Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Local agenda 21 бг

1,321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Local agenda 21 бг

 1. 1. Местен План 21
 2. 2. Обединени нации• Това е план за действие на Обединените нации• През 1987, в доклада на Обединените нации “Нашето общо бъдеще” бе представена за първи път концепцията за Устойчиво развитие
 3. 3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ(1)• ТОВА Е РАЗВИТИЕ, КОЕТО ПОСРЕЩА НУЖДИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО БЕЗ ДА КОМПРОМЕТИРА ВЪЗМОЖНОСТТА НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДА ПОСРЕЩАТ СВОИТЕ НУЖДИТЕ• ТОВА Е НАЧИН ДА СЕ ПОСРЕЩНАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
 4. 4. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Съгласно последните проучвания за Устойчивото развитие, има четири стълба с еднакво значение за устойчивото развитие:• Социална солидарност• Икономическа ефективност• Отговорност за Околната среда• Междукултурна отговорност
 5. 5. ДНЕВЕН РЕД 21• Това е план за действие или оперативен инструмент за постигане на принципите, изразени в Декларацията от Рио за Околната среда и Развитието, която включва сътрудничество и участие на всички държави и на обществеността, на принципа "замърсителят плаща" и принципа на предпазливостта.
 6. 6. ДНЕВЕН РЕД 214 главни области:2. Насочване към социалните и икономическите измерения на Устойчивото развитие3. Опазване и управлението на ресурсите, като например защита на атмосферата, океаните, прясната вода, обезлесяването, разрастването на пустините, управлението на токсичните вещества и отпадъците4. Засилване на участието на всички групи, включително жените, децата и местните общности5. Прилагането на финансови ресурси, технологии и научен обмен, изграждане на капацитет, образование и информация за развиващите се страни
 7. 7. ЗА КАКВО ГОВОРИМ?• Промяна на поведението на потребителите: консумират по почтителен начин за човека и околната среда и консумират по-малко и по- добра енергия , използват устойчив транспорт• Преосмисляне на населените места: да се изградят устойчиви домове и да се използват възобновяеми енергийни източници• Запазване на водните ресурси• Управление на отпадъците чрез стратегията на “трите R”: намаляване, повторна употреба и преработка (reduction, reuse and recycling)• Включване на младите хора• Насърчаване на образованието, информираността и образованието за устойчиво развитие
 8. 8. КАК РАБОТИ?
 9. 9. ФОКУСИзпълнения, включващи дейности на ниво:• Международно• Национално• Регионално и• Местно Като се има предвид глобализацията, става ясно, че въпросите на устойчивото развитие, трябва непременно да бъдат свързани на международно ниво Но в същото време много от проблемите и решения, които трябва да бъдат разгледани за устойчиво развитие, имат своите корени в местните дейности. Поради тази причина вниманието се центрира на местно ниво
 10. 10. МЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД 21 Всеки местен орган следва да започне диалог със своите граждани, местни организации (включително училища) и частни фирми, за да приеме“Местен дневен ред 21”
 11. 11. ПО КОЙ НАЧИН?Процесът на Местен дневен ред 21 се развива обикновено през 6 фази:2. Форуми3. Обсъждане и анализ на основните местни проблеми4. Идентификация на целите и идеите за действие5. Изготвяне и одобрение на Плана за действие6. Изпълнение и мониторинг на Плана за действие7. Оценка на ефективността на Плана и неговата ревизия
 12. 12. ПРОЦЕСЪТ “МЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД 21”
 13. 13. ФАЗА 1: УСТОЙЧИВ ОДИТТова е документът, върху който ще се развие дискусията във форумите, чрез:• Събиране на всички основни данни, базирани на икономическия, социалния, екологичния и междукултурния териториален мащаб• Определяне на визията на критичните точки и силни страни за местната общност
 14. 14. ФАЗА 2: ФОРУМИ• Възможно най-голямо участие• Разпознаване на нуждите• Дефиниране на ресурсите• Избор на действия
 15. 15. ФАЗА 3: МЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД 21 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 16. 16. Ние трябва да започнем да задаваме следните въпроси:Какво мислите за училището ви?Какво ти харесва и как се работи във вашетоучилище?Какво не ти харесва и не работи добре въввашето училище?Какво бихте променили или как бихте искали дасе подобри училището?Каква е вашата мечта или желаниеза бъдещето на вашето училище?
 17. 17. МИСЛЕТЕ ЗА СВЕТА УТРЕ• Създайте света на мечтите си• Бъдете амбициозни• Имайте визия за бъдещето на територията си• Мислете за климатичните промени• Бъдете отговорни за околната среда и човека• Включете многообразието (етническо, религиозно, сексуално, инвалидност и т.н. ...)• Мислете за солидарност на местно, регионално, национално и международно ниво

×