Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pragmàtica i gènere epidíctic
Corpus de Salutacions
de Festa Major
Granollers (1974-2003)
Compilació: Ivonne Palaui i Gemm...
'PrDgraIHa
~~'1tf
~~
1Ql,
~. .-..
. .
Oficial
de los actos y festejos que or-
ganizados por la Comisión Muni-
cipal de Fes...
-_:...:.:.:'.:: ::..;;..:: 0"_- .,""-~ ~:~>::':~ ~..':_::.-=---, ,0.-",'
fl~o I
¡i. Tr~ TEMPS DE FESTA
Hi ha coses immutables. Any rera any, des de fa molts segles, des
del moment que un primer g...
~
- AjUNTAMENTdE GR4NOllERS -
Al tornar dé vacaooes-tot-ens sembla una mica nou. I algunas coses ho són, real-
mento Parqu...
~ ~ -
Tot just tornem de vacances,els Granollerinsens trobem la
Ciutat de festa. No esta mal pensat. Abans de recomenrar l...
--
¡qt)3
Encara que I'any oficial comenci 1'1de gener, és ciar
que hi ha moltscicles anuals -detreball,d'estudi,culturals,...
~ qr; L(
LA FESTA DE TOTS T;-h>{
CoLlocada al final de les vacances d'estiu, la
Festa Major de Granollers té un aire de pr...
~q~S
D'enya uns anys, el calendari de molts grano-
lIerins ha canviat. Si abans aprotitaven la da-
rrera setmana d'agost p...
FestaMajar
Blancsi Blaus
DEL28AL31 D'AGOST
GBANOLLERS- :1.986
Les testes ens conviden a '¡ure i a fruir. La Festa Major, p...
1'1<6t
...'.. '."",',.,. """;"';;"';';":"":""""";"" "";:';""U';"""'::;'::."-;';h,,:)¡¡¡,;;:~.~;,;:;:¡:AJ¡¡i:¡$$h, ","
SALU...
{q88
La ciutat és l'escenari habitual on es desenvolupa bofia part de
la nostra vida i de les nostres activitats. A través...
dhI.""""""""",,:,IJb<j)SJW>:<W>iOO~""~' "........ - -
~q~q
~ ~fI.. .' Una altra vegada estem a punt de
ctfc.w.fCLC-lOceleb...
;( q>~O
Al final d'agost a Granollers celebrem la nostra festa gran. La
ciutat esdevé I'ambit idoni per a la festa, que ta...
Presentació 499 ~ ~
la festa sempre és un punt d'aturada del treball quotidia.
la Festa Major de Granollers és al bell mig...
Tr~
Granollers,
la 1Tlés
res tosa
del 1Tlón
.
t
Cada vint-i-quatre hores la terra dóna
unavolta i les coses estornen noves...
~9~3 I
10 ~ befÁS't~1°~
~rJ-
&nze anys de renovada testa
Rq~
Tenim un model de Festa Major consolidat des que ara fa onze anys les calles de
Blanc...
,
L'alcalde de Granollers. Josep Serratusell, es complau a convidar-vos a participar a'r:tivament en
Estic collvell,ut que...
(
-1)
~
'<'.~
/'
e"", . .I..u!.l., .1., Gn"",II"I's, vull f..I'.nos "UI,tí,'i"s,
uu .u~ ",{os, .1.,1'1"", ,1.,I...n SI'~UI...
"'-. --
~
~
~
~ Actors, músics, diables, gegants, xics, correfocs,
, correaigua..."
Festa Majar 1-997,I
PI
BAfGranollers é...
~~y<¿
~
,- Fest,Majo<dé!:1
del26,,130,faCjosq
t~
"Esen aquestSdiesonespaleSaelcaracterobertdela-nostra
ciutatiespalpaenuna...
l..
~ "
t ., FestaMajordeGranollers
~ del22al29d'agostde1999
¡UíPect¡'a'&I'6,CQtlh
Granollerinesi granollerins,
--- ,> ':
...
~ (J~ ~ (~ 02000
.~---~
1. or~,1
A
quest any ho_PJ:>-deULafi.r.mar.1'"lntu:QtUnditat~
. Més enlla d'un ~Ie..rnen.tde cohesió social, d'uns
dies de...
--
r a la n~l~fat;amb un model arrelat'
ta a tata la comarca. I és que cada vegada h'
ve a gaudir de les activitats festiv...
'""" ~,;¡;:u :f
.. , }"t", <;'11 ~ ~.
'~' r:ft." ~uarribá lafesta Major de Granollers. Alllarg d'aquests dies sortirem al ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fm Granollers 1974-2003_ivonne_palau_gemmaarmadansfontcuberta

623 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm Granollers 1974-2003_ivonne_palau_gemmaarmadansfontcuberta

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Granollers (1974-2003) Compilació: Ivonne Palaui i Gemma Armadans Fontcuberta Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. 'PrDgraIHa ~~'1tf ~~ 1Ql, ~. .-.. . . Oficial de los actos y festejos que or- ganizados por la Comisión Muni- cipal de Festejos y por las En- tidades Culturales, Deportivas y Recreativas locales. se celebra- rán durante los días 28, 29, 30 y 31 de Agosto y 1 de Septiem- bre de 1974, c¿on motivo de la FIESTA MAYOR DE VERANO de la Ciudad de Granollers. } ~~~ Mañana, a las 12 Gran Traca Infantil con lluvia de juguetes en la Plaza del cuartel. Tarde, a las 8 Apertura Oficial del Parque Pro- visional de Atracciones, instala- do en la Cj. Roger de Flor. junto al grupo de Viviendas Sindica- les. Noche, a las 9 Retreta por la Banda de Corne- tas y Tambores de la Asamblea local de la Cruz Roja Española. ~~OS~CIt...~ °f¡e,¡f:Al ",q'1' DE LOSACTOSY FESTEJOSOUEORo GANIZADOS POR LA COMISION MU- 1JI'og,.alHa Oficial DE lOS ACTOS Y FESTEJOS OUE ORGAIJIZADOSPOR u eo. ;';'ISION MUNICIPAL DE FESTEJOS Y POR LAS ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOCALES. SE::CEo lEBRARAN DURANTE LOS DIAS 27, 28. 29, 30 Y 31 DE AGOSTO DE 1_97~,~ON MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR DE VERANO DE LA CIUDAD DE GRANOLLERS. .;1 q~ f NICIPAL DE FESTEJOS Y POR LAS EN. TIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS y RECREATIVASLOCALES, SE CELE. BRARAN DURANTELOS DIAS 25, 26. 27, 28 Y 29 DE AGOSTO DE 1976,CON MOTIVO DE LA FIESTA MAYOR DE VERANO DE LA CIUDAD DE GRANO- LLERS. , ...~ Of¡e,¡etl DeIs actes i festeigs que, organitzats per la Comissió Municipal de Feste~per les Entitats CuIturals, esportives i re- creatives locals, es cele- braran durant els dies 24 ~8 d'Agost del 1977, J '0'-- u... ~. amb motiu de la FEST A MAJOR D'ESTIU D E GRANOLLERS.
 3. 3. -_:...:.:.:'.:: ::..;;..:: 0"_- .,""-~ ~:~>::':~ ~..':_::.-=---, ,0.-",'
 4. 4. fl~o I ¡i. Tr~ TEMPS DE FESTA Hi ha coses immutables. Any rera any, des de fa molts segles, des del moment que un primer grup huma va decidir plantar-se aquí, quedar- s'hi a viure, i -sobre tot- viure de la terra, anava consolidant-se un ciele de treball i, també de resta que arriba fins als nostres dies. Sembrar i demanar al Déu de torn que el gra fructifiqui, veure verd~iar els camps i celebrar la primavera, segar i festejar la seguretat deis ~~anerspiensoFestes d'Hivern i de Primavera. FestesMajors d'Agost i de Setembre. Vet aquí les fites d'una societat rural. Avui el "progrés" ens ha anat allunyant de tot aquest sistema de vida. A la nostra comarca hi ha molta més gent que viu de la industria o deIs serveis que no pas de la terra. 1 sembla que, almenys a la ciutat, no tingui massa raó d'ésser celebrar la bona collita que ens ha ofert el campo Peró de fet, tots -bé, gairebé tots- seguim estant subjectes a un ciele de treball que comen~a a la tardor i acaba amb les vacances. Ens pertoca dones, a cavall d'aquest final i aquest principi, festejar el fruit del treball fet i entrar amb bona cara a la nova temporada. Participem doncs -"7 tofs a la Festa Major: ens l'hem ben guanyada. RAFEL BALL ÚS Alcalde de Granollers Au. hY- q. TIEMPO DE FIESTA Hay cosas inmutables. Año tras año desde hace siglos, desde el mismo momento en que un primer grupo humano decidió instalarse aquí, construir aquí su casa,. y, más que nada, vivir de la tierra, fue consolidándose un cielo de trabajo y, también, de fi~sta, que llegó hasta nuestros días. Sembrar y pedir al Dios de turno que el grano fructifique. Observar el manto verde de los campos y celebrar la Primavera, segar y festejar la seguridad de los graneros llenos. Fiesta de Invierno y de Primavera. Fiestas Mayores de Agosto y Setiembre. He aquí los hitos de una sociedad rural. Hoy el "progreso" nos ha ido alejando de aquel sistema de vida. En nuestra comarca hay mucha más gente que vivede la industria o de los servicios que del campo. Y parece como si, al menos en las ciudades, estuviera fuera de lugar celebrar la buena cosecha que nos ha ofrecido el campo. Pero en realidad, todos -bueno, casi todos- seguimos sujetos a un cielo de trabajo que empieza en otoño y termina con las vacaciones de verano. Nos corresponde por tanto, a caballo entre ese fin y ese principio, celebrar el trabajo hecho y entrar con buena cara en la nueva temporada. Participemos todos en la Fiesta Mayor: nos la hemos ganado RAFEL BALL ÚS Alcalde de Granollers
 5. 5. ~ - AjUNTAMENTdE GR4NOllERS - Al tornar dé vacaooes-tot-ens sembla una mica nou. I algunas coses ho són, real- mento Parque no tothom de~cansa, a l'agost, ni molí menys. 11'Ajuntament ha apro- , fitat aquest mes par fer obres BIs carrers Portalet i Museu, al carreró de Sant Cristo- fol, a les oficinas municipals... i par posar a punt un programa de Festa Major que si- gui I'última etapa festiva abans de posar de nou, tots, mal1~ a la feina. . Aquest any, a más, recuperem UI)Sgrs¡nollerinsde bona jeiá-queeren arraconats i trencats en un fosc magatzem municipal. Els gegants de Granollers, refets i amb ves- tit nou sortiran a bailar pels nostres carrers i placas. Que siguin benvinguts. I no oblidéssim pas una visita al Museu de Granollers, on l' Ajuntament, amb.la col.laboració de joves estudiosos_qranollerins, ofereix un homenatge als socis de la Unió Liberal, amb una exposició retrospectiva de I'edifici, documentsi activitats d'aquella exemplar institució ciutadana. ,. I ' el. '--k(.Ci,-~Yl ~ RAFEL BALLUS Alcalde de Granollers .mkrr Agost,.1981 I
 6. 6. ~ ~ - Tot just tornem de vacances,els Granollerinsens trobem la Ciutat de festa. No esta mal pensat. Abans de recomenrar la feina o els estudis, I'Ajuntament, amb la col.laboració habi- tual de les Entitats i Associacions, ofereix als ciutadans uns dies on es concentren manifestacions culturals i esportives de tota mena i per a tots els gustos. ~ GRANOLLERINS! iniciem la temporada amb bon humor -i alegría.Que duri! Justo al regreso de las vacaciones, los Granollerenses nos encontramos con una ciudad en fiesta. No está mal pensado. Antes de recomenzar el trabajo o el estudio, el Ayunta- miento, con la colaboración habitual de las Entidades y Aso- ciaciones, ofrece a los ciudadanos unos días en los que se concentran manifestaciones culturales y deportivas de toda clasey para todos los gustos. ¡GRANOLLERENSES!iniciemos la temporada con hu- mor y alegria,que dure! RAFEL BALLUS i MOLINA Batlle de Granollers r
 7. 7. -- ¡qt)3 Encara que I'any oficial comenci 1'1de gener, és ciar que hi ha moltscicles anuals -detreball,d'estudi,culturals, esportius- que tenen les vacances d'agost com a frontera. I; Per a molts, I'anycomenya a primers de setembre i acaba amb les vacances d'agost. . A Granollers acomiadem I'any, a más, celebrant la ¡ FestaMajor.Unafestaque l'Ajuntamentvol quesigui popu- . lar ioberta. Que hi prengui part tothom, els blancs, els blaus i tots els colors i combinacions de colors. Perque un bon final de temporada pot ésser;, sens dubte, el millar fonament d'un bon principi de curso ( Rafael Ballús i Molina. AvL~ A pesar de que el año oficial empieza el uno de Enero, también es verdad que son muchos los ciclos anuales -de trabajo, de estUdio, culturales, deportivos- que tienen las vacaciones de Agosto como frontera Para muchos el año empieza aprimeros de setiembre y termina con las vacacio- nes de Agosto. En Granollers, además, despedimos el año celebrando la Fiesta Mayor. Una fiesta que el Ayuntamiento quiere que sea popula( y abierta En la que todos tomen parte, los blan- cos, los azules y todos los colores y combinaciones de colores. Porque un buen fin de temporada, puede ser, sin duda, el mejor fundamento de un buen principio de curso. Rafael Ballús i Molina '--
 8. 8. ~ qr; L( LA FESTA DE TOTS T;-h>{ CoLlocada al final de les vacances d'estiu, la Festa Major de Granollers té un aire de proleg al gran Jlibre de la feina a punt de comenyar. (fI Amb austeritat, sense caure en les ridícules~ ostentacions d'altres temQ~~,.w.Comissió de Fes- tes i el Serv"'éilVfUñíCipalde Cultura organitzen uns dies d'esplai per als granollerins de totes les edats. Aquesta és la primera Festa majar al voltant d'una Porxada en fase de rehabilitació. Probable- ment la Festa Major de I'any vinent veura una Por- xada encara en obres pero, ben aviat, en 1986, ~Is '.l:>granollerins podrem recuperar I'ambit urba que ens és més estimat, i celebrar moltes Festes Ma- jors al voltant d'una Porxada restaurada i tan ple- na de vida com sempre. Rafael Ballús i Molina ~~ . L
 9. 9. ~q~S D'enya uns anys, el calendari de molts grano- lIerins ha canviat. Si abans aprotitaven la da- rrera setmana d'agost per a sortir de vacan- ces, ara tornen de vacances amb temps suti- cient per a participar en la Festa Majar. La nostra Festa Majar intenta tugir de I'es- quema estereotipat de tantes i tantes testes majors del país. La participació de les calles de Blancs i Blaus, li va donant una tesomia propia. Valdría ter notar, a més, que gran part deis integrants de les calles son gent jove, ga- rantia de gresca, bullici i "marxa". i Una vegada més hem volgutésser presents a f .iJ indrets diversos amb activitats i espectacles i nlfL~ . prou variats perque tothom pugui ter-se seva i(~ la testa i disfrutar-la de debó. : Rafael Ballús i Molina Alcalde de Granollers
 10. 10. FestaMajar Blancsi Blaus DEL28AL31 D'AGOST GBANOLLERS- :1.986 Les testes ens conviden a '¡ure i a fruir. La Festa Major, per les dates en que s'escau, és molí apta per que es desenvolupi a I'aire lliure, a les places, al carrer, a I'aguait de tothom. I L'aportació, ara tara tot just tres any ~ dinamisme de les calles deIs blancs i deis blaus ha contri uit consolidar i confir- mar un taranna ben específic a la nostra esta. La Comisióorganitzadora,amb el valuósajut de personesi ~ eU: entitats de la ciutat, ofereix unventall d'ac~esben diversos amb I J. una clara voluntat de ter arribar la testa a tothom. 1ÍbCLtariÉls-9ranollerins iels amics que ens vi~itin,~ipodem contribuir amb la nostra participació. - '") íru-L ~--cuÁo (1r Josep Pujadas Alcalde de Granollers ALA
 11. 11. 1'1<6t ...'.. '."",',.,. """;"';;"';';":"":""""";"" "";:';""U';"""'::;'::."-;';h,,:)¡¡¡,;;:~.~;,;:;:¡:AJ¡¡i:¡$$h, "," SALUT ACIONS. +tJeL d J>~o- ~ El principal capital d'una ciutat és la gent. 1,a la nostra, els1Jranollerinstenen molí a veure amb la dinélmica i la capacitat de generar iniciatives valides, que melles vegades aconsegueixen un resso d'ambit superior al de I'estricteterme municipal. Les testes, i d'una manera especial la Festa Major, gaudeixen d'una acceptació general. Pero també d'una participació singular. I en el cas de la nostra Festa Major, aquella que hi aporten les calles, ladeis Blancs i la deis Blaus. Aquesta proposta anual -alhora renovadora i innovadora- cree que ha reeixit abastament. Ila gent de Granollers i de la comarca tenim la sort de tancar amb les testes el cicle de les vacances, abans d'iniciar el de I'estudio el del treball. A més, la Festa Major celebra la majoria deis seus actes als carrers i a les places, que adquireixen d'aquesta manera un nou signiticat com a espais de relació i convivienciaentrelagent. . I . l' Gaudim, dones, de les testes! Gaudim de la ciutat! 1n lfl t Qú- o Pru-~ JOSEP PUJADAS I MASPONS Alcalde de Granollers
 12. 12. {q88 La ciutat és l'escenari habitual on es desenvolupa bofia part de la nostra vida i de les nostres activitats. A través deis seus ca- rrers i places anem a la testa, a l'estudi, hi passegem o simple- ment els fem servir per anar a comprar, a veure els amies. Du- rant els dies de la Festa Major, la ciutat es transforma, assajant de trobar nousespais on aplegar la gent i on realitzar els acres del programa anomenat "oficial" o per acollir les sorpreses de les collesde Blaus i Blanes. . La Festa Major de Granollers, sobre la mateixa base de parti- cipació i dinamisme de les colles Blanca i Blava ens ofereix una proposta on reviu la juguesca deIs rajolers i acres ben diversos per a totes, les edats, amb l'objectiu que tothom pugui fruir de la testa. . Enguany, pero? la testa tindra també un altre significar ben es- pecial, perque els gegants grans de la ciutat, l'Esteve i la Placi- da, celebraran el seu vinte aniversari acompanyats pels grano- llerins.i per una bofia colla de gegants amics, en Robafaves de Mataró, els gegants de Tona, Argentona, els de Can Duran de Canovelles, i d'altres. Corresponguem, donc~+!mpJa nostra participació a aquestainvitacióestival. íh.Jl (.LO I ' Josep Pujadas i Maspons A-u..h5LAlcalde de GranoUers
 13. 13. dhI.""""""""",,:,IJb<j)SJW>:<W>iOO~""~' "........ - - ~q~q ~ ~fI.. .' Una altra vegada estem a punt de ctfc.w.fCLC-lOcelebrar la nostra Festa Major. I els de.sHnoJo.YÍI.:>Qranollerins abans de retornar a les feines habituals, del treball o I'estudi, tenim la sofÍ de tancar el temps de vacances d'una forma festiva que cada any gaudeix d'una més general acceptació. Aquests dies, els carrers i les places vessen de gent en un anar i venir, amb un delit de gresca i participació. De nou, les calles deis Blancs i Blaus ens encomanen el desig de viure i de gau- dir de la festa que enguany apareix amb més for~a. Hem de procurar que la festa sigui realment de tothom. La presencia activa deis .sranollerins a cada una de les propostes, dóna a la nostra Festa Major la personalitat que aquests darrers anys ha anat adqui- rint. Després deis deu anys de I'arr¡- , bada de la democracia als ajunta- ment podem parlar de la recuperació ¡plena consolidació de la nostra gran festa d'estiu. Granollers, que és una ciutat viva i plena d'activitat, es disposa dones, a vestir-se de festa, la qual cosa ha de permetre tothom poaer trabar el seu espai preferit dins el programa cultu- ral que tenim a les manso Corresponguem-hi de forma activa, , perque la festa sigui més autentica. I fIlf ( Josep Pujadas i Maspons Alcalde de Granol/ers pct. " JoseR Pujadasli Maspons AI¿dlde de Granollers Prt.
 14. 14. ;( q>~O Al final d'agost a Granollers celebrem la nostra festa gran. La ciutat esdevé I'ambit idoni per a la festa, que també confirma "alegria de la vida urbana ¡que és el reconeixement de les qualitats del civisme. ~ En aquesta festa, la primera dluna década .que ens portara cap el mític any 2000, a Granollers s'uneix el vell i el nou en una combinació esclatant que enalteix la ciutat. A la nostra festa per exceLlemcia els elements innovadors van al costat de la solidesa que dona la tradició. AixQ propicia, que durant quatre dies seguits, els nostres carrers i les nostres places s'omplin de gent, en un anar i venir, i conformin el gran espectacle obert a tothom on les calles deis Blancs ¡deis Blqus són el reclam constant a la participació i el plaer, que encomana el desig de viure i de gaudir de la festa. També en aquest any de 1990 ~esitio que cada ciutada trobi el seu propi espai a la festa, mirant teatre, anant a espectacles infantils, sentint música, escoltant jazz, havaneres, ballant un rack o un pos doble. Granollers, ciutat viva i oberta al progrés i a les celebracions que ens identifiquen com a poble, se sent orgullosa de comptar amb una festa mejor en que els ciutadans són els protagonistes dins un marc que cada any'pretenem més atraient. Corresponguem-hi un cap més, sent coparticipants actius 'de la gran festa de la ciutat. --ülut'='c:u..úf ---- Josep PtAiadasi tfaspons Qu..~Alcalcle de Granollers
 15. 15. Presentació 499 ~ ~ la festa sempre és un punt d'aturada del treball quotidia. la Festa Major de Granollers és al bell migentre les vacances dlestiu i la tasca diaria a la feina o I'estudi. Per a uns és un retrobament, par a cifres, la culminacióde la temporada de lIeure. Par a tothom,la cita anual GIsnostrescarrers i a les placas que invitena Passistemcia i a la partícipació, per mitja deis espectacles i actes que slhi han programat. Balls, dances, música, roek, sarsuela, magia. Perotambé, Parrossada, el concursde rajolers, els gegants, els correfocs i el correaigua, i Pestirada de corda, una novetat, entre dlaltres, dlaquest coy. 6Amb la presencia c~ntínua de les colles deis Blancsi Blaus,la'nostra festa obté cada cot!o e vegada más for~a. Es la gran festa de la ciutat, pero, per extensió, també Pés de la comarca. ) Avuiel meudesig és que cada wanollerí, pero també lespersones que aquests díes ens r ,. visitin,segons la seva disponibilitat i el seu entusiasme,visquin la festa. -7 (nu-( ro.CÁo Segur que hi trobaran, en major o menor quantia, la seva propia Festa Major. La fiesta es siempre un receso en el trabaio cotidiano. La Fiesta Mayor de Granollers está en el punto de encuentro entre las vacaciones de verano y la labor diaria en el trabaio o en el estudio. Para unos es el reencuentro, para otros la culminación de la temporada de ocio. Para todos es la cita anual en nuestras calles y plazas, que invitan a la asistencia ya la participación en los espectáculos y actos programados. Baile, danza, música, rack, zarzuela, magia, pero tambien la arr()zada, el concurso de "raiolers", los gigantes, el"correfoc" y el"correaigua" y el tirón de cuerda, una novedad, entre otras, de este año. > Con la presencia continuada de las "colles de Blancs i Blaus", nuestra fiesta obtiene cada vez mayor fuerza. Es la gran fiesta de la ciudad pero, por extensión, también lo es de la comarca. Hoyes mi deseo que cada granollerense, pero también aquellos que en estos dios nos visiten, según la disponibilidad y entusiasmo, vivan la fiesta. Seguro que encontrarán, en mayor o menor medida, su própia Fiesta Mayor. cu.-l~
 16. 16. Tr~ Granollers, la 1Tlés res tosa del 1Tlón . t Cada vint-i-quatre hores la terra dóna unavolta i les coses estornen noves,cada estiu, les imatges deis colors blanc i blau banyende gracia els carrersde Granollers, amb una gentil novetat a I'escenaride la nostraFestaMajor. I Fa prop de 10 anys d'alló que, acolorit de broma i de gresca, fa la total dedicació al , millaramentde I'art de viure:blancsi blaus. Blancs i blaus són la renúncia a la capaci- tat per aconseguir el lliurament personal, són la dedicació de pie al' anónima labor de fer més habitable la nostra llar col.lectiva: Granollers. Així apareix la ciutat més festosa i simpa- tica del món; no té un no per a ningú: és la nostra llar, la vila oberta. - tc¡q2. C ada veinticuatro horas, la tierra da una vuelta y las cosas se renue- van, cada verano, las imagenes de los colo- res blanco y azul bañan de gracia las calles de Granollers, con una gentil novedad en el escenario de nuestra Festa Major. Hace ya casi 10 años de aquello que, te- ñido de broma y de jaleo, hace latotal dedi- cación a la mejora del arte de vivir: blancs y blaus. Blancs y blaus es la renuncia a servirse de la capacidad para conseguir la entregá per- sonal, es la dedicación plena a la anónima labor de hacer más habitable nuestro ho- gar colectivo: Granollers. Así aparece la ciudad más festiva y sim- pática del mundo; no tiene un no para na- die: es nuestro hogar, la ciudad abierta. Celebremos nuestra diferencia engala- nándonos en nuestro encuentro que ena- mora. Vivan los colores de nuestra Festa Major! - Festegemlanostradiferenciavestintmu- / ,huiD dats a la nostra trobada que enamora. í(l51.- Visca els colors de la nostrq Festa M. ajar! eLe cX.ct f'CU..A. o Josep Serratusell i Sitjes Alcaldede Granollers AtJ-o¡ -
 17. 17. ~9~3 I 10 ~ befÁS't~1°~
 18. 18. ~rJ- &nze anys de renovada testa Rq~ Tenim un model de Festa Major consolidat des que ara fa onze anys les calles de Blancs i Blaus es van convertir en I'anima de la gresca, tot fent participar els granollerins en una "sana rivalitat" per dos colors. O'aleshores en~a, la Festa ha anat creixent a partir de ¡'empresa de les calles que, any rera any, han anat incorporant elements nous alhora que han fet que el concurs de rajolers, el correfoc, la cercavila, I'estirada de corda o les tronades, entre d'altres, esdevinguessin classics de la Festao ¡ ~~ Amb aquest entusiasme de les calles, només ens resta aconseguir la maxima participació rir. deis ciutadans en la Festa més propia deis granollerins, juntament amb la Fira i Festes de I'Ascensió. La Festa Major ens identifica i fa que ens sentim orgullosos de Granollers i del taranna i de la vida propia deis seús ciutadanso O'espectacles i d'activitatS, n'hi ha per a totes les edats i per a tots els gustos: cercavila, teatre, diverses manifestacions musicals i malta animació per part de les calles. L'exit de I'edició d'enguany depen, dones, de la vitalitat i de I'anim que hi posem tots plegats, participant amb el blanc oel blau en els diversos acteso Es tracta d'implicar-nos en el coLlectiu i de ter-nos cada vegada més nostra aquesta Festa tan singular i, sens dubte, una de les millors que es tan a Catalunya. eto~ . Josep Serratusell i Sitjes. Alcalde de Granollers AuJ~y- &nce años de renovada fiesta Tenemos un modelo de FiestaMayor consolidadodesde que ahora hace once años las "col/es" de Blancs i Blaus se convirtieronen el espíritu de la diversión,haciendo participar a todos los granol/erensesen "sana rivalidad"por dos colores. Desde entonces, la Fiesta ha ido creciendoa partirdel impulsode les "col/es"que año tras año, han ido incorporandoelementos nuevos a la vez que el concurso de "rajolers",el "correfoc", el pasacal/e,la estirada de cuerda o las tronadas, entre otros,se han convertido en clásicosde la Fiesta.Con el entusiasmo de les "col/es", sólo necesitamos la máxima participaciónde los ciudadanos en la Fiesta más propia de los granol/erenses,juntamente con la Feriay Fiestas de la Ascensión. La Fiesta Mayor nos' identificay hace que nos sintamos orgullososde Granollersy del talante y la vida propia de los ciudadanos. Hay espectáculos y actividades para todas las edades y para todos los gustos: pasacal/es, teatro, diversas manifestaciones musicales y mucha animación por parte de las "col/es".Eléxito de la ediciónde este año depende, pues, de la vitalidady del ánimo que todos pongamos participando con el blanco o con el azul en los distintos actos. Se trata de implicamos con el colectivoy hacemos cada vez más nuestra esta Fiesta tan singular y, sin duda, una de las mejores que se celebran en Cata/uña. Josep Serratusell Sities. Alcaldede Granollers
 19. 19. , L'alcalde de Granollers. Josep Serratusell, es complau a convidar-vos a participar a'r:tivament en Estic collvell,ut que es trocla d'ulla excel.lellt oferta lLÍdica per al COlljtlllt de la ciutatl d, brara entre el 30 d'agost i el 3 de setembre d'acord amb el programa d'actes que us adjuntem. 'lul Blallcs i Blaus omplira de festa els carrers i places de Grallollers.-llllio/. 1995 ?----
 20. 20. ( -1) ~ '<'.~ /' e"", . .I..u!.l., .1., Gn"",II"I's, vull f..I'.nos "UI,tí,'i"s, uu .u~ ",{os, .1.,1'1"", ,1.,I...n SI'~UI',,'s lu """""slu lí"li..u i 1'."li,'i"uti,u ",{osulr,."tivu ,lo, I"'sliu u lu u"slr'u """"""'.: lu F,'stu Muj"" "t' munt's i muus, Si Il,'~iu "t't.'ni""n...nt d I""'~"U"'.' 1""I...,u t"""I"""'u,' "U,' 1.. ,'stut diss..,,)"'t 1"'" f("t"vos ~uudil' d'unu O(",'tU nlllll ,'uri",lu. 1"'ns,,,lu ,...r u tot..s I"s """ts i (""u"","tudu t'n lu to'u,li..i""ul l'Ín,litut '1"" unt'i, lu "011. ",'Is Hlu"..s i ,Iels 81uus, ..n I'ohj.."tiu ,'o",ío .1','n~run,li,'lu nosto'u F..stu, Esti., "o"'t'n~ut '1"" ,..rir IInu honu (onnu "'aeah",' I..s vueun,'..s, J" ."", S",.,'al".eU; SÜj .".. r . -"- l.-alol,',J"C""",U",.,I~~ , ~q?r; granollers i blaus
 21. 21. "'-. -- ~ ~ ~ ~ Actors, músics, diables, gegants, xics, correfocs, , correaigua..." Festa Majar 1-997,I PI BAfGranollers és un gran escenari urba que, els darrers , dies del mes d'agO'st, ens porta sabors d'aqui de rara, , gustos tradicional s i desconeguts. És la ciutat alegre i . dinamica, pero també relaxada i tranquil.la que es disposa , aacomiadar les vacances i a iniciar un nou cicle gaudint de , la resta diaria de viure a l'aire lliure i al carrero ' 1 ' Places, pares i carrers de Granallers s'abren de bat a , bat per viure la Festa Majar de Blancs i Blaus, i per rebre ~ els milers de visitants que vénen a redescobrir cada any la , juguesca entre el rajaler blau i el rajaler blanco ~") ~ Aquesta és la raó per la qual des de fa anys la calla , Blavai la Blancai l'Ajuntamentimpul . seu una resta, que pertany a tothom i que ha esdevingut simbol i element de ~ promació de la ciutat de Granollers. , En el pragrama que teniu a les mans hi veure-ha tat un ventall d'actes i d'activitats pensat per a totesles edats I i gustos, que junts canfarmen una pragramació prou I atractiva i engrescadora. e).n~ I , . ' Es per a mi una gran satisfacció canvidar-vas a prendre part activa d'una resta, que per merits prapis, és I la Festa Majar de Granollers i de la comarca. vm~ Josep Pujadas i Maspons Alcalde de Granollers cc Engl proposafer entrelaficci que cobra, instantde J Perprimerc completam Parla lardeplar;a acórrer,ab: a tafanejar, gaudirdel'e petitagran¡ LaCc lapossibilit paísimagin una illa q l'existencia constancia, moltparticu Imag verda. fron(
 22. 22. ~~y<¿ ~ ,- Fest,Majo<dé!:1 del26,,130,faCjosq t~ "Esen aquestSdiesonespaleSaelcaracterobertdela-nostra ciutatiespalpaenunambientdesanacompetenciaentrecanes"- ,4 prqpostes féstives-(¡;;;stlu més reeixldes. ,'. "11 r ..... t'~t ,.-J1i."'., ""
 23. 23. l.. ~ " t ., FestaMajordeGranollers ~ del22al29d'agostde1999 ¡UíPect¡'a'&I'6,CQtlh Granollerinesi granollerins, --- ,> ': a lesacaballesdelmesd'agostlaFestaMa¡()rrep~enta. comunamenadetracafinaldelesvacaQc~d'esi:iÜper alamajoriadenosaltres;unbonregostdebocaper reprendredenouI'activitatPerales , CQ!I~ , " , deBl , ancs ,i Blausi peralsdiversosgrupsquelesif1!egr;ensignifica materialitzartot alloquehanpensati treballatdüranttot un any,ambmoltaiHusió,perterlatestamésgrani participativa. Enguanyla Festat'jajor,també amb la intencióque siguimés conegudaarreu,foradelnostre municipi,tindrapaginespropiesa Internetamblaqualcosaaquest producte virtual s'afegiraa elementsde promociócom el rajol,el cava,o elsguantsper a 'I'estiradadecordai larajoladaque contribuiran a la~següreta:t d'aquestes tradicionals competicions, Unafustaquetothomesperaamb &lit i queja t-éla sevapropia -,"',' " ' ," .. generacíq,la d'á~~~I!~quE('ayui '~ne!l) 6anysi qu~'haDvi$él:/tqes depetitsaquestmodeldeFesta Majorqueungrupde jove~va tirar endavantel 1983i que,coms'ha~omprovat,hovanter ambmoltd'encertAquesta,pero,éSunafustaobertaatothom, ambunprogramamoltampli,demésde 140actes,peragent detoteslesedats,deGranollersi defora,perqueI'M d'aquest popularesdevenimentvalligat,engranpart,a lacadavegada mésnombrosaparticipació. . Nom~semresta,dones,desitjar-vosunabonaFestaMajori quet~om engauaelxl. .. -.-- JosepPujadás.iMaspons Alcaldede Granollers
 24. 24. ~ (J~ ~ (~ 02000 .~---~
 25. 25. 1. or~,1 A quest any ho_PJ:>-deULafi.r.mar.1'"lntu:QtUnditat~ . Més enlla d'un ~Ie..rnen.tde cohesió social, d'uns dies de gresca, d'una singular programació festiva i cultural, la festa Major de Granollers ha esd vingut tot (UñSi2ñe (j1tle"htita~e-ta-tiüEit1i un factor més' cció- de pe~Oh~s d'altr-~ l11unR:tp1j.Aixíha quedat demostrat eñI¡estudi sobre I;impacte social i;;economic de la festa 'Oe Blancs i Blaus realittat amb la col-laboració de la Y.~i~Ade'B:íij~!rbn~N . . ra hem"pogutconstatar,p~!:exem Dii! ~~ ~ *I .;., " élsBlancs! iYiscaelsBlaus!$," Visca la'festa Major«tle Granollers! I 1,1" Jo~p'Puiadas;i Maspons, alc~ldJde'b Francesc Sala i Pascual, regidor de Cut. MartaSend~i Entrena, cap de.lg{!:;plt Is;Btár;¡cs David Llaur6 1 Catafal, cap.de la colladets 61aus rs :C
 26. 26. -- r a la n~l~fat;amb un model arrelat' ta a tata la comarca. I és que cada vegada h' ve a gaudir de les activitats festives i culturals dates d'estiu, abans de la represa de les " ,,;,}.'t j '&.'"i<.' 'l y¡, Comissió de la Fest"""'" han preparat tradicionals com la ,a de rajoles, popular de final de mb la ,que tan que cada a esta Major esta Major en la qua podrem comptar sica i arts esceniques, Lesremodelad~ esdevindran nous lIocsde gresca, el parc de Torras Villacom a nou éiclesen aquest espai~:':tPJ1fa majar e rajolers estrenara aqlfés any un :":l'~, ir i ter madurar la Fes ."Major, s vallesans han imita "';ovent nitzen els Blancs i els .. '" "¡j¡!"c'!<>J,1! anor i la participació que es palpen, fruit d'aquesta extensa prd~~~T'ciÓ ~tes, no seria possible sense I'esfor~ de tots els col.lectius, entit~t~! assoCl,acio~s, coc" " ... " ",',",","~"":, -' . ., ",', ~ada ,any perqu~ la F,estaM~Jg&~,. esdevlngUl una" .. ',' . ,.. .~. 'Identltat de la clutat Id'atraC IP;p~r a les poblacion . , . , ' , "" "',:",'$'; d~. "~~" , ' ""',"~ , ','daria agrair-Ios la S ",. e "",.." v ,', - " " ", a .., ' ,.,.,,,. ' .. " ",. , ." p """" ."." '",'" a .,.,.,.,.,.", " " rt ".",." ' ", ' ,."..."., i ",, C """"" ' " I .o""'. " ',,., e ,,o.,,'. ' ." t ".," .". a , ' .. . , ~ , ' , ' . .'"" , " ', ' . . .o .c " , , " , " "" ' .', " ., i . , , ' , O ,. ' .,.. ' , ' 0,.,."" ' " . ". ' , . ", ' ,,, '. , i.. ..", iii ,.". . , . ,." ' .o, ' " . '.,.,,,.,.,.,, "" , ",., ;§¡ ." " " . ,, . ,j lib " , ' ' d ' dG 11 """= 1,.- ''O" ea ,a oraClop' . .. "'", Ir e VIa rano ~rs: , ~: i,' ,: ,. ~t~:f,j :f,.::>¡j..~,¿¡;~, ~ Cal, pero, conti", . ... ' ;. ' " ínia i adaptar-nosaJ~ n;ov~';~~~n~¡:1t,§~- socialque va c., ',' .' , , othom, grans i petitsi!f~m ltí"n"""""'1' personesvingu.' ..' .,t,'" " . ".'estaMajOrdeGra~' , ' " O , I , re , ' , 'r , s ., " ' . . " .'. ,,, ..'1 , ':' k",'" ,'(¡f' ",,' f'" Josep Pujadas Francesc Sala David Llauró, Marta Sendr ,"'* .0" 'L.
 27. 27. '""" ~,;¡;:u :f .. , }"t", <;'11 ~ ~. '~' r:ft." ~uarribá lafesta Major de Granollers. Alllarg d'aquests dies sortirem al carrer per gaudir i~;;)j'.;' J~~sa~Mnjwentcultural i social que any rere any s'ha consolidar con, un deis símbols d'identitat , . ,..}LP.r<)"ec'""!'la no . atoAquest model festiu, ja tradicional, basar en la~na !ivalitat de les dues ,coH~~,); vingút,un punt de referencia per potenciar ell.valors de Latesta,. de la pattLcJpaQ<Lla ko(1vh,~í}I:.~¡J.;la~cohe$jp';'sQ~. '>e i" :';;.i"i"i~- ,"o"-- é . ;' edes calles de,BI~ncsi Blauscomen~a~~naformar part de la Festa. De ,va'canviar.totalp1ent I per celebr~~aqÚest aniversari, I~ calles de . . - 'Q[hanpreparat unaprogramació amb més jJ.lusió, fon;a i . - <;ii~lc9freaigua,J'esti~adade corda, lapassada IP?s)eSf!~at!x~s:Btr'~,~, :Is granolle~in~,! I.e~ ;!sples (?uguirl.ga ela~pr9posta fes1:I"~' 'J:-'::,fertil';,dlib 'álité!td~arfsesc";~,-"",'" '~U'.''V '""o'",'. .c,. J~,:f.i~lj;(),!I1erl,~tg~~/Qiln,grdue,s' r" ,., ,~""'..>i'."".-c,.",.#"..,."." ."., 'g¡(j(l'GQ;amb'l~s'muslques' . esta ;;";gts;fet1JilitzaJiles;,són alg'.. ." .de les -'" . '1<.'.C;~, F.. ,,' ." " -f.."fi.~"'! " . "---bina tradidó'. innovació. bita gent, entitats, ,.,-m.en perque la juguesca.,del bssible a~esta .realitat,els aqra"im La celebracip;;,g~L~i(1t~~niver~a~i;ens fa espe[~[ la festa.amb més jJ.losió. Una il.lusió que desitgem que sigui cdrrrpartidápéi;'t()ts[e!~~qui visquir'}aquests dies de testa gran. , t'. ¡il'1~,t " Tot i aix9,hem de continMar testa obertál acollidora,¡róll e en aquestalín.ia ambnPus p ciutadanes trobin éliseLJes[ eballant plegatS per seguir fent de la Festa'Major de Granollers una eniment d~J,réferenciaa la1cbmarcai a Catalúnya. Herlide continuar eres i activitat~, amb una prograrnació on tots els ciutadans ¡les i,IEfssf!ves preferencies per gaudir-ne amb intensitat i emoció. Josep Pujadas i Maspons, alcalde de Granollers Francesc Sala i Pascual, regidor de Cultura Lluís Bertrans, cap de la colla deis Blaus Jordi Re'xach, cap de la colla deis Blancs 2003

×