Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Customisation is the future of annual reporting. A presentation about digital corporate reporting by Staffan Lindgren [swe]

836 views

Published on

Forget one annual report fits all. In the future, annual reports will come in several shapes and channels, closely tailored to suit the specific needs of your target groups. This was the key takeaway from our Managing Director Staffan Lindgren’s presentation at the Annual Report Seminar hosted by H&H at IVA in Stockholm on 29 May 2013.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Customisation is the future of annual reporting. A presentation about digital corporate reporting by Staffan Lindgren [swe]

 1. 1. Framtidens årsredovisningStaffan Lindgren
 2. 2. Framtidens årsredovisningStaffan Lindgrenär bland annat digital
 3. 3. Vanligaste sättet äratt man börjar meden trycksak…
 4. 4. Digital version av trycksak• Produceras efter att trycksaken släppts• Texter avsedda och skrivna för det trycktamediet förs över till webbsidor• Grafer och illustrationer med låg upplösningblir svåra att läsa• Av kostnadsskäl väljs s.k. hybridlösningarvanligare där bakvagnen (siffror, noter mm)publiceras som PDF istället för HTML• Betraktas som extra kostnadutöver ”riktiga” produktionen avårsredovisningen
 5. 5. Kombinerar svagheterna fråndet tryckta och digitala mediet
 6. 6. ?Varför gör vi enårsredovisning?
 7. 7. För vem gör viårsredovisningen?
 8. 8. När ska de använda den?
 9. 9. Var ska de använda den?
 10. 10. Vad och hur vill vi berätta?
 11. 11. Hur ska vi producera den?
 12. 12. Connected LifeTelecom Italia 2012
 13. 13. Telecom Italias vision för sin rapportering• Tillhandahålla en sammanhållen och engagerandekommunikation om Telecom Italias affär• Vara ett tidsdokument för året• Kommunicera årets som pågår genom kontinuerligauppdateringar• Koppla finansiella nyckeltal till strategiska budskap• Artiklar från alla sidor av verksamheten somlevandegörs genom multimedia och i flera olika format• Både från externt och internt perspektiv
 14. 14. Tajming viktig drivkraft• Målgruppen – analytiker, investerare mfl som analyserarföretaget får alla siffror redan i februari• Årsredovisningen som dokument har fått minskadbetydelse för dem• Bolagsstämman viktig milstolpe för budskapsdistribution,till andra intressenterQ4Bolagsstämma
 15. 15. Connected Life konceptet• Vid Q4 publiceras strategiuppdatering samt fullständigadata på webbplatsen i HTML och som Excel fil• Årsredovisning, som ”filing produkt”, producerad heltav finansavdelningen• Webbplats med löpande uppdateringar som fungerarpå dator, platta och smartphones• Magazine ”Connected Life” som trycksak till bolagsstämmaoch för internt användande• Ipad version av magazin som distribueras via Apple Newsstand• Nya artiklar publiceras i samband med kommandekvartalsrapporter – bygger upp året som pågår
 16. 16. ? Varför gör vi en årsredovisning För vem gör vi den? När ska den användas? Var ska den användas? Vad och hur vill vi berätta? Hur ska vi producera den?
 17. 17. Connected Life ProdukternaWebbplatsen uppdateras medfinansiell data och filing produkterfinns för nedladdning.Connected Lifeberättar historienom Telecom Italiaur flera perspektiv,som magasin,webbplats och pådin ipad
 18. 18. Annual Report 2012BBVA
 19. 19. ? Varför gör vi en årsredovisning För vem gör vi den? När ska den användas? Var ska den användas? Vad och hur vill vi berätta? Hur ska vi producera den?
 20. 20. Produkterna man producerar• Financial Statements 2012• BBVA in 2012• Pelare III rapport• US SEC Filing products• Corporate Governance report• Chairmans speach• Remuneration report
 21. 21. Produceras med olika verktyg av olika ansvariga• Financial Statements 2012 Word (internt)• BBVA in 2012 Indesign• Pelare III rapport Word (internt)• US SEC Filing products Word (internt)• Corporate Governance report Indesign• Chairmans speach Indesign• Remuneration report Indesign
 22. 22. Och finns i olika format• Financial Statements 2012 HTML, Tryck, Ipad• BBVA in 2012 HTML, Tryck, Ipad• Pelare III rapport HTML, Tryck• US SEC Filing products PDF, HTML (SEC Edgar)• Corporate Governance report Tryck, PDF• Chairmans speach Tryck, video• Remuneration report Tryck, PDF
 23. 23. Publiceras vid olika tillfällen• Financial Statements 2012 Februari, Q4• BBVA in 2012 Bolagsstämma• Pelare III rapport Efter bolagsstämma• US SEC Filing products Februari, Q4• Corporate Governance report Bolagsstämma• Chairmans speach Bolagsstämma• Remuneration report Bolagsstämma
 24. 24. Några av produkterna
 25. 25. Framtidens årsredovisningStaffan Lindgrenär bland annat digital

×