Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

žIrgai ir muzika

323 views

Published on

Prezentacija apie žirgus ir muziką.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

žIrgai ir muzika

  1. 1. Žirgai ir muzikaŽirgai ir muzika Laura MarkūnaitėLaura Markūnaitė
  2. 2.  Žirgas ir žmogusŽirgas ir žmogus  Žirgo ir žmogaus duetasŽirgo ir žmogaus duetas  Klaidų išryškinimasKlaidų išryškinimas  TerapijaTerapija  SuvokimasSuvokimas TURINYS
  3. 3. Žirgas ir žmogusŽirgas ir žmogus  Nėra tiksliai žinoma kada žirgai buvoNėra tiksliai žinoma kada žirgai buvo prijaukinti, tačiau yra įrodymų, jogprijaukinti, tačiau yra įrodymų, jog žirgais pradėta joti anksčiau nei jie buvožirgais pradėta joti anksčiau nei jie buvo pakinkyti. Žinoma, kad jojimas egzistavopakinkyti. Žinoma, kad jojimas egzistavo dardar Bronzos amžiujeBronzos amžiuje ir laikui bėgantir laikui bėgant buvo pritaikytas transportui, karobuvo pritaikytas transportui, karo pramonei, sportui bei poilsiui.pramonei, sportui bei poilsiui.
  4. 4. Žirgo ir žmogaus duetasŽirgo ir žmogaus duetas Jojant dažnai patenkama į tokias vietas, kur kituJojant dažnai patenkama į tokias vietas, kur kitu būdu vargu ar nukeliautum. Paprasčiausiai subūdu vargu ar nukeliautum. Paprasčiausiai su žirgu gali įveikti didesnius atstumus negužirgu gali įveikti didesnius atstumus negu keliaudamas pėsčiomis, gali atsidurti ten, kurkeliaudamas pėsčiomis, gali atsidurti ten, kur niekaip nenuvažiuotum dviračiu ar motociklu,niekaip nenuvažiuotum dviračiu ar motociklu, ką jau kalbėti apie automobilį. Yra raitelių,ką jau kalbėti apie automobilį. Yra raitelių, kurie dalyvauja ilguose turistiniuose žygiuose,kurie dalyvauja ilguose turistiniuose žygiuose, vieni ar grupėmis keliauja žirgais ištisasvieni ar grupėmis keliauja žirgais ištisas savaites. Be abejo, tam būtinas puikussavaites. Be abejo, tam būtinas puikus pasiruošimas, savęs ir žirgo pažinimas.pasiruošimas, savęs ir žirgo pažinimas.
  5. 5. Klaidų išryškinimasKlaidų išryškinimas Kai žirgas joja pagal muziką, kiekvienas joKai žirgas joja pagal muziką, kiekvienas jo žingsnis pataiko į taktą, todėl galimažingsnis pataiko į taktą, todėl galima lengvai pastebėti raitelio klaidas. Jojantlengvai pastebėti raitelio klaidas. Jojant su muzika daug lengviau mokytis, įgautisu muzika daug lengviau mokytis, įgauti gerus pagrindus.gerus pagrindus.
  6. 6. TerapijaTerapija Žmonėms turintiems stuburo problemųŽmonėms turintiems stuburo problemų taikomos muzikinės jojimo terapijos.taikomos muzikinės jojimo terapijos. Muzika ne tik padeda lengviau gaudytisMuzika ne tik padeda lengviau gaudytis žirgo ritme, bet ir padeda giliaužirgo ritme, bet ir padeda giliau atsipalaiduoti, pasinerti į visišką ramybęatsipalaiduoti, pasinerti į visišką ramybę bei poilsį. Tai yra nepakartojamasbei poilsį. Tai yra nepakartojamas jausmas.jausmas.
  7. 7. SuvokimasSuvokimas Jojimas - tai maža savęs apgaulė - iliuzija,Jojimas - tai maža savęs apgaulė - iliuzija, jog esi galingas ir sugebi valdyti už savejog esi galingas ir sugebi valdyti už save daug kartų stipresnį gyvūną. Jojimas -daug kartų stipresnį gyvūną. Jojimas - tai harmonijos pradžiamokslis.tai harmonijos pradžiamokslis. ŽŽingsnisingsnis po žingsnio suprapo žingsnio suprannttii, jog ne tu valdai ir, jog ne tu valdai ir įsakinėji žirgui, o žirgas leidžia tau antįsakinėji žirgui, o žirgas leidžia tau ant jo sėdėti ir be galo stengiasi suprasti, kąjo sėdėti ir be galo stengiasi suprasti, ką tu jam sakai ir išpildyti kiekvieną tavotu jam sakai ir išpildyti kiekvieną tavo norąnorą..

×