Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Dekra Hkz Openbare Apotheken (11 1 2011)

1,910 views

Published on

Presentatie DEKRA over HKZ certificatie voor openbare apotheken

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Dekra Hkz Openbare Apotheken (11 1 2011)

 1. 1. Ontdek de andere manier van certificatieValue E-xelerator het kwaliteitsmanagementsysteem voorde openbare apotheek – Koen Dekker DEKRA
 2. 2. Agenda I Introductie DEKRA II Visie DEKRA op kwaliteitsmanagement III Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem IV Certificering V Traject om te komen tot certificering VI Investering2
 3. 3. I Introductie DEKRA Certification DEKRA is een wereldwijde speler op het gebied van kwaliteit en certificatie. Eind 2009 nam DEKRA KEMA Quality over. Focus van DEKRA ligt op sectoren waar risicobeheersing een grote rol speelt. Filosofie van KEMA is te certificeren vanuit het proces. Jarenlange ervaring3
 4. 4. DEKRA in de zorg Jarenlange ervaring Marktleider Actief in de sectoren: Openbare Apotheek, Apotheekhoudende Huisarts, Fysiotherapie, GGZ, Verpleeg- en verzorgingshuizen, Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Ziekenhuizen, huisartsenposten, bevolkingsonderzoek borstkanker en Jeugdzorg.4
 5. 5. II Visie DEKRA op kwaliteitsmanagement • Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt organisaties beter te presteren. • We ondersteunen klanten om continu te verbeteren. • We geloven niet in dikke papieren handboeken, kwaliteit betekent voor ons dat het in de praktijk werkt. Visie op auditten. 1. Hantering van risicoanalyse model. 2. Thematiek tijdens de audit. 3. Hantering HKZ/ISO 9001 norm. 4. Positief kritische houding. 5. Professionele auditoren5
 6. 6. DEKRA ziet certificeren niet als doel op zich….6
 7. 7. DEKRA biedt een totaalpakket: 1. Begeleiding van apotheken bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem * Groepstraining * Individueel begeleidingstraject 2. GAP analyse om te bekijken wat de apotheek nog moet doen om het certificaat te behalen 3. Certificeren van apotheken 4. Gerichte cursussen zoals intern auditen 5. Opfrisbijeenkomsten na certificatie7
 8. 8. III Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem 1. Inzicht krijgen in wat er allemaal gebeurt in uw organisatie (processen analyseren) 2. Bepalen hoe u uw werkwijzen wilt verbeteren (efficiënter maken) 3. U legt uw werkwijzen vast (bijvoorbeeld met behulp van de Value E-xelerator) 4. Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zou blijven werken als u wilt worden er interne audits gehouden8
 9. 9. Opbouw Kwaliteitsmanagementsysteem Beleid/ visie Mensen Middelen Werk- Werk- Toetsing instructies overleg Proto- Normen en collen richtlijnen Processen9
 10. 10. Vereisten voor HKZ certificatie? HKZ stelt dat een praktijk aan de volgende normen/vereisten moet voldoen voor certificatie: een beleid/visie en een jaarplan belangrijkste leveranciers benoemen (bijvoorbeeld leverancier informatiesysteem) regelmatig klanttevredenheidsonderzoek doen voldoen aan wet- en regelgeving en brancherichtlijnen (bijvoorbeeld vervaldatumcontrole) duidelijke afspraken maken wie wat doet in de praktijk voeren van voortgangsgesprekken met medewerkers zichzelf toetsen of bepaalde belangrijke activiteiten volgens afspraak verlopen uitvoeren van verbeterplannen op zaken die niet volgens beleid of norm verlopen.10
 11. 11. Value E-xelerator (VE) Web-based concept voor kwaliteitsmanagement en certificatie. Basisfunctionaliteiten zijn: – Digitaal kwaliteitsmanagementsysteem – Prestatiemeting en benchmarking – Elektronische audits Beheer en onderhoud software en helpdesk door Equse BV VE is exclusief voor klanten van DEKRA11
 12. 12. Kwaliteitssysteem Type systeem ‘Traditioneel’ Value E-xelerator Verwerking Op papier In softwareprogramma gegevens/documentbeheer Wijze van auditing Op locatie Op locatie en elektronisch Faciliteren van samenwerken Prestatiemeting en benchmark12
 13. 13. Waarom overstappen van een papieren handboek naar de Value E-xelerator? Vereenvoudigd en electronisch documentbeheer Systematiek geeft meer houvast dan ‘papieren’ systeem (je kan makkelijker monitoren of bepaalde acties zijn uitgevoerd). Systematiek is speciaal ontwikkeld voor kwaliteitsmanagement Je bent niet gebonden aan een plaats, overal waar internet is kan je inloggen Echter: Het vereist nog steeds tijd en discipline Training is noodzakelijk De overstap kost eenmalig extra investering in tijd en geld13
 14. 14. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord geeft toegang uw eigen digitale kwaliteitssysteem14
 15. 15. Via de tabbladen kunt u door het systeem navigeren. Het berichtenscherm toont alle15 berichten die het systeem genereert.
 16. 16. Al uw beschreven bedrijfsprocessen en documenten zijn direct binnen het onderdeel handboek beschikbaar.16
 17. 17. 17
 18. 18. Door de uniforme en overzichtelijke opbouw zijn uw bedrijfsprocessen18 eenvoudig te lezen
 19. 19. Uw kwaliteitsysteem geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers19
 20. 20. Diverse registraties kunnen binnen uw kwaliteitsysteem worden ingevoerd.20
 21. 21. Eenvoudig uw afwijkingen invoeren en indelen in afwijkingscategorieën t.b.v. analyses21
 22. 22. Direct inzicht in het aantal en de kosten van uw geregistreerde afwijkingen middels duidelijke grafieken22
 23. 23. Direct inzicht in de prestaties van uw onderneming door verschillende analyse gegevens.23
 24. 24. Direct inzicht in alle documenten en versies.24
 25. 25. IV Certificering Waarom certificeren: • Goede zorg zichtbaar maken en uw kwaliteit van zorgverlening verbeteren • Betrouwbare partner voor zorgverzekeraar • Onderstreping van kwaliteit naar uw patiënt/cliënt en andere ketenpartners • Verbetering van de werkprocessen en professionalisering van uw medewerkers25
 26. 26. V Traject om te komen tot certificering Traject voor de Value E-xelerator • Quick-Scan • Training bij u op locatie (met maximaal 2 of 3 direct betrokkenen) • Doorlooptijd van de training is gemiddeld 1 jaar • Raming interne tijdsbesteding per apotheek (gebaseerd op een traject voor een apotheek die nog geen kwaliteitsmanagementsysteem heeft): - Trainingsbijeenkomsten 8 bijeenkomsten x 2 personen x 4 uur = 64 uur - Huiswerk = 64 uur - Implementatie: minimaal 160 uur (afhankelijk van de omvang van de apotheek)26
 27. 27. V Traject om te komen tot certificering Quick- Eind Initiële Vervolg scan toets audit audits Training Handboek Certificatie beoordeling27
 28. 28. VI Investering (apotheek zonder KMS) Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan de implementatie en gebruik van de Value E-xelerator als u nog geen Kwaliteitsmanagementsysteem heeft? Overzicht tarieven: • Quick-Scan: EUR 800 eenmalig • Individuele training VE (8 sessies + eindtoets): EUR 8.800 eenmalig • Certificatie *: EUR 1.790 per jaar • Software VE EUR 499 per jaar * = exclusief cliënttevredenheidsonderzoek Bovenstaande tarieven zijn exclusief reiskosten en BTW De kosten voor ‘losse’ trainingssessies zijn EUR 950.28
 29. 29. Traject voor maatschappen en samenwerkingsverbanden •Centraal handboek •Managementcockpit •Centrale prestatie indicatoren Maatschap monitor •Centrale leveranciers beoordeling Apotheek Apotheek Apotheek Apotheek29
 30. 30. Ten slotte "Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen."30
 31. 31. Voor meer informatie DEKRA Certification Koen Dekker MBA Accountmanager Health Care 026 – 356 2716 E-mail: koen.dekker@dekra.com Website: www.dekra-certification.com Op het gebied van certificatie in de zorg is DEKRA marktleider in Nederland. We bieden oplossingen voor o.a. (apotheekhoudende) huisartsen, fysiotherapeuten, openbare apotheken, gezondheidscentra, huisartsenposten, onderzoekscentra borstkanker, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk en zorginstellingen.31
 32. 32. Testing, inspections, auditing and certification.32

×