Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reponen esh järjestelmät

1,079 views

Published on

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reponen esh järjestelmät

 1. 1. Julkisen erikoissairaanhoidon lääkäreiden käyttäjäkokemukset potilastietojärjestelmistä 2014 Jarmo Reponen, Professori, terv. huollon tietojärjestelmät, Oulun yliopisto Työryhmä: Suvi Vainiomäki, Hannele Hyppönen, Johanna Viitanen, Jarmo Reponen, Jukka Vänskä, Tinja Lääveri
 2. 2. ESH Potilastietojärjestelmä vastaajat ( ): Uranus 807 (46,0 %) (ent Miranda-Oberon) Effica 430 (24,5 %) ESKO 186 (10,6 %) (ESKO-Oberon) Pegasos 106 (6,0 %) Mediatri 47 (2,7 %) Muu järjestelmä (ei sisällytetty raportointiin) (5 %) Radiologien PACS/RIS (raportoidaan erikseen) (5,2 %)
 3. 3. Julkisen ESH:n potilastietojärjestelmien kouluarvosanat Kertomusjärjestelmä Keskiarvo 95 lv Arvosanojen % osuudet 9-10 4-5 Effica 25 6,5 6,4-6,6 2,4 21,5 ESKO 11 7,3 7,1-7,5 15,8 7,7 Mediatri 3 7,2 6,8-7,6 11,4 15,9 Pegasos 6 6,4 6,1-6,6 3,9 23,3 Uranus 46 6,2 6,1-6,3 1,0 28,9 Radiol. PACS/RIS 5 7,0 6,7-7,3 17,6 15,4 Kaikki (PTH+ESH) 6,6 6,6-6,7 5,7 19.6
 4. 4. Julkisissa sairaaloissa työskentelevien lääkärien vastausten jakaumat (%) asenneväittämissä potilaskertomusjärjestelmistään.
 5. 5. Julkisissa sairaaloissa työskentelevien lääkärien vastausten jakaumat (%) potilaskertomusjärjestelmistään – tiivistettynä samat kuin vuonna 2010. Väittämä – eri ja samaa mieltä % Effica ESKO Mediatri Pegasos Uranus ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA TEKN * On vakaa? 46 41 20 68 45 36 45 47 54 34 TEKN * Nopea reagoimaan? 60 24 25 61 43 36 55 25 66 19 KÄYT * Tiedot häviävät toisinaan? 49 34 65 25 60 23 57 28 54 27 KÄYT * Looginen 43 43 18 74 30 53 63 25 48 35 KÄYT * Rutiinityöt onnistuu 61 27 32 57 49 38 70 22 74 17 KÄYT * Helppo oppia? 52 34 27 62 60 34 60 26 52 34 ESIT * Radiologiset tiedot helposti? 25 57 25 60 11 83 35 49 39 44 ESIT * Laboratoriotulokset helposti? 26 59 23 66 19 68 47 44 26 60 ESIT * Yhteenvetonäkymä? 54 28 48 33 51 36 75 12 56 28 50-74% vastaajista arvio positiivinen >75% vastaajista arvio positiivinen 50-74% vastaajista arvio kriittinen >75% vastaajista arvio kriittinen
 6. 6. Julkisissa sairaaloissa työskentelevien lääkärien vastausten jakaumat (%) potilaskertomusjärjestelmistään – tiivistettynä samat kuin vuonna 2010. Väittämä – eri ja samaa mieltä % Effica ESKO Mediatri Pegasos Uranus ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA ERI SAMA TURV * Vakava haitta /”läheltäpiti” ? 37 39 67 15 30 49 31 39 30 49 TURV * Parantaa hoidon laatua? 39 31 23 43 24 44 36 36 41 31 LÄÄK * Lääketiedot muualta helposti? 74 12 81 7 32 60 86 7 86 6 LÄÄK * Selkeä lääkelista? 57 30 46 40 26 60 44 46 43 43 LÄÄK * Estää lääkitysvirheitä? 51 33 33 49 28 57 44 41 45 36 YHT * Tiedot muualta vie aikaa? 15 71 7 79 49 38 8 83 5 88 YHT * Valvoo määräyksiä? 46 22 66 10 34 42 66 13 62 17 YHT * Tiedot lääkärien välillä OK? 18 66 14 76 11 76 18 61 20 59 YHT * Tiedot lääkäri-hoitaja OK? 36 43 20 59 20 69 35 42 36 42 50-74% vastaajista arvio positiivinen >75% vastaajista arvio positiivinen 50-74% vastaajista arvio kriittinen >75% vastaajista arvio kriittinen
 7. 7. Hyvin toimivat ominaisuudet (luokitelluista), väh 30 % nimennyt EFFICA ESKO MEDIATRI PEGASOS URANUS Tieto lääkärin Tieto lääkärin Digitaalinen Digitaalinen Tieto lääkärin sijainnista sijainnista sanelu* sanelu. sijainnista riippumatta* riippumatta* riippumatta Digitaalinen sanelu Digitaalinen sanelu Sähköinen resepti* Sähköinen resepti Sähköinen resepti Lääkityksen interaktiotarkistus Lääkityksen interaktiotarkistus Tieto lääkärin sijainnista riippumatta* Tieto lääkärin sijainnista riippumatta Digitaalinen sanelu Työ-, vastanotto-tai ajanvar. listojen hallinta Työ-, vastanotto-tai ajanvar. listojen hallinta Lääkityksen interaktiotarkistus Eri erikoisalojen tekstien aikajana Mahdollisuus muokata näkymää Tulosposti/muistilis ta (esim. LAB tulokset) Lääkityksen interaktiotarkistus Lääkityksen interaktiotarkistus Fraasit/suosikit – reseptit, määräykset Jarmo Reponen 2014 * 64 – 84 % nimesi tämän parhaiten toimivaksi ominaisuudeksi
 8. 8. 5 tärkeintä kehittämiskohdetta luokitelluista kysymyksistä: EFFICA ESKO MEDIATRI PEGASOS URANUS Hitaus ja Aluetietojärj Hitaus ja Epäloogisuus, Käyttökatkot käytettävyys Käyttökatkot Ulkoa opett. Hitaus ja Käyttökatkot Sähköisen reseptin toteutus Tulosposti puutteellinen Rak. Hoitotyön kirj. piilottaa tietoa Aluetietojärj käytettävyys Aluetietojärj käytettävyys Rak. Hoitotyön kirj. piilottaa tietoa Monikirjaus pois ! Yhteenveto/ Kuumekurva Yhteenveto/ Kuumekurva Monikirjaus pois ! Monikirjaus pois ! Hitaus ja Käyttökatkot Monikirjaus pois ! Hitaus ja Käyttökatkot Rak. Hoitotyön kirj. piilottaa tietoa Aluetietojärj käytettävyys Yhteenveto/Kuume kurva Sähköisen reseptin toteutus Epäloogisuus, Ulkoa opett. Rak. Hoitotyön kirj. piilottaa tietoa Epäloogisuus, Ulkoa opett. Jarmo Reponen 2014
 9. 9. Kiitokset mielenkiinnosta! Yhteydenotot: E-mail: jarmo.reponen at oulu.fi

×