Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pub Medfolder Ccz[1]

687 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pub Medfolder Ccz[1]

  1. 1. MeSH Database Resultaten Printen, E-mailen, Downloaden Artikelen zijn geïndexeerd met een woordenlijst, de De geselecteerde referenties (bijvoorbeeld op het Medical Subject Headings (MeSH). In de MeSH Database Clipboard) kun je direct vanuit de browser printen of eerst kun je zoeken naar geschikte MeSH-termen voor een in een ander formaat zetten met Display Settings. Je zoekactie. Klik op MeSH onder Advanced Search Queries kunt ook kiezen voor File of E-mail in het menu Send To. of MeSH Database op de startpagina van PubMed om te File biedt de mogelijkheid om formaat en sorteervolgorde zoeken naar een term. De gevonden term kun je verfijnen te wijzigen voordat je de resultaten als bestand opslaat. met subheadings en aspecten. Vink de gewenste termen E-mail vraagt te kiezen voor een formaat en een e- aan en kies dan onder Send To voor Search Box. Als je mailadres. Kies MEDLINE Display voor het downloaden klaar bent met toevoegen van termen klik dan op Search naar programma’s zoals Reference Manager. PubMed om de zoekactie uit te voeren. PubMed van de National Library of Medicine (VS) is een My NCBI zoeksysteem voor biomedische literatuur. Het is gratis Clinical Queries Met My NCBI kun je referenties en zoekstrategieën beschikbaar op http://pubmed.gov. PubMed’s Clinical Queries, toegankelijk via de opslaan en zorgen voor updates per e-mail van De link PubMed MZH op de intranetpagina’s van de startpagina onder Advanced Search, maakt het opgeslagen zoekacties. Registreer je bij My NCBI met een Medische Bibliotheek geeft direct toegang tot de gemakkelijker om artikelen te vinden die verslag doen van username en password. Klik op Manage Filters om tijdschriften waarop het MZH een abonnement heeft. klinisch onderzoek. Kies één van de drie opties. Om te maximaal vijf filters te kiezen of aan te maken. zoeken op een categorie van klinische studies voer je PubMed Inhoud zoektermen in. Selecteer dan één van de filtercategorieën: Toegang tot Full-Text PubMed geeft toegang tot gegevens en abstracts van etiology, diagnosis, therapy, prognosis of clinical prediction Veel referenties in PubMed hebben een link naar de miljoenen artikelen uit tijdschriften op het gebied van guides en dan of “narrow, specific search” of “broad, volledige tekst van een artikel via PubMed Central (een geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, sensitive search”. gratis digitaal archief van biomedische tijdschriften) of de diergeneeskunde, het zorgstelsel en de preklinische Leerhuis bibliotheek. Ze zijn te herkennen aan deze wetenschappen. ikonen: PubMed Eigenschappen ►Verfijnde zoekmogelijkheden, zoals spellingscontrole, uitgebreid zoeken en speciale tools om te zoeken naar klinische onderwerpen. Artikelen die niet toegankelijk zijn kun je aanvragen bij: ►Assistentie bij het vinden van zoektermen met de MeSH (Medical Subject Heading Database), een gids Leerhuis Bibliotheek naar MEDLINE’s gecontroleerde trefwoordenlijst. Martini ziekenhuis ►De mogelijkheid om referenties op te slaan en Postbus 9700 RM Groningen automatisch updates te ontvangen via e-mail met My telefoon 050 – 524 6078 NCBI Selecteer Find Systematic Reviews om te zoeken naar e-mail leerhuis.bibliotheek@mzh.nl ►Links naar full-text artikelen, naar informatie over de systematische reviews, meta-analyses, reviews van beschikbaarheid in de bibliotheek, en naar andere NLM clinical trials, evidence-based medicine, consensus databases development conferenties en richtlijnen. ►Links naar andere NLM zoeksystemen zoals Deze folder is een vertaling en bewerking van: PubMed BASICS / The National Network of Libraries of Medicine ClinicalTrials.gov®, MedlinePlus®, NIH Clinical Alerts Selecteer Medical Genetics Searches om referenties te (NN/LM), October 2009 and Advisories, en PubMed Central vinden die zijn gerelateerd aan diverse onderwerpen in de http://nnlm.gov/training/resources/pmtri.pdf medische genetica. Kies één of meer van de Assistentie en Training filtercategorieën. Klik op Help boven de zoekbalk of op PubMed Tutorials onder More Resources op de startpagina.
  2. 2. PubMed Search PubMed Search Results Om in PubMed te zoeken voer je in de zoekbalk een Begrens het zoeken door het aanvinken van de vakjes bij Na klikken op de Go knop laat PubMed een lijst met woord of frase in, bijvoorbeeld onderwerp, auteur en/of Types of Article, Languages, Subsets zoals groepen resultaten zien in het Summary formaat. Meer informatie tijdschrifttitel. Klik op de knop Search of druk op de Enter tijdschriften of onderwerpen, Ages, Humans of Animals, over de zoekresultaten kun je oproepen door in het toets. Combineer zoektermen met de koppelwoorden Gender. Beperk een zoekactie tot referenties met abstracts uitklapmenu Display Settings te kiezen voor de formaten “AND”, “OR” of “NOT” in hoofdletters. of links naar de full text, en maak meerdere keuzes binnen Abstract of MEDLINE. een categorie. Klik na het selecteren op één van de PubMed biedt alternatieve zoekmogelijkheden zoals het Search-knoppen om de zoekopdracht uit te voeren. menu met suggesties dat automatisch verschijnt als je Achter het ikoon in de rechter kolom termen invoert, en de opties in het kader Also Try dat staan de toegepaste beperkingen vermeld. Ze blijven actief verschijnt bij de resultaten van een zoekopdracht. totdat ze zijn verwijderd. PubMed Advanced Search De link Advanced Search biedt mogelijkheden om een maakt het mogelijk zoekactie te verfijnen. om zoekbare velden en onderwerpstermen te bekijken en te selecteren. Gebruik het uitklapmenu, het zoekveld en de Related Articles boven de zoekbalk laat zien hoe PubMed heeft Index-knop om zoekopdrachten te formuleren en te Een handige functie van PubMed is de mogelijkheid om gezocht. PubMed zoekt eerst naar woorden zoals MeSH- combineren met de koppelwoorden AND, OR of NOT. soortgelijke referenties te vinden die ook interessant termen, dan tijdschrifttitels, dan auteurs en zoekt ook in Raadpleeg Help voor meer informatie. kunnen zijn. Klik op Related Articles onder het PMID- alle velden naar de woorden. In het veld Query Translation nummer van elke referentie in het Summary-formaat of kunnen wijzigingen worden aangebracht. biedt aanvullende snelle links naar: selecteer referenties uit de lijst in het Abstract-formaat. PubMed Clinical Queries zoekopdrachten, Topic- houdt bij welke zoekopdrachten zijn Specific Queries met links naar aanvullende Sensors gegeven en nummert ze als links. Bij het aanklikken van vooropgezette zoekvragen en interfaces, naar de MeSH en PubMed onderzoekt elke zoekterm op bepaalde een nummer verschijnt een menu waarmee je Journals databases, en naar de Single Citation Matcher. elementen en toont links naar één of meer referenties of zoekopdrachten kunt combineren met “AND”, “OR” of databases. Deze staan vermeld in de kaders rechts naast “NOT”, uitvoeren, verwijderen, onderzoeken met Details, of de zoekresultaten. opslaan in My NCBI. laat referenties zien die Met het Clipboard kunnen geselecteerde referenties uit dezelfde elementen bevatten (bijvoorbeeld blood choi één of meer zoekresultaten worden verzameld om ze op te 2009). slaan, te printen, te e-mailen, of toe te voegen aan My Gebruik deze optie om gericht te zoeken naar een artikel NCBI Collections. De link is alleen zichtbaar als er biedt de mogelijkheid om met de op basis van bekende gegevens. Klik op één van de referenties op het Clipboard zijn opgeslagen. Klik op het gevonden elementen in andere databases te zoeken, Search-knoppen om een zoekopdracht uit te voeren. aanvinkvakje voor de referenties om ze te selecteren. Ga bijvoorbeeld op gensymbool CFTR in de Gene database, dan naar het uitklapmenu Send to en kies Clipboard. Klik of op proteïne 1R10 in de Structure database. Selecteer op de Clipboard link in de rechterkolom om de een database uit het uitklapmenu en klik op Find items. geselecteerde referenties te bekijken.

×