Fm Sant Cugat_premsa_1932-78

883 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Sant Cugat_premsa_1932-78

 1. 1. Salutacions de Festa Major, Sant Cugat del VallèsRecull de premsa: 1932-1997 Compilació i edició: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona Volum I (1932-1978) Context històric de la festa a Sant Cugat del Vallès
 2. 2. Recull de premsa sobre la Festa Major a Sant Cugat del Vallès Volum I:1932-1978• 1932 (9 d’octubre): L’Avenir, “Pòrtic”, “La Fira de Setembre”.• 1947 (5 de setembre): “Ferias y Fiestas de Septiembre” (Frente de Juventudes).• 1948 (?) (3 d’octubre): “Pueblo de Sant Cugat” (alcalde Pablo Muñoz)• 1950 (juny): Guia, crónica parroquial, “Homenatge a la Vellesa”.• 1951 (29 de juliol): “Fiesta homenaje al maestro Lluis Millet”• 1955: “Semana Santa” (Parròquia).• 1956 (juny): Guia, “XVI Homenaje a la vejez”.• 1956 (juliol): Guia, “La Festa Major” (Feliu Sardà).• 1956 (agost): Guia, “Hem celebrat la Festa Major” (Carerx).• 1959 (juliol); Guia, “La Fiesta de San Pedro”.• 1959 (24 de març): San Cugat, Semanario de información local (primer número)• 1959 (5 de maig): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (18 de maig); San Cugat, “¡Gracias a todos, abuelos!”• 1959 (30 de juny): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (7 de juliol): San Cugat, “Carta abierta a la Comisión de la Fiesta Mayor” (César).• 1959 (14 de juliol): San Cugat, “Nuestras cosas” (Joan Tortosa).• 1959 (agost): Guia, “Fiesta Mayor de 1959”; “La Tómbola del Casal parroquial”.• 1960 (setembre): Guia, “Fiesta Mayor de 1960”.• 1962 (agost): Guia, “Festa Major, unes impressions”. (M. Monfort).• 1970 (juliol): La Roda, “Festa Major 1970”; “El Vè Aplec del Vallès”.• 1071 (29 de maig): Tarrasa Información, “El día de la Fira, casi olvidado en San Cugat” (Miguel Mundet).• 1971 (23 de juny): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1971 (26 de juny): Tarasa Información, “¿Saben ustedes qué es el ‘Paga-li, Joan’?” (Mundetti).
 3. 3. • 1971 (29 de juny): Tele-Expres2, “Tradición del dia de San Pedro, El ‘Paga-l, Joan’, baile autóctono de Sant Cugat” (J. T. -Tortosa- Saperas).• 1971 (6 de juliol): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1971 (17 de juliol): La Vanguardia, “La Fiesta Mayor está decayendo en los últimos años” (M. Clos).• 1971 (23 de juliol): Tele-Expres, “Aunque en plena decadencia, Fiesta Mayor en Sant Cugat” (J. T. -Tortosa- Saperas).• 1971 (24 de juliol): El Correo Catalán, “Lo que pasa en San Cugat” (J. Tortosa).• 1974 (juliol): Vallépolis, “La festa major” (Joan Tortosa).• 1975 (abril-maig): Amics de Sant Cugat, portada.• 1975 (7 de juny): Amics de Sant Cugat, “El Paga-li Joan, art conceptual?” (Joan Tortosa).• 1975 (8 de juliol): Amics de Sant Cugat, “Meditació el dia de Sant Cugat, Festa Major” (Joan Tortosa).• 1976 (sense data): Amics de Sant Cugat, “Festa Major!” (Joan Tortosa), “La Fiesta Mayor, ¿enferma?” (Pep Blanes).• 1976 (juny-juliol): Informatiu municipal, Sant Cugat del Vallès, portada (alcalde Francisco Llatjós).• 1977 (juny-juliol): Informatiu municipal, portada (alcalde Francisco de P. Llatjós).• 1977 (setembre): Amics de Sant Cugat, “Música i Festa Major” (Mercè).• 1978 (juny-juliol): Informatiu municipal, Sant Cugat del Vallès, “Una fiesta mayor de paz y ciudadanía” (alcalde Francisco Llatjós).• 1978 (7 de juny): “Bando” (alcalde Francisco de P. Llatjós).• 1978 (1 de juliol): Avui, “El ball del vano i el ram” (Eugeni Canas).• 1978 (juliol): Amics de Sant Cugat, “Festa Major 1978” (Joan Tortosa).
 4. 4. "_"_0- ..-, O " - -, ~REDACC¡Ó:oS~NTI"GQ ~USJlI:¡OL. 7 ,,;. o:P,ERIÓ1)i~,fM~H~u~L , °n 3 O ADMINIS1RACIÓ:íY:ÁLLD~REIXJ046,0Any I:PÓRTAVEUDE..LES ASPIRACIONSJDEL .NOSTRE POBLE 9 Octubre 1932 N,7 , , O , . " "o""" "..,0"". I " - O O : O ",00 01 :,. .B~;¡:IT.~1~,~C;¡hW,9~NoT~UBUEIXBN ..". :: o , O Centre, Rep~I?Ilc~,~~d~ral ,.,~~~fló;C;:~r~:I.:,4~:I~ ,~n.1,~:0: . . .D~lega,c,-ó unl ~ R~bass8 ,r es .o. S~CCf~;.~.I;~r>,állf~;d~}a,Un~ó; .: ;I~ec!"ó M.o~~.I.! a; ¡" ¡ ,¡,:~ .¡¡ " .", o ¡sec;c !~;;9~e~0~t? o !I~an:~a ~0<¡Ia,Unloo . , Slndlcllt!lIflcoll1,I,~,Unfó:, " , I o,,;Sec*íIE~p¡o¡~á~,~.»,¡,. . , , , " , 1" ,,01 l , ,, ,~e~::.I?;~i~~c~c~.de}~H~óoo, ,P,eus dO. SusÚípciól Una ~nualilaf 120 pfa¡/~ o tlumero 5011 10 cénfll1ls 2,S:ANTCUGAT ~el V ALLÉS. O . "¡:i:, , " "o" . ,:,0, o! P Q,,:RTIC , : O, , ,,~---- i ,. , " o I Ja fa sis mesas que¡ ¡Jahle pot mitnilesta~,lés sev~~ aspracións ¡protestes per mitja daquest periodico Fa gis mesas que per damunt de lotes les fah;:es ppsicio~ns psreudo-intelectu~ls duns homes ques consideren(e lis mateixos) superiors aotots els altres,els humils poden; m~rijfestar-se a I<looplnló ,,-ú~lifa. ) o Les manilestacions:dels desheretats de I,a fortuná ! de Iescola, no son pas,aquestos arguments banals pwpisdEsteves, i Ragasols deotércera categoría, que desgraciadafl)ent patim en aquesta terra. . En LA VENIR, no poden, ni pcrmeterem quds burocrates profesíonoals, a sóu dindividus privilegiats,escampinles seve~!babeso " , o . El poble productor no vol saber res daquestos pom(Jcu-fahrisles, que 1(lI1ic Ideal seu, es compondrer unseguili de lIetres, amb, complert ordre,.per,o sense idea, Nosaltres estinlem a Quimerao la seva encarnaCió humil que feu en ses obres, del roble catala. (Jer I en sa Irfératura rebel a tota dassede disposicib académica sapigué trasrn~tre el sentiment vertader de la gent,on la sevaoitogratia ségularas el rittÚcO, i lasseltiinenl eis"catalamsies"deola no n d ,estilogrÁfica . o o Els home~ de LA VENIR, que no som arires,qúels components daquesta te~~aprenyada dideiesi de creacióamb el dam deis nostres pits, trasmeten a les planes de nostre humil periodlc~ tota.la viltat deis nostre~ pensars: I elsnostres escrits son amargsi plens rebeldía, plens de suor i sang en ses lIetreso Nostres ~rtidesson la protesta energicacontra la imfamia, col-lectiva que fins avui shavia fet 3,1productor catala, explotat i esclavit~at ,per unaltre catala, quedisposa encardtin altre, que per,mitja de la premps;¡,nega la raó al primer. o Contrá¡fquesta imfamia, igual com contre lotes, [,.AVENIR clama justicia, cara a cara, exposant la vritat,sense pensaramb ortografies, ni perjuicis de fémina.: Els qui varem eixir, arrancats per la r¡efeSi1at de Iescola, no hipoI haver-hi cap bon catala quens exigeixi un opusde, sense cap falta ortografica. - 1 amb lotes les,nostres faltes i lotes les nostn:s tales mostrem el sentir nostre, alvertader roble fent que suriuna qualitat que una gran part dindividus temen; i no fan servir: la vrltat. o La vritat única, crua i nua es la senyera daquesfportaveu, que jall1al sera vell, ni morlra, perqué te un animavibrant i revolucionaria, que Ii dafá fon;es per a seguir el camí comen~at.. per a Iemantipadó, contra Iesclavisme delroble treballador: , les queLA VENIR, no es un nOl11,Es tina proíesta, es un símbolo
 5. 5. ,~ (¡UIL~ ~ UTOLEO " , ai qual feu un fogós i brilian~ parlament, r~bent al fina- ~ ,,~ ~ ,<-;: litzar uns perllongats aplaudlments deIs asslstents al acte, Essens dubte I,a n)llIor marca dol,ls per~,mp~~,r~:<: prova palesa de COlo veu.~c.poble,la"gestiómagnifica , ELSTRpBAREU A: "Re~~~a~6s..eabaf.s"pórtadaa capper el nostreAju,Íltament.,Tambédirigi la Carretera de Sardanyola,32 , SANTCUGAT,D~L.y~~@~,: ), ¡¡arallla al pÚblic el quefedepublicitat de la. Companyia , " ", " Recs I for<;adel Ebre, Sr. Montaner. , Ensh aslguttramésperpart , , , , de, I, ..{/,;;:;::,::¡ " d Alacteasslstí unagran,:representació,de la"" P!emsa Ajunlame, nl..Pfr;,:a", " d B elona "1"",,:,00,, fot,ografs,etc, "::" ", ; : " 1 : :, . " ,:;;~X"¡¡",:"lanaearc , , ,,o la :sevaplI?lIcacló. el segUeizt: ,": " , ;>:::1;,,;lL:~: ¡, Seguidament esprocéi:l.íaencen,clre,~laon,qva ~Ie~fri :" ~10 ." CTE 1 , , , """!;;;,::: : , ? , , , , ~; ~~~~~~~~e~~~(~~~~~~~~I~~~~J~~m~ ~~~~¡J~~ {I~:~(~W~O ~¡~ : , , , bLl , , , ,o::" .," &~. cións;i l~sb~rtJ:)anQalr~:~ ~!!,1)~<!p)~!I)gl1IJuSI~~~,:IRI~~ , .. ,, o ,:,:ii;::,:,,:;¡;;,dan<;es atala.nes.Acabad,~:la¡e!5tl ,: c 1J:n~,yna,,¡I~dlc~.~ En Jaume,Fabregas, " Sallési,.J.e~;::,tÍ1~,~ht0i J::,s~,rdanes, queJoren~unteIJ~qes. per"Lell~m,~l1tJove" , " I ", da Iea Ide lutl"e ms , tructor Ir " de"expe ", " d;-o:,j::"i d::.;}; en t",~:,".Q :, Le&f¡resI re&ultaren &mot,IIJ.II¡:Ies,:n8a,l1t~~e",empró; ylas " I O t f ~r, q uetanUeál doÍ1a,y ,1 " , , " , " ,d I , " " "aen,an """""""",....."mancaeemel1ora","",~, , ", , , , , ~" ", destítucíó íneoat,a: lempleaf ri1~nícípál.:; 2]:aÍlIeriors, I&balls de La>;UniÓ¡ E EIParc¡Jél1veatdeloera en Francesc Sabaté Gírbau. ";::;>:j:;"~fdeCan PervélI ínÓit,aI1ima(sJiconCOfreguts",La,pluj ; , " o " i;,t,,::~:, X con¡ ja ens téacosíuma~&;prov¡r,de,de~luirle& testes, ~AIG: A,~~E3~R: Que en v~~t~t,9~:Jf~~~:~:{ aconseguint-hoamitjes.:,:,/" :C,,í, pedlentde dlshtuC16que es seguelx al;~!fD~aJ,;~ , : " Fívaller empleat municipal, prego a quantespersónes, sápiguen quelcom en contra del mataíx,; aíxís com hagin sentit que dit empleai: dígué~;;: SfRVflS Of PfRRUOUfRl~ItONffCCIOOEPOSTISSOS, mal de lactual Ajuntament idel régimoi els hi ofereixen,en republicá passi per la Casa de la Vila qual~ sevol día laborable a fi de declarar en dit expediant. rete Sanjaume GiraH (EX-OFICIALDELA PERRUQUERfA "FERRERO", Pa"lg deGracia.89) Sant Cugat del Valles 23 de Setembre I de 1932, , J AUME F Á BREG AS BenvingudaPiazue1o MANtCURA.MASATGISTA Sara 9, Carrer San! ~~edi, 9 SANT CUGA T DEL VALLÉS Fusterla i Fábrica da Persianas FURRIOL I CASAS SANT DOMENEC,33 SANTCUGAT DEL VALLÉS Jfetols en Cata/" , ,.. La Fira de Setembre, Nosallres que per el nostre caire de republicans fede- rals sembla que no sens escaigui prou, SOlO els primers Iinauguració de la Munici- en lIenc;ar el crit dalerta, , Vos haveu donar cumple ja comerciants tots daques- palitat i la nova Ilum públiCa ta vila del ridicol que representa la retolaciódels vostres establimen!s en una Ilengua que no es la vostra ni la de Moltn i justlficadll espcctació IHlvia desvrtllllt Iacte la majoría dcls vostres elients? Alxó. !lns la poc, que <jel dimecres dia 7 de Selembre, . ¡escrillre ell catala, vivinl com vlvlell1 en un réglm Simultaniament sinaugurava la nava casa de la Vila opressor po,clia portar desagradables consequencies, erai elnoll servei de la lIum pública, lins a cert punt comprensible, Mes are que la nostra letra A les 8 de la vetlla comen<;aren a acudir a la Pla<;a ha recobrat les seves lIibertats, que el parlament de laBarcelona velos del Roble quins després de visitar les República hil arroyar un Estatut, es sencillamenl ridicol.naves dependencies sentafuraven al saló de sessions per EIs nostres germans de Madrid, .els turistes extrangers,tal de presidir la primera sessió municipal. El, di! saló en una paraula; tolhom que enterat de Iapassionamentgran i espaios rcsulta pelit, tal rou la gran afluencia de 11mbque havem lIuita! per a la consequció de la nostrapÚblic, Prop les 9 reunits els regidors Srs, Pahissa, Bar- autonomía, I are un cap obtinguda veigi que el nostretralot, Duran, Grau, Fabrcgas, VilarÓ I Serrabogunya concepte de catalanitat s,enelou sois en cridar vIsques apresidits pcl batlle Sr, Roc CodÓ, ~quest obri ¡acte ~mb Catalunya, ter arrivades triumfals als nostres diputats queun curt parlamcnt feo ofrena al poble cle la nava ca,sade un dia darrera dia han ItultM infatigablelllenl, allil a les
 6. 6. . ~3fh..:..é<fli~"~.,, ... . n."mOIIC!#e"""" ~ ~ ~"" ~; :" " : " :"">;;:hJ( ", " ~ : , ~ SeR ? :r" """.~ " ~ ~#!~¡f4. ;R ~~~" :r" " ,~,~},.,, .. , I ", .., , " y,. , " , , " , " , --,"f" ,,, , , ,, , 8m, , ," "" ,:,~J)!. " .. " , , .,~~ , . I !I!! ,,. " , "; " ,, fe. , ,, " ::t;n_ , , "!Á" """" "")~"(1.~:. , i~i"""";,,>& ""_~ ,~" / , I, ,"k". , " ,"A, , acion1t ,,, , , " , , ,,,::.:~EtlakDelen. ~ . , ,,éfl;~ ec: u j ,.~r!" .~~: ..:OS~ .. : : ::~ ,:.i:".. " .-~:~~~}.~,,t" }i ";(1~i~r.;;3~~ {:~";;;~ :.vt.;~:;f:;1~ ;:;:~, it ;¿~;i; .:W~ :; i., /..:~,i{; I , I U ,aCIOn;:,Cu.V.OS:,~!Uene " ,, , , ICIOS~~" J un 1" ,", l O,~con" os >,- , , , ,, , J; ~Y /;" ~ """ ."i~:t" "",""".","""". ","""~;.,"."""" " ": " "..",.."" ,-.,..".., ,..."""", ;~! .:, : .~ :: "l" )"": .~ ";": " :;;" " as,a a e o 9 e ."" "~ ::" 9reSOS eIeI ,ti~~ f;~ I I~j ,~ " ~ : f-""" ,C,O n , I S g I a ,nI S, : : ;: :~ ;:Z ;I: : A ; ", .:ori ;~ """,~1" ..,-.. , , , , " ,": ¡ , , ", , " ,, ., 1,!P , , ,, q. l~" , ,, ,,,, , .¿. ~.rJi , , , , ~. ,, ,~]i;$iiri:n",¿ fi!~~Jj¡!A!tíiória;~1a:i ~rilrfr: ,idÓ¡; a::~:: s ~~::ít);Óa~,.~..~~O¡p~~~l!os~r 1á:~ü~~ ~~f.fl:~~:: :.Sabc ate g~~: ~~,re;~ie~stu lIg" . ay,úd8," PQ~ digpidad.~, por.~mor .,,:ptqpio/P~,r~~nilmiej)to~:gqm,é- :,~ >,nq~"ély:u::a~, ,"~.lq~~,¡~elíq~~,::~}2M~*P-. . : bl". d eI"F;":~~;"l"id/"J} """""f~.d.""" " .ESrna,~::,r~Q"..~,Y; .e>:uve:g.;.g,:,.,:"~~~! l" ,San " -,;-., uenosera.~nin~ so ", cé:niriios:;>," i";".);;:~~::<:f";:,it.;¡:.9,,/ .:.:""/;:":;,:/, ,G,;" ---" 9U goblo;;p n..a ,, . qde .. . ata(:.::tIJi:l11lentraS!~f " " . co1juntam,ent~: ,,-c:c>n< .demás, .los ~ormarán .11n~cari.~idad :8190 im-.p9rtante.J..o ,,e~contrará,~,. -~n, los r::c~fés,bar~s, ,taqqjllásde~ espec- . ..~;..,t4ppl()sY~~1)l~~:p~~r~J_a~y mesas ,.cJ~l);.F~erite;Td~J San Cl1gatdel Vallés,5Sepliembre 1947, ~ventudes. EL DELEGADO.
 7. 7. Pueblo de .San Cugat: . J~ ~1~((~) Por el Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis ha sido, nombrado Párroco de la feligresia de San Pedro de nuestra pobla- ción el Rvdo. Sr. Dr. Don Juan Clerch y Vivó el cual tomará posesión de su nuevo cargo el próximo domingo, día 3 de Octubre, a las cinco de la tarde. Con tan jubiloso motivo me dirijo a todos los sancugatenses, hombres y mujeres, sin distinción de clases ni de opiniones, para que se apresten a recibir dignamente a quien viene, en nombre de Dios, a ser padre amoroso de todos. SanCugat del Vallés que se siente orgulloso de poder contar como a su primera autoridad eclesiástica a la relevante personalidad del Dr. Clerch, virtuoso y culto sacerdote, hijo preclaro de la querida ciudad de Sabadell, que en el curso de su brillante y ejemplar carrera ha dejado profunda huella de celoso apostolado por doquier ha ejercido su alto ministerio, no ahorrará medio al- guno para testimoniarJe, ya desde el primer momento, su afecto y adhesión. Por lo tanto, os ruego queráis acudir, en ese señalado día, a las cuatro y media en punto, a darle filial bienvenida en la plaza de la Estaci0n y asistir a la recepción que, acto seguido y en su honor, se celebrará en el Ayuntamiento para dirigimos des- pués hasta nuestro Monasterio en cuya iglesia tendrá lugar el solemne acto de la toma de posesión, y en donde escucharemos respectuosamente sus primeras palabras de Pastor. Esta sincera manifestación de popular y cortés simpatía hacia el nuevo Párroco es lo que espera de vosotros, sancugatenses todos, vuestro Alcalde PABLO MUÑOZ y CASI ANYER
 8. 8. ,¡. O,. (l [7 Z:A CRON ICA PARROQJlIAL ~ SAN CUGAT DEL VALLÉS f~ /i:;J A¡.;o. 1 ~. ~<: 1 " /... {!.!.I ~. " é)3 "" " ~"" ,: ~,, " :":"~ " ~ ,. " " ~ ;1, ,, ( ! ,;:: . . :.::: a::: .Q , "". , , Q":{,"~) r- , <!. . ~ ., ¡;;. . ~ t~~;~};.r-~ ",.. ~k~ ., ,.," , , -:;,) ~ 4t,j< -.¡ n-¡ ~¿.. .") 0 ~ "7.::. {{" 7ú """,.(.J" j ~J , " SUMARIO Corpus Christi: La reverencia a Nostramo. - Homenatge a la Vellesa, PAU MuÑoz 1 CASTANYER.-Impressió a ¡hora de lOfici, JOANTORTOSA. El X Homenaje a la Vejez. ERNESTO AuLADELL. - Ancianos homena- jeados en el último aniversario, - Diileg mensual, CUGAT. - Regles filúrgiques ,-E1 P. Ramón Pahí S.J., JUAN CLlmCII, RectoL-Canto de los fieles (de Ecclesia). - Visitant el Monestir: El sepulcre de lAbat Odó, JOANAULADELLSERRABOGUNYA. VidaParroquiaI-- Noticiario. -NÚMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO AL X HOMENAJE A LA VEJEZAño II J1LNIO 1950 Núm. 18
 9. 9. ..- ,, -~ d~ :~~¿f}I -;;,:, ri" ca::ra. el p:q ;~eo expr ¡,~am e.f-t eSRjrenJ..e!J~el ,pass ar, haurien de~ m,o s~.!!r,!a _ ~ , , :""~ d~hoñratri, pervertir,: i,~n; PJ;~U,unli¡¡Veg~~~!m~SnI!!:;I[,1~ !l.9.IJ;l;J11~n¡J!.~QC;:Ji.rlJ!! l , " , , :;;,en"t>4cIÓ f.~ligJ?sa ,, r~n~ aRora~,t aco~da, , (;B~~t, r~v~{-en un ,~tament. ~~19 1~rvl~ dhomenatge, ~9~~iJenc.i }!a¿:g, , " ~~ un agenollat,nent"yen~~?le, "" , , " , . " ", , , , , joventut i la humanitat ~ota a la guerra mésafrosá)"dest}:j~f59¡j};~jffi.b ::J2Jel a RoI):1a, ¡SeUtd~lla;¡C;:;t;istiandAt,( }a¡~o..1w~p,t,I¡~~ipJ¡:¡.i,n~e¡ljf,óJD.P.Itd.aJ¡)g>nti- ,!nrh nJ,lament I;enovad~ d,E;¡~rrttenar.s Qe..l!1.il~t:~elclie¡~J!tR~e.J.!9t~~J~~fj~S?,~§J~~ p , "7: (unglt ¡:lQ.l:ólJ?t, coro ,períoca al paso dun cortelg sagrat; 1~.J°J~<lel Cor~J3s ,que n))~ ls &stana tailt"..si du,:ant el curs~~~la pr,~S,e~~1ó ~~;¡.}~~~{Slif tmgut totes,les faces, deaiYen:;e,~ opiniQP~(lqueJ<;larr,eu:..del I}.P1l.J;JWM;~p~,~l?JQ1~tj!jl~ J :Wb~ p~én~~!ga~d~1¿tl.ey.~~ever~n?i~ljfr.e~<Jt:Jemorós. h~.d.éSS eIl~2Jn é,~ hi ,afhleixen jatr~t!>:lPe.Igtan ,)~ar!lh:4e ;l¡:¡Jlg1,!¡~¡~r.epl,,!~s,en,taqk:.q~b~¡:i§~ J,enIJ~ , , terra,¡aquest venerabie¡v~I1, ¡diposi~arde JlaMm~é;v~lIaj)eró,;~~mp.r:~act,ua~~d.~~~~~ nés el cor ~L el :>~.tl.!ltua1. can~~~ple ~s~nOr,la l,lpane;a ~l , dlgmtliaunílA-~~e,r::eJ lltme<IfIesta ,t¡n..*questes dll!d~tsagIades, rÜ9í1~r¡,t~1 Doctrina, el nostre,SantPar.e,¡que, ,malgrat,no qave¡; ~stat escoltatquan,.en que empleo rota la nostra vida. , , o o aquell tragic ,any 1939"tt:ucav~, amb angoixa"le~; portes ,de ,les, Cance.lleries Cal, doncs, un estofe; de tothom ver a complir millar els delires religiosos, avisant aLmón;deque amb la guerra ereS sa!1,a,va, a. guapy.ar, i ,en ;cl!nvi tot i un dells és el silenci,reverencial i el carh devoto En les coses de Déu i del es podía perdre», ara, amb"motiu de l A,IJY;;,~nt, ¡:lem~I).aiien,sJademanar}a( Temple, no hi ha dhaver altre lleng~atge que el de pregaria i de lloane;a; si Déu ela pau¡a1s nostresdies:, pau, a,les ,anime,~" pauj a,I~§lfaJ;!lílies, pau¡a"la en el mateix llo¿ s~grat es cp~Ms~ixi m~s~é,(n.o9~sraNá~ra tant de servar patria, pau entreles nacions»~,!E:S la Roma ~~e,~n_aj!¡:¡.I¡:;artU~ Greu;¡_ban,dera amb devoció lactitud religiosa de les processons. Pero sie,n el Temple costa i programa de pau i damor¡!per:tatque;la4umani~a1:¡,n~g~~W,s!l i,amenae;ada ~ant dassolir etsilenci Lel recoUimerit! 1tanerlho.Úint que es pugui. Ara, acudeixiaaixoplugar-~hi.! ,re,oeL-; ;(rj;j<1rn~",j]f;..e11 J;?;JiJ::>~J:¡ amb motiu de les diadeseucaristiques, que tothom faciel seu delire; i així la r 1" No extranyi dones que ,bo i passant una,l1ambregaqa, altot,-etque el viure reverenci~a Nostramo sera.digna,dEll i~els,pons,<rri~ti~n~,,Rueadoreri;ep1:1 l actual ens masteR, lhomenatge als nostres vellets;eI.nostr~:.;cor!, ben respe,c- Temple i pels carrers, (F:em~hoara, i llavors sera;més JaciLque ho fem bé tot tuosament, el fes extensiu a aquest Velldel VaticEl; figur¡1 blanca, plena de lany, sempre qu,e passi,:pels, carrÚs,¡¡com aN,iatic f!~1s:;D1alalts":.:rambé,en santedat. que ¡des del ,!;¡eu,alt setial malda per avivifical,",:amb la ,sab~:-del aquesta ocasió els bons costums de lantigor~s,yan_e~{tlprt,u.in.t;bé,haypem, ,l Cristianisme Catolic, i per tant universal, una societat on tants mQ~erns en:la nostra paxroquia, de restaurar-ne,tota llur,b~Uesa:LetempJarit,at,Jfdoc¡ ig.ealis~es, q uimericsprpgmmes, i puide-¡:;jovent,uts; ~aduqu.eJJ."l ;..:)!j!IP1, j [fj,,) r,í ,; >:liikc"(O , . d> ,1 o "<1 ,iJ~ , :";J( ¡m,, ,;;.i b;f; ~n20n hIJ.J;)"¡:!n,<:)ó-¡ ," dI-; 11 ";"" ¡,Le:r;,: ¡JL;":;;!;Ci2,fiT;¡;¡";J ~1olprn"~"IJ¡¡;" 1C;"jf!:J1,,:O¡iJ] ~A}LY:E~!ru / " " " ,, ,f f ¡ i J! JO ,} " : J; J J " 1,"u ir!! 1.iJ¿j{i¡:JJJ?1I ,sI, ¡"I.;([11 ,~,;;I.J" , "U;[?JJp r,Ilc.I!i: L !,!":! , , ;;s!r tft.¡H~fl~~}</~~; , ¡;, ,"LLn¡!"!rr",,jJ:,,,, ,;;:/:,:,I"qJJ,.{~},:_Lj,!riJI"f:,¡ , , , ,L 1", :, ¡ I :C..", i J I ~: 1 " ;.. , re! ,0,-" ;0,:) !:" ,¡c,n) I:Jf.. ,Ú;IÍ!ib Ji:ji!(>?l ;J !f, ,1,;) "J<o;,-"",, i;l-!;u;f")JJ., U; "i,fll,) "¡rjigf¡J2?1,,,Ú:~n.o=)r:l ~jLI1JliSj ,;: ,., ! , ,:¡ 1, ,,; ",, l :f"jí,, ,¡"!;r,-¡¡¡!JIJ"inu!;,¡if,:bi,r:[". I:rl" !",i!:d"Jr",I"~!"j"; ¡""¡)1fJJ!;.>JOfl"r!;I"o"J;¡,i!""¡(ll"¡-o 1: ,1, ); , "Hé)MtNAiGE::A,L?AJtvELLÉSA:~.:J,n~,!~¡;) """,l..r1" ",(-."")I""""",;""""",,,~!,;,>b¡J).L¡¡tr nj:;riMPRESSIO A L!HGRA,bE L?GFIC/ :, fi!!;! 1 " ¡" ,- ,o,,;!!! Jf"~"i:,¡",j "-U¡qt 1; 11, bfj ~,p,"r: ;r! rl 1° ,j : ,,,": J,¡ "ulr: !D [¡¡"f ;-O>J ": " !, ti!. .o!;¡ln;:;on UANdiumehge: passaetamb mótiufcteéJcelebrar,j Ja),rnostra; vila él: seu ¡r:""h:lilil¡.:(J;,¡",,! ";:, 1I,:,J,)J¡;J9bi1j,!"",i(!l",(¡,,jrt!I"!..,Ii~,J Q , X,e Homenatge a la Vellesacontemplavem lexempJar en ¡els nostres :Claustres concentradó del bo i millor,deola pobiacIó, moguda sola- E , s,DiUmenge. Una boirina esc1aris sad~.s~est~n arrossegant-se, mandrosa, , , ,baixant delcim;de la serralada¡,estenent-se pels camps i entaforant se pels carrers de la vila, coro si volgués empaitar la calda i foragitar.-Ia deIs , ment per lanhel de patentitzar la seva devoció a aquells vells, simbol i encarnació de tRotes coses estimades, el nostreesperit senvolava en la recons asserenats i assoleiats del roble, ,La marinada,; fresca ,i acaronadora contemplació dunes altres concentradons que en aquells instants m~lteixos arriba triomfant coro portant el tornaveurem()rós de les eDades i escampant es produlen en altres indretsdel món,; ,; , -" ", ; ."," una nava vida, jQue és do]9 poder fruir a pler aqu~st dolldaire pUl desp:rés 1 cridaven la nostra iltenció, per damunt de retes, les, que tenieri ver , daquelles bares decalorxafogosaj enfarfegosal,Totés ara,més transparent escenari les ciutats,de.Roma,i Berlín, " ¡" 1; ¡ ri,; .,;::;-g c"J[J J,,¡{1;;r1j ",¡jJ JWJ~, i mésc1ar; els arbres s~mblen tnés,verds, i e!:,xer,ro~l1ig ¡del;:;,ocell!,;eixorda ,11J.,En aquest últim lIoc, lacapital alemanya avui, partida;[ixepartida entre dins el ramatge, " , ¡ Da:it(d~l c~mpariar la veu de mare amorosa que criaR al seus fills, la UDSaliats que, vencedor!>,:I0cupen¡J( nCara)qúe a :hores1dara:mingú sapiga I e ,ben bé que els ajunta ni que han guanyat).LUns,cent~narsrdermilersde jov.~s campana, anuncia lOfici, El vent, invisible missatger, escampa arreu aquellao) ~es, enverinats",uniformats, ,enquadrat~ militarmentducridant 2a~s veu que demana germanor, i criaR a tots els homes sota el sastre de la casa quatre venís que ,tot allo:volia.dir democracia,les manifestaven en demostni" de Déu. Joves, homes, vells, fadrins, tots sencaminen vers lample portal deQ,1<cions, agressives, i parlamerits ide, to pujat!en fiont dtunes!~lties forcesrque lEsglésia que sobra acollidpr a tots els vilatans, esperant, quan ja la caro, ! proclamant,se també les genulnes, i ,autentiqueso representants, de ilarrlemo,- , , , pana emmudeixi, amb les portes obertesfins que el darrei les hagi traspassa- eracia sarreógleraven armades¡totalitariamentdins <al les .dentsmQrient.iÍ des, Mes ~o tots sapleguen al so de sa veu amorosa, Encara surten homes Occident ,exhibint ¡etiqueta rebregada dúll¿¡.,democracial.quéftots plegats.han que el résso que el vent els ha portar insistent 6ns les seves orelles una i una -
 10. 10. X HO:JIENAJE A LA VEJEZ ~,,~:;. ~,~.. . :. ~ ~ iI."""""" , ~A ~ t1t~l-- .~¡ ~.,_._- ~<: ~ Iih "I"~ ~~7:#~¡~~~1h~",t~ ¡ ,. 1l it "": 1 " ~. " "... 111~I~ "," - f ~I.,..~,(.;I. ~,, :;,-AI "I,,_/:.i - ,,-, ::i¡¡~ .:.:I . : :¡!¡ ~ : -. , ~;;~~ "",,,,, -, f,.~, ,"{IJ I~.~ ,..,:~ 1, Dibujo original de J. GRAU GARRIGA

×