Swedish tax return 2010

2,005 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,005
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Swedish tax return 2010

 1. 1. Skatteberäkning - Tax 2011 1(1)Ristin, Lucretia Personnummer 591204-21492037 Clinton Street, Rockford, IL, 61103 Hemortskommun KungsbackaU.S.A Församling Släp Skattesats 31,36 Sammanställning förvärvsinkomst Inkomst av aktiv näringsverksamhet 2 342 Taxerad förvärvsinkomst 2 300 Grundavdrag - 2 300 Sammanställning kapitalinkomst Inkomst/Underskott av kapital -176 142 Skatteuträkning Fastighetsavgift och fastighetsskatt 3 193 Egenavgifter och allm än löneavgift 684 Mervärdesskatt 9 131 Summa skatter och avgifter 13 008 Skattereduktion för underskott av kapital - 3 193 Slutlig skatt = 9 815 Avgår: Preliminär skatt - 545 Att betala 9 270 Uppskattad kostnadsränta 159 Att betala inkl. ränta 9 429 Obs! Kostnads- och intäktsränta är uppskattade utifrån de uppgifter som inmatats i skatteberäkningen. Förfallodatum respektive återbetalningsdatum och den exakta räntan fram till detta datum kommer att framgå av slutskattebeskedet som skickas ut av skatteverket.Norstedts Skatt Proffs 2011.4.2 2011-06-09 18:07Gothia Revision
 2. 2. Inkomstdeklaration 1 2011 Inkomståret 2010 Senast den 2 maj 2011 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress Skattekontoret Kungsbacka OBS! Ristin, Lucretia Denna blankett kan du bara använda för att räkna ut din skatt. Box 10144 2037 Clinton Street, använda den förtryckta deklarations- När du deklarerar ska du Rockford, IL, 61103 blanketten som du får hemskickad under perioden slutet av mars 434 22 Kungsbacka U.S.A av april 2010. till början I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer OBS! Har du fått en förtryckt inkomstdeklaration ska du använda den när du deklarerar. 591204-2149 M Om du lämnar in denna manuella blankett måste du själv fylla i alla belopp. 1 Inkomster - Tjänst Belopp i kronor 7 Inkomster - Kapital 03 Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Belopp i kronor Ränteinkomster, utdelningar m.m. 05 Vinst enligt blankett K4 avsnitt C 50 Kostnadsersättningar och K9 avsnitt B. 1 821 14 51 Allmän pension och tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad 15 Privat pension och livränta Vinst fondandelar. Vinst enligt blankett Andra inkomster som inte är 16 K4 avsnitt A och B, K10, K10A, K12 54 pensionsgrundande avsnitt B och K13. 2 667 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv 19 ska betala egenavgifter för Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. 22 Vinst enligt blankett K4 avsnitt D, K9 64 Inkomst enligt blankett K10, K10A och K13 avsnitt A, K12 avsnitt E och K15A/B. Vinst enligt blankett K5 och K6. 65 2 Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K2. Resor till och från arbetet 01 75 Du får avdrag endast för den del som överstiger 9 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Vinst enligt blankett K7 och K8 08 8 Avdrag - Kapital Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227 Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 09 hemresor Övriga utgifter 06 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett 53 Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 000 kr. Fyll i totalbeloppet. K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. 186 682 Förvaltningsutgifter 61 3 Du får avdrag endast för den del som Allmänna avdrag överstiger 1 000 kr. Fyll i totalbeloppet. 43 Pensionssparande m.m. Förlust fondandelar. Förlust enligt blankett K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B 81 4 Skattereduktion - Husarbete och K13. Skattereduktion enligt meddelande 46 eller skattereduktion för förmån Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust enligt blankett K4 avsnitt D, K10A, 83 5 Underlag för fastighetsavgift K12 avsnitt E och K15A/B. 80 85 Småhus hel avgift 0,75 % 425 800 Förlust enligt blankett K5 och K6 82 88W 10-10 Småhus halv avgift 0,375 % Förlust enligt blankett K7 och K8 6 Underlag för fastighetsskatt 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Småhus/Ägarlägenhet: 84 62 tomtmark, byggnad 1,0 % Skatteunderlag för kapitalförsäkring01 under uppförande 632000 20 Skatteunderlag för pensionsförsäkring Skriv under på baksidan!SKV NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år X 14 33 F01 01 591204-2149 2011 Manuell blankett www.skatteverket.se
 3. 3. Person-/Organisationsnummer Tax.år 591204-2149 2011 Detta gröna fält gäller enbart näringsverksamhet 10 Näringsverksamhet 13 Nedsättning av egenavgifter Överskott av aktiv 100 Enskild verksamhet 117 Handelsbolag 142 Om du är enskild näringsidkare och begär näringsverksamhet 2 342 nedsättning av egenavgifter sätt kryss i ruta 142 Underskott av aktiv 125 Enskild verksamhet 129 Handelsbolag Om du är delägare i handelsbolag/enkelt bolag 143 och begär nedsättning av egenavgifter fyll i näringsverksamhet belopp i ruta 143 Överskott av passiv 102 Enskild verksamhet 119 Handelsbolag Du ska i vissa fall också lämna blankett N9 om du eller ett näringsverksamhet företag som du har intressegemenskap med har fått statligt stöd. Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Underskott av passiv 126 Enskild verksamhet 130 Handelsbolag Regionalt nedsättningsbelopp 141 - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet näringsverksamhet i stödområde. Inkomster för vilka 127 Bruttoinkomst 131 Kostnader uppdragsgivare 14 Moms (Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration.) betalar socialavgifter Underlag för sär- 104 Anställdas 120 Eget 109 skild löneskatt på pensionskostnader Utgående moms enligt momsbilagan 9 882 Underlag för 128 Ökning 132 Minskning 110 expansionsfondsskatt Avdragsgill ingående moms 751 Underlag för avkastningsskatt 121 på pensionskostnader 15 Underlag för fastighetsavgift 93 11 Räntefördelning 0,4 % Hyreshus, bostäder Positiv räntefördelning 52 94 Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15). 6 052 0,2 % Negativ räntefördelning 55 Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). 16 Underlag för fastighetsskatt 86 Hyreshus: tomtmark, 12 2 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) bostäder under uppförande 0,4 % 95 Underskott av aktiv näringsverksamhet som Hyreshus, lokaler 1,0 % du får kvitta mot förvärvsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte 45 96 Industri/Elproduktionsenhet, redovisas i rutorna 125 eller 129. värmekraftverk 0,5 % 97 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 2,2 % 98 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 0,2 % Obs! Om du lämnar in blanketter elektroniskt ska du inte skicka samma blanketter på papper. 17 Övriga upplysningar 90W 10-102000 20 02 18 Underskrift Namnteckning Telefonnummer – dagtidSKV Lämna inte in denna blankett till ditt skattekontor. Telefonnummer – kvällstid Ristin, Lucretia 591204-2149 INK1-2
 4. 4. Momsbilaga Inkomstdeklaration 2011 Obs! Den här momsbilagan lämnar du tillsammans med Fr.o.m. T.o.m. Inkomstdeklaration 1 (NE), 2 eller 3. Belopp anges i hela Kalenderår Räken- krontal. Övriga upplysningar kan bara lämnas i särskild X 2010 skapsår skrivelse. Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar ange om blanketten avser * Blanketten ska inte lämnas om du redovisar moms i 896 897 Första Andra skattedeklarationen. 2011-06-09 räkenskapsåret räkenskapsåret * Uppgiften kan bara bli aktuell om detta är en bilaga till Inkomstdeklaration 2 eller 3. Den skattskyldiges namn Person-/Organisationsnummer Ristin, Lucretia 591204-2149 Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05-07 05 10 Momspliktig försäljning som inte 05 ingår i annan ruta nedan 39 527 10 Utgående moms 25 % + 9 882 06 11 06 Momspliktiga uttag 11 Utgående moms 12 % + 07 12 Beskattningsunderlag vid 07 vinstmarginalbeskattning 12 Utgående moms 6 % + Utgående moms på inköp i ruta 33 13 Utgående moms på inköp i 13 ruta 33 sid 2 + 34 Summa utgående moms, rutorna 10-13. Beloppet förs till Inkomstdeklarationen. = 9 882 Ingående moms Har du rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms ska du inte redovisa detta i momsbilagan, utan endast i inkomstdeklarationen. Din ingående moms anger du i ruta 110 på inkomstdeklaration 1 och 3 samt i punkt 1.9 på inkomstdeklaration 2. Fler uppgifter på sidan 2 Uppgifterna ovan är de vanligast förekommande deklarationsuppgifterna för moms. Du kan dock vara skyldig att även lämna uppgifter i någon eller några av rutorna på sidan 2. Det gäller bl.a. om du har haft utrikeshandel och om du köpt eller sålt varor eller tjänster i Sverige där köparen ska betala momsen (omvänd skattskyldighet). Omvänd skattskyldighet är vanligt förekommande inom byggsektorn. Ytterligare information Du hittar mer information om hur du fyller i momsbilagan på www.skatteverket.se och i Skattedeklarationsbroschyren (SKV 409). Rutornas numrering i momsbilagan är densamma som i skattedeklarationen. Information för enskilda näringsidkare finns också i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 2 (SKV 283). Allmän information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552). W 10-10 Glöm inte att föra över utgående moms i ruta 34 till din inkomstdeklaration (ruta 109 på INK1 och INK3 eller ruta 1.8 på INK2). 01 04 2168 SKVMOMS www.skatteverket.se MOMS-1
 5. 5. Person-/Organisationsnummer 591204-2149 Momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig (omvänd skattskyldighet) I vissa fall ska du redovisa utgående moms på dina egna inköp (s.k. omvänd skattskyldighet). Det gäller för de flesta byggtjänster när du själv är verksam inom byggsektorn och köparen i sin tur säljer sådana tjänster. Omvänd skattskyldighet kan också förekomma om du köpt varor eller tjänster av en utländsk företagare i Sverige. Den omvända skattskyldigheten är obligatorisk när du köpt varor momsfritt från ett annat EG-land genom att åberopa ditt momsregistreringsnummer (s.k. gemenskapsinterna förvärv). Omvänd skattskyldighet gäller också i vissa fall när du köper tjänster från anda länder. Du kan läsa mer i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 560). Den utgående moms som du själv beräknar vid omvänd skattskyldighet får du dra av som ingående moms med de begränsningar som gäller enligt de allmänna bestämmelserna. Beräknad ingående moms redovisas inte i momsbilagan. Den redovisas tillsammans med debiterad ingående moms i inkomstdeklarationen. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet Utgående moms på inköp i ruta 20-24 20 30 20 Inköp av varor från annat EG-land 30 Utgående moms 25 % + 21 31 Inköp av tjänster från annat EG-land, 21 enligt huvudregeln 31 Utgående moms 12 % + 22 32 22 Inköp av tjänster från land utanför EG 32 Utgående moms 6 % + 23 Summa 23 Inköp av varor i Sverige 33 utgående moms, förs till ruta 13 sid 1 = 24 24 Övriga inköp av tjänster Försäljning m.m. som är undantagen från moms Om du har sålt varor eller tjänster utan moms ska du specificera dessa försäljningar. Det gäller bl.a. om du sålt varor och tjänster till andra länder eller om du utfört byggtjänster där omvänd skattskyldighet gäller. Uppgifterna i ruta 42 ska du bara lämna om försäljningen har något samband med din momspliktiga verksamhet. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 35 Försäljning av varor till annat EG-land 1 36 36 Försäljning av varor utanför EG Mellanmans inköp av 37 37 varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av 38 38 varor vid trepartshandel 1 39 Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EG-land,W 10-10 39 enligt huvudregeln Övrig försäljning av tjänster 40 40 omsatta utanför Sverige Försäljning när köparen är 41 41 skattskyldig i Sverige02 4204 42 Övrig försäljning m.m. 1 Om du redovisat ett belopp i rutan måste du också lämna kvartalsredovisning.2168SKV MOMS-2 Ristin, Lucretia 591204-2149 Bil nr 3 MB-2
 6. 6. Den skattsky ldiges namn Ristin, LucretiaPerson-/Organisationsnummer Räntefördelning och expansionsfond - taxeringen 2011 39 Rättelsedatum (år, mån, dag) N6 591204-2149 Bilaga till blankett NEOBS! Blankett N6 är numera endast en hjälpblankett.Den ska inte lämnas till Skatteverket och kommer inte med i SRU-filen!A. Beräkning av kapitalunderlag för B. Beräkning av kapitalunderlag för expansionsfondräntefördelning och fördelningsbelopp samt förändring av expansionsfondDin de l av tillgångar och s k ulde r s om ingår i närings - Din de l av tillgångar och s k ulde r s om ingår i närings -ve rk s am he te n vid bes k attnings åre ts ingång ve rk s am he te n vid bes k attnings åre ts utgångHälf ten av medel på skogskonto m.m. 920 + Hälf ten av medel på skogskonto m.m. 935 +Sådana andelar där v insten v id f örsäljning Sådana andelar där v insten v id f örsäljningbeskattas i inkomstslaget näringsv erksamhet 921 + beskattas i inkomstslaget näringsv erksamhet 936 +Värde av f astighet enligt sidan 2 922 + Värde av f astighet enligt sidan 2 937 +Bostadsrätt (anskaf f ningsutgif t) 923 + Bostadsrätt (anskaf f ningsutgif t) 938 +Öv riga tillgångar 924 + 256 912 Öv riga tillgångar 939 + _ _Skulder 925 5 000 Skulder 940 5 000 _ _Ersättningsf onder 926 Ersättningsf onder 941Summa periodiseringsf onder v id _ Summa periodiseringsf onder v id _beskattningsårets ingång 927 beskattningsårets utgång 942 _ _Andra obeskattade reserv er 930 Andra obeskattade reserv er 945Outny ttjat underskott av näringsv erksamhet Outny ttjat underskott v id beskattnings-v id beskattningsårets ingång enligt NE 931 + årets utgång enligt NE 946 +Icke v araktiga kapitaltillskott till näringsv erk- _ Öv ergångspost v id 1995 års taxeringsamheten under beskattningsåret 2009 932 (ev . korrigerad v id 1999/2000 års taxering) 947 +73,7% av expansionsf onden v id 2010 _års taxering 933 Särskild post 948 +Öv ergångspost v id 1995 års taxering Icke v araktiga kapitaltillskott näringsv erk- _(ev . korrigerad v id 1999/2000 års taxering) 851 + samheten under beskattningsåret 2010 949Särskild post 929 + Kapitalunderlag Öv erskott (positiv t) 950 =Sparat f ördelningsbelopp f rån 2010 årstaxering 934 + 0 Underskott (underskott) 951 = 5 000Kapitalunderlag f ör Öv erskott (positiv t) 852 = 251 912 Beräkning av expansionsfondräntef ördelning Positiv t kapitalunderlag v id beskattningsårets Underskott (negativ t) 853 = utgång enligt ov an Kronor multipliceratBeräkning av fördelningsbelopp * med 135,69% = 868Positiv t kapitalunderlag x 8,20%(= positiv t f ördelningsbelopp) 843 = 20 657 ExpansionsfondNegativ t kapitalunderlag x 4,20%(= negativ t f ördelningsbelopp) 860 = Expansionsf ond v id årets ingång 865 +Sparat f ördelningsbelopp f rån 2010 Ökning av expansionsf ondårs taxering 863 + 0 f örs till blankett NE 879 +Summa fördelningsbelopp Minskning av expansionsf ond _Positiv t f ördelningsbelopp 861 = 20 657 f örs till blankett NE 864Negativ t f ördelningsbeloppf örs till blankett NE 862 = Expansionsf ond v id årets utgång 866 =Utny ttjat positiv t f ördelningsbelopp _ * Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget öv erstiger ellerf örs till blankett NE 877 6 052 understiger (+/-) 50 000 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska f ördelningsbeloppet korrigeras iEv . kv arv arande positiv t f ördelnings- motsv arande grad.belopp som sparas till nästa års taxering 867 = 14 605
 7. 7. Värde av fastighetHar f lera fastigheter f unnits under året, eller tillämpas både huvud- och alternativregeln för en fastighet,lämnas uppgifterna på särskild bilaga. Valfrihet f inns att välja huvudregeln eller alternativregeln för varjeseparat fastighet eller del av f astighet om de förvärvats vid olika tidpunkter. Beträf fande övergångspostense broschyren SKV 283 eller SKV 285. Huvudregel Anskaff ningsvärde för mark, byggnader och markanläggningar till beskattningsårets ingång + _ Värdeminskningsavdrag t.o.m. taxeringsåret 2010 Värde vid be sk attnings åre ts ingång (vid ränte förde lning) = Anskaff ningar under beskattningsåret + _ Värdeminskningsavdrag för taxeringsåret 2011 Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring _ Värde vid be sk attnings åre ts utgång (vid e xpans ions fond) = Alternativregeln (endast för f astigheter anskaf fade före 1991-01-01) Taxeringsvärde 1993 Procentsats för omräkning (se nedan) X % De l av taxe rings värde = Värdeminskningsavdrag m.m. vid 1982 - 1993 års taxering f ör de år avdraget överstiger _ 10 % av "Del av taxeringsvärde" Tillkommer anskaff ningsvärde avseende ny-, till- och ombyggnad som utförts på fastigheten f r.o.m. 1993-01-01 till beskattningsårets ingång + _ Värdeminskningsavdrag på fastigheten för taxeringsåren 1994 t.o.m. 2010 Värde vid be sk attnings åre ts ingång (vid ränte förde lning) = Anskaff ningar under beskattningsåret + _ Värdeminskningsavdrag för taxeringsåret 2011 Korrigering av värdet, exempelvis p.g.a. delavyttring _ Värde vid be sk attnings åre ts utgång (vid e xpans ions fond) =Proce nts ats för om räkning54 % f ör småhus48 % f ör hyreshus64 % f ör industrihus39 % f ör lantbruk2 Ristin, Lucretia 591204-2149 Bil nr 2 N6-2
 8. 8. Inkomst av näringsverksamhet NE Enskilda näringsidkare 2011 Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som 11 Fr.o.m. 12 T.o.m. Kalenderår Räken- bedriver enskild näringsverksamhet. X 2010 skapsår Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna 39 Datum då blanketten fylls i Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Belopp anges i hela krontal. Den skattskyldiges namn Person-/organisationsnummer Ristin, Lucretia 591204-2149 31 Verksamhetens art Konsultverksamhet avseende företags organisation, information mm. 33 34 35 Personnummer redovisningsansvarig * Jag har inte tillämpat reglerna om Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet Ja X förenklat årsbokslut * Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NE-blanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. Balansräkning/räkenskapsschema Anläggningstillgångar Eget kapital 01 10 B1 Immateriella anläggningstillgångar B10 Eget kapital (tillgångar - skulder) -5 000 02 B2 Byggnader och markanläggningar Obeskattade reserver ** 03 13 Mark och andra tillgångar som inte får B3 skrivas av B11 Obeskattade reserver 04 B4 Maskiner och inventarier Avsättningar ** 05 15 B5 Övriga anläggningstillgångar B12 Avsättningar ** Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut. Omsättningstillgångar Skulder 06 16 B6 Varulager B13 Låneskulder 07 17 B7 Kundfordringar B14 Skatteskulder 08 18 B8 Övriga fordringar B15 Leverantörsskulder 09 19 B9 Kassa och bank B16 Övriga skulder 5 000 Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter Avskrivningar 20 28 Försäljning och utfört arbete samt övriga Avskrivningar och nedskrivningar R1 momspliktiga intäkter + 39 527 R9 byggnader och markanläggningar - 21 Avskrivningar och nedskrivningar maskiner 29 R2 Momsfria intäkter + 10 646 R10 och inventarier och immateriella tillgångar - 22 R3 Bil- och bostadsförmån m.m. + Årets resultatW 10-10 23 30 Bokfört resultat R4 Ränteintäkter m.m. + R11 (förs över till sidan 2 R12) (+/-) = 5 247 Kostnader Upplysningar om årsbokslutet 24 Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet01 av årsbokslutet R5 Varor, material och tjänster -04 25 88 89 R6 Övriga externa kostnader - 44 926 X Ja Nej2161 26 R7 Anställd personal - 27SKV R8 Räntekostnader m.m. -NE www.skatteverket.se NE-1
 9. 9. Skattemässiga justeringar av bokfört resultat 40 56 Bokfört resultat Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R12 (förs över från R11 sidan 1) (+/-) = 5 247 R30 R29 (beloppet förs även till ruta 52 på INK1) - 6 052 41 57 Negativ räntefördelning (beloppet förs även till R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av + 805 R31 ruta 55 på INK1) + 42 58 R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp - R32 Återföring av periodiseringsfond + 43 Överskott (+)/Underskott (-) före avsättning R15 Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp + R33 till periodiseringsfond = 0 44 59 Kostnader som inte bokförts men som ska Avsättning till periodiseringsfond, dock högst R16 dras av - R34 30 % av överskott vid R33 - Överskott (+)/Underskott (-) före ökning av R17 Sammanlagt resultat av verksamheten = 6 052 R35 expansionsfond 2 = 0 45 60 Gemensam verksamhet - överskott redovisad Ökning av expansionsfond, dock högst överskott R18 av annan1a eller min andel av underskott1b - R36 vid R35 (beloppet förs även till ruta 128 på INK1) - 46 61 Gemensam verksamhet - underskott redovisad Minskning av expansionsfond (beloppet förs R19 av annan1a eller min andel av överskott1b + R37 även till ruta 132 på INK1) + 47 62 Egna pensionspremier eller inbetalning på + pensionssparkonto i näringsverksamheten 48 R38 (beloppet förs även till ruta 120 på INK1) - Min andel som medhjälpande make (+) och R20 andel till medhjälpande make (-) - 63 Min andel av resultatet från verksam- R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38 - R21 heten/erna = 6 052 Vid 2010 års taxering medgivna avdrag för 64 49 R40 egenavgifter eller särskild löneskatt + 28 364 Övriga skattemässiga justeringar, kostnader 65 min andel (t.ex. utgifter för resor till och från Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt R22 arbetet) - R41 enligt slutskattebesked 2010 - 25 242 50 Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag R23 andel + R42 för egenavgifter eller särskild löneskatt = 3 122 51 66 Outnyttjat underskott från föregående beskatt- Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller R24 ningsår (R48 i föregående års blankett) - R43 särskild löneskatt - 780 52 67 Skogsavdrag/substansminskningsavdrag Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk- R25 enligt blankett N8 - R44 samhet + 53 68 Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. näringsverksamhet utnyttjat underskott vid avyttring av näringsfastighet och s.k. av- skattning (skogs- och substansminsknings- R45 (beloppet förs även till ruta 45 på INK1). + R26 avdrag redovisas även på N8) + 69 54 Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovs- avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt R27 mannakonto + R46 och underskott i andelshus + 55 71 Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller Överskott (+). Överförs till INK1 sidan 2, ruta R28 upphovsmannakonto - R47 100 eller 102 = 2 342 72 Överskott (+)/Underskott (-) före ränteför- Underskott (-). Överförs till INK1 sidan 2, ruta R29 delning 2 = 6 052 R48 125 eller 126. Nästa år förs beloppet till R24. = 1a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12. 1b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NE-blanketten. 2 För beräkning av räntefördelning och expansionsfond, se beräkningsbilaga SKV 2196. Övriga uppgifter 1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt 75 82 lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? Ja 7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång 76 83 2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet. 8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 3 251 912 77 84 3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för år 2010W 10-10 som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp 9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 3 78 85 4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för 10. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa av- och nedskrivning, försäljning och utrangering års taxering 3 14 605 5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 80 86 minskningsavdrag på byggnader som finns vid 11. Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 402 beskattningsårets utgång 6. Årets begärda och tidigare års medgivna värde- 81 minskningsavdrag på markanläggningar som finns04 vid beskattningsårets utgång 3 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R30 eller R31, eller som vid2161 årets taxering har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa års taxering. 4 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond.SKV NE-2 Ristin, Lucretia 591204-2149 Bil nr 1 NE-2

×