~alleu .tY ~ ~}~ ~~ ~~ 9 de Juny de 1.996 ~
 5. 5. ~ cSalufació Amics i veoins: Des de fa dies, un nombrós grup de gent del roble dedica el seu temps lliure a treballar amb tata la il.1usiócom cada ahy en la preparació de la festa deIs aviso EIs petits i altres més grans assagen danses per poder-les oferir als seus avis en aquesta diada tan esperada. i els altres organitzen tot lenrenou que comporta la celebració de la resta. Tots valen que cada any sigui millar. Des daquesta salutació, com a batlle, en el meu nom i també en el de tot el consistori, vull convidar tot el poble a col.1aborar en aquest homenatge als nostres avis. Tots plegats aconseguirem que aquest acte destimació que farem a unes persones que ens ho han donat tot sigui el día més important de lany en el nostre roble. Ben cordialment, EL VOSTRE EATLLE Vicenr DomenecJl
 6. 6. XXIV e. .Homena tge ala vellesaGASERANS - GRIONS - STo FELIU DE BUlXALLEU 01~ganitzat per: 1~1junta111ent de St. FeHu de Buhcal1eu PI GROS DE CAN MA TEU (280 cm. de perímetre, 89 cm de diámetre) 8 ,te jtU1),te 1.997
 7. 7. r= SalutacióAmics i veins, Un any més us vull convidar ennommeu i deIs meus companys del consistoria participar en la Festa dHomenatge als nostre avis. Nosaltres, des de lAjuntament, sempre hem intentat fer el possible perconservar la unió entre tots els Vei"11S, perque sabem que és IÚnica manera que elnostre poble sigui fort i important. Fa UllSdies hem comprat UllSterrenys a lafinca de can Noguera de Gaseransperla cases per a la gent del poble, amb la intenció que elsjoves no hagin de marxara viure a municipis ve/11S per manca de possibilitats de ten ir casa aquí. Volem quetothom qlli ho vlIlglli puglli quedar-se a viure al poble on ha nascut i que sempre haestimat. És així COl7ltots plegats podrel7l resoldre amb l7lés forc;a i coratge elsproblel7les que la vida ens porfío Us demano a tots que vulgueu acol7lpanyar-nos Ullany l7lésCOl7l el7lpre heu sfet,ja que gracies a vosaltres faremuna vegada més un gran homenatge als nos tres avis, que tant estimem. Cordialment, El vostre batlle Vicenc; Don¡ellech i Pérez
 8. 8. ./ SALUTACIO Amics i veins, la fa 25 anys que uns veins del nostre poble van organitzar amb molt dentusiasme i pocs mitjans la primera resta dhomenatge als nostre avis. Va ésser senzilla pero molt emotiva. Més tard va passar a ésser. organitzada pel nostre Ajuntament amb la col.laboració dun grup de veins, amb el mateix entusiasme. Volem recordar i agrair la tasca de totes aquelles persones que durant aquests anys hi han col.laborat de manera desinteressada, amb tata la seva dedicació i il.lusió. AIgunes ja no estan entre nosaltres, pero sempre estafan en el nostre record. . Esperem que ens torneu a acompanyar una altra vegada per fer tots plegat que aquesta resta perduri per sempre. El hall/e, Vicenr; Domenech i Pérez. ..ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT FELlU DE BUIXALLEU ~ F und aClO 1 CaIxa" a .AUTOR PORTADA: ARCADI DOMENECH SOTELO " "
 9. 9. XXVlena8 ".......... ...... . "."""" ." "..... " .. . " ".... .....". .M "" . ~""""W .."",.. m .. . ."".. .. ... H. . .IOjl~.,. ,... ... . . . .. ,,,,,:";1:5.11 Di. ... ... . . .. .. . ... . ,. ..... . . 1~1::,¡li,~ATal:¡ .. , . ... . . . . . . .. I...5. ... .F ! - " ... 5 " """ 1 I 1 l5 .. . ,.. . . 1 L" ..... .. "ill.¡. ,. JJ .¡ . ... . . .,.. . l. .. 1 ". ..,,... .. .:1. .. 16 de Maig de 1999 1}~IOi m~lmN(;( ml~ 11 Foto: día de la inaguració del Gorg 5 - 12 - 1982 Sant Feliu de Buixalleu
 10. 10. SALUTACIÓ Amics i velns, Coro a batlle de Sant Feliu de Buixalleu, vull convidar- vos en el meu nom i també en el de tot el consistori a participar amb la vostra presencia i suport a la Festa dHomenatge que farero als avis del nostre poble el proper 16 de maigo És molt important que tots ens acompanyeu,ja que tots plegats farero que els nostres avis no soIs sentin lestimació i lamor de les seves famílies sinó també el respecte, la simpatia i lafecte que tot el poble els té. Estic segur que un any més farero entre tots daquesta diada un dia inolbidable. El vostre batlle, Vicenr Domenech i Pérez .. ¡J(ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Fundació "La Caixa"

×