Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Роботу виконував: Кулик Микита
Ліцею №38
Ім. В.М.Молчанова
11-В клас
— це
комплексна система спостережень за станом
навколишнього середовища, оцінюванням і прогнозом
змін стану довкілля під в...
• спостереження за джерелами
антропогенного впливу;
• спостереження за факторами
антропогенного впливу;
• постережённая за...
1.Спектральні й хімічні методи аналізу
дозволяють одержувати достовірну інформацію
про екологічну обстановку:
• якісні й к...
Переробка відходів — одна з найактуальніших тем екології.
Будь-яка сировина, що ми споживаємо, на 97 % відсотків
в остаточ...
• відходи споживання, матеріали й вироби;
• відходи виробництва;
• картон, папір, газети, упаковки Tetra Pak;
• кухонні ві...
• організація смітників, поховання на
полігонах;
• вторинне використання відходів
(брикетування, термообробка);
• спалюван...
природоохоронні технології
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

природоохоронні технології

2,485 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

природоохоронні технології

  1. 1. Роботу виконував: Кулик Микита Ліцею №38 Ім. В.М.Молчанова 11-В клас
  2. 2. — це комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінюванням і прогнозом змін стану довкілля під впливом природних і антропогенних факторів.
  3. 3. • спостереження за джерелами антропогенного впливу; • спостереження за факторами антропогенного впливу; • постережённая за станом природного середовища й процеса- ми, що відбуваються в ньому, під впливом факторів антро- погенного впливу; • оцінювання фактичного стану природного середовища; • прогноз зміни стану природного середовища під впливом фак- торів антропогенного впливу й оцінювання прогнозованого стану природного середовища.
  4. 4. 1.Спектральні й хімічні методи аналізу дозволяють одержувати достовірну інформацію про екологічну обстановку: • якісні й кількісні методи. Дозволяють визначити, яка речовина та в якій кількості міститься в досліджуваній пробі; • титриметричний (об’ємний) метод. У цьому виді аналізу зважування заміняється вимірюванням об’ємів як речовини, що визначається, так і реагенту, використовуваного при певному визначенні; • колориметричні методи. Засновані на зміні відтінків кольору досліджуваного розчину залежно від концентрації; • експрес-методи. До експрес-методів належать інструментальні методи, що дозволяють визначити забруднення за короткий період часу. Ці методи широко застосовуються для визначення радіаційного фону, у системі моніторингу повітряного й водного середовищ. 2. Методи біологічної індикації засновані на реакції живих організмів, чутливих до конкретних хімічних домішок. • біотестування за допомогою рослин; • біотестування за допомогою живих організмів:
  5. 5. Переробка відходів — одна з найактуальніших тем екології. Будь-яка сировина, що ми споживаємо, на 97 % відсотків в остаточному підсумку перетворюється на відходи.
  6. 6. • відходи споживання, матеріали й вироби; • відходи виробництва; • картон, папір, газети, упаковки Tetra Pak; • кухонні відходи; • синтетика, штучні матеріали; • скляні й металеві; • каміння, будівельне сміття, кістки; • тканини.
  7. 7. • організація смітників, поховання на полігонах; • вторинне використання відходів (брикетування, термообробка); • спалювання відходів (перетворення на засклені гранули).

×