Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terveydenhuolto 2030 ruskoaho_150327

1,436 views

Published on

Professori Heikki Ruskoahon esitys Lääkärilliton Terveydenhuolto 2030-luvulla -seminaarissa 27.3.2015

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terveydenhuolto 2030 ruskoaho_150327

 1. 1. www.helsinki.fi/yliopisto Lääketieteen teknologian tulevaisuus Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian tiedekunta 1
 2. 2. Luonnontuo&eet   Sa&uma   Reseptorit  Entsyymit   Geenitekniikka   Farmakogene7ikka  Solu-­‐  ja   molekyylibiologia   Penisilliinit   Sulfonamidit   Tulehdus-­‐   kipu-­‐   lääkkeet   H2-­‐salpaajat   Psyyken-­‐ lääkkeet   Verenpaine-­‐ lääkkeet   Happosalpaajat   Beetasalpaajat   ACE:n  estäjät   Sta7init   SSRI-­‐lääkkeet   Biologiset   lääkkeet   Geeniterapia   Geenites7t   Biomarkkerit   Solu-­‐  ja   kudosterapia   Luonnontuo&eista  ja  apteekkaritaidosta  perimän   tutkimukseen  ja  ra7onaaliseen  lääkesuunni&eluun   Genomiikka   Proteomiikka   Metabolomiikka   Systeemibiologia   Kuljetusproteiinit   1900   1930   1970   2000   2030   Digoksiini   ”Nitro”   ”Aspiriini”  
 3. 3. AT1-­‐reseptori     Reniini   Angiotensiini  II   Verenpaineen  nousu,   solujen  kasvu,   sidekudoksen   muodostuminen,   solukuolema   Reniini-­‐angiotensiinijärjestelmään     vaiku&avien  lääkkeiden  kehi&äminen   Angiotensinogeeni   Angiotensiini  I   Reniinin  keksiminen  vuonna  1898   Munuaisuu'een  vaikutus  neljän  kanin   verenpaineeseen   Reniininestäjä   2007   ACE:n  estäjä   1977   Angiotensiinireseptorin   salpaaja  1989   Robert  Tigerstedt,  Paul  Bergman.  Niere  und  Kreislauf.   Skandinav  Arch  Physiol  1898;7:223-­‐271   3  
 4. 4. Perimän  tutkimus  muu&aa  lääkkeiden  kehi&ämistä   Osalla  (n.  2-­‐7  %)  ei-­‐pienisoluista   keuhkosyöpää  sairastavista  havai]in   ALK  geenin  muutos  2007                          Kritso7nibi  estää  ALK  proteiinia                                                                  Teho                                                      Turvallisuus                Myyn7lupa  (ehdollinen)     2011  (USA)  ja  2012  (Eurooppa)                       4  
 5. 5. Geeniterapia  ja     muut  uudet  terapeu]set  mahdollisuudet     •  Geeniterapia     –  uuden  geneeOsen  materiaalin  (rekombinanO-­‐DNA:n)  siirtäminen   yksilön  somaaOsiin  soluihin  siten,  e'ä  siirretyt  geenit  tuo'avat   biologisesT  vaiku'avaa  aine'a  (tavallisimmin  proteiinia)  ja  samalla   saadaan  hoitovaikutus   –  Ensimmäinen  geeniterapiatuote  alipogeeni  Tparvoveekki  (Glybera)   perinnöllisen  lipoproteiinilipaasin  puu'een  hoitoon  hyväksyOin   EU:ssa  marraskuussa  2012   •  Muita  terapeu]sia  mahdollisuuksia   –  AnTsense-­‐oligonukleoTdi,  fomivirseeni  (21  emäsparia,   fosforoToaaOjohdos)  on  hyväksy'y  aidspoTlaiden   sytomegalovirusreTniiTn  silmänsisäiseen  hoitoon   •  ATP-­‐tuo&eet  (Advanced  therapeu7c  products)   –  ns.  pitkälle  kehi'yneet  terapiat     –  geeni-­‐  ja  soluterapiatuo'eet  sekä  kudosmuokkaustuo'eet  
 6. 6. Lääke7ede  1950  vs  2010  (USA)     •  Elinaika              68.2  >  78.6  vuo'a   •  Lapsikuolleisuus        29.2/1  000  >  6.8/1  000   •  Tuberkuloosikuolleisuus    22.5/100  000  >  0   •  Polio              57  879  >  0   •  Sydän-­‐  ja  verisuonitaudit    307.4  >  193.6/100  000   •  Diabetes            300  000  (0.1  %)  >                      2  500  000  (8.3  %)   •  Itsemurhat  (15-­‐19  v)      2.7  >  7.3/100  000   •  Sairaalalääkärit          14  %  >  42  %   •  Naislääkärit            6  %  >  30  %   •  Kustannukset  (BKT:sta)      4.6  >  17  %  
 7. 7. Lääke7eteen  teknologia  –  uusinta  uu&a     1950   •  Sydämen  tahdisTn   •  Poliorokote   •  DNA:n  rakenne   •  Ohitusleikkauslai'eet   •  Elinsiirrot   •  Kynä  ja  paperi   -­‐poTlaskertomukset   Nyt   •  Koko  kasvojen  siirrot   •  3D-­‐elinten  tulostus   •  Lasten  HIV:n  hoito   •  Keinomaksa   kantasoluista   •  RoboOkirurgia   •  Sähköiset   poTlasTetojärjestelmät  
 8. 8. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  Kantasolut,  regeneraTivinen  lääkeTede   •  DNA,  genomiikka,  geenien  muokkaus   •  InformaaToteknologia,  mobiililai'eet  
 9. 9. Sydänlihasvaurion  yleisin  syy  on  sydäninfark7     9  
 10. 10. Rii&ämätön   sydänlihaksen   uusiutuminen   kantasoluista     Solukuolema   Solujen  koon  kasvu  ja   vasemman  kammion   seinämän  paksuuntuminen   Sydäninfark7n  aiheu&ama  sydänlihasvaurio   Sidekudoksen     muodostuminen  Heikentynyt   verisuonten   uudismuodostus   Heikentynyt  supistusvoima   ja  pumppaustoiminnan   häiriintyminen   Regenera7ivisen  hoidon  tavoite:  Uusia  soluja  menete&yjen  7lalle  
 11. 11. Xu  H,  Yi  BA,  Chien  KR.  Nat  Cell  Biol.  2011  Mar;13(3):191-­‐193   Kantasolutekniikat  sydänsolujen  tuo&amiseksi    Sidekudossolu   Kantasolu  iPS-­‐solu   Eteissolu                     Kammiosolu                     Sydänsolun  kaltainen  solu                     Sydämen  esisolu                     Monikykyinen   sydämen  esisolu                     Sydämen   kammion  esisolu                     Ohja&u   erilaistaminen                     Ohjelmoin7   esisoluiksi                 Ohjelmoin7   iPS-­‐soluiksi           Suora   uudelleenohjelmoin7                 iPS-­‐solu:  erilaistunut  solu,  joka  on   muute&u  kantasolun  kaltaiseksi                   11  
 12. 12. Kantasoluista  tuote&ujen  sydänlihassolujen  käy&ö  hoidossa   Kantasolu   iPS-­‐solu   Sydämen   kammion   esisolu                     Sydänlihaskudos   Kudossiirto   Solujen  siirto   Sydämen   esisolu/kantasolu                     Kotou&amista   tehostavat  tekijät                     12   Xu  H,  Yi  BA,  Chien  KR.  Nat  Cell  Biol.  2011  Mar;13(3):191-­‐193  
 13. 13. www.helsinki.fi/yliopisto 3iRegenera7on   Iso  strateginen  tutkimusavaus   Uusien  solujen  tuo&aminen  kantasoluista,     sidekudossolujen  uudelleenohjelmoin7  sydän-­‐  ja   hermosoluiksi  innova7ivisilla  lääkkeillä  
 14. 14. Chemistry   Physics   Life  Sciences   Engineering   Medicine   Sami   Franssila   Jouni   Hirvonen   Timo   Otonkoski   Raimo   Tuominen   Mart   Saarma   Heikki   Ruskoaho   Jari  Yli-­‐ Kauhaluo-­‐ ma   Tapio   Ko7aho   Risto   Kos7ainen   Targeted  delivery   High-­‐throughput   screening   Brain  diseases  Heart  diseases   Nanomedicine   Microchip  technology   Synthesis  of     pharmaceuTcals   14     Tekesin  rahoi&ama  moni7eteiden  yhteishanke     Metabolomics   Molecular     modeling   Stem  cells   Innova7on   Services   Helsinki  
 15. 15. Lääke7eteen  teknologian   tulevaisuus   Muutamia  lisäesimerkkejä  ja  näkymiä  
 16. 16. Älypillerit,  iPill,  Smartpill   •  Kapseli   – nieltävä   – mi'aa  mm.  mahan  pH:n,  paineen,  lämpöTlan  ja   imeytymisnopeuden     – vapau'aa  lääkeaineen  (mikroprosessoriohja'u)   paikallisesT  em.  mi'austen  perusteella   •  Tiedot  väli'yvät  langa'omasT  henkilölle  ja   hoitohenkilökunnalle   16  
 17. 17. Regenera7ivinen  lääke7ede   •  Kudosten  ja  elinten  tuo'aminen  keinotekoisesT   – Elinten  luovu'ajien  tarve  vähenee/poistuu   – HyljintäreakTot  vähenee   •  Mm.  maksa,  reTna,  hiukset,  rusto,  luu,  korva,   haima,  sydän  ym.   •  Haavojen  paraneminen   •  Lääkekehitys    -­‐  heart-­‐on-­‐chip,  ihminen-­‐on-­‐chip   17  
 18. 18. Eliniän  pidentäminen   •  Bioteknologia   •  RegeneraTivinen   lääkeTede,  keinotekoiset   elimet   •  Uudet  lääkkeet   •  DiagnosTikka   •  Jeanne  Louise  Calment   •  21.2.1875-­‐4.8.1997   •  122  vuo'a,  164  päivää   18   www.wikipedia
 19. 19. Lisääntyminen   •  Keinokohtu   •  Sikiön  kasvu  keinotekoisesT  (ilman  naisen   kohtua)   •  Lapse'omuuden  hoito   •  Synnytyspelon  hoito   •  Hiiren  embryo  kasvate'u  keinotekoisessa   ilmapallon  muotoisessa  ”kohdussa”   19  
 20. 20. Diagnos7ikka,  sensorit   •  iVeitsi  (iKnife)   – Massaspektometrianalyysi  biologisesta  näy'eestä   – Esim.  syövän  diagnosTikka  reaaliaikaisesT   •  e-­‐Iho  (i-­‐Iho)   – Sensori  tunnistaa  aivohalvauksen  tai  eteisvärinän   – Soi'aa  ambulanssin   – Lähe'ää  tarvi'avat  Tedot  hoitohenkilökunnalle   •  Hammassensori   – Tunnistaa  leuan  liikkeet,  yskän,  puhumisen  tai   tupakoinnin   20  
 21. 21. “Hoitajarobo7t”   •  RoboO     – tunnistaa  laskimon   – o'aa  näy'een   – suori'aa  analyysin  (esim.  geenitesT)   – lähe'ää  Tedot  hoitohenkilökunnalle   langa'omasT  
 22. 22. DNA,  genomiikka   •  SekvenoinT   – hintojen  aleneminen  (koko  genomin  sekvenoinT     nyt  n.  1000  US)  tavallisten  nykyisten  veritesTen   tasolle   •  DNA  Tetojen  vertailu,  sairauksien   syntymekanismit,  lääkkeiden  teho   •  Yksilöllinen  lääkehoito,  farmakogenomiikka   – Lääkehoito  genomiTedon  ja  elintapojen  mukaan   •  Yksilölliset  lääkkeet,  roko'eet   •  ”Precision  medicine”   22  
 23. 23. Prekliiniset   tutkimukset   Kliiniset  tutkimukset   Myyn7lupa-­‐ hakemus   Lääkkeen  kliininen  käy&ö   3-­‐5  vuo&a   210  vrk  5-­‐10  vuo&a   10  000  –  25  000   yhdiste&ä    5-­‐10  lääkeaine&a         1  lääkeaine     In  silico-­‐    ja  in   vitro-­‐tutkimukset     Eläinkokeet:   Farmakologia   Toksikologia     Vaihe  I    Farmakokine7ikka,   farmakodynamikka,  10-­‐100   tutki&avaa,  kk-­‐1v   Vaihe  III  Teho,  turvallisuus   useita  satoja-­‐tuhansia   tutki&avia,  3-­‐5v   Vaihe  IV  Seurantatutkimukset   Suuria  määriä  po7laita,   hai&avaikutusrekisterit,  jälkiseuranta   Vaihe  II  Annos,  annos7heys   50-­‐500  tutki&avaa,  1-­‐2v   Uuden  lääkkeen  kehi&äminen  kliiniseen  käy&öön   10-­‐20  yhd.  
 24. 24. Geenien  muokkaus   •  Geenien  manipulaaTo,  DNA:n  muokkaus,   muuntoDNA  (mm.  CRISPR/Cas9-­‐teknologia)   •  Muiden  lajien  geenien  hyödyntäminen   •  SynteeOnen  biologia   •  Muuntolapset  (designer  babies,  designer   bodies)   •  Riskit  (uudet  organismit)   •  EeOset  kysymykset   24  
 25. 25. 25  Science  March  19,  2015  
 26. 26. John Bohannon Science 2015;347:1300
 27. 27. Älypuhelin  lääke7eteellisenä  lai&eena   •  Terveyteen  lii'yvät  sovellukset  mobiililai'eisiin   •  Älypuhelimen  Tedot  (useista  sensoreista,  lai'eista)   –  Liike  (liikunta)   –  Kamera  (iho'uman  kuvaus)   –  SijainTTedot  (missä  maissa  käynyt)   –  Sydämen  toiminta  (EKG),  verenpaine   –  Veren  sokeri,  happisaturaaTo   –  Hengitys,  suolen  toiminta,  virtsan  määrä   –  Unen  määrä   –  Ravinto     27  
 28. 28. Älypuhelin  lääke7eteellisenä  lai&eena   •  Tallentaa  Tedot  pilvipalveluihin   •  Lähe'ää  Tedon  analysoitavaksi   •  VirtuaalikäynT   – kun  sairastuu,  lääkärin  luokse  ei  tarvitse  lähteä,   lääkäri  tulee  poTlaan  luokse  interneTn  avulla   •  Älypuhelin  ja  sensorit  –  luote'avat  Tedot   elintavoista  ja  terveydestä  (vert.  anamneesi)   28  
 29. 29. Lääkäri  lääke7eteen  asiantun7jana   •  Nyt  kaikki  (uusinkin)  lääkeTeteellinen  Teto   kaikkien  (poTlaidenkin)  saatavilla   – internet,  some   – vertaiskeskustelut   – toisten  tukeminen   – lääkkeiden  hai'avaikutuksista  keskusteleminen   •  PoTlaalla  enemmän  Tetoa  saatavilla  kuin  mitä   aikaisemmin  oli  lue'avissa  lääkeTeteen   oppikirjoista  ja  Teteellisistä  lehdistä   29  
 30. 30. IBM  Watson   •  Tietokonejärjestelmä,  joka  ymmärtää  ja  pystyy   vastaamaan  monimutkaisiin  kysymyksiin  nopeasT  ja   tarkasT   •  Kilpailee  ihmismielen  kanssa  sanojen  todellisen   merkityksen  ymmärtämisessä   •  Tietokoneperusteinen  diagnosTikka   •  Au'aa  lääkäriä  diagnoosin  teossa   – selaa  yli  200  miljoonaa  sivua  3  sekunnissa   – onko  muilla  ollut  samanlaisia  oireita?   – syövän  diagnoosi,  osuvimmin  kuin  mitä  lääkärit   nyt  diagnosoivat   30  
 31. 31. Muita  esimerkkejä   •  Lääkevaikutuksen  kohdentaminen  (nanoroboTt)   •  Nanolääketehtaat   •  Biosensorit  –implantoidut,  vaa'eet   •  ”Biostasis,  cryogenic  sleep”   •  Bionic  eye,  muut  implanTt,  raajat   •  Kuvantamislai'eet,  3D   –  Opetusmenetelmien  kehi'yminen  (anatomia)   31  
 32. 32. Muita  esimerkkejä   •  Psyykkistä  ja  fyysistä  käy'äytymistä  säätelevät   lai'eet   – Välitön  kivun  lievitys   – Ihmisen  elimistön  morfinoinT   – AisTen  tehostajat   – Väärät  muisTkuvat  (optogeneTikka)   32  
 33. 33. Mielenparantajat   •  “Neuroenhancers”   •  Mielensairauksien  uudet  luoki'elut   (muutokset  aivojen  toiminnassa,   käy'äytymisen  muutokset,  mielensairaudet)   •  Lisääntyvä  lääkkeiden  ja  uusien   teknologioiden  käy'ö  terveiden  henkilöiden   mielentoimintojen  parantamiseen   33  
 34. 34. Kyborgi   •  Silmälasit,  kuulolaite   •  Sydämen  tahdisTn,  defibrillaa'ori   •  Lai'eiden  ja  teknologiaan  lii'äminen   ihmiseen  >  ”to  be  cool”   •  Sokeus,  kuurous,  selkäydinvamma  hoito   •  Superihmiset   – Kotkan  näkö,  koiran  hajuaisT,  lepakon  kuulo   •  ”Next-­‐Gen”  humans   34  
 35. 35. ”Digital  selves”   •  Mielen  lataaminen  Tetokoneeseen  (brain-­‐ computer  interface)   •  Eläminen  digitaalisesT   •  Tekoälyn  säätelemät  aivot   •  Tekoälyn  säätelemät  piilolasit   •  Keinotekoinen  synapsi  (nanohiilikuitu)   35  
 36. 36. Tutkimusaineiston  muu  käy&ö   •  “Double-­‐use”   •  Laboratoriossa  muokatun  vaarallisen  viruksen   käy'ö  soTlastarkoituksiin   •  TappajaroboOen  (killer  robots)  kehi'äminen     •  What  we  should  do  versus  what  we  should  not   do.   36  
 37. 37. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  Terveyden  hoito  vs.  sairauden  hoito   •  Ennaltaehkäisevä  hoito,  terveyden  edistäminen,   elintavat   – Terveyden  reaaliaikainen  seuranta   •  Tietoperusteinen,  joukkou'ava,  osallistuva,   genomiikka-­‐perusteinen  lääkeTede   •  Terveydenhuollon  kehi'ämiseen  osallistuvat  kaikki   37  
 38. 38. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  Älypuhelimet  tekevät  osan  lääkärien  työstä   – TerveysTetojen  reaaliaikainen  seuranta;  ennustus   sairauden  kehi'ymisestä,  varoitus   sairastumisesta,  neuvovat  miten  edistää  tervey'ä   •  IBM  Watson   – Tekee  diagnoosin  ja  o'aa  yhtey'ä  lääkäriin  (tai   sen  korvaavaan  tekoälyyn)   – Hoito  (lääkkeen)  määräys  tai  elintavan  muutos   38  
 39. 39. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  LääkeTeteelliset  Tedot  lapsuudesta  saakka,   koko  eliniän  ajalta;  missä  olet  vieraillut,  kenen   kanssa  olet  ollut  tekemisissä   •  Nykyisin  10-­‐15  min  vastaano'o  aika,  rajallinen   määrä  Tetoa,  oireiden  hoitoa   •  Tekoälyt  analysoivat  Tetoja  miljoonilta   poTlailta  ja  heidän  lääkehoidoista;  vaiku'avat   hoidot,  haitat   39  
 40. 40. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  Kokonaisvaltainen  käsitys  terveydestä  ja   kaikista  sairauksista  ja  oireista  paremmin  kuin   aikaisemmin   •  Tekoälyjen  Teto  täydentää  lääkkeistä   tutkimuksissa  saatua  Tetoa,  mu'a  muu'aa   myös  sitä  miten  lääkkeitä  kehitetään  ja   käytetään     40  
 41. 41. Lääke7eteen  teknologian  tulevaisuus   •  Teknologia  yhdiste'ynä  terveisiin  elintapoihin   – Kokonaan  uusi  terveydenhuoltojärjestelmä     – Virtuaalikäynnit   •  Riippuvuus  lääketeollisuudesta,  sairaaloista  ja   EMA:sta/FDA:sta  vähenee   •  Sote-­‐Erva,  sairaala,  sairaanhoito?     41  

×