Fm Sant Cugat_1928-2011

419 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Sant Cugat_1928-2011

  1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorSant Cugat del Vallès (1928-2011)Detall: de 1928 a 1930, de 1932 a 1935, 1941 (primera salutació),1944, 1948, 1956 i 57, 1959, 1965, 1966, 1968, 1969 i de 1975 a 2009, 2011 (1987, sense salutació). Compilació i edició: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona Corpora Celebratio et oratio
  2. 2. ",c:.u,-..- -- - )1,,:,.:, )J (1 ) e 1- E T ,,¡:~:~¡~¡(¡r J~:1}i::~Ntl :T1I-::"é)¡iR +: ,A :~FL;;C2 ,;~;~,¡¡, ,ii:!¡;K, " , , , L 11 - / :" ": :" " "" " " " U, Ca """"" :I¡~ ::I! """ """"" " " "" : "" " " 1 1 " " 1 10 " , " " :,1: ::,,:i, "!)I R,;: "" V Xi"}!:, "A.hi¡, , , " ," " , ,J , 1, 1 ",,:;.,,-1.( , "..L " "", ","¡;:(i.",~;,:,~::"" , ,t", , , ,,"" " " ,t ItU::,:f~:.L..L", , , " ,, , , ,,, " ,, , , " ,1,..~:~I:¡,:~t~jJ~l{¡,",,:,:i¡,~))i;i~;"~!~,j}~~I/IijI~llii;;{;j/ " ~ ,IRA DV,~,~~¡~,I,;.I~l{E "I tfl} : ": "?~j.:: ;:~"; . , " ," o . 11,1 .," II, S (, [ " , , " 1 1)" I +JJ t¡:~: , ,,J" , !g de.;:tE:"":: . , ,, :, 1" , "" ",. ",;" , flJ), , , , " , 8 , , " , ILII de Soci eta t " 1" ¡ida, per la billlcla I( 111, [J"..ís ; Landre., ~~1,lOH IIc,I)léUNIT FliNC!(} DE GALA S",,!ollia pel Qllarld TI", Good., F,ic",!. . ""illd elmilc I i ! le, CI""O el j , ,: I¡,, "" . " ". ,..:..:..::~,,:~ ", ". ¡ I-,1; ","":"",,"1.,) ~"I"¡r,,
  3. 3. - FERIPi DE MAYO de Festejos g: AÑO 1929 e o e o r. ~ ::- r ~: ~=.~~ " .~( ,-- ~m__- --, ,-- c~ ~¡ i.1 : i, D~" 9,-Iar¿e a las 6 l..2.sc¡m,c.o f-.,!;5..RjA LUiSA FCl4TCVA Di;. :c ¡ 1 -- ¡ inter?cet"-r~: In"ugucaci¿n de ¡"temporada de Baile en la Preser:t"ción ¿" h Orquesta- c questina RE:KAIXE:rnE¡-;í I ¡ Pista con un lucdo 1:1 hpdbna pdmQra 0:"Í<:¡1{~ J)c:.;¡¡d Tarde a las 6 ¡ Cantobi Capiít~ra @. Sdfil1dl¡ I i a 13aih~ a~ ~(lciQi}ail Si 5ant ]o5epha vol G. Y,;¡¡fc¡;a . ~"O~"" =,.Jomo,mo,,=b d",~do.,W"", .fUj010 Sai¡~ Se $oci1Zbab I o C¡;n~óultmor i 02Gtmr¡¡ (S1íd¡jjl) 911c:~tím= 0.!atl) A las 8 , I a cargo de la Orquesta €gara I Seeunda ,1>arie SERENATA frente a L~ Casa Consistorial.1 ! Noche a las 10 y media Noche a las 10 1 Extraordin aria Velada Artistico-Musical org anizada MARrA lo FONTOVA Y JOSÉ TAXÉS cantarán a duo: I ¡ por la Sección Coral de esta Sociedad, en la , que to- , INTERESANTE ONCIERTO C a: . mará parte e! gran Divo Tenor José Taxés. o ; Artista muy, conocido por el público de Barcelona y Can~ó~morj aeGuHra,éJJla~IíHC= a . 1 0)QII~ en el Salón-Café. interpretando; Id Haland!sita, Vals-Jata í ! i demás puntos de España, que ha sabido conquistarse Bucolica !~dm), YcJlf .§a(Jaf,z",- Marina, fhida AlaaU , " .¡ ::/- .. ¡ C . ¡ ( i ¡ . un lúgar entre los selectos cantantes, Al ~ismo tiempo es maestro compositor, .habiendo logrado la populari- Coo1lvIDcc}:JQ1{e, ,c)0 íJ!cc¡.eDQo , : Representación,del Poema Lírico, ,Letra del laureado DíA 11 .,.,... - . 1 " 12 i I. ¡dad :r ~~ss"rdanas~ otrc>sfrag~ent~s~.m~~ic~~~ , ,poeta Enrique Ll~les- y música de! maestro .-.L~ana a aa , , " ila slll1pabca y áplaudlda Soprano, Mana LU1sa - l ;;¡ !, ; Foniova, ,éoncierto qu":he~osconseguido a?rovechando su estancia, tome,parte en eSte en Baréelona, José Taxés :~:, , ,CONCIERTO VERMOUTH , I~ "~ ii.:C"j~~bp~ñ~~ :ld~I~~~~~~~:!n¿l~t~~1~#t~~~~" . .:Q)919.ll~-~i [~~Jl13 {t5~a. ;: ,~- ~~I:cl~t (~~19:,~~y~~~~J!!r~l;?:uano) ~:t!}g~~~; -i~. ~ el it - -D V :(; -:CJ OC t-iba-b l deSevilla;l5iib:eUaC atólii:a;>-de"Gianada::T.eatro Ti- R" eJ? a >:i ~~ -;.~~ló~I)-i~;" "~S fl<" M a~~¡51L , :[ on {o va; Pi".,!Ot: :" " ~~r_e,a as Ct ;.~ . ~ c, , ! , ," , ,~ , , , , r-" Jia;deCád¡z;e)iñperiaJy~Gambaldi; d(Venecia; ac- Sr, Jose:Taxes; Arlequm::~.G-?"amon , qultart...I:~ntalo, , , , .Sr.-, , ,, """ - , o -. ~~<."C ,, , ,,, , ,--, : - " , Viciar Pérez; Payaso (prol~sta):- ,, senor-Joaqum , Aguljar.- A laa, 8, -" . o , -- ::, ! i tuarido en:to!!of~II~~:,coriclámoro~,:é~to:.~«",~" , ¡ i " " , L~ . aplaudida, JIaw:ay:an~Orqti<i~ia: y la Sec- enc.ooperacióri_:,de~gawaj¡an-OfqÍ1esla ,SERENATA~eala-CasaConsistorial " :-- o 1 C1on. Coral - de la:Socledad,, - " ,¡ ," - >, " ,"- - ,. De¿or;doex!!fofe5(),--.~quisima~reria, propiedad -Noche álaiJ 10 SEl ECTO CONCIERTO q r " de la Compama.. !1 : P.RO:GRA_MA Tercer"..parie ~ en el Salón-Café. CabaU!fíil Rusfu!ana, Moscagni.-Ulls-Jota ¡ i l. " - , I 1 ! Pntt1era I parte ," .. " "" .. . Or~esiá; ~.. -- A:1_-11 €xlraó-fitinario :l3a¡led..~ qa/a 1 ¡ " RIEnZI (fantasia), R,agüet:(~ Ca~l!lIin India, Rimsj~[o~ko ..Como despedida de.fiesta la Orc¡uestina:R~n¡IX!ment 1:"~- Eltenoi- J.<?S E<r A,X~S, cantará llis"siguientes Eva (fantasia),F,Leha~;~Cahfa de Begdad, Bo~den dará a conocer unaSene de bailables módernq5. I o . a l.- ,,~~~p"~~;.~~~-:Cf. "f:-.,,-<: " ," .- - h1terpretadas por Ha~áy~~prqu~sia - .. ¡I ,, I-Can~ó ae Mai~~:;:<:::; --::<--rgJc~~<i~ 5iald,i)- ", ~, ,,", -S~ --:-GdZit:7"~~--: - DíA12,.. .-. .:.., .. 1. I "lOsGav¡Íanes(Clncfúri~elaRo~¡:§:~~~~~~-- --"" (¡es Flnrs,dé máig:Clart:~;"~:SanfDillíJO5 (titrtno10ti~ ~=nd~~~~d:s%:s~=~~r D~:::S&¡:~~~~ ,- , " nO ElsXiquetsdeUalls,Cl1ífEIPnrndeF_loPs,Claíé.(EslrenOl) Esta últimasera acompañaaa¿e la Hawayan-Orquesta .J..UCId,O 13al. 1,;dS r e~ :e ocre¡ d a d . ""El Hué?~eadS~VlUa (CantQ&l~~&da dan~ "§HcHe~o. a t~Ie (L.axi~ , , El coro ¡o dirigirá e¡¡~a~troD.}os¡Alier en la Pista. a cargo de-la orquesta tiaRA ~ O tE -, ~fj ~"~ g,nfilfag,sda a o, a o "~;;:¡ O O ); c~

×