Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional
 ACCIÓ DE GOVERN
MUNICIPAL, 1995-1999
        ...
Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional
 Volums d’Acció de Govern de l’alcalde Aymerich de 1991,...
Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional
Comentari de les Accions de Govern

Els volums d’Acció de...
Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional
formals extraordinàries. No són de fàcil lectura les esta...
Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional
la comunicació audiovisual dels sectors públic i privat. ...
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
                                ...
PRESENTACIÓ


                               D<'s d<,11¡ d<' juliol d<' Im)7. an. <,n quP ai...
SUMARI


                            l n l1lodel de ,illlal    [el reaJilal        ...
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
<{

                                  a..


                      ...
UN MODEL DE CIUTAT FET REALlTAT


                                         iquesl...
Dill<lI11itzada allll> pl'ogl'amcs 1lll1l1icipals de Illlísica. teall'(" eposi-

                     ...
Una ciutat virtual
                                       QUC és piollcnl a I'Eslal ...
l  na ci u tal que impulsa   d  ('omcl'«;', com a molol' de la ,ida ci u La·
                     ...
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
5
  Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
                    u
        ...
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
                                ...
EOIlIP DE GOVERN


..                                     11·lm. SI'. .10;111 ¡'yIllf...
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
                                ...
ACTIVITATS DE        REPRESENTACIÓ         28 de Juny
                          ...
23 de setembre                      4 d'octubre
                           ...
20 d'octubre                               25 d'octubre
                  ...
31     d'octubre
                            S;1I11 ClIgal a sn la ('illlal cs('ollida pC...
ACTIVITATS DE             REPRESENTACIÓ
                                   ...
28 de mar<;                               20 d'abril
                    ...
22 de juny
                                                        ...
19 de juliol
                            .Ioall 11I(,l'iell  '1  presidir el I'eeilal del ...
10 de novembre
                                       ,"'alcalde va presidir I'acle ...
ACTIVITATS DE         REPRESENTACIÓ
                            DE L'ALCALDE
    ...
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
1995 1999, Accio de Govern
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1995 1999, Accio de Govern

2,489 views

Published on

Acció de Govern del mandat entre 1995 i 1999 a Sant Cugat del Vallès, amb l'alcalde Joan Americh.

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1995 1999, Accio de Govern

 1. 1. Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional ACCIÓ DE GOVERN MUNICIPAL, 1995-1999 264 pàg; 21 x 29,50 cm.; juny de 1999 ALCALDE JOAN AYMERICH AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS Comentari de les Accions de Govern Documents relacionats Accions de Govern de 1987-1999, document general Acció de Govern. 1987-991 Acció de Govern. 1991-1995
 2. 2. Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional Volums d’Acció de Govern de l’alcalde Aymerich de 1991, 1995 i 1999 (815 pág. din-A 4). Aquest document està relacionat amb els següents materials: • X. Laborda (2003): Propaganda institucional y literatura de papelera. Teatro político de contienda y de autoalabanza en Cataluña”, Revista de Investigación Lingüística, Nº 2, Vol. VI, 2003, pág. 43-66. www.scribd.com/doc/3049232/2003-Propaganda- institucional-y-discurso-de-autoalabanza-en-Cataluna. També, versió en català, sense les imatges. • X. Laborda (1998): “Calendaris municipals de Sant Cugat del Vallès, 1990-1998. Referents i agenda política”, Gausac. Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat, 13 (XII-1998) 11-20. www.sant-cugat.net/laborda/4386CALD.htm. • Calendari de Barcelona de 2009. www.scribd.com/doc/15513707/2009-Calendari-de- Barcelona-de-2009. • Repertori de comunicación local i institucional. www.scribd.com/doc/15714171/2009- Repertoris-de-comunicacio-institucional
 3. 3. Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional Comentari de les Accions de Govern Els volums d’Acció de Govern de l’alcalde Aymerich de 1991, 1995 i 1999 són publicacions consistorial amb un tiratge molt alt, amb prop de vint mil exemplars. Van ser distribuïts gratuïtament a les llars dels santcugatencs. El seu cost, estimat en uns 300.000€, es va subvenir amb el pressupost públic. La importància d’aquestes publicacions d’exposició de la gestió d’uns governs rau en tres àmbits: • la natura formal de l’obra: és una combinació de literatura grisa (informes administratius) i de recursos publicitaris (literatura efímera o de paperera)., sota la forma de literatura de llibreria. • l’abast polític: és un elogi ,sense matisos ni crítica, de la gestió d’uns governs i del partit polític que els formava, que es lliura a finals del cada mandat i just abans de les properes eleccions municipals. • la regulació legal: la discussió política i social sobre la legalitat d’aquesta mena de publicacions va queda tancada amb diverses lleis sobre propaganda institucional de 2005, que prohibeixen aquestes pràctiques perquè són abusives. La producció d’edicions institucionals per part de l’alcalde Joan Aymerich, que va governar entre 1987 i 1999, és extensa i supera amb escreix qualsevol antecedent local. Els seus llibres d’Acció de Govern Municipal són una contribució voluminosa i interessant des del punt de vista de comunicació política. Són tres volums, que corresponen al seus mandats iniciats el 1987, 1991 i 1995. De bona factura, amb fulls grans (de la grandària de Din A 4), paper de qualitat i una extensió de prop de tres-centes pàgines, ofereixen l’espai per imprimir discursos, gràfics de pressupostos, estadístiques d’obres, maquetes d’urbanitzacions i fotografies d’actes. És interessant destacar que aquestes obres constitueixen una col·lecció que cobreix un període de dotze anys. Pel que fa al contingut, són una exposició selectiva però detallada de tots els aspectes de l’activitat del govern municipal. I, pel que fa als destinataris, ho són tots els ciutadans atès que es fa una distribució gratuïta dels volums a totes les llars i entitats de la ciutat. La visibilitat dels llibres d’Acció de Govern és, per tant, molt alta. La qüestió que es planteja a continuació és sobre la llegibilitat i l’interès que poden suscitar les informacions exposades. Amb un disseny atractiu l’editor malda per superar unes dificultats
 4. 4. Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional formals extraordinàries. No són de fàcil lectura les estadístiques, les referències reglamentàries, les disposicions pressupostàries, la transcripció de mocions redactades formalment, l’agenda de protocol de l’alcalde durant quatre anys o l’organigrama dels serveis municipals. És difícil donar un tractament divulgatiu i publicitari a aquestes informacions, que corresponen a una memòria i són pròpies de la literatura grisa. Hi ha una contradicció entre els continguts documentals, que limiten les funcions de la seva lectura i l’univers de lectors interessats, i l’objectiu d’exhibir a tot arreu el balanç polític del govern. La grandària dels volums permeten un disseny atractiu, amb fotos espectaculars i l’ostentació de franges en blanc, però també limita la manejabilitat i les situacions de consulta. Sobre la producció i els seus costos resulta difícil esbrinar-ne els detalls. El costum de no parlar de diners a algunes administracions públiques resulta sorprenent, atès que es tracta de cabals públics. Cal fer càlculs aproximats sobre el cost d’una edició de l’Acció de Govern, els exemplars de la qual es distribuïren a divuit mil llars l’any 1999. És versemblant suposar que el cost podria superar els tres-cents mil euros. En protesta per l’edició d’aquest volum de 1999, una associació de veïns va aplegar un centenar d’exemplars i els va retornar al registre de l’Ajuntament. Va manifestar que la publicació era “publicitat partidista i no institucional, per la qual cosa s’agreuja el nostre judici sobre el seu contingut fraudulent i dissolvent del sentit de la democràcia i de l’acció consistorial”. La noticia de la protesta, publicada a Tot Sant Cugat (31- 07-1999, p. 16) es titulava “Veïns de la plaça del Coll retornen a l’Ajuntament el llibre Acció de govern 1995-1999”. El fet extraordinari d’aquestes publicacions és la confecció d’una obra apologètica amb la rara combinació de materials de memòria administrativa, eslògans i un balanç absolutament positiu. Sota el principi d’una acció de govern reeixida i “un model de ciutat fet realitat”, el volum que tanca la sèrie enumera màximes com “una ciutat amb identitat pròpia”, “una ciutat jardí”, “ecològica”, “cultural”, “puntera en educació”, “virtual”, “una ciutat referent per al país” (p, 10-12). El món públic ha de garantir la democràcia i ha de donar tracte igualitari a tots els ciutadans. Aquest principi constitucional ha tingut una aplicació imprecisa a la comunicació institucional, fins que el 2005 diverses lleis han regulat les activitats publicitàries de l’Administració de l’Estat. Són la “Ley 29/2005, de 29 de desembre de 2005, de Publicidad y Comunicación Institucional”, que consta de quinze articles; i, amb una perspectiva selectiva i més detallada, la “Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya”, que regula
 5. 5. Lingüística – UB / Documents de la Comunicació Institucional la comunicació audiovisual dels sectors públic i privat. La legislació específica sotmet la comunicació pública als principis de “l’interès general, lleialtat institucional, veracitat, transparència, eficàcia, responsabilitat, eficiència i austeritat en la despesa” (article 3 de la llei 29/2005). Prescriu que la publicitat institucional “només pot tenir com a objecte la informació sobre els serveis públics”. I en conseqüència estableix que no s’ha de “promoure ni desenvolupar campanyes que tinguin com a finalitat destacar la gestió o els objectius assolits” pels poders públics (article 4). La informació del preàmbul és molt clara sobre els objectius de la llei, que són “garantir la utilitat pública, la professionalització, la transparència i la lleialtat institucional” de les campanyes institucionals de publicitat. El tomb normatiu que determinen aquestes lleis és considerable. Deixen fora de la legalitat publicacions com l’Acció de Govern de l’alcalde Aymerich. I donarien fonament jurídic a la protesta cívica de 1999. El Govern pot ser subjecte o objecte d’informació i de valoració política, però amb determinades limitacions. És per això que l’Administració ha de separar la funció política de l’executiva. I és deslleial emprar la posició governamental i els recursos públics per elogiar la gestió pròpia en benefici polític i partidista. Campanyes d’aquesta mena poden eludir l’obligació d’una informació veraç i neutral, que estigui al servei de tots els ciutadans. Les lleis de 2005 són una salvaguarda contra pràctiques fraudulentes i malversadores. És difícil establir si suposen un desviament de poder o si informen de “programes i actuacions públiques de rellevància i interès social”, la qual cosa és legal i profitosa. L’interès públic de l’assumpte, la responsabilitat en l’argumentació i l’austeritat en la despesa són tres màximes concises i clares de la regulació jurídica. Ara bé, a la pràctica permeten fer interpretacions contradictòries, l’èxit de les quals pot dependre més del poder que de la raó política. Els volums de l’Acció de Govern d’Aymerich (1991, 1995 i 1999) desenvolupen campanyes amb l’objectiu de fer balanç de mandat, de manera explícita, enumerativa i retrospectiva. La memòria d’Acció de Govern va provocar enuig i la denúncia d’una despesa injustificada. Les raons d’aquesta reacció són l’ús de la força política en comptes del carisma, els buits legals, l’argumentació laxa i l’ostentació material. La campanya del govern proposa la lectura d’un text irregular i àrid. I emplaça als ciutadans a ser testimonis de l’obra dels polítics. Tot això ara es considera no tan sols una il·legalitat sinó un error. La clau és el domini del llenguatge publicitari i de les modalitats discursives, I en especial, la literatura de paperera.
 6. 6. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
 7. 7. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) , ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/3
 8. 8. PRESENTACIÓ D<'s d<,11¡ d<' juliol d<' Im)7. an. <,n quP aig alUllll"ial' <¡IIl' 110 ('111 pn's('III:la a la I'('elf'('('i(í ('OUI a al('ald(' d(' la eiulal. IIl" In'l>allal :UIII> la IlIalei,a il·lw,i('J. i. fill" i 101. :uul> IUPS il·lrlsi(í ('lll"al'a. pn aeabal' la reilla ('OIII('IH;ada ra alls. illieiaul 11011" Pl'oj<'<'I('s d<' l'ulul' pCl' ('ollsolidal' el mod('1 d(' ('illlal ('OIlH'IH,:al I'all 1!l87. F<'I' nH'IIH')l'ia (~S iUIJ)ol'lalll. pel' n'III'(' (PI(' s'lra 1'('1 i. lalul)(~. <¡II(' iJi iJa 1)(,lIdelll de re 1'. qlll"sl l'ep;'ls (~S 1111 delln' '1U(' ('Is go('I'II:UIIs 1('llilll ;UIII> els eillladalls. (pll". alnh la olrllllal e'pl'('ssaria a I('s UI'Ill'S. ('liS all ('s('olli1', i (~S 1111 dl'el pn al eilllad;'1 <¡ue, eOln a 1)('l'solla ;ldlllillisll':lda. le'. ril'('1 ;1 s:d)('1' ('0111 s'iJa II'('!J:III;II P('I';I (,11 i la s('va eiulal. ¡vui ja POri('111 rn a<¡IH'sl iJalaIH;:.Ji,(, ts (,1 '1U(' els di['en'lIls e<¡uips de govnll IIlullieipals <¡ue 11(' pn'sidil (ilos de 1987 iJ('1I1 ['('1 allallealll('lll d(' cada lualldal. I'el' IIli. aquesl:1 IIH'III()I'ia. ,jlllll;UIIl'III alul> les dlH'S :ullniol's. els all,S Il)9 I i Il)l):,. le" ulla siglliliea('ió Inoll ilnpol'lanl.ja que ts el I'epit" dI' 12 aHS lilo [{'illa I{'I:I 1)('1':1 la ('i ulal. ull e'pl'('ssal' l'ol'gull <¡U(" 1)('1' lIli. iJa n'pn'"eulal sel' al ('apd:lanl d(' la eiulal a<¡uesls líllilus 12 all.s. 1)lll'anl aqu<'sl lelups s'llall rel esf{m;os 1)('1' 1'('1' 1111 Saul Cugal agl'adahle pn iUI'('·iJi. <'11 constanl ('olueió. :ll'liu i ('lupl'{'lI<'dol'. La r('iua uo iJa estal f:'ll'il. 'I:ullp()(' uo ('slll'l'ma qu<' iJo ,()". I'en') In'l>allal' pel' la ('iulal 011 Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) aig 1)('.i,,'1' IU'iJ:1 oluplnl d(' salisfa<'<'iolls. i. pel' lalll. a('al>o IUI ('iele de la IIIl"a "ida ol'gullós de la [('iua fi'la. EIl <'Is líliilllS 4 al1S s'iJan aeaiJal 1lI01ls dcls Pl'Oj('('les 1)1'(' islos, I)('rfilalll (,1 Illodel de ('iulal jal'rií 'IU(' :1111 d issf'1I al' el 1!l87, S'iJ;1I1 ('I'eal iUrl'ill'sll'u('lun's ('Id· IllI':ds, iill'i('S i ilHlusll'ials de pl'iJll<'1' ol'ril'e, s'lla rOIIl('lllal IllIa illlellsa vida soei;d i assol'ialiva, s'iJa ('Ollscl'val i pOlcneial el Ilosll'(' illIJ)()I'I'11I1 pall'illlolli iJisl''>l'il' 1I':lriieiollal, i s'iJa illlpldsal ulla eiulal eapd;lv:IIII('I'a de pl'oje('[('s 1('('IIOlilgil's, Iqll('sla iJa ('sial IlIla [('illa d(' IlIolla gelll,:1 la <¡II,d UIlI'('('OII('i'('1' la 1:lse:1 [{'la. ull C'pl'<'SS:II' el 111('11 agl'aú lIelll als corll pa 11 s d('ls di U'I'SOS ('<¡ u i ps d(' gO ('1'11 i a Is III('US eol·lahol':lllol's IIH;S dil'('('les. SeIIS(' (,1 S('II ('sf{m; a<¡u('sl:1 [{'illa 110 iJ:llll'ia ('sial possil>le. I Idl III:Ulireslal' la uJea ('ollsidel':ll'iú i el II)('U n'sl)('('I(' II)(~" sill' ('('I'S a lols els In'halladol'" i lol<'s I<'s Il'el>alladol'{'" de les diu'I's('S ;m'('s lIullliei· pals. p<'r la s<'a olulllal d" s"l'ei. ,·:u ('adasnlua de les pilgill('s d'aquesl lIilm' iJi iJa (,1 n'"ldlal d(' la r('illa (PI(' s'iJa 1',,1. i la Ilaol'dels Pl'oj(,f'I('S que es I~u'au ('IIUIl rU1111' I)('u pn'"illl.lli Ila ol>n's ilupol'l:ulls ('U 1I1<1I',a i projeel('" aprmals qU(' ('''IIl'l'o '111(' u'gill la IIIUII allll> 1'01>- j('('liu qUf' ('S ('onlillu', ('ousll'uiul a(pll",,1 Illodd d(' eilllal <¡IH'IIl"UI aual 1'('111 alllal'g d"ls líllillls allS. ,Ioall !'y11 Il'l'id1 i !f'()('a Ilealdl' d(' S:1I11 (:ugal del V;dl('s ACCló DE GDVERN MUNICIPAL 1995-1999 I 5
 9. 9. SUMARI l n l1lodel de ,illlal [el reaJilal 9 Cornposició del C'onsislori 15 ~lcalJia 19 cti ilals dE' l'E'pl'eSelllació de I'alcalde 2O Ir.iu Iullicipal 42 Sel'vei de llorrnaLitz3ció IiIlgi'l ísl ica 46 COlllllllicació 5O Salll Cllgal O])c1't 54 Con se II Tecllologi, 58 Cellll'e Cullural 63 Pl'OIJlUSa 91 l-riJalljslllc i obl'es púhliques 99 EcollolJliai rillallces 117 Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) SCrcis lll'balls 123 ",ledi arnbielll 1 37 Servcis illlel'lls i prornoció dcl ll'ehall 147 Servcis pCI's()Ilals 1 55 Pall'Ollal VllIllicipa] d'liducació 157 (:oopel'ació 1 62 1:¡;llsell allwlll 1 67 C ullul'a i j 0 e Illlll 177 Sen eis socials i sallilal 1 99 Esporls 2 O9 Desccnlralilzació j parl-icipacjó ciutadalla 225 Segllrclal Cillladan3 235 Corner<,', COI1Sllrn, indúslrja i S('I' cis 243 "Vlociolls apl'OvéHles pe] cOllsiSlol'i (19DS- I D99) 253 ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/7
 10. 10. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
 11. 11. <{ a.. u Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) z ~ -------------------------------.l--------------_L.JIL---' LJL.I_¿ z "" w > o <.:l w o o u u <{
 12. 12. UN MODEL DE CIUTAT FET REALlTAT iquesls líllilllS quall'(' <l1l,YS (199;¡-l!)U~») 1<lII(IUCIl llll cicle de 12 all,S d'eqllips (le- gOV<'I'11 1I1111lieipal ellcap(;alaLs 1)('1' I'alcalde .10<111 11 I('l'iei 1. I(.s d'lllla di'cada dissell,alll una eilllal. segolls Ull 1I10(le-1 qlle s'lla segllíl dlll'<l111 Il'cs rnandals i quc. alui dia.ja és 111 la ITal ilal. 1':ls ei,os pl'ill('ipals d'aqll('SI III0del SÓIl: Una ciutat amb identitat propia Qlle malllt' les se,es fl'sles 1l'(l(lieionals, eOI11 Sanl Iedil', Sanl 1I101li hal i la fesl:1 majOl', i eonsel'a el sell pall'imoni, "i,í, d('SI)l'(~S de la illlpol'lallL I'eslaul'ació del ClallsLl'e del loll('sLir s'ha ('olllillllal Il'ehallalll ('11 la I'('slauració i COllscl'aeió de Ics capellcs i el paLl'illlolli 1I101lacal. gl'il('ies a la col·labol'ació csll'ela alllh el <:ellll'c de l{esl:llll'aci(í de H(.IIS _loiJle-s de la CCIl('l'alilal. I dal'l'c- I';UII('III, alld) l'adcqwl('i(í dc I'CI1LoI'I1 del Moneslir. s'eslú elllhellillL, ell('al'a IIJ(~S, el IIOSII'C 1I1011UIIH'111 ll1és ('lllhl('1I1alic, Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) Que pOlencia els Il'cls idclllifieadol's loeals, COlIl la dalls<I del Paga-li .loan i alll'cs halls í (c'sles Il'adicionals, On s/han el'eal i dillamilzal molles fesles, cOIIH'I'linl-les ell IIn signe d'idenlilal de la eiulal aelual. (Jlla eilllal quc Il'challa dcs dc lols els Úlld¡iIS, i 111011 eSI)('ci;dIlI('111 des de I'eclucació deis eseolal's de la cilllal, la dif'usió de la 110sll';1 hisl('>l'ia local, pel'<¡ll(', a 11'a(.s deis jOlCS, hi Iwgi lUla illl('gl'ació ple-na de 10La la r~ullília, Una ciutat que creix equilibradament '-mh el eonfol'l i C'ls SI'l"'C'is lIeeC'ssal'is PC'I- manh'nil' la <¡lIalilal dC' ,ida que volC'm lols cls que hi ,i, im, IllIh 1111 cl'eixelll('1l1 <¡ue cldlllill;II';1 amb el descllvolup:ull('111 dc I't'dlillla gl'an ZOlla ('l'llIa <¡ue s('l'vil'ú I)pr acabal' dc doLar la cilllal de 110es ZOlles l'esidelH'iaJs, cl'des i de sel'cis, lilllil::lIl1 cl ('I'('iv'- Illelll als 80.000 hahilanls. Una ciutat cultural On es fan muhilud d'acli,-ilals al lIa"g de ('an," <¡ue ,an des de les eC'IC'I)I'aeions popula,'s als ealTel'S i plaees fins a les aeluaeions ml's punh'I'cs al CC'1I11'(, CuItUI'::t1, 10 I ACClO DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999
 13. 13. Dill<lI11itzada allll> pl'ogl'amcs 1lll1l1icipals de Illlísica. teall'(" eposi- ,iOllS, esp('('lacics illl;Ullils adl'e<.;ah a lola la pol>laciú <¡II<' s ol'ga- IlitzCII al ('('lItl'(' i als dislrictes. ml> 1111 I>l'Ogit social i clIlIlIl'al illlllldsal des de l' jlllltalll('lIl i des de les III(~S de ('{'III clllitats i associaciollS del 1II1IIIi('ipi. Una ciutat jardí Quc ('s imilada pCI' alll'cs ciulals dclllostl'(' país i d'altn's p<l'isos. <¡lle, al Ilal'g deis l'dtilllS all)S, kilI illglll a ('(lll('i('1' (" Ilosll'(' moclel. Ln 1I1llllicipi <¡ll<' Ia esclcvillglll 1111 gl'all j:ll'(lí allll) IIOIIS pal'cs ('0111 la Pollall('I'eda i el Pla del Vill}CI, i IIOCS ;1I'('('s verdes a Coll I'aú, Pal'(, Cellll'al, Call Calel o la Ibllll>la del Cellel'. Una ciutat propera a tothom Quc dcsccnll'alilza ('Is seus sel'cis pCI' ('Cl' m('s ('~I('il cl dia a dia als ciuladans dcls disl,·jeles. dotalll-Ios de sel'eis adlllillisll'alills. cspais cllllllrals, d'oci i sallilal'is a pl'Op dc ('asa i IlIillol'alll ('Is orgalls dc pal'l ici pació ci IIladal1a. COIII S()ll es COllsclls dcl 1) is- Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) Il'i cl ('. Una ciutat ecologica Quc s'ha cOl1solidaL com a ('iulal piOlH'l'a ('11 cl I'ccjclalg('. <¡"(' illlpldsa la I'ccollid,1 selectiva, ,11111> 1I0llS e<¡llipall1elllS la r'¡¡llll'a plallta dc ('olllposlalge i 1l0VCS illi('ial ives :11111> l'illllllillclll pl'O- jet'! e de sele('('i() de la bl'ossa ell ol'igell ,011 els ('illladalls lellilll 1111 papcl' 111011 illlpOl'lallL. Que el1scn.a cls scus in('anLs i jOH'S a SCI' I'cspcclUOSOS alllh cl medi amhicl1l a 11'a(~s dc call1pall.eS es('olal's i d<, cOlls('icll<'i:l<'i(') Cillla(lalla. Una ciutat puntera en educació .1111> UII <'lls<'ll,alll<'llt de lIualilal, IlIodcl 1)('1' al ('Olljlllll d<,1 país. L 11 CIlSCII,alll('lll dill~lI11ic rOl'1l1al pel' IIlla gl'all ('Olllllllital <,dtl<'ali- a lItl<' pal'ti(,ipa acliamcllt pCI' il11pldsal' cls pmjcct<'s dc Pl'cs('111 i d<, ('lit 111', ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/11
 14. 14. Una ciutat virtual QUC és piollcnl a I'Eslal alllh la posada en f'uncionalllent del PI"O- jccLc Illultilll('dia inlcl'<leliu d'inf'ol'lll<leió i cOlllunieaeió Illuniei· pal Sanl Cugal Obel'L, gracics al qllaJ els ciuladans, dcs elels pUIlLS d'illf'orlll<Lci() illslal·laLs a la ciuLat o des e1c casa a través el 'Interne I , podrclIl I'cbrc il!f'orll1aeió, acceelir a scrveis o gaudil' de moltes of'erLes d'()ci. o 'etscope: lllJUntamenlb.html !!I8 ~~D ~ ~ 0.-_"" In'It @t¡.2Oun1~1.2()oboorj/W"~P<"I IIIlASPIISeotl«T/..... ..ftrlOl'"f>lMl· ~1 ........I .....u ..... ?I~J8If~......w...,I~1 Son..... I o pttS«llIdOlo,*111U1 n. . S."I C..¡.ln"'". tf>, ~.t.· l.f'lLII p."" .. ~, I.I .b.b Oll.oto. l. ,."l.b.ft,t .1 e.... '.~, .1> • ..., deiptoftoe ..." ..It> ,,,... ud4f.•b."•• "d.~,Ul '"'01""'''. ob••U, l. ,,,,,.,,p,e,. ,,,,,.d,,'" 0~.1U ••• , ..11211" H ~o-Itlll1 JO' <1'" ,i<lUllnnOlf,dO" ~, 41.' "......'" <1""1'0".' mrtJ .... ~.nll.s n..... acnol." •.., Os ,_"km S"nt , .. ti" 00."- O u S"~l e.., .. Oo.~ S""I e..o" 0.." u ..." "nom•• uoU • r"dmlntslo.~¡ •. U"". "Wll. d. m' ,.o""" ,.m.'e" ~ u. RJ un ....". In .'1"'1>" ","..'..Is. ... nc.n.ld.c.m..,.;e.ctO .. ~b,b¡;."'C' ...,"CI .....I.b.1tO ".ne. "., I.,ob•. Iln.zon.. "_.'l........ "."._.b.......-.,.trulJ h Il..,.. ,,1" ",,.,,..,,, d....I>.1I MII ... mO.~vn .. O""n._b e....,..' .... S.ntC""IObtot Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) Una ciutat referent per al país Seu d'equipal11ellls naeionals i esLalals com l'Arxiu Nacional ele Catalunya, el Centrc d'All Reuelimenl ESpOl'liu o Televisió Espa- nyola a Catahmya. J>I'ep~lnlda pet' acollir' futut's grans cquipamenls COI11 l'esLaeió del TGY. una infraeslrucLura que beneficiara lol el país i que esde- vindr'a un moLor de les comunicacions, l'economia, la indúsLria i el progrés de la lloslra cilltat. Una ciutat industrial i comercial Gracics a tots els pl'ojectes que s'estan posanl en marxa, COIll el Consell Tecnologic, un ol'ganisllle de cooperació entre l'AjunLa- lllenL, les empreses, cls comen~os i les instilucions, que perllleL un major desem'oJupall1enl economie, social i Lecnologie. en una ciu- lal seu d'empreses ele presLigi COIll Deutsche Bank, Catalana Occi- denl, Lucas Diesel Systems. HelVlelt Packard, Shal'p, Pharlllacia &. Upjohn o Boellrjngel' lngelheün. 12 I ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999
 15. 15. l na ci u tal que impulsa d ('omcl'«;', com a molol' de la ,ida ci u La· da na. alll b la Irélllsfe)rlllació dcl rcnll'c h isl ilric. L'adcq Ila('i() dcl ccntrc ('11 ZOlla pcr a ,iallants,ja illiciada, Ics IIOCS inrracslrllclll- rcs qlle pel'IlJ<'lrall alliberar cl ('clllrc hisl.ilri(' d(' Irúllsil, i le,-; lIoves ZOII('S <i'aparearllclIl que s'estall ('I'canl. cOllv('rtir<lr1 cl III1c1i e/e la ciulal ('11 ulla zOlla de passeig i e/e ('Olllpra. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) Una ciutat per als seus ciutadans Quc ha impulsal la cOllstru('('iú d'hahilaLge pllhlie CII bOII('S ('OII<iicioIIS perqll( ('Ijovenl. i les (¡lIllílics allJ!) 1I1('II)'S I'('('III'SOS 110 hagill <ie IlIal"'al', Ila f'olllE'nlal la ('I'carió de locals ('OIlI('ITials per- que els ('olllcr('iallls pugllill ohrir cl SCII IIcgoci a la sea ('illlal i ha ('ollslruÚ cdifjcis d'ofícillcs pnqu(' Il('i,ill IIO('S ('III¡>rCS('S lo('als al Illlllll('1 pi. l na ciuLat quc Pl'()I110U I'ocupació municipal alllb ¡>rogralll<'s illllOadors i nlriel;11 d'illi('ialies qllc hall ('I'e;11 1I0llS lIo('s e/e Ire- ball, 1I1:lIllellinl IIlla laxa e/'oC'lIpa('i{) 111011 alla. Quc 1(' una admillisll'ació local crica~', al sCl'ei dc la gcnl, qll(' adlllillisll'a amh (,lIl'a cls di 11 e l'S deis cillla<ialls i or('I'ci" sel'('is cada cop IlIillors. . qll<'sl {-s el Illo<iel de cilllal qlle IIIOslr('11 les pagllH's <i';l(l'l<'sla 1l1('1I10l'I'1. ACCIO DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/13
 16. 16. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
 17. 17. 5 Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) u u o o > lt"l en en <{ 19
 18. 18. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) COMPOSICIÓ DEL CONSISTORI període 1995 - 1999 SI'. .Ioall 1) 11J('l'idl i !roca Ci l J SI'. .Ioall _1. Cma i He'III'<l1I PSC SI'. Pasq 11<11 d '()ss(í i 1 la 11 l<'ll Cil S I'a. ~ 1aria Sal Isa i COITOIIS PSC SI'. .Ioal) 13. 1{('cas('lIs i ClIillOl CiL SI'. 1;l'ancesc Scl'l'a i F(,lI I'S( : Sra. lIge'ls POlIsa i ¡{oca Cil SI'. 1 1'1 í i1 a aI'Ó i L11111 (' 11 PS(: SI'. .Iol'di FCI'I"("s i aleal'('(' Cil SI'. .laulllC' Tal'l'agó i Cal'CiapOlls PP SI'. lall<'1 Cai>aldi'1 i Ca basa Ci L SI'. Halllón Caspal' de alcllZIll'la i dc Hos PP Sra. Síhi<l FILII' i Liccltli Cil SI'. I~dllardo Caslalicda i COllzáicz PP SI'. m icl' Figlll'l'<ls i (:I<ll'cl Cil SI'. Fl'anccsc Cod;ls i Baslida IC-I': SI'. :1 icl' (:ol'l(~s i IOITOS CiL SI'. .loan 1. Balada i ClIll('t'o I C-I': SI'. .Ioall FI':lIHllIcsa i (:ab<lllas Cil SI'. .I;III111P BIIS(llll'ls i I;i'r!m'g<ls I':IH: lills <11 20-2-!)() (ilIS al 17-'~-DH SI'. 1~lIl'i(' H('II:1I1 i 11<111<'11 Ci L SI'. I)a id SClllpCIT i SálldH'/. eb dcl I ~)-'~-D(j des dI' 2H-IÍ-!)¡) SI'. AlIgcl Casas i Holadcl'<ls PS( : 16 1 ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAl 1995-1999
 19. 19. EOIlIP DE GOVERN .. 11·lm. SI'. .10;111 ¡'yIllf'l'idl i !I'oca HE D'lIRI3 lIS11<: I OI3HES PL I3L1QLES SI'. .Toall I'l'alHllICsa i Cahallas rillS al 20-2-8G SI'. .loall , 1lJ('l'ie!l i I'oea 11E D'I·~C()O.II I I'ICES SI'. Pasqllal d'Ossó i ¡lalilcll HI~' DI': SI~RVEJS llRI3 lS 1 TI~ I l1~cl~ ()I3RI~S_ S1<:11 I":IS_ P I~CS I .1 HDI'S SI". .loall 13. Hccasclls i CllillOt RI': DI'~ SI~HYE[S PI~HSO LS Sl"a. 'Ilgels POLlsa i Hoca SI". JOI'c1i FCI'I"(>s iValcal'(:c Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) llE DI~ 1 EDLDJBll~.T SI'. .lallllIC BIIsquets i Fabl"cgas fillS al 9-1-98 Sr. Ialld GahaJda i Cahasa AHEA DI~ COMEHC,:, CONSUM, INI lJSTl~JA 1 Sb:HVEIS Sr. ~lall('1 Cahalda i Cahasa Sr. Enl"ie I~Cllall i 'lallcll REGIDOHI DELEC D DE DESCE~TRALlTZ CH) TERHITORLL 2 SI'. '..;:a,icl" COl"Iés i ~lol'I'os IH:CII)OHli DELEC 1) DE S NITiT I SEHVI~IS SOCIALS ('1) Sra. Síh'ia Flur, i Licchti HI<:CII)OHI DELI"~C D D'ESPOHTS 4 Sr. 'a' ier Figllcras i Clarel 1i 2. I)l'PC'IJ('llls de 1';'II'l':1 d'¡Iealdia / .~ i Ií. I)CpCIlCllls dc' I'úea de :-)('1" c'is IJe l'soll:i1s ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/17
 20. 20. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB)
 21. 21. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) z u o u o > « « u.J u.J .:l -o
 22. 22. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ 28 de Juny DE L'ALCALDE Comenl1aven cinc dies de [esta major a la ciutat ANY 1995 amb el tradicional pregó, aquesla vegaela a carrec dels membres de la Comissió ele Festes, que, acompanyats per I'alcalde, van omplie el 17 de Juny balcó ele l'Ajllnlarnenl. .loan A)'llJerich va ser proclamaL, per tercera vegaela, alcalde de la ciutat en un acte institucio- nal al Saló de Plens dc l'fiunLament. 28 de juliol L'alcalele viatjava a Dinamarca i Suecia com a membre de l'execuLiva ele l'Associació Catalana Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) de Municipis en una visita per inLercanviar expe- riencies sobre el funcionament de les adminis- tracions municipals. 20 de Juny 23 de setembre 1"' al ca Ide va visÜar els nOlS n Ol es ele ]' escola Durant el sopar homenatge de] Centro Castella- pliblica Pins del Valles, on va fer una breu xerra- no-Manchego de Sant Cugat, .loan Apnerich va da explicaLiva sobre que és ser alcalde d'una ciu- rebre, emocionat,la elisLinció corn a rnanxec ele lal. Després dr la xCL'rada els escolars encara li l'any que Ji havien atorgat els membres de la van fer fon;a preguntes. junta directiva de l' entita t. 20 / ACClO DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999 L _
 23. 23. 23 de setembre 4 d'octubre L'alcalek Joan ,-merich va scr nomenat vice- L'al alde va rebre a l'Ajuntamenl el recenlment prc ·idcnl territorial de I'.s ociació Catalana de escollit nOll president de Sharp E panya, sen}or ~Juniciris. FL~ii, que va venir acompanyat d 1 c!irectiu de la seu antcugatenca de la multinacional, el senyor 30 de setembre Albert Faus. L'alcaldC' Joan Aymerich va presidir la constitu- ció deis nous consells de dislricle de Mira-sol, la Flol'esla i les Planes. 11 d'octubre L'a1caJde Joan Ayrnerich va presidir, jllntament amb el conseller de Cultura de la Generalilal, Joan Guitart, la reunió del Palronal del Mones- tir que va rer en el marc excepcional de la saja capitular del Ionestir. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 3 d'octubre Convidat pel Club Munlanyenc, Joanymerich va pal'licipar en la tercera ses ió del cicle Aula CIIlllIl'al arllb una conferencia lilulada "Hecorre- gul pel' Sanl ClIgal. C1aus d'lllla Il"'ansforrnació", cn la (jllal I'alcalde va I'epassal' canvis més impol'lallls i va exposal' pis flllllrs reptes de la nosll'<I cilllal. 12 d'octubre Joan Jrmerich va participar pn I'aclc de bCI1-in- guda del Congrés Europeu de Bioelica, organit- zat pcr rIn lilul BOlja de Bioclica, I'únic de la sea e pecialitat a l'Estal, j amb la col·laboració de l'Ajllnlamenl. ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-19991 21
 24. 24. 20 d'octubre 25 d'octubre L'alcaldc "1 prc»idir ",1<'1(' C('l1lral dc I"hOIlH'llal- L'alcaldc a rci>rc a 1·(·... I,l<'i(') dc S;1I11 Cugal 1(·... g(' dc la ciulal a IlIla dc Ic» »C ('» figurc» 111<:» c»li- priUH'l'('S llllilah dc In'l1 l'ii'clriqu('» dI' la ...i·ric luadcs. (,1 d('»apal'('gul arlista salltcllgalcll(' 111 dcls Fcrrocarril ... dc la (;clH'ralilal. Cll cl ial- Iiqucl (:ai>alla» Iii>au. g(' i lIaugura I ¡>rc»id i I 1)('1' .lord i PII.iol. q u(· ... 1 ('I'a cl ¡>ril1lcr pas dcl rulul' Il'tro (lcl alli· .... 22 d'octubre ¡;alcalde .Ioal1 lIH'rich i cl cOl1sC'llcr d(' BCl1c»- tal' Social, lIlol1i COluas, al1 illaugurar la lIma r('sidi'llcia dc la Coopcral i a l~slC'1 dC' d iSIll i Illl'il S pSlqUI('S situada al ('oslal dC' I'inslilul mau Cadcll. 28 d'octubre La rpsidellC'ia dcl (:a»al d" i» a prcparar la rc»- la d'aniC'rsari dcl» 100 am» dc Scrafil1a Cirila HodríguC'z. I;alcald(' 1;11111)(: a olcr acolupa- Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) Il,ar-Ia CII aquc»la ('('Ici>raci(í lal1 cSI)('cial. 22 d'octubre L'alcaldc <1 isilal' (,1» Clns del barri dI' Sol i irc. on a ill,ulgllrar cl local dcl Crup d' ulo- prol(·('('i<'l. 31 d'octubre La Ilostl'a ciulal cra 1;1 prolagollisla dcl progr,uua dc '1' 'i "SOIlI i Scrclu". dcdical a douar a ('olli'i- '('1' I(·s ciutah dc (:atalul1a . .loa 11 lIH'ric!J. ('0111 a alC'aldC' dc la (·iutal. <, »('1' 1111 dcls parlicipa'lts d'aquC'sl prograllla, qll(' a ('olllplar alllh la prcsi'l1cia dc luollcs alllTs PCI'SOIH'S l·cpn· ... (·llta- til's (lcllullllicipi. ('0111 1',l<'lrill 1':IIUIl<l il'll·as'lIl. 22 / ACClÓ DE GDVERN MUNICIPAL 1995-1999
 25. 25. 31 d'octubre S;1I11 ClIgal a sn la ('illlal cs('ollida pCI' aeollil' 1lll('S .JOl'lla(i<-s dc l'I·:spol'l. .loal1 11ICI'ich a assislil'-lIi. ('0111 a al('ald(' dc 1;1 eilllal. aeolllpa- 11,:1111 lal'l:. Fnl'lIsola i (,1 S('('I'('lal'i g('llnal d'Es- pOl'I de la C('llcl'alilal. (,1 SCII,()I' .loscp L1l1ís ila- srTa. 28 de desembre l' I'.ill Iaeiollal de Calalllll,a ('S :1 IIlallglll'al' 1111:1 cx¡>osició dc f()logl'af'ics d(' I'/I'.ill nl':lIl h'ldí: "La e:lIlll>l'a [()sea, 103G-I!JIíG. IlIlalg('s dc Cala- 1I1I1.a dcls f'olop('I'iodisl('S nl';lIlgldí". I;aelc a SCI' 1)I'('sidil 1><,1 c()I1sellel' dc Cldllll'a i I'alealdc .Joall 1Il('l'iell. 25 de novembre l;ale;lId(, a I'<'bl'(' la balldcl'a dc la eilllal qllP el CClll1'O I'oplllal' l1dallll. a lIilll'al' él l' juJlla- Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 111('111 ('11 agl'aúlwJl1 a la eol·labol'aeió ofel'la pcJ ('ollsislol'i a l'cl1lilal CII <'Is 18 al1s d'acliilals a la eilllal. 28 de desembre L';dcaldc .loall i'ylllcJ'icll va pl'csidil' el PI'IIIJ('1' deis ;1('I('s dc e('lcbl'aeió dcls :JO all,S dc l' sso- ei:lei() dc CÚIS i Pl'opielal'is dc lil'a-sol,la illall- gllraci() de I'e.posició dc dOClllIH'llls i fi)logl'af'i('s d('ls ,lO :111 s de I'associaei() a la SCII dc l'cl11 ilal. 17 de desembre .Joall IIlcl'iell i (,1 ('Ol1s(,II(,1' dc (:llIllIl'a dc la CCI 1('l'a 1i Ia 1. .loall C 11 i la 1'1, a11 i II:ulglll'al' I'('.posi- ei() 1'('ll'Osl)('eli<. de 1':lI'lisla salllellgalcllc CI'é1l1- Cal'l'i h·a. a la sala ('apilld:11' i al C('IIII'(' Cldlul'al. ACCIÓ DE GDVERN MUNICIPAL 1995·1999/23
 26. 26. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE L'ALCALDE ANY 1996 25 de gener L'alcald<, a pal'licipal' ('11 1111 dehal orgallitzal pel dial'i "I~I P<'l'ic'>dico" ('<'llll'al <'11 el pl'eSellt i el ('tillll' d(' Salll ClIgat. 17 de febrer 7 de marc; L'ale<llde va ill:lllglll'al' I('s 1I0ves c1epelld<'llC'i('s I~s va clausul'al' el Pl'illlC'I' ('III'S de gesli{¡ pn ;1 de l'úl'ea de Sel' <'is ¡>('I'SOII<lls del'Ajllll'tanH'111 a associaciolls d<, gelll gl';lIl alllb el Iliul'alllC'lll d<, 1;1 <:asa 1(II<1eo, d<'spl'(-s deis tl'ehaJls de I'ellabi- diplolrws als assisl<'11ls de IlJallS de I'alcalde. 1':11 lil<l('ic'> ('('1 s pel' l' julllallJ('lll per I'<'el 11)(' 1'<1 l' la ('010, I'alcalde Ililll'a 1111 deis diplolll<'S al SI'. aqllC'sla c<lsa postlllodel'llisla. .!osep Llullell. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 16 de marc; L'alcalde, aeolllpallyal 1)('ls eOllsell('l's de I~('IJ('S­ lal' Social i Medi ¡llIbielll, va ('('1' Ulla plalllad;1 silllbolica ala ('ésla de l'al'llI'e <¡lIe es va eelebl'al' durant llflS dics a la 110sll'a eilllal, dUl',ml la <¡llal es nm planlar ~)OO al'IJl'es. 24 de febrer L'alcaldl:' a pl'esidil' I'aele de col'locaeió de la pl'illll:'ra pedl'a de' la IIOa seu d'ASDI a alldo- I'('ix, ell UIl acle al <¡llal val] assistir Ulles 300 per- s()lIes. 24 I ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999
 27. 27. 28 de mar<; 20 d'abril 1':1 Teall'('- I(litol'i a ;wollil' la ['esla ol'ganitzada I~I consellf'1' I'tur _las i I'alcald(' .Ioall IlIel'ich 1)('1 lIilll';lIll<'llt de pl'ellli" de la Il()('lla edició de all f('1' la pl'eSf'ntaclO df'1 Pla <le I'hal>ilalge la losll'a de la IOlla de l'asql"L dlll'allt la qual I!)!)(i-!j!) <le la Ceneralilal dc (:alahllla ('11 UII I"alcald(' a Iliul'al' el gual'<I(í (:ol'lIet Sill>at. 1~llll'e acte que a ICllil' Iloc al Tealr('- ll(lilOl'i i al qllal 11101", ('011 i<lats I>i 1><1 ia les [íllol('s <le la 1I10sll'a. all assislil'. clllrf' altres. alts e;ll'l'('es <le 1" sso- llIp,11'O 101'('110 i Iíl'ia Feliu. ciaci<Í Catalana de Iullicipis i la Fedel'ació <Ic Iullicipis <le Cataltlll.a i c1s <Iil'eclol's g('IIf'l'als <I'l rl>:1I1isllle i <1' I'quitf'cll'l'a <le la Cell('l'alitat. 22 d'abril L'alcal<le va ill:lllgul'al' I'exposi('i{) IlolIl<'ll:llge a .1 mil 1 Cal>allas i Ilibau. }<J!I<'SI:1 a sel' la pl'illl('- I'a IIlosll'a de les fólografíes <11'1 d('sap;II'('glll al'lisl;, ('e<li<les a 1'!I'.iu IUllicipal, ['I'uil <1(,1 COII- f'lli allll> l' juntalllent <le I'all. 1!J!n. 11 d'abril I:alcal<l(' a illauglll'al' el IIOU pal'c il1f'antil (k all<lol'ei.. ('ollstru'it ('11 IIIIS tel'l'ells ce<lits al" - jUlltalll<'lIt 1)('1' la ('OIH'('ssioll;ll'ia de I"autopista Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) I':-!). 1':1('11' lallll>(- I>i all assislil' f'1 dil'ectol' ge'lel':d d(' Tal>asa el PI'('Si<l('llt <le I'I~ID df' all<l()l'ei.. 15 d'abril 11111> la ill:lllgul'aci<Í <le I'(·.posi('i{) <le ,Ios(~ Vlaría Valvnd(' i .IoSf'P Cl'a,,-Cal'l'iga "Vel'sos d'ulla vida", I':dc,dd(· .1 mil 1 1)lll<'l'idl a l'ellT honwllal- g(' a I'esniplol' .Ios<- ~Ial'ía ahndf', gl'all Iluita- dol' 1)('1' la d('lllo(T;wia al Ilosll'(' país. Del2 al 5 de malg .Ioall 11H'I'ich a participar, COIII a alcalde dc la ciuta!. ('11 la isita oficial ol'gallilza<la pn l' sso- ciació Catalana de IUllicipis a I('s illstilucions d '1':sIO ('11 ia, 3 de juny L-alcal<le a presi<lil;juntanH'111 allll> .Iol'<Ii Pujol i IlIla 11O<Il'ida 1'f'prCSf'lltaci<Í <le <Iil'ectius de I'ellqll'esa Boehrillgrl' Illgellwilll, la col'locació <Ir la pl'illwl'a pedra df' la sell eslalal (J!I<' la ['al'- 11I:1('('lllica aklll<lll)a ha edi['ical a la Ilosll'a ('iulat. ACClO DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/25
 28. 28. 22 de juny La eiutal a ('111'(' pel' pl'illH'l'a ('gada la C'II111;.,a ('1'(1 ('ose del;, S('U;" ('a;.,I('II('I';" ('11 ¡'acl(' de pl'e- s('lltaeió oficial deis ea;.,lell(,I';" de Salll (:lIgal (jll(' e;., a rel' a la pla(:a Hal'(,(,lolla_ ('11 PI'(';"('IH'ia d(' .Ioall lIlcl'ie!t. I;aet(' a acabar alllb un pilar de lItlall'e i I"alcald(' a,jlldallt l'ell<lIlela a pujar (ill;" al bale() de 1" ,jlllltalll('lll. 17 de juny ,¡O,1I1 i'yIIH'l'ic!t va assisl ir a la Pl'csclllaci() de 1,1 1'('lllod('lada ('sl,l('i() de lulllallL'l'. preparada pel' d011<l1' caiJllda ,lis IIOIIS ('ollliJois de!¡ agolls del 11011 ""lcll'o d('1 all¡os" lIll(' es a posar ('11 IlIal'a (,1 dia 2,> d(' ,jllll,. I'acl(' lalllbé !ti an assislil'. ('lIll'e alll'es pnsollalilah. el ('onspll('1' d'obl'es IH'II)li(jll('s de la (;ell('l'alilal, I'tlll' Ias. i I'aleal- de d(' Hal'cclona, Pasllual Ial'agal!. 27 de Juny Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 1111) la intel'pl'elaci() lIlI(' (;('I'al'd Cial'el a 1'('1' del '-Paga-li .Ioall" de;., de la bal('onada de l' ,j 11 11- talll('111. es a dOllal' el 11'('1 de sOl'lida de la [<'sla IIla.l0I'. el1 I111 deis 1110III('nls III(~S illl('11SOS de la resla. 20 de Juny I<"s dc !¡(JO pnSOlle;., ('S all aplegar a I'a('[(' d'i- Ilallglll'a('lo de I'('scola 1~lll'opa. presidida 1)('1' I'alcalde .Ioall Innidl. DUl'ant el S('II parla- 1I1('III.I'alealde a delllall<11' la illlplicaeió a la ida ;";IIII('ugal('lu'a de 1';lIlIlIlIlat i I'ellllip dil'eelill d('1 110' I C('llll'e. 12 de juliol colllpan,at pel' la lilU'llt d'alcalde d(' Sel'eis Pel'sonals i els I'epl'('s('nlanls de la pl'elllsa. I'al- ealde a isital' I('s obl'l's de 1'('['eI'1I1<l11l('111 de la Iasia d(' '1<)1'1'(' HI;1I1e,1. 26 I ACClO DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999
 29. 29. 19 de juliol .Ioall 11I(,l'iell '1 presidir el I'eeilal del il'Luós gllilal'l'i~la .I0S(~ Lllis Lopalegui al C1auslre del loll('~lil'. 1 fíllal del ('011('('1'1 I"alcalde '1 lIiul'ar al lIuí~ie Ulla placa pel' ('OIUltl('IIIOI'ar la iIIL-i- ei,ujll("la ediei() del (:III'S 1111('l'Ilaeiollal de Cui- lal'l'('s 1111(' el ealedr;ILie ilupa"lei, a la Iloslra eiu- 1'11. 21 de setembre L'al('alde .Ioall Illericll (1 olc'rir IlIla 1'('('Cpció ofícial als e<¡uips de la l Itió l~spol'lia Salll (;Ilgal l I;~SC . Duralll I"acle els jugadors i la dir('('lia de la l I~SC all presellLar al" julllalllc'lIl els tro- kllS acollseguiLs la Lemporada passada. 11 de setembre 10 d'octubre L'al('alde a presidir, 1111 ;111, IIU'S. la ('OIllIllCIllO- .Ioall Illerich f'S -a reUlllr ;uuh el grlll) de Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) raci{) illslillll'iollal de la Diada ;H'iollal de Cala- suporL als illlllligrallls "all(,s S('IISC' I,'rolll('rc's". 1IIIIa a la pla,a de Ibr('elolla, la illlella des de colllpall,aIS pel' "illlpulsor del col·I('('lill. el la r('('llper,H'ió de la d(,lllo('I';H'ia. sallleugal('IU' icelll.; Fisas, els illlllligrallls I'esi· dellls al Ilosll'e' IllUllicipi <111 Iraslladar a I'alcal· e1(' Ics S('('S ill(lllielll(ls. 18 de setembre I':s a ill;ulgurar el ('('lllre 11I(,di(' 1111(' la Illútua sep('.o Ila ('OIISlrIIÚ a la Ilosll'a ('illlal. L'aele ni 23 d'octubre ser presidil pel rei .10;111 (:arl('s, a('Olllpall,aL pC'l' L'alcalde '1 lallar la ciltla ill;lIlgul'al d(,1 (;elllr(' I'al('ald(' .Ioall Ill('riell, el pl'('sid(,liI d' sepeyo COIII('I'l'ial SeUII Cugal, 1111 11011 ('lI"ipalll'lll i ;illl'('s ,lIlloril;lls. (,olll('l'l'ial 1)('1' a la ('illlal. ACClÓ DE GDVERN MUNICIPAL 1995-1999/27
 30. 30. 10 de novembre ,"'alcalde va presidir I'acle de ILiul'anH'1I1 deis "Salllcllgalell<'s de I'all) ID95", cn un Tealre- udilol'i pl(' dI' gOlll a gOlu . .Ioau _ luel'ich a 11 iu I'al' el IJI'('Iui especial de I'Ajulllanl<'Jlt a lola 22 de desembre 11I1a tl'ajecl(l'ia al DI'. .Ialll1lC Pila. 1 espre I'alcalde a presidir el sopar de ('('Ie- hraeió elcl í,)(' ani('rsal'i del Cellel' Cooperalill. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 20 de novembre ,"'alcalde a 1'('1' d'alllfill'ió gUia 1)('1' les 23 de desembre illslal'I;l('iollS del Cellll'c Cullural a UII gl'llp 1':1 COl' lufalllil i .Iuellil Salll Cugat a ['('1' la Il'a- d'esludiallls l'llropells del pl'ograllla 1~l'aSIlIlIS, dicional canlada de liada les 1)('ls ('aITl'I';, de la qll(' eSla('11 kili UII Il'ehall sobrE' la g<'slilÍ d'a- ciuta!. La calltada a acabar a l' julllalll('III, ('11 quesleqllipalll('lIl. prescJ]cia dc I'alcalde. 22 de desembre 1':11 Ull acle Silllhllic, el col'lccliu ciuladii "Sallt Cugal pel Zail'l'-' a f('1' Ulla jorllada de eOllsciell- ciacilÍ sobr<' els probleltH's ell aquesl país afri('~1. ,"';ilealdl' I'S a Slllllal' a I'acl(' solielari f('111 la II'c- IUl'a d'llIl l'OII(' als II('IIS i 11('I1('S 'lis jar<lills del ~ I OIH'S ir. 28 I ACClÓ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999
 31. 31. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE L'ALCALDE ANY 1997 9 de gener L'alcalde a isital' l'csC'olagol'a. Durant la vlsi- la a l"('eúl'l'C'1' les 1l00cs illstal·lacjolls I -a con- cl'sal' alnh els alllnll)('s dcl cenll'c. 11 de gener PosLeriol'lllen L es van maugurar' les Iloves ins- Lal·lacions del rnenjador i el gilllll~IS de I'escola .Ioall Maragall. Arxius de comunicació institucional - X. Laborda (UB) 10 de gener 19 de gener L'alcaldc a ¡Iillrar' als coopCl'anLs sanlcugatencs LIl all)' més la Lradició dels Lres LOlllbs va Lornar ek lcdicus ~Iullcli a I{ukona 1111 xec amb els a la ciulaL per la festa de SanL nloni, i de nou c1illcl's I'ccaplaLs a la ciutat pel' a les íctimes del l'alcaJde a rebre els participanls davant de l'A- cOllfliclc de Rwancla. junLarnenL. 11 de gener 31 de gener .loan A'yl1lcrich va assisLir a la inauguració ele L'alcalde va comenr;ar un viatge de Lres clíes a I'escola Thall ala noslTa ciuLaL en un acte amb Suecia per assistir a una nova reunió d'alcaldes gran assistc.ncia ele públic i aULoritats, presidit del projecte europeu LASPI, on par'licipava la pel' .lol'd i Pujol. nos Lra ci u Lal. ACClÚ DE GOVERN MUNICIPAL 1995-1999/29

×