Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

укр англ

1,626 views

Published on

перевод слов

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

укр англ

 1. 1. Brief tour around Ukraine and England
 2. 2. Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я... (Іван Огієнко) Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. (В. Голобородько)
 3. 3. e t m a nH r e sh ch a t y kKh s t r ee t a p i t aC l o ss a c kC s i s t o rH y h e v c hS e n k o r o c l aP m a t i o n o v e r eS i g n t y n i e p eD rthе o u r a gC e e s t r oD y k r a i nU e r ee d o mF
 4. 4. t m a nH r e sh ch a t y k s t r ee t a p i aC l ss a c kC s i s t o rH h e v c hS e k o r o c l aP m a i o n o v e r e i g n t y n i e p eDthе u r a gC e e t r oD y k a i nU e r ee d o m Kh o t y n F o r t r e S s
 5. 5. Хотинська фортеця
 6. 6. Пере́клад — відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через встановлення формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, можливе лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не формальній відповідності оригіналу. Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Оскільки знання іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати масовим, перекладачі виступають посередниками між народами, які спілкуються в найрізноманітніших сферах життя. Окрім посередницької функції, перекладні твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо завжди були важливим стимулом розвитку національних мов, літератур, культур *
 7. 7. Процес перекладу може відбуватися по-різному. Перекладач- професіонал розуміє іноземний текст і без перекладу; тому переклад для нього тісно пов'язаний із підбором засобів вираження. У процесі навчального перекладу розуміння іншомовного тексту часто не тільки не може передувати перекладу, але й досягається через переклад або з його допомогою. Перекладачу-початківцю нерідко самому потрібен переклад для повного розуміння оригіналу. Тому для нього процес перекладу складається, принаймні, з трьох етапів: 1) аналіз тексту, що перекладається; 2) чорновий (часто дослівний) переклад; 3) адекватний літературний переклад.
 8. 8. * Під дослівним перекладом розуміють відтворення конструкції оригіналу без будь-яких змін і без суттєвої зміни порядку слів у реченні. Під буквальним перекладом слід розуміти переклад за зовнішньою (графічній або фонетичній) подібністю між іноземним та українським словом або словосполученням, без врахування смислових відмінностей між ними. Звідси зрозуміло, що дослівний переклад за певних умов є цілком закономірним явищем, а буквальний не допускається ніколи. Дослівний переклад, свого роду "фотографія" оригіналу, може служити початковим етапом для розшифровки складних місць оригіналу. Однак, якщо в тексті є синтаксичні конструкції, яких немає в українській мові, то дослівний переклад тільки ускладнить розуміння значення оригіналу.
 9. 9. *Наприклад, дослівний переклад наведених нижче речень не сприяє правильному їх розумінню: *He had his photo taken. ** Він мав свою фотографію зробленою. *The court martial had the spy shot. ** Військово-польовий суд мав шпигуна розстріляним. *Правильний переклад: *Він сфотографувався. *Шпигуна розстріляли за вироком військово-польового суду.
 10. 10. * Порядок розташування слів у реченні вільний, проте існують певні правила, які визначають послідовність розміщення членів речення. Прямим вважається такий порядок слів у реченні, при якому присудок стоїть після підмета (Епоха п'ятиповерхових будинків зародилася в 50-ті роки). Прямий порядок другорядних членів речення пов'язаний з порядком слів у словосполученні: узгоджене означення стоїть перед означуваним словом; додаток- після керуючого слова; обставина може бути перед і після головного слова (у реченні ним виступає присудок).
 11. 11. ПідметОзначення Присудок Додаток Обставина
 12. 12. Порушення прямого порядку слів з метою виділення якогось із них називається інверсією (зворотним порядком слів). При зворотному (непрямому, інверсійному) порядку слів присудок передує підмету (Нещодавно до мене заходив Тарас). Другорядні члени речення при інверсії також змінюють своє звичне місце. Приклади: прямий порядок: Я прийшов непрямий (інверсійний): Прийшла Маринка *
 13. 13. Сонце пресвятеє на землю радість принесло Пресвятеє сонце принесло радість на землю
 14. 14. * The Declarative Sentence (розповідне речення) It usually has direct word order. eg. We live in Ukraine. They learn many subjects at school. He knows English quite well
 15. 15. * To be I am (was) the 9-th former. He is (was) my friend. We are (were) citizens of Ukraine.
 16. 16. * To have I have (had) many interesting books. He (she) has (had) difficult exams. It (school, town, capital, family) has (had) many traditions.
 17. 17. * To do I always do (did) my home task. He (she) sometimes does (did) his (her) home task.
 18. 18. * there is / are There is (was) one apple on the plate. There are (were) many pupils in classroom.
 19. 19. * Types of question: • General • Alternative • Disjunctive • Special
 20. 20. More than 8 mln. people live in London
 21. 21. *
 22. 22. THE HOUSES OF PARLIAMENT. Its official name is the Palace of Westminster. Most of the building was built in 1840 after the fire of 1834 destroyed the old palace. At the north end of the building, by Westminster Bridge, there is the famous clock tower, Big Ben. In fact Big Ben is really the name of the bell in the tower, not of the clock.
 23. 23. THE TOWER OF LONDON It's the London's oldest building. Since it was built by William the Conqueror in the I lth century, this castle has been a Royal palace, a prison, a place of execution, a zoo, the Royal Mint and an observatory. Today it's a museum and houses the Crown Jewels. There is a gift shop.
 24. 24. HYDE PARK is one of the largest parks in central London, United Kingdom, and one of the Royal Parks of London, famous for its Speakers' Corner. The park is divided in two by the Serpentine. The park is contiguous with Kensington Gardens; although often still assumed to be part of Hyde Park, Kensington Gardens has been technically separate since 1728, when Queen Caroline made a division between the two. Hyde Park covers 142 hectares (350 acres) and Kensington Gardens covers 111 hectares (275 acres), giving an overall area of 253 hectares (625 acres), making the combined area larger than the Principality of Monaco (196 ha/484 acres), though smaller than New York City's Central Park (341 ha/843 acres). To the southeast, outside the park, is Hyde Park Corner. Although, during daylight, the two parks merge seamlessly into each other, Kensington Gardens closes at dusk but Hyde Park remains open throughout the year from 5 am until midnight.
 25. 25. English Piccadilly Circus is a road junction and public space of London's West End in the City of Westminster, built in 1819 to connect Regent Street with the major shopping street of Piccadilly. In this context, a circus, from the Latin word meaning "circle", is a round open space at a street junction. Piccadilly now links directly to the theatres on Shaftesbury Avenue, as well as the Haymarket, Coventry Street (onwards to Leicester Square), and Glasshouse Street. The Circus is close to major shopping and entertainment areas in the West End. Its status as a major traffic intersection has made Piccadilly Circus a busy meeting place and a tourist attraction in its own right. The Circus is particularly known for its video display and neon signs mounted on the corner building on the northern side, as well as the Shaftesbury memorial fountain and statue of an archer popularly known as Eros. It is surrounded by several noted buildings, including the London Pavilion and Criterion Theatre. Directly underneath the plaza is Piccadilly Circus tube station, part of the London Underground system.
 26. 26. TRAFALGAR SQUARE This is one of the nerve-centres of London. It was named Trafalgar Square to commemorate the historical naval victory won on the 21st of October 1805 by the British fleet under the command of Horatio Nelson over the combined French-Spanish fleet commanded by Villeneuve. The battle took place at Cape Trafalgar in the mouth of the Straits of Gibraltar and lasted several hours; Nelson was fatally wounded by a shot which broke his backbone; He died on board his flagship the Victory, but not before being told that he had won the battle. Nelson's Column, with the statue of Admiral Lord Nelson on top, rises in the centre of Trafalgar Square. This most impressive monument is 170 feet (about 52 m) tall. The statue of Nelson, placed facing towards the sea he loved, measures 17 feet (more than 5 m) in height. To the north-east of Trafalgar Square there is the building that houses the National Gallery of Art - one of the most important Art Galleries in the world - and behind is the National Portrait Gallery. Quite often the square becomes the location for meetings and in it crowds of Londoners congregate to celebrate political rallies. So it can be said that Trafalgar Square is the heart from which the beat is emitted to all the Londoners. There are many pigeons in the square and Londoners like to feed them. Everybody knows that the dove is the symbol of peace all over the world.
 27. 27. Stonehenge - made by the World Heritage List stone megalithic structure (cromlech) on Salisbury Plain in Wiltshire (England). Located about 130 km south-west of London, about 3.2 miles west of Amesbury and 13 kilometers north of Salisbury. One of the most famous archaeological sites in the world, Stonehenge is composed of earthworks surrounding a circular masonry of large menhirs. It is located in the center of the dense complex of monuments of Neolithic and Bronze Ages in England. The monument itself and its surroundings were included in the UNESCO World Heritage List in 1986, along with Avebury. Stonehenge is a British crown passed to the management of "English Heritage", while the surrounding areas belong to the National Trust.
 28. 28. National Art Gallery One of the best galleries in the world. Its monarchs collected one of the richest countries. The most valuable is the collection of works of Western European art (Leonardo da Vinci, Raphael, Rembrandt, Rubens, Monet, Cezanne, Van Gogh). Of course, well represented by the English school of painting. Besides the permanent exhibition, there are arranged thematic exhibitions that are usually event.
 29. 29. Oxford Street is a major thoroughfare in the City of Westminster in the West End of London, United Kingdom. It is Europe's busiest shopping street, and as of 2011 had approximately 300 shops. The street was formerly part of the London-Oxford road which began at Newgate, City of London, and was known as the Oxford Road. Today it forms part of the A40 trunk road, although like many roads in central London which are no longer through traffic routes it is not signposted with the road number. Roughly halfway along Oxford Street is Oxford Circus, a busy intersection with Regent Street. A diagonal crossing at Oxford Circus opened in 2009, currently the only one of its kind in central London.
 30. 30. Westminster Abbey The Collegiate Church of St Peter at Westminster, popularly known as Westminster Abbey, is a large, mainly Gothic church, in the City of Westminster, London, United Kingdom, located just to the west of the Palace of Westminster. It is the traditional place of coronation and burial site for English, later British and later still (and currently) monarchs of the Commonwealth realms. The abbey is a Royal Peculiar and briefly held the status of a cathedral from 1540 to 1550. Westminster Abbey is a collegiate church governed by the Dean and Chapter of Westminster, as established by Royal charter of Queen Elizabeth I in 1560, which created it as the Collegiate Church of St Peter Westminster and a Royal Peculiar under the personal jurisdiction of the Sovereign. The members of the Chapter are the Dean and four residentiary canons, assisted by the Receiver General and Chapter Clerk. One of the canons is also Rector of St Margaret's Church, Westminster, and often holds also the post of Chaplain to the Speaker of the House of Commons. In addition to the Dean and canons, there are at present two full-time minor canons, one precentor, the other succentor. The office of Priest Vicar was created in the 1970s for those who assist the minor canons.
 31. 31. St' Раul's Cathedral St Paul's Cathedral, London, is a Church of England cathedral and seat of the Bishop of London. Its dedication to Paul the Apostle dates back to the original church on this site, founded in AD 604. St Paul's sits at the top of Ludgate Hill, the highest point in the City of London, and is the mother church of the Diocese of London. The present church dating from the late 17th century was built to an English Baroque design of Sir Christopher Wren, as part of a major rebuilding program which took place in the city after the Great Fire of London, and was completed within his lifetime. The cathedral is one of the most famous and most recognisable sights of London, with its dome, framed by the spires of Wren's City churches, dominating the skyline for 300 years. At 365 feet (111 m) high, it was the tallest building in London from 1710 to 1962, and its dome is also among the highest in the world. In terms of area, St Paul's is the second largest church building in the United Kingdom after Liverpool Cathedral.
 32. 32. Buckingham Palace, in London, is the official residence and office of the British monarch. Located in the City of Westminster, the palace is a setting for state occasions and royal hospitality. It has been a focus for the British people at times of national rejoicing and crisis. Originally known as Buckingham House, the building which forms the core of today's palace was a large townhouse built for the Duke of Buckingham in 1705 on a site which had been in private ownership for at least 150 years. It was subsequently acquired by George III in 1761 as a private residence for Queen Charlotte, and known as "The Queen's House". During the 19th century it was enlarged, principally by architects John Nash and Edward Blore, forming three wings around a central courtyard. Buckingham Palace finally became the official royal palace of the British monarch on the accession of Queen Victoria in 1837. The last major structural additions were made in the late 19th and early 20th centuries, including the East front which contains the well-known balcony on which the Royal Family traditionally congregate to greet crowds outside. However, the palace chapel was destroyed by a German bomb in World War II; the Queen's Gallery was built on the site and opened to the public in 1962 to exhibit works of art from the Royal Collection.
 33. 33. * • Hot dog бутерброд з гарячою сосискою • A hungry belly has no ears голодній кумі – хліб на умі • Potatoes boiled in their jackets картопля зварена «в мундирах» • She′s got a tongue in her head у неї добре підвішений язик • As hungry as a hunter голодний як вовк • It rains cats and dogs дощ ллє як із відра
 34. 34. * Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо. Краще недоговорити, ніж переговорити. Умієш говорити — умій слухати. Не говори що знаєш, але знай, що говориш. Вода все сполоще, а злого слова — ні. Удар забувається, а слово пам`ятається. Слово — не стріла, а глибше ранить. Від теплого слова і лід розмерзає. Шабля ранить голову, а слово — душу.

×