Projektide kirjutamine

5,318 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektide kirjutamine

 1. 1. Projektide kirjutamine Räpina Aianduskool Külli Jacobson 2009
 2. 2. KODUTÖÖ nr 1 – rühmadesse! <ul><li>ALFA </li></ul><ul><li>Projektijuht:……….. </li></ul><ul><li>1. </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>http://rakalfa.ning.com / </li></ul>GAMMA Projektijuht:……….. 1. 2. 3. 4. http://rakgamma.ning.com / BEETA Projektijuht:……….. 1. 2. 3. 4. http://rakbeeta.ning.com / DELTA Projektijuht:……….. 1. 2. 3. 4. http://rakdelta.ning.com / EPSILON Projektijuht:……….. 1. 2. 3. 4. http://rakepsilon.ning.com /
 3. 3. KODUTÖÖ nr 1 – kohtume veebis! <ul><li>Minu eposti aadress on [email_address] </li></ul><ul><li>Selle kursuse koostöö koht on http://rakprojektid.ning.com/ </li></ul><ul><li>Seda slaidiprogrammi saab näha veebis http://www.slideshare.net/kyllikoppo </li></ul><ul><li>Minu Netvibes agregaator (koondab veebilehti) http://www.netvibes.com/kyllikoppo#Projektid </li></ul>
 4. 4. KODUTÖÖ nr 1 – ül 1 (aeg: 2h) <ul><li>Iga õppija teeb endale ning.com konto </li></ul><ul><li>Iga rühma projektijuht kutsub oma rühma liikmed liituma rak***.ning.com võrgustikuga </li></ul><ul><li>Projektijuht määrab rühma vikimeistri, kunstniku, 2 protokollijat, </li></ul><ul><li>Kõik rühma liikmed saavad halduri õigused </li></ul><ul><li>Rühma ühistööna võtab nende veebileht iseloomuliku näo, liikmed täiendavad oma profiili (foto jne). Suhtlus käib läbi foorumi ja jututoa </li></ul>
 5. 5. EESMÄRK vs VAHEND* <ul><li>Projekti kirjutamisel tuleb eristada vahendit ja eesmärki: </li></ul><ul><ul><li>Euroraha on üks võimalik vahend ettevõtmise finantseerimiseks. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtmise eesmärk on ... ....selle defineerivad juhid ja omanikud. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konsultant võib muidugi abiks olla </li></ul></ul></ul><ul><li>Sellest tulenevalt on vaja tegeleda eelkõige organisatsioonide arendamisega, eesmärkide püstitamisega ja alles seejärel vaadata vahendeid. </li></ul>* Kasutatud Indrek Maripuu, BDA Consulting materjale: http://www.slideshare.net/arendussahtel/kuidas-koostada-kvaliteetset-projekti-ettekanne-ripaeva-seminaril-261108-presentation
 6. 6. EDUKA PROJEKTI TUNNUSED <ul><li>Asjakohasus </li></ul><ul><li>Teostatavus </li></ul><ul><li>Küpsus </li></ul><ul><li>Jätkusuutlikkus </li></ul>
 7. 7. ASJAKOHASUS <ul><li>Vajalikkus </li></ul><ul><li>Kooskõla riiklike strateegiatega </li></ul><ul><li>Kooskõla kohalike strateegiatega </li></ul><ul><li>Kooskõla organisatsiooni/asutuse strateegiaga </li></ul><ul><li>Suunatud probleemi lahendamisele </li></ul>
 8. 8. TEOSTATAVUS <ul><li>Kooskõla seadusandlusega </li></ul><ul><li>Huvigruppide toetus </li></ul><ul><li>Finantseeringu olemasolu </li></ul><ul><li>Projekti ajaline kestvus </li></ul><ul><li>Tehnilise teostaja olemasolu </li></ul><ul><li>Organisatsiooniline võimekus </li></ul>
 9. 9. KÜPSUS <ul><li>Läbimõeldud tegevuskava </li></ul><ul><li>Detailne eelarve </li></ul><ul><li>Teostajad, vastutajad </li></ul><ul><li>Vajalikud dokumendid: load, pakkumised/lepingud, tehnilised projektid, keskkonnamõju hindamine (KMH) vt http://www.rto.tlu.ee/FAILID/SAE6006/slaidid_l07_kmh_smh_(veronika_vers)_2005.pdf … </li></ul>
 10. 10. JÄTKUSUUTLIKKUS <ul><li>Toetus projektile </li></ul><ul><li>Edasine finantseerimine </li></ul><ul><li>Edasine administreerimine </li></ul>
 11. 11. ENNE TAOTLEMIST TULEB KAALUDA, <ul><li>Kas ettevõtte äriplaani ajakava sobib fondi ajakavaga (taotlemise tähtaeg, projekti kestvus) </li></ul><ul><li>Kas tingimused sobivad? </li></ul><ul><li>Kas ettevõte on valmis investeeringut säilitama järgmised X aastat ja vastutama aastani Y ? </li></ul><ul><li>Kas ettevõte suudab järgida oma äriplaani ja eesmärke ning ei muuda end liialt fondi tingimuste tõttu? </li></ul><ul><li>Kas raha taotlemine tuleb lõppkokkuvõttes odavam kui ise investeering ära teha? </li></ul>
 12. 12. PUUDUS 1: ebaselged eesmärgid <ul><li>Olematu äriidee või ebaselged strateegilised eesmärgid – investeeringud vastavalt fondidele, mitte ärivajadustele </li></ul><ul><ul><li>Kas me ikka hakkame maja ehitama selle tööriistaga, mille esimesena leiame? </li></ul></ul>
 13. 13. PUUDUS 2: pealiskaudsed otsused <ul><li>Ei süveneta piisavalt eesmärki – investeeringud vastavad emotsioonidele, mitte ärivajadustele ja suurele pildile. </li></ul><ul><li>Tervikpilt sageli tähelepanu alt väljas – optimeeritakse üksiktegevusi. </li></ul><ul><ul><li>Üksik idee võib ju ratsionaalne olla, aga kas see tervikut vaadates ka ratsionaalne on? </li></ul></ul>
 14. 14. HEAD SOOVID <ul><ul><li>Vaata suurt pilti </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõtle selgeks oma eesmärgid </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia kitsaskohad, mis takistavad eesmärkide saavutamist </li></ul></ul><ul><ul><li>Analüüsi erinevate investeeringute tasuvusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia investeeringute vajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia allikad </li></ul></ul>
 15. 15. KODUTÖÖ nr 1 – ül 2 (aeg: 6h) <ul><li>Iga rühma projektijuht annab vikimeistrile ülesande luua viki lehekülg ja kutsuda ülejäänud rühma liikmed sellega liituma. </li></ul><ul><li>Iga rühm kujutab endast üht ettevõtmist: firma, MTÜ, KOV, asutus jne. See võib olla tegelik või väljamõeldis. </li></ul><ul><li>Rühma liikmed kirjeldavad ettevõtmise ühistööna. Arutelu käib ning.com’is, ettevõtmise kirjeldus valmib vikina (1 A4 lk). </li></ul><ul><li>Koostöös leitakse valdkond, mida peab arendama ja mille jaoks on vaja investeeringuid. Arutelu käib ning.com’is. </li></ul><ul><li>Vikina valmib arendusvaldkonna kirjeldus, tegevused, kulutused jm oluline taotluse esitamiseks (taotlemisest räägime järgmisel korral). </li></ul>
 16. 16. PROJEKTI KOOSTAMISE PROTSESS Määratle idee Leia programm Koosta/kogu dokumendid ESITA TAOTLUS Tehniline kontroll Sisuline kontroll Hindamine OTSUS
 17. 17. PROJEKTI OSAD <ul><li>Eesmärk </li></ul><ul><li>Tulemused </li></ul><ul><li>Tegevused ja ajakava </li></ul><ul><li>Kulud </li></ul><ul><li>Inimressurss </li></ul><ul><li>Riskid ja maandamise meetmed </li></ul><ul><li>Ajafaktor </li></ul>
 18. 18. VAJALIKUD DOKUMENDID <ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>Eelarve </li></ul><ul><li>Tehnilised projektid </li></ul><ul><li>Hinnapakkumised </li></ul><ul><li>Asjakohased load </li></ul><ul><li>Strateegilised dokumendid </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 19. 19. EELARVE JA RAHAVOOGUDE PLANEERIMINE <ul><li>Tegevusplaan ja ajakava </li></ul><ul><li>Tegevused, nendest lähtuvad kulud </li></ul><ul><li>Abikõlblikud vs mitteabikõlblikud kulud </li></ul><ul><li>Oma- vs kaasfinantseering </li></ul><ul><li>Kulude tegemise aeg vs väljamakse aeg </li></ul>
 20. 20. PROJEKTI ELLUVIIMINE Tegevused ja kulutused Väljamakse taotlus Vahearuanne Väljamakse Väljamakse Väljamakse taotlus Lõpparuanne JÄRELKONTROLL PROJEKTI LÕPP PROJEKTI ALGUS POSITIIVNE OTSUS TAOTLUSELE
 21. 21. ÕNNESTUMISE TAGAMAAD <ul><li>Kompetentne projektijuht </li></ul><ul><li>Selge tööplaan ja ülesannete jaotus </li></ul><ul><li>Kontroll tööplaani ja eelarve täitmise üle </li></ul><ul><li>Projektipõhine raamatupidamine </li></ul><ul><li>Finants- ja sisuline aruandlus </li></ul><ul><li>Suhtlemine doonoriga </li></ul>
 22. 22. VÄLISABI EESTILE <ul><li>Aastatel 2000-2013 saab Eesti välistoetusi kokku üle 86 miljardi krooni, mida on rohkem kui 2010. aasta riigieelarve. </li></ul><ul><li>Valdav osa toetustest tuleb Euroopa Liidu struktuurifondide kaudu, kuid lisaks kasutab Eesti Šveitsi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna abi. </li></ul><ul><li>Toetused lähevad peamiselt Eesti majanduse, hariduse, infrastruktuuri ja keskkonna edendamiseks.  </li></ul><ul><li>Vt lisaks Rahandusmin kodulehelt: http://www.fin.ee/vfo </li></ul>
 23. 23. RAHASTAMISE ALLIKAD <ul><li>Keskkonnainvesteeringute keskus: </li></ul><ul><li>http://www.kik.ee/?op=body&id=183 </li></ul><ul><ul><li>Keskkonnaprogramm </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Regionaalarengu Fond </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Sotsiaalfond </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühtekuuluvusfond </li></ul></ul><ul><ul><li>SA KIK laenud - mõeldud keskkonnakaitselisteks investeeringuteks ja keskkonda säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamiseks </li></ul></ul>
 24. 24. RAHASTAMISE ALLIKAD I <ul><li>Siseministeeriumi vahendamisel: http://www.siseministeerium.ee/9670 : </li></ul><ul><ul><li>Kohaliku omaalgatuse programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Piirkondliku arengu kavandamise programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Maakondliku arendustegevuse programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Setomaa arengu programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Vene Föderatsiooni viisa lõivu kompenseerimise 2009.a toetusskeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Hajaasustuse veeprogramm </li></ul></ul><ul><ul><li>Liitumistasu toetuse taotlemine hajaasustuse elektriprogrammist </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolledžite programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Kihnu regionaalprogramm </li></ul></ul><ul><ul><li>Peipsiveere programm </li></ul></ul>
 25. 25. RAHASTAMISE ALLIKAD II <ul><li>EAS valdkonnad: </li></ul><ul><li>http://www.eas.ee/index.php/uelevaade-eas-i-programmidest-ja-toetustest </li></ul><ul><ul><li>Alustavate ettevõtjate arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Loomemajanduse arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspordi võimekuse suurendamine ja rahvusvahelistumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Välisinvesteeringute kaasamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtete tootearenduse ja tehnoloogilise võimekuse arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtete võimekuse arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Turismi arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodanikuühiskonna arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kohaliku elukeskkonna parendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Külastus- ja ettevõtluskeskkonna arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Territoriaalne koostöö </li></ul></ul>
 26. 26. RAHASTAMISE ALLIKAD III <ul><li>Avatud Eesti Fondi programmid: </li></ul><ul><li>http://www.oef.org.ee/et/programs/ </li></ul><ul><ul><li>Avatud valitsemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalne integratsioon </li></ul></ul><ul><ul><li>Avatud Euroopa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ida-ida: piiriülese koostöö programm </li></ul></ul><ul><ul><li>Vabaühenduste Fond </li></ul></ul><ul><ul><li>Noortefond </li></ul></ul><ul><ul><li>Avatud ühiskonna eriprogramm </li></ul></ul>
 27. 27. RAHASTAMISE ALLIKAD IV <ul><li>SA Archimedes: </li></ul><ul><li>http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid </li></ul><ul><li>Rakendusüksuseks olemine tähendab, et SA Archimedes ülesanneteks on teadus- ja arendustegevuse valdkonnas </li></ul><ul><ul><ul><li>toetuste taotluste menetlemine, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toetuse saajate nõustamine, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>väljamaksete tegemine, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>väljamaksetaotluste ning kulude abikõlblikkuse kontrollimine. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu </li></ul></ul><ul><ul><li>inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Teadus- ja arendusetegevuse inimressursi arendamine osas. </li></ul></ul>
 28. 28. RAHASTAMISE ALLIKAD V <ul><li>Põhjamaade Ministrite Nõukogu: </li></ul><ul><li>http://www.norden.ee/et/toetused/uldiselt.html </li></ul><ul><ul><li>avalik haldus </li></ul></ul><ul><ul><li>ettevõtlus ja tööstus </li></ul></ul><ul><ul><li>haridus ja teadus </li></ul></ul><ul><ul><li>kultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>lapsed ja noored </li></ul></ul><ul><ul><li>Mittetulundusühingud </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetuste üldine eesmärk on tagada Põhja-ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta piirkond seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest. </li></ul></ul>
 29. 29. RAHASTAMISE ALLIKAD VI <ul><li>Balti-Ameerika Partnerlusprogramm: </li></ul><ul><li>http://www.bapp.ee/et/tutvustus / </li></ul><ul><ul><li>kodanikuühenduste tegevust toetava keskkonna loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>kodanikuühenduste institutsionaalse võimekuse kasv </li></ul></ul><ul><ul><li>kodanikualgatuse tugevdamine ning erinevate ühiskonnasektorite koostöö süvendamine </li></ul></ul>
 30. 30. RAHASTAMISE ALLIKAD VII <ul><li>Eesti Kultuurkapital: </li></ul><ul><ul><li>Kirjanduse sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektuuri sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Audiovisuaalse kunsti sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Helikunsti sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Näitekunsti sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahvakultuuri sihtkapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehakultuuri ja spordi sihtkapital </li></ul></ul>
 31. 31. RAHASTAMISE ALLIKAD VIII <ul><li>SA Eesti Rahvuskultuuri Fond: </li></ul><ul><li>http://www.erkf.ee </li></ul><ul><ul><li>Eesmärgiks on heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu </li></ul></ul><ul><ul><li>Stipendiume ja toetusi jagatakse üldfondist ning 128-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist </li></ul></ul>
 32. 32. ABI TAOTLEMISEL <ul><li>OÜ Projektiekspert on tulunduslik firma, kes aitab taotlust koostada ja seda esitada. </li></ul><ul><li>Vt nende ajaveebist http://blog.projektid.ee/ uudiseid ja infot lähenevate tähtaegade kohta. </li></ul>
 33. 33. PROJEKTIHALDUS VEEBIS* <ul><li>Projekti õnnestumiseks on vajalik kindel tegevusplaan ja ajakava </li></ul><ul><li>Projekti elluviimises osalevad üldjuhul mitu inimest, kelle tegemisi on vaja koordineerida </li></ul><ul><li>Projekti erinevatel osapooltel on vajadus omavahel suhelda </li></ul><ul><li>Projektijuhil on vaja ülevaadet hetkeolukorrast </li></ul>*Nende materjalide kogumist hõlbustas Douglas Tokuno ettekanne, mille leiab http://www.slideshare.net/douglastokuno/web-20-tools-for-project-management
 34. 34. Web 2.0 vahendid - AJAVEEB <ul><li>WordPress – http://www.wordpress.com </li></ul><ul><li>Blogger – http://www.blogger.com </li></ul><ul><li>Näiteid: </li></ul><ul><ul><li>Projektõppes, nt: http://meiekask.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Veebipõhistes koostööprojektides, nt: http://vklgcomenius.blogspot.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Võrgustiku ja kogukonna lehena, nt: http://klassiopetaja.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürituste kajastamiseks, nt: http://ertsa.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppetöös, õpilaste tööde publitseerimiseks ja arvustamiseks (esseed ja nende kommenteerimine), nt: http://yldehitus.blogspot.com </li></ul></ul>
 35. 35. Web 2.0 vahendid - VIKI <ul><li>Pbwiki – http://pbwiki.com </li></ul><ul><li>Wikispaces – http://www.wikispaces.com </li></ul><ul><li>Wikidot – http://www.wikidot.com </li></ul><ul><li>Wetpaint – http://www.wetpaint.com </li></ul><ul><li>Näited: </li></ul><ul><ul><li>Koos tehtud reisikirjeldus: http://opiranne.pbworks.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürituse programmi ühiskirjutamine: https://sygisseminar.pbworks.com </li></ul></ul>
 36. 36. Web 2.0 vahendid – SOTSIAALNE VÕRGUSTIK <ul><li>Ning – http://www.ning.com </li></ul><ul><li>Wackall – http://wackwall.com </li></ul><ul><li>Elgg - http://elgg.org / </li></ul><ul><li>Näited: </li></ul><ul><ul><li>Haridustehnoloogide rühmatöö: http://pinusteam.ning.com/ </li></ul></ul>
 37. 37. PROJEKTIDE HALDUS VEEBIS <ul><li>GANTTER: http://gantter.com / ja abi selle programmi kohta leiab http://gantter.com/about.html </li></ul><ul><li>RALLY: http://www.rallydev.com/ </li></ul>

×