Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fm 8 poblacions 2004l lauramarincalvo

885 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm 8 poblacions 2004l lauramarincalvo

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Miscel·lània: 8 poblacions (2004) Contingut: Caldes de Malavella, L’Arboç, Vallirana, Santa Eugènia de Berga, Soses, Teià, Font-Rubí, El Vendrell (totes les salutacions de 2004, llevat Caldes de Malavella, que és de 1999) Compilació: Laura Marín Calvo Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. LOCALITAT: CALDES DE MALAVELLA COMARCA: La Selva EXTENSIÓ: 57 km2 POBLACIÓ: 4602 habitants (cens any 2001) FESTA MAJOR: Ir diumenge d'agost ANY SALUTACIÓ: 1999 ALCALDE: Miquel Casas i Seriña GRUP POLÍTIC: CIU Salutació de l'Alcalde Benvolguts/des convilatans/es, Som a punt d'assistir davant d'un fet prou transcendental com és el canvi de mil'lenni i és davant d'aquestes circumstancies que m'agrada com a salutació enfilar una senzilla reflexió. Les maquinaries avui en dia s'han tornat indispensables, cada cop teneDun paper més preponderant en el quefer diari, fms i tot en el nostre entorn més quotidia. No és estrany de trobar a cada cantonada gent que porta el telefon mobil enganxat al' orella i són molts, especialment els més joves, els qui veiem atribolats davant les pantalles de l'ordinador engrescats, distrets i absorts amb l'internet. EIs habits han canviat molí darrera d' aquests artificis que evidentment han constiturt un gran aven~. Tot amb tot i de forma paradoxal, en la societat en que vivim, es generen moltes situacions de manca de comunicació, de perdua de sensibilitat i d'una certa deshumanització. Com a contrapunt a aquestes situacions prou habituals i per combatre-Ies, us proposo la Festa Major d'enguany com a revulsiu. Delectar-nos amb el so de la tenora o del violí, complaure's amb la rialla sincera de la mainada contemplant els pallassos del Circ, gaudir amb intensitat de l'apat coHectiu de la Festa, signe inequívoc de convivencia i civilitat. D'aquÍ el valor que pren una celebració com la Festa Major, que ha de servir d'antídot, durant UDSdies, per deixar de banda tota classe d'enginys mecanics i permetre el contacte directe i sense intermediaris amb tota classe d'activitats lúdiques i festives que de ben segur la nostra Comissió de Festes ens ha preparat per a aquest any. Sense cap mella de dubte que ha de ser el millor remei per a la consecució d'una millor avinen~a a la recerca d'una més gran humanitat i comprensió. Bona Festa Major. Miquel Casas i Seriña L' Alcalde
 3. 3. LOCALITAT: L'ARBO<; COMARCA: Baix Penedes EXTENSIÓ: 14 km2 POBLACIÓ: 3977 (any 2001) FESTA MAJOR: 4t diumenge d'agost ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Joan Plana i Pons GRUP POLÍTIC: CIU Festa Major 2004 Salutació Benvolguts vilatans, Benvolgudes vilatanes, Torna a ser I'hora de preparar-nos per celebrar la nostra Festa Major, i a la salutació d'aquest any m'ha semblat encertat plantejar-vos una perspectiva diferent i ter-vos arribar alguns detalls de com es viu la Festa Major des de l'Ajuntament. A l'Ajuntament, hi ha una frase magica que se sol repetir més d'un cap: "Aixo ha d'estar abans de la Festa Major!", i sempre n'hi ha més d'un que es posa nerviós perqué tot estigui a punt i no falli res, igual com passa a les famílies quan preparem alguna celebració important. Hem d'afinar els comptes i deixar a punt els xecs i els pagaments, ja que la majoria de despeses s'han de pagar al comptat. Cal destacar que el pressupost és elevat, pero aconseguim un alt rendiment per a l'Arbo~,ja que la nostra Festa Major és "una de les més típiques de Catalunya". Us puc assegurar que les hores es tan molí IIargues i, a mesura que van finalitzant els actes, penses: "Ja queda menys!", fins que arriba el dimecres, i després de patir perque ningú no hagi pres mal, et relaxes i et ve tot I'esgotament de copo Aquest any, el motiu de la portada del programa és la restauració de la fa~na de I'església i la reposició de les figures deis copatrons i el nostre patró, sant Julia. Cree que tots n'hem d'estar orgullosos, ja que més enlla del sentit religiós és, també, un simbol de tot el poble i de la nostra historia. L'any passat volia transmetre un sentiment d'autoestima envers la nostra vila. Enguany voldria que ros d'il.lusió i capacitat de treball per millorar la qualitat de vida de la gent de l'Arbo~. Desitjo que tothom pugui gaudir de la nostra Festa Major. L'Arbocr, agost de 2004 Joan Plana i Pons Alcalde
 4. 4. LOCALITAT: VALLIRANA COMARCA: Baix Llobregat EXTENSIÓ: 23,93 km2 POBLACIÓ: 11.110 (any 2003) FESTA MAJOR: 21 de setembre ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Josep Alemany i Rigol GRUP POLÍTIC: CID SALUTACIÓDE L'ALCALDE ELS JOVES, MOTOR DE LA FESTA! El jovent de Vallirana s'ha de ter seva la Festa Major, previament, des de la Comissió de Festes, proposant i consensuant un programa d'actes, concebut amb la voluntat de reflectir la diversitat de la nostra ciutadania. Més enlla de la Nit Jove, del Correfoc o de la representació del Comando a Distancia, aquest esperit jove ha de ser present als concursos i als campionats, al Sopar Popular, a la Pedalejada,a l'Ofici, als Castells...perque la Festa sigui plural. Aquest motor jove, aquesta energia vital, ha de posar ritme a la nostra festa,un ritme que engresqui joves i adults cap a la participació activa. Som-hi,doncs;forya,jovent!...i els altres?, ja els atraparem...! o no! Josep Alemany i Rigol L'Alcalde
 5. 5. LOCALITAT: SANTA EUGENIA DE BERGA COMARCA: Osona EXTENSIÓ: 7 km2 POBLACIÓ: 1995 (any 2003) FESTA MAJOR: Ir diumenge de setembre ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Filo Tió i Pratdesaba GRUP POLÍTIC: ERC-AM FESTESMJicJ~R SIl NT¡.¡ EUCENIRIJE ~ERG.R ~~O4 SdLt~tdC¡Ó Tal esto o Dun' per o lo Festa Major 10mb nove'ots respecte o I'ony possot Volcm Que lo Fcsto Mojor siguin un!. die:; de portlClpació, de comunícació, de tolerancia í de resp r:tc. Aqueit ony lo Festo Mojor lo podrem goudir per prim~ru vecJodo 01 pavelló. on es duron a terme olgunes octi"itats Després de quotre onys fjnalment sho ocabat lo primero fase, 1 en els propers onys estero finolit7aldel tal Es un cQUlpomcnt que hem esperot omb molto IHusíó j desitgem que u!.ogrodi Agra""1 la tosco de lo Comissíó d@lo Festa Major, Que s6n els qui reolment l'oryonilLen j hi dediquen molt eJelseu temps lIiure Ifamiliar; són ells Qui propasen I s'esforcen perque les octivitats Que es portaron o lerme agrodín o tots, cosa ben dlhcíl i per aixo Intenten anor conviont ~t:lile1> ~o!>~~ Tall1b~ vuh.Jriu odret;:or ("1mc:u ogl"OImcnt o totc:; oqudlc'$ cnlitots I persones qul-..' participen organillont actes I ochvltots. El programo que teniu o les mons es un programa que com codo ony hi ha tombé les restes deis barns del Rosslnynl i de IAruml, Que tombé sesforcen pcrque hi hogi 1.1115dies de germanor entre cls ve"rm,i C'v.identrner,f perque sigui obert 01 poble Nosoltres estem conven~uts Que t015 els rCln hi porticipotf:'u, 10 Que I'exlt es que vmgueu o goudir de lo testo. Bono resto Majorl FiloTió i Protdesabo Afcoldesso
 6. 6. LOCALITAT: SOSES COMARCA: Segriil EXTENSIÓ: 30,3 km2 POBLACIÓ: 1550 (any 2001) FESTA MAJOR: 3-6 de setembre ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: LlorenlYDomingo Flix GRUP POLÍTIC: PSC PMC SALUTACIÓ DE L'ALCALDE Benvolguts Ve1nsde Soses, Benvolguts verns, un any més en aquestes dates, el poble de Soses, es vesteix de gala per celebrar la resta del seu patró, SANT LLOREN<;,que aquest any son els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre. Aixo fa que la regidoria i la comissió de restes treballin des de fa molts dies, unint esforlYosamb les diferents associacions i entitats del nostre municipi per que tots els vefus i visitants puguem gaudir d'una molt bofia Festa Major, pels petits i pels grans. Des de l'Ajuntament sabem que hi han ficat tata la voluntat i l'esforlYper que així sigui. L'Ajuntament us desitja a tots una molí bofia FESTA MAJOR, "SANT LLOREN<; 2004". US HI ESPEREM!!! LlorenlYDomingo Flix Alcalde
 7. 7. LOCALITAT: TElA COMARCA: Maresme EXTENSIÓ: 6,66 km2 POBLACIÓ: 5724 (any 2003) FESTA MAJOR: 3 de novembre dia de Sant Martí ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Andreu Bosch i Rodoreda GRUP POLÍTIC: ERC-AM SALUT ACIÓ Aquesta és la segona ocasió en que us puc adre~ar uns mots de salutació davant de l'arribada de la nostra Festa M~or de Sant Martí. La Festa Major és l'entoro de lleure i de gresca excepcionals que caracteritza la nostra tardor. Són dies en que l'Ajuntament, les entitats i associacions i un bon ventall de persones amb voluntat de col.laboració i solidaritat organitzen un programa d'actes i activitats variades, per a públics diferents. Pero sobretot amb el desig que puguem compartir espais, diversió i comunicació. Per aixo, la participació sempre és l'objectiu principal. 1la Festa Major ofereix, dones, activitats programades que necessiten aquesta participació popular, perque siguin llurdes i compartides amb els organitzadors: com ara el Correfocs, una activitat cada cop més emblematica de la nostra Festa Major, de la ma deIs Dimonis de Teia; o també la Trobada de Gegants, promoguda per la nostra activa Colla Gegantera de Teia, amb la participació compartida d'altres colles de gegants d'arreu deIs PaIses Catalans. Hi ha actes com el Sac & Ganxo, organitzat per la Societat La Flor de la Palma, amb una enorme participació d'actors i actrius, que, amb clau d'humor i rauxa, esdevenen ineludiblement atractius. Enguany, també ha de ser participatiu el Pregó, a carrec del GRAMC de Teia, que cloura amb un sopar intercultural, acte que recullla flaire del Forum que s'ha anat escampant aquests meses. Com també la Festa Popular, que convida grans i petits a l'entreteniment i lajoia, i la Passejada Popular per les capelles de les cases pairals de Teia. 1,per acabar, dins de l'excepcionalitat engrescadora d'aquests dies, elsjoves podran gaudir d'Obrint Pas, el grup de rock valencia que atrau lajoventut compromesa amb els PaIses Catalans i per la música jove de qualitat. 1per als balladors i balladores, enguany podrem comptar amb l'orquestra La Principal de la Bisbal, una garantia també d'exit i participació. Molt bella Festa Major a tothom, als teianencs i teianenques, i a tots aquells i aquelles que ens visitaran aquests dies. ANDREUBOSCHIRODOREDA Alcalde de Teia
 8. 8. LOCALITAT: FONT-RUBÍ COMARCA: Alt Penedes EXTENSIÓ: 37 km2 POBLACIÓ: 1297 (any 2003) FESTA MAJOR: Ir diumenge d'agost ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Jaume Llopart i Alemany GRUP POLÍTIC: CIU SALUTACIÓ de I'ALCALDE Amics i amigues font-rubinencs/ques, Un any més tenim la resta majar a punt de comenc;ar! Aquest any, coroja ve essent costum, tindrem una bofia resta majar. Tan els administradors d'aquesta resta majar coro la Comissió de restes, depenent de la Conselleria de Cultura, han treballat durant tot un any per fer una bofia reina, que segur que lluira per un lloc o un altre. Enguany el programa de la resta majar va dedicat al futbol. Aquest és un esport que al nostre municipi ha tingut alts i baixos alllarg del temps, fruit de l' epoca i de lajoventut que ha imperat en cada momentoCal que tinguem un record tan del passat coro del present, per aquelles persones que ho han fet possible amb un únic interes: jugar a pilota i si més no, que els altres hi poguéssim jugar, i ajudar a la joventut a créixer i desenvolupar-se tot cuidant la seva salut, dones aquest esport ha suposat tan un bé personal coro pel nostre municipio Voldria tenir un record per a totes aquelles persones que aquest any ens han deixat i que no podran participar de totes les activitats programades per aquests dies, sort que per llei de vida, en tenim de nous que arriben plens de vitalitat, amb una vida per endavant i que seran el futur del nostre municipi i coro no, de les nostres restes. Us desitjo una bofia resta majar amb malta salut i alegria! Jaume Llopart i Alemany Alcalde - President
 9. 9. LOCALITAT: EL VENDRELL COMARCA: Baix Penedes EXTENSIÓ: km2 POBLACIÓ: 26820 (any 2001) FESTA MAJOR: última setmana dejuliol ANY SALUTACIÓ: 2004 ALCALDE: Helena Arribas Esteve GRUP POLÍTIC: PSC-PSOE FEST A MAJOR 2004 Salutació alcaldessa La tradició, la música, l'esport, la festa i la disbauxa són els principals elements que conformen la nostra Festa Major: quatre dies amb un programa atapeit d'actes, organitzats tant des de la Comissió de Festes coro per part de les entitats de la vitae Enguany hem de felicitar el Dall de Diables del Vendrell amb motiu del 25e aniversari de la seva recuperació que, a més, coincideix amb la celebració de la Cercavila de Foc coro a acte associat al Forum Universal de les Cultures. També hem de donar l'enhorabona als grups musicals de la vila i del Penedes que van guanyar el Ir Concurs de Música Jove "Festa Major del Vendrell", i que, com a premi, actuaran al costat d'altres grups d'actualitat. D'altra banda, vull agrair la col-laboració de les empreses privades que patrocinen alguns deis actes, ja que el treball conjunt del sector públic i el privat fa possible una programació rica, de qualitat i per al gust de tothom. Només em resta, un any més, demanar-vos que conviden a participar en els diferents actes les persones nouvingudes i els familiars, amics i amigues que us visitin, per tal que tots plegats puguem gaudir de les nostres tradicions en un marc de convivencia. Molt bODaFesta Major a tothom!

×