Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vainiomäki tk järjestelmät

1,156 views

Published on

Esitys kertoo perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien eroista tuotemerkeittäin.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vainiomäki tk järjestelmät

 1. 1. Terveyskeskuslääkäreiden käyttökokemukset potilastietojärjestelmistä 2010-2014 Suvi Vainiomäki
 2. 2. • Terveyskeskuslääkärivastaajia = 922 • Potilastietojärjestelmä n (%): – Effica 425 (46%) – Pegasos 341 (37%) – Graafinen Finstar 37 (4%) – Mediatri 71 (8%) – Muu järjestelmä 48 (5%) • ei sisällytetty tutkimukseen
 3. 3. Väittämän muutos >10% vuosien 2010-2014 välillä ja tilastollinen merkitsevyys tuotemerkkikohtaisesti Effica  Parantunut: yhteistyö: kokemus hoitajille annettujen määräysten perillemenosta  Heikentynyt: tekniset ominaisuudet, käytettävyys Graafinen Finstar  Parantunut: käytettävyys: kokemus tietojen häviämisestä järjestelmästä, potilasturvallisuus: kokemus haittatapahtumista, lääkitys: kokemus järjestelmien avusta estää lääkitykseen liittyviä virheitä Mediatri  Parantunut: lääkitys: tieto muista organisaatioista määrätyistä lääkkeistä  Heikentynyt: käytettävyys Pegasos  Parantunut:käytettävyys: kokemus tietojen häviämisestä järjestelmästä, esitystapa: kokemus yhteenvetonäkymästä, lääkitys: kokemus potilaan ajankohtaisen lääkelistan selkeydestä  Heikentynyt: käytettävyys: kokemus perehdytykseen ja tilastointiin vaadittavasta ajasta
 4. 4. Järjestelmien hyvät ominaisuudet valita sai kuinka monta halusi, yli 30% valitut EFFICA GFS MEDIATRI PEGASOS Tieto lääkärin Interaktiotarkistus e-resepti (61%) e-resepti (58%) sijainnista riippumatta (68%) (53%) Työ- tai ajanvaraus-listojen hallinta (53%) Tulosposti esim. lab (56%) Digitaalinen sanelu (61%) Digitaalinen sanelu (54%) Interaktiotarkistus (51%) e-resepti (57%) Tieto lääkärin sijainnista riippumatta (47%) Interaktiotarkistus (49%) Digitaalinen sanelu (42%) Työ- tai ajanvaraus-listojen hallinta (46%) Interaktiotarkistus (41%) Tulosposti esim. lab (41%) Fraasien ja/tai suosikkireseptien tallennus (43%) Työ-, vastaanotto- tai ajanvarauslistojen hallinta (35%) Tieto lääkärin sijainnista riippumatta (37%) Tieto lääkärin sijainnista riippumatta (41%) Digitaalinen sanelu (30%)
 5. 5. Järjestelmien kehittämiskohteita mahdollisuus valita vain viisi, viisi eniten valittua EFFICA GFS MEDIATRI PEGASOS Sähköisen reseptin käytettävyys (61%) Sähköinen kommunikointi potilaan kanssa (62%) Potilastiedon haun hitaus ja hankaluus (49%) Epäloogisuus (ulkoa opett.) (56%) Hitaus ja käyttökatkot (54%) Aluetietojärjestelmän käytettävyys (60%) Aluetietojärjestelmän käytettävyys (38%) Aluetietojärjestelmän käytettävyys (51%) Potilastiedon haun hitaus ja hankaluus (38%) Sähköisen päätöksen teon puuttuminen (43%) Epäloogisuus (ulkoa opett.) (38%) Potilastiedon haun hitaus ja hankaluus (46%) Monikirjaus pois (37%) Järjestelmät eivät auta estämään virheitä (43%) Lomakkeet eivät ole älykkäitä ja itse täydentyviä (37%) Lomakkeet eivät ole älykkäitä ja itse täydentyviä (46) Aluetietojärjestelmä n käytettävyys (36%) Tulosposti hidas käyttää (37%) Hitaus ja käyttökatkot (44%)
 6. 6. Tekniset ominaisuudet 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Teknisesti vakaa Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Reagoi nopeasti 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä Kehittämiskohteena ”Järjestelmien hitaus ja/tai yllättävät käyttökatkot” Efficassa 54% ja Pegasoksessa 44% Tekniset ominaisuudet ovat ratkaisevia käytettävyyden ja potilasturvallisuuden kannalta
 7. 7. Käytettävyys • Kokemus rutiinitehtävien suorittamisesta on heikentynyt Efficalla ja Mediatrilla, Pegasoksella heikoin. 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Rutiinitehtävät onnistuvat helposti Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä
 8. 8. Käytettävyys Lääkärit kokevat että perehdytys järjestelmiin on pidentynyt: käytön oppiminen vaikeutunut? Uusia toiminnallisuuksia ja kehittämistä tapahtuu jatkuvasti – niin ettei vanhoihin ehditä tottua. .0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% -70.0% -80.0% -90.0% ei tarvita pitkää perehdytystä Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 eri mieltä 2014 eri mieltä
 9. 9. Käytettävyys • Tilastoinnin koetaan vievän enemmän aikaa – terveyskeskusten tilastointivelvoite on lisääntynyt. .0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% -70.0% -80.0% -90.0% -100.0% Tilastointi vie liikaa aikaa Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä
 10. 10. Lääkitys • Ajankohtainen lääkityslista on selkeämpi • Kokemus lääkitysvirheiden estämisestä parantunut • Lääkityksen interaktio –tarkistus hyvänä toiminnallisuutena kaikilla järjestelmillä 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Ajankohtainen lääkelista selkeä 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% .0% Estävät lääkitysvirheitä Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä
 11. 11. Sähköinen resepti • Hyvä toiminnallisuus ”eResepti”: GFS 57%, Mediatri 61%, Pegasos 58% • Järjestelmien kehittämiskohteita ”Sähköisen reseptin (e-resepti) toteutuksen huono käytettävyys”: Effica 61% • Reseptikeskuksen merkitys? Jatkossa Kantapalveluiden Lääkitysmäärittelyt ratkaisevassa asemassa 60.0% 40.0% 20.0% .0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% -100.0% Tieto muualla määrätyistä lääkkeistä helppo saada Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 eri mieltä 2010 samaa mieltä 2014 eri mieltä 2014 samaa mieltä
 12. 12. Potilasturvallisuus Käytännössä samaa tasoa kuin 2010 Jatkossa tarkoitus selvittää syitä tähän .0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0% -30.0% -35.0% -40.0% Aiheuttanut haittatapahtuman Effica GFS Mediatri Pegasos Kaikki 2010 samaa mieltä 2014 samaa mieltä
 13. 13. Kiitos

×