Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БУЏЕТ У МАЛОМ ОПШТИНЕ Пријепоље
1  • Поздравна порука председника2  • Процес израде буџета3  • Шта је обележило претходну 2012. годину?4  • Буџетски п...
РЕЧ ПРЕДСЕДНИКАПоштовани суграђани,добродошли на Локални буџетски форум. Данас ћемо разговарати о буџетуопштине Пријепоље ...
ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА• Израда буџета представља сложен процес који траје готово читаву годину.• Започиње средином фебруара...
ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА - Буџетски календар
ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ПРЕТХОДНУ 2012. ГОДИНУ?
НАЈБИТНИЈЕ ШТО ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 2012. ГОДИНУ
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИ• Буџетски приходи општине у знатној мери утичу на степен и темпо привредног развоја.• Њих...
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИУкупни приходи општине:   1.044.363.987 динара•УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ - 454.141.305 динара  ...
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИ
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ• Како ће општина одредити приоритете у трошењу средстава буџета, пре свега зависи од виси...
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИУкупни расходи општине: 1.044.363.927 динара•РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - 187.920.000 динара•ОПШТИНСК...
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ•  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ - 41.200.000 динара•  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА - 37.847.127 динара•  ПР...
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ•  ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ - 4.000.000 динара•  ИНФОРМИСАЊЕ - 3.000.000 динара•  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ ...
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ
БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ У 2013. ГОДИНИАнкета „ВАШЕ ПАРЕ, НАША ОДГОВОРНОСТ“ спроведена је у периоду од Х до Ху Услужном центру ...
БУЏЕТ У МАЛОМ ОПШТИНЕ Пријепоље
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Буџет у малом Oпштина пријепоље

Budget of municipality Prijepolje ( serbian language )

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Буџет у малом Oпштина пријепоље

 1. 1. БУЏЕТ У МАЛОМ ОПШТИНЕ Пријепоље
 2. 2. 1 • Поздравна порука председника2 • Процес израде буџета3 • Шта је обележило претходну 2012. годину?4 • Буџетски приходи у 2013. години5 • Буџетски расходи у 2013. години6 • Буџетски приоритети у 2013. години
 3. 3. РЕЧ ПРЕДСЕДНИКАПоштовани суграђани,добродошли на Локални буџетски форум. Данас ћемо разговарати о буџетуопштине Пријепоље за 2013. годину.Анкета „ВАШЕ ПАРЕ, НАША ОДГОВОРНОСТ“ и Локални буџетски форум су деоиницијативе локалне самоуправе за веће укључивање грађана у процеспланирања буџета и сагледавање потреба заједнице у складу са принципимадоброг управљања.Укључивање грађана у процес планирања буџета локалне самоуправе јестеинструмент да се осигура расподела средстава у складу са приоритетимазаједнице.Предлози и примедбе грађана обавезују локалну власт да ради настварању квалитетних услова живота за све грађане наше општине.
 4. 4. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА• Израда буџета представља сложен процес који траје готово читаву годину.• Започиње средином фебруара и траје до 20. децембра.• Министар за послове финансија, 15. фебруара даје инструкцију за предлагање приоритетних области финансирања за буџетске кориснике које укључују и средњорочне приоритете јавних инвестиција, чиме започиње процес буџетског планирања.
 5. 5. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ БУЏЕТА - Буџетски календар
 6. 6. ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ПРЕТХОДНУ 2012. ГОДИНУ?
 7. 7. НАЈБИТНИЈЕ ШТО ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО 2012. ГОДИНУ
 8. 8. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИ• Буџетски приходи општине у знатној мери утичу на степен и темпо привредног развоја.• Њих у одређеном обиму креира општина, уколико су у питању изворни приходи, односно централна власт, уколико се ради о уступљеним приходима.• Значајну улогу имају и трансфери, посебно наменски, који се општини преносе са централног нивоа, за унапред утврђену намену.
 9. 9. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИУкупни приходи општине: 1.044.363.987 динара•УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ - 454.141.305 динара  Порез на доходак, добит и капиталне добитке - 356.231.305 динара  Порез на фонд зарада - 10.000 динара  Порез на имовину - 52.000.000 динара  Порез на добра и услуге - 25.900.000 динара  Други порези - 20.000.000 динара•ТРАНСФЕРИ - 516.452.465 динара•ДОНАЦИЈЕ - 2.000.000 динара•ИЗВОРНИ ПРИХОДИ - 64.342.460 динара  Приходи од имовине - 7.330.000 динара  Приход од продаје добара и услуга - 16.280.542 динара  Мешовити и неодређени приходи - 41.451.675 динара•ПРИХОД ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ - 6.708.000 динара
 10. 10. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ У 2013. ГОДИНИ
 11. 11. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ• Како ће општина одредити приоритете у трошењу средстава буџета, пре свега зависи од висине остваривања приходне стране буџета.• Међутим, расходна страна обично изазива већу медијску пажњу и полемике.• С обзиром да се значајан део расхода односи на унапред дефинисане намене, са тачно дефинисаним местом и сврхом трошка, а односе се на трошкове утврђене појединим законима (зараде, материјални трошкови запослених, порези, доприноси) мали део остаје за пројекте и друге намене.
 12. 12. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИУкупни расходи општине: 1.044.363.927 динара•РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - 187.920.000 динара•ОПШТИНСКА УПРАВА - 158.016.455 динара•ОБРАЗОВАЊЕ - 145.969.510 динара•ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ - 93.818.086 динара•ДЕЧЈИ ВРТИЋ - 90.312.558 динара•КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА - 63.778.000 динара•КУЛТУРА - 60.475.961,00•МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - 48.611.400 динара
 13. 13. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ• РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ - 41.200.000 динара• СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА - 37.847.127 динара• ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - 23.396.000 динара• ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - 23.349.712 динара• СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - 18.430.232 динара• ЗДРАВСТВО - 12.000.000 динара• СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 9.500.000 динара• ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - 9.062.038 динара• ЦРВЕНИ КРСТ - 5.890.000 динара
 14. 14. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ• ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ - 4.000.000 динара• ИНФОРМИСАЊЕ - 3.000.000 динара• ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 3.000.000 динара• АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - 2.686.848 динара• ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ - 2.100.000 динара
 15. 15. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ У 2013. ГОДИНИ
 16. 16. БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ У 2013. ГОДИНИАнкета „ВАШЕ ПАРЕ, НАША ОДГОВОРНОСТ“ спроведена је у периоду од Х до Ху Услужном центру општине Пријепоље. У анкети је учествовало укупно Хграђана. Грађани су на следећи начин рангирали буџетске приоритете за2013. годину:
 17. 17. БУЏЕТ У МАЛОМ ОПШТИНЕ Пријепоље

×