Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Onko käytettävyys parantunut?
Johanna 
Kaipio 
(ent. Viitanen) 
• Tutkijatohtori Aalto-yliopistossa Tietotekniikan 
laitoksella 
– Taustalla DI, TkL ja ...
Aiheet 
• Käytettävyystutkimuksen viitekehys 
• Käytettävyystulokset 
• Onko parannettavaa?
Mikä on potilastietojärjestelmä? 
1. Potilastietojen talletuspaikka 
2. Laaja hoitoprosessien toiminnanohjausjärjestelmä 
...
Käytettävyyden määritelmiä 
Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä 
tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä, 
jolla kä...
Käytettävyyden määritelmiä 
Opittavuus 
Tehokkuus 
Muistettavuus 
Virheettömyys 
Miellyttävyys 
Jakob Nielsen (1993)
Käyttäjäkokemus 
Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat seurausta tuotteen, 
järjestelmän ja palvelun käytöstä ja / tai...
Kyselyt käytettävyystutkimuksessa 
• Vakiintunut käytettävyyden arviointimenetelmä 
• Erittäin hyvä keino mitata käyttäjän...
Standardoituja käytettävyyskyselyjä 
• System Usabilty Scale (SUS) 
– koekäytön jälkeen 
• SUMI (Software Usability 
Measu...
Käytettävyydeltään hyvä (potilas)tietojärjestelmä 
• tukee terveydenhuollon ammattilaisen työtehtävien 
suorittamista tark...
Käytettävyyden monet ulottuvuudet 
”Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä” -kyselyssä 
• Käyttöliittymätason käyt...
Käytettävyyssuunnittelun 10 heuristiikkaa 
1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista vuoropuhelua 
2. Puhu käyttäjien omaa k...
Käyttöliittymätason käytettävyys 
Samaa mieltä 
2010 2014 
Näkymissä (ikkunoissa) kentät ja toiminnot 
on sijoiteltu loogi...
Rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja 
onnistuu ilman ylimääräisiä valintoja 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
...
• Rutiinitehtävä= usein toistuva tehtävä, työnkulku 
– Ei ole aina täsmälleen samanmuotoinen esim. lääkitys, 
diagnoosin k...
Kirjatut tiedot häviävät toisinaan tietojärjestelmästä 
2010 2010 2014 2014 
Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa miel...
Potilastietojärjestelmän käyttö ei vaadi pitkää ja 
perusteellista perehdytystä 
2010 2014 
Samaa mieltä Samaa mieltä 
Sai...
Potilastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa 
2010 2014 
Samaa mieltä Samaa mieltä 
Sairaala 22% 30 % 
terv.keskus 2...
Potilastietojärjestelmä tuottaa sellaisen 
yhteenvetonäkymän (esim. "kuumekurvan" tai 
hoitotaulukon), jonka perusteella o...
Onko parannettavaa? 
• Miten tietojärjestelmä voi tukea rutiinitehtävien suorittamista? 
• Rutiinitehtävien analysointi? 
...
Onko parannettavaa? 
• Käytettävyyssuunnittelun lähtökohtia: 
– Työvälineen tulee auttaa / tukea työtehtävien suorittamist...
Lääveri Kaipio käytettävyys
Lääveri Kaipio käytettävyys
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lääveri Kaipio käytettävyys

956 views

Published on

Esitys kertoo potilastietojärjestelmien käytettävyydestä ja siinä tapahtuneista muutoksista Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimusten valossa.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lääveri Kaipio käytettävyys

 1. 1. Onko käytettävyys parantunut?
 2. 2. Johanna Kaipio (ent. Viitanen) • Tutkijatohtori Aalto-yliopistossa Tietotekniikan laitoksella – Taustalla DI, TkL ja TkT -tutkinnot – Aihealueet: Käytettävyyden arviointi, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät – 10 vuotta tutkimus- ja opetustehtäviä • Tutkimusalue: Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyys – Väitöskirja (2011) Usability in Healthcare: Overcoming the Mismatch between Information Systems and Clinical Work • Apotti-hankkeessa keväästä 2013 käytettävyysasiantuntijana Tinja Lääveri • LL 1995, sisätautien erikoislääkäri 2003, kliinistä lääkärintyötä vuoteen 2010 • Kehittämispäällikkö Apotti-hankkeessa, vastuualueina toiminnan kehittäminen (ESH) ja käytettävyys loppukäyttäjän näkökulmasta • Kehittämispäällikkö HUS Tietohallinnossa 2010-2012 • Lääkäriliiton hallituksessa 2007-1013, ehealth työryhmän puheenjohtaja/varapuheenjohtaja 2007->
 3. 3. Aiheet • Käytettävyystutkimuksen viitekehys • Käytettävyystulokset • Onko parannettavaa?
 4. 4. Mikä on potilastietojärjestelmä? 1. Potilastietojen talletuspaikka 2. Laaja hoitoprosessien toiminnanohjausjärjestelmä – Päätöksenteon, työnkulkujen sekä hoitoketjujen tuki ja ohjaus – Resurssien ohjaus – Raportoinnin ja laatutiedon hyödyntäminen (laatumittarit) – Toiminnan seuranta 3. Monipuolinen potilasportaali sähköistä asiointia ja palveluja varten
 5. 5. Käytettävyyden määritelmiä Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä tuloksellisuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä, jolla käyttäjät saavat suoritettua käytössään olevien välineiden avulla ne tehtävät, joita halutun tavoitteen saavuttaminen tietyssä ympäristössä edellyttää. (Kansainvälinen ISO 9241-11 standardi)
 6. 6. Käytettävyyden määritelmiä Opittavuus Tehokkuus Muistettavuus Virheettömyys Miellyttävyys Jakob Nielsen (1993)
 7. 7. Käyttäjäkokemus Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän ja palvelun käytöstä ja / tai ennakoidusta käytöstä. Sisältää kaikki käyttäjien tunteet, uskomukset, mieltymykset, fyysiset ja psyykkiset vasteet, käyttäytymiset ja aikaansaannokset, jotka ilmenevät ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Käytettävyyskriteereitä voidaan käyttää arvioimaan käyttäjäkokemuksen joitakin näkökulmia. (Kansainvälinen ISO 9241-210 standardi)
 8. 8. Kyselyt käytettävyystutkimuksessa • Vakiintunut käytettävyyden arviointimenetelmä • Erittäin hyvä keino mitata käyttäjän subjektiivisia näkemyksiä ja kokemuksia • Saadaan selville objektiivisesti vaikeasti mitattavia asioita kuten käyttäjän tyytyväisyyttä ja mahdollista turhautumista • Luotettava menetelmä, kun se toistettaessa samanlaisessa ympäristössä samankaltaisten käyttäjien testaamana antaa samoja tuloksia (Nielsen, 1993; Kirakowski, 2000)
 9. 9. Standardoituja käytettävyyskyselyjä • System Usabilty Scale (SUS) – koekäytön jälkeen • SUMI (Software Usability Measurement Inventory) – uusien tuotteiden arviointi tuotekehityksen eri vaiheissa • Lisäksi: – QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction) – USE (Usefulness, Satisfaction and Ease of Use) – CSUQ (Computer System Usability Questionnaire) – … SUMI (Software Usability Measurement Inventory)
 10. 10. Käytettävyydeltään hyvä (potilas)tietojärjestelmä • tukee terveydenhuollon ammattilaisen työtehtävien suorittamista tarkoituksenmukaisella tavalla – järjestelmä ei määrää toimintaprosesseja vaan integroituu osaksi hoito/kliiniseen työhön liittyviä prosesseja ja toimintatapoja – terveydenhuollon vaihtelevissa työskentely-ympäristöissä. • istuu osaksi muuta teknistä toimintaympäristöä, on yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa • tukee terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä.
 11. 11. Käytettävyyden monet ulottuvuudet ”Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä” -kyselyssä • Käyttöliittymätason käytettävyys – Tehtyjen virheiden korjaaminen onnistuu helposti • Teknisempi näkökulma – Järjestelmä reagoi nopeasti käskyihin • Opittavuus – Potilastietojärjestelmän käyttö ei vaadi pitkää ja perusteellista perehdytystä • Virheettömyys – Tietojärjestelmät auttavat estämään lääkitykseen liittyviä virheitä • Tiedon esitystapa – Potilastietojärjestelmä tuottaa sellaisen yhteenvetonäkymän, jonka perusteella on helppo muodostaa kokonaiskuva potilaan tilanteesta • Lääkärin tyypilliset työtehtävät – Potilastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa – Potilastietojärjestelmän avulla on helppo saada esiin potilaasta tarvittavat tiedot • Yhteistyö – Tietojärjestelmät tukevat hyvin yhteistyötä ja tiedonkulkua lääkärien / hoitajien välillä
 12. 12. Käytettävyyssuunnittelun 10 heuristiikkaa 1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista vuoropuhelua 2. Puhu käyttäjien omaa kieltä 3. Älä rasita käyttäjän muistikuormaa 4. Ole yhdenmukainen 5. Anna käyttäjälle palautetta toiminnoista 6. Osoita selkeä poistumistapa 7. Anna mahdollisuus oikopolkuihin 8. Anna selkeät virheilmoitukset 9. Vältä virhetilanteita 10. Anna riittävä ja selkeä apu (Jakob Nielsen, 1993)
 13. 13. Käyttöliittymätason käytettävyys Samaa mieltä 2010 2014 Näkymissä (ikkunoissa) kentät ja toiminnot on sijoiteltu loogisesti Sairaala 37% 44% Terv.keskus 44 % 40% Järjestelmä kertoo minulle selkeästi mitä kulloinkin tapahtuu (esimerkiksi tietojen tallentuminen) Sairaala 29% 31% Terv.keskus 44 % 33% Terminologia (esimerkiksi toimintojen nimet ja otsikointi) on selkeää ja ymmärrettävää Sairaala 40% 40% Terv.keskus 54 % 45%
 14. 14. Rutiinitehtävien suorittaminen on suoraviivaista ja onnistuu ilman ylimääräisiä valintoja 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2014
 15. 15. • Rutiinitehtävä= usein toistuva tehtävä, työnkulku – Ei ole aina täsmälleen samanmuotoinen esim. lääkitys, diagnoosin kirjaaminen, jatkohoitomääräykset, kertomusmerkinnät, ajanvaraukset jne – Kyse yleensä tehtäväsarjoista esim. potilasryhmien hoito • Kuinka hyvin tietojärjestelmäsuunnittelussa on tunnistettu keskeisimmät ja useimmin toistuvat tehtävät ja työnkulut? • Tietojärjestelmän tuki toiminnalle vs. toiminnan muutos tietojärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan
 16. 16. Kirjatut tiedot häviävät toisinaan tietojärjestelmästä 2010 2010 2014 2014 Eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Sairaala 39% 34% 54% 29% terv.keskus 52 % 27% 62% 25% • Hyvä uutinen! Kokemus harvinaistunut kaikkien tuotemerkkien käyttäjillä • Varsinaista tallennetun tiedon katoamista tietokannasta tapahtunee harvoin… • Tiedon häviämisen kokemusta voidaan pitää äärimmäisenä käytettävyysongelmana eli käyttäjä: – kirjaa väärään paikkaan – ei osaa tallentaa kirjattua tietoa oikein – ei tiedä, mistä etsiä kirjattua tietoa • On varsin mahdollista, että käyttäjät ovat oppineet tulemaan toimeen järjestelmien virheansojen kanssa ja epäloogisetkin toiminnot on lopulta opittu ulkoa.
 17. 17. Potilastietojärjestelmän käyttö ei vaadi pitkää ja perusteellista perehdytystä 2010 2014 Samaa mieltä Samaa mieltä Sairaala 39% 37 % terv.keskus 37% 25% • Opittavuus! • Toiminnallisuuksien määrä on kasvanut, joten opittavaa enemmän • Toisaalta perehdytykseen kuuluu yhä enemmän toiminta- ja käyttötapojen opettelua eli vaikka järjestelmä olisi kuinka intuitiivinen, käyttäjien pitää käyttää sitä tietyllä tavalla. • On usein mahdotonta ja epätarkoituksenmukaistakin suunnitella ohjelmisto niin, että vain yksi toimintapolku on mahdollinen. • On kuitenkin mahdollista suunnitella ohjelmisto niin, että ”oikea ja tarkoituksenmukainen” toimintapolku on samalla myös helpoin ja ”väärät” polut on tavalla tai toisella tehty hyvin hankaliksi
 18. 18. Potilastietojen kirjaaminen on näppärää ja sujuvaa 2010 2014 Samaa mieltä Samaa mieltä Sairaala 22% 30 % terv.keskus 29% 34% • Mittaa toki käyttöliittymäsuunnittelun onnistuneisuutta, mutta ehkä vielä enemmän tiedon rakenteisuuden järkevyyttä. • Jos pitää tietää, muistaa ja päättää, minkä otsikon alle vapaa teksti kirjataan… • Mittaa myös, kuinka hyvin on analysoitu, mitä missäkin tilanteissa yleensä kirjataan mutta myös mitä tulisi kirjata
 19. 19. Potilastietojärjestelmä tuottaa sellaisen yhteenvetonäkymän (esim. "kuumekurvan" tai hoitotaulukon), jonka perusteella on helppoa muodostaa kokonaiskuva potilaan tilanteesta 2010 2014 Samaa mieltä Samaa mieltä Sairaala 14% 28% terv.keskus 15% 18% • ”Toiminnallisuutta ei ole” –vastaukset olivat harvinaistuneet (sairaala 49% ->29%) • 2014 lisäksi kysymys: Potilastietojärjestelmän avulla on helppo saada esiin potilasta tarvittavat tiedot. Tämän kanssa oli eri mieltä puolet vastaajista • Yhteenvetonäkymien muokattavuus ja tiedon aito rakenteisuus avainelementtejä. • Koopman ym (2011) diabeetikon yhteenvetonäkymä vähensi diabeteksen seurannassa tarvittavien tietojen hakuun kulunutta aikaa 5,5->1,3min ja klikkausten määrää 60-> 3
 20. 20. Onko parannettavaa? • Miten tietojärjestelmä voi tukea rutiinitehtävien suorittamista? • Rutiinitehtävien analysointi? • Ohjaaminen oikeaan toimintamalliin? • Automatisaatio? tuplakirjaaminen? voiko kirjattavan tiedon päätellä? • Halutaanko toimia kuten ennen vaikka tietojärjestelmän avulla muu toimintatapa olisi sujuvampi?
 21. 21. Onko parannettavaa? • Käytettävyyssuunnittelun lähtökohtia: – Työvälineen tulee auttaa / tukea työtehtävien suorittamista ja tavoitteen saavuttamista – Järkevä työnjako ihmisen ja koneen välille • Miten? – Loppukäyttäjä ei ole suunnittelija eikä käytettävyysasiantuntija – Suunnittelija ei ole loppukäyttäjä  Yhteistyössä substanssi- ja käytettävyysasiantuntijoiden sekä teknisten suunnittelijoiden/toteuttajien kanssa

×