Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geonetwerken

388 views

Published on

seminar Nedgeos Geonetwerken, look outside the box

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geonetwerken

 1. 1. NEDGEOS-seminar Utrecht, 18 september 2008 Geo-netwerken Look outside the box!
 2. 2. Inhoud <ul><li>Kadaster in NGII </li></ul><ul><li>Sturing van NGII </li></ul><ul><li>INK-onderzoek </li></ul><ul><li>Ketens en netwerken </li></ul><ul><li>Conclusies voor Nedgeos </li></ul>
 3. 3. Kadaster, nieuwe ontwikkelingen <ul><ul><li>Publiekrechtelijke beperkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebouwen en adressen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabels en leidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Energielabels </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimtelijke plannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Grootschalige topografie </li></ul></ul><ul><ul><li>AHN </li></ul></ul><ul><ul><li>WOZ </li></ul></ul>
 4. 6. NGII-NL nu <ul><li>Strategische sturing: GI-beraad </li></ul><ul><li>Geonovum, Geobusiness, Geomeeting </li></ul><ul><li>Investeringen RGI </li></ul><ul><li>Vele multi- en bilaterale initiatieven </li></ul><ul><li>Maar waarom zijn we toch niet helemaal gelukkkig? </li></ul>
 5. 8. ‘ Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze’ Anna Karenina Tolstoj
 6. 9. Succesvolle SDI’s lijken op elkaar, elke niet succesvolle SDI is mislukt op zijn eigen unieke wijze ik
 7. 10. Beoordelen NGII <ul><li>NGII is een (netwerk)organisatie </li></ul><ul><li>Gebruik dus tools die voor organisaties ontworpen zijn, niet NGII-specifieke </li></ul><ul><li>INK-model, aangepast aan netwerkomgeving </li></ul>
 8. 11. INK model ENABLERS RESULTS Improvements and innovations
 9. 12. Benadering <ul><li>Pragmatische aanpak: 3 casus </li></ul><ul><ul><li>Woonomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Watermanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Controle kamer oov </li></ul></ul><ul><li>Resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Lessons-learned per casus </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemene resultatenon NSDI </li></ul></ul>
 10. 13. Enkele resultaten (1) <ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><ul><li>Vrees voor verlies van identiteit </li></ul></ul><ul><li>Strategie </li></ul><ul><ul><li>Wat is het ketenprobleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Politieke druk helpt! </li></ul></ul>
 11. 14. Enkele resultaten (2) <ul><li>HR management </li></ul><ul><ul><li>Als je gaat samenwerken: vergeet het niet aan je medewerkers te vertellen! </li></ul></ul>
 12. 15. Enkele resultaten (3) <ul><li>Processen </li></ul><ul><ul><li>Niveau van samenwerking </li></ul></ul>Naar Steven Luitjens Plateau 1 Operationele coordinatie Plateau 2 Tactische alliantie Plateau 3 Strategische ordening Based on S. Luitjens
 13. 16. Enkele resultaten (4) <ul><li>Bedrijfsmiddelen </li></ul><ul><ul><li>ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>Financien </li></ul></ul>
 14. 17. Algemene conclusies <ul><li>Samenwerken moet je leren </li></ul><ul><li>INK-models ondersteunt, maar niet te strict hanteren </li></ul>
 15. 18. En toen? <ul><li>Wordt er nu systematisch gestuurd? </li></ul><ul><li>Waarom komen er toch zaken tot stand? </li></ul><ul><li>Hoe gaat dat elders? </li></ul>
 16. 20. Code of conduct Münchhausen <ul><li>“ We stellen het belang van de mens met een vraag centraal” </li></ul><ul><li>“ We zien steeds de volledige context” </li></ul><ul><li>“ Oplossing desnoods buiten gebaande paden: we zeggen geen nee” </li></ul><ul><li>“ We geven elkaar rugdekking” </li></ul>
 17. 22. Casus Westland <ul><li>Westland concurreert met andere regio’s in de wereld </li></ul><ul><li>Kennisdelen zeer van belang </li></ul><ul><li>Maar probleem van freeriders </li></ul>
 18. 23. Netwerken kosten tijd! Hyves 4 miljoen LinkedIn 25 miljoen Friendster 65 miljoen Facebook 124 miljoen (wikipedia)
 19. 24. De krant van gisteren
 20. 29. Conlusies <ul><li>Wat is het ketenprobleem, wat de ambitie? </li></ul><ul><li>Wat is de code of conduct? </li></ul><ul><li>Freeriders </li></ul><ul><li>Aansluiting met andere disciplines, maak de geosector interessant voor ze </li></ul><ul><li>Borgen samenwerkingscompetenties RGI </li></ul><ul><li>Internettools </li></ul>
 21. 30. [email_address] www.Linkedin.com

×