Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Habagat, Amihan, at ITCZ

Pinag-kaiba ng Hanging Amihan (North East Monsoon) at Habagat o Hanging Habagat (South West Monsoon).

 • Login to see the comments

Habagat, Amihan, at ITCZ

 1. 1. Isinumite ni: Kyna Liana Marie P. Legaspi Isinumite kay: Bb. Mary Flor Mercado STO. DOMINGO INTEGRATED SCHOOL ________________________ PROYEKTO SA AP8 ________________________ HABAGAT, AMIHAN, AT ITCZ
 2. 2. ______________ ANO BA ANG HABAGAT? ______________
 3. 3. Habagat o Hanging Habagat (South West Monsoon) • Ito ay isang mainit na temperatura ng panahon, at nagdadala ito ng matitindi at mabibigat na pag- ulan. • Dumarating ang Habagat magmula sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre, at kung minsan, hihigit pa. • Ang Habagat ay nanggagaling mula sa Timog-Kanlurang bahagi ng Asya. • Lumalakas ang Habagat kapag mayroon itong naka- salubong na bagyo sa karagatan.
 4. 4. Larawan ng Hanging Habagat:
 5. 5. ______________ ANO NAMAN ANG AMIHAN? ______________
 6. 6. Amihan o Hanging Amihan (North East Monsoon) • Ang Hanging Amihan ay ang malamig na temperatura ng panahon na tinatawag din na cool breeze. • Dumarating ang Amihan magmula sa buwan ng Nobyembre at maaring umabot sa buwan ng Marso. • Nanggagaling ang Amihan sa direksiyon ng Hilagang Silangan. • Ang Amihan ay nagtutulak upang lumakas ang sunod- sunod na pagdating ng alon at mga Tsunami. Kaya ito rin ang malaking sanhi ng pag-baha, lalo na sa mga bayan na malapit sa dagat.
 7. 7. Larawan ng Hanging Amihan:
 8. 8. Ano ang pinag-kaiba ng Habagat sa Amihan? •Ang Habagat ay isang mainit na temperatura ng panahon, at nagdadala ito ng matitindi at mabibigat na pag- ulan. At umalakas ang Habagat kapag mayroon itong naka-salubong na bagyo sa karagatan. •Ang Hanging Amihan ay ang malamig na temperatura ng panahon na tinatawag din na cool breeze. At ito ay nagtutulak upang lumakas ang sunod-sunod na pagdating ng alon at mga Tsunami. Kaya ito rin ang malaking sanhi ng pag-baha, lalo na sa mga bayan na malapit sa dagat.
 9. 9. Larawan ng pag-kakaiba ng Habagat at Amihan:
 10. 10. ITCZ o Intertropical Convergence Zone •Pagsasalubong ng hangin sa Hilangang-Silangan sa northern hemisphere at ang hangin umiiral sa timog- silangan ng southern hemisphere ng mundo.

×