(node.js) Web Development - prościej

Mateusz Kwasniewski
Mateusz KwasniewskiProgrammer, trainer, troublemaker, change agent. at https://kwasniew.com/
(node.js )
web development
prościej
plan wycieczki
• Intro: Jestem przytłoczony. Pomocy!
• 1 - Architektura UI w stylu ROCA
• 2 - Node.js jako Backend for Frontend
• 3 - Dependency Injection w node.js
• 4 - Stabilny klient HTTP do produkcyjnych zastosowań
• 5 - Asynchroniczność: tresura asynchronicznej bestii
• 6 - Styl kodowania: dlaczego jestem gruby od tego JS
• 7 - Infrastruktura Heroku jako kod JS
wersja prelekcji: 4.4.2
o Was
2013 2014 2015 2016
{
node
JAVA
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
2016
efekt Lindy
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
MAM nowy framework
(node.js) Web Development - prościej
mój kontekst
publicznie dostępne
serwisy informacyjne
(node.js) Web Development - prościej
Devs
HTML/JS
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
500kB of JS
HTML+CSS
curl
wget
bot
(node.js) Web Development - prościej
HTML
1. ARCHITEKTURA APLIKACJI
Resource-Oriented Client Architecture
Resource-Oriented
Client Architecture
• A collection of simple recommendations for decent
Web application frontends
http://roca-style.org/
(node.js) Web Development - prościej
ROCA
=
REST (backend)
+
Progressive Enhancement (frontend)
REST
2000
article front page
zasoby
(Resources)
baza danych
stan zasobów
(State)
article front page
zasoby
(Resources)
reprezentacja
(REpresentation)JSON XML
HTML
(hypermedia)
baza danych
stan zasobów
(State)
(node.js) Web Development - prościej
article front page
zasoby
(Resources)
reprezentacja
(REpresentation)JSON XML HTML
przeglądarka bot wget/curl
baza danych
stan zasobów
(State)
Transfer
stan
aplikacji/interakcji
Progressive Enhancement
2003
Unobtrusive JS
2002
HTML CSS JS
http://roca-airways.herokuapp.com/
czynnik ludzki
wow!
ale
data
binding
wow
uniflow
ale
vdom
flux reflux redux
nie ma
thisa!
ale
FRP
mercury ? ?
Efekt IKEA
stawka w grze
(ang. skin in the game)
(node.js) Web Development - prościej
2. NODE.js w naszym
ekosystemie
Wzorzec: Backends For Frontends
(node.js) Web Development - prościej
Web
Web
Native
Web
Web
Native
strona
główna
artykuł WebTV quizy
strona
główna
artykuł WebTV quizy
monolit
HTML
strona
główna
artykuł WebTV quizy
HTML
bounded
context
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
co z UI?
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
Single Page App
BFF
JSON
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
SPA
JSON
BFF BFF BFF
monolith
HTML HTML HTML
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
SPA
JSON
BFF BFF BFF
monolith
HTML HTML HTML
strona
główna
artykuł WebTV quizy
bounded
context
SPA
JSON
BFF BFF BFF
monolith
HTML HTML HTML
moja pierwsza aplikacja w node.js
3. dependency injection
struktura, testowalność i zastępowalność komponentów w
nietrywialnych aplikacjach
require('third-party-module')
require('./mymodule')
Q: jak nadpisać require w testach?
A: użyj modułu rewire/proxyquire
ja: proszę nie
Q: jak nadpisać require w testach?
A: użyj modułu rewire/proxyquire
ja: proszę nie
Q: jak nadpisać require w testach?
A: użyj modułu rewire/proxyquire
ja: proszę nie
(node.js) Web Development - prościej
Q: jak robić DI w node.js?
A: ktoś pracuje nad klonem Springa
ja: oby nie!
Q: jak robić DI w node.js?
A: ktoś pracuje nad klonem Springa
ja: oby nie!
Q: jak robić DI w node.js?
A: ktoś pracuje nad klonem Springa
ja: oby nie!
(node.js) Web Development - prościej
new A(new B(), new C());
a(b(), c());
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
ale…
expect(this.style.of.assertions).to.not.be.ok;
4. w poszukiwaniu idealnego
klienta HTTP
gdy request to za mało
mikroserwisy
APIklient
much starrrs
such popular
maaany forks
(node.js) Web Development - prościej
ponawianie
nieudanych
zapytań
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
APIklient
APIklient
APIklient
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
APIklient
odpowiedź API
“śpieszmy się kochać odpowiedzi z API,
tak szybko odchodzą”
APIklient
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
5. AsynCHORNICZNOŚĆ
tresura aynchronicznej bestii
Java —> JS
sync —> async
var article = articleRepository.getById(“ap1234”);
articleRepository.getById('ap1234', function(err, data) {

if(err)

handleError(err);

else

processData(data);

});
articleRepository.getById('ap1234', function(err, data) {
if(err)
handleError(err);
else
processData(data);
});
callbacks async.js
promises
generators
async functions
streams
observables
event emitter
CALLBACKs
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
bardziej subtelne problemy
Co jeżeli
doA i doD
są synchroniczne?
łatwo wymieszać
kod synchroniczny i
asynchroniczny
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
inversion of control
trust issues
Hey I just met you
And this is crazy
but here’s my handler
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
Promisy na ratunek
jQuery Deferred
native
bluebird
Q
same ol’ callback hell
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
not ES7 enough?
http://mcfunley.com/choose-boring-technology-slides
6. STYL PROGRAMOWANIA
this Javascript makes me fat
(node.js) Web Development - prościej
spójny styl
konwencje nazewnicze
i
formatowanie?
(node.js) Web Development - prościej
idomy
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
DI?
bez
frameworków
Asynchroniczność?
Promisy
trucizna
The Annoying Parts
Confusion
var self = this;
fn.bind(this);
new i
funkcje
konstruktora
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
przeciętne książki
przyzwoite książki
świetne książki
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
Functional programming
academic
absurdity
practical
stuff
functions
as first class
citizens
closures
pure functions
map/filter/reduce
y-combinators
currying
partial application
fn composition
immutability
pointfree
functors
monads
comonads
f-algebras
recursion
look ma no this, new and
prototype
Siła woli i aktywność umysłowa
korzystają z tej samej puli zasobów
this-full JS makes me fat
7. NODE.JS i AUTOMATYZACJA
gdy wszystko nas zawodzi
if [ "$a" -eq 273 ]
WHAAAT!!??
(node.js) Web Development - prościej
klik klik
(node.js) Web Development - prościej
“klikanie nie skaluje się,
klikanie nie jest audytowalne”
“klikanie nie skaluje się,
klikanie nie jest audytowalne”
uncle bob
“klikanie nie skaluje się,
klikanie nie jest audytowalne”
Douglas Crockford
high level infrastructure as code
nie działa
Heroku infrastructure as
code
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
(node.js) Web Development - prościej
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
Podsumowanie
•efekt Lindy i czarne łabędzie
•styl ROCA alternatywą dla SPA
•node.js do pisania Backend For Frontend
•DI - można bez frameworków
•Klient HTTP - nie tylko “happy path”
•Właściwa abstrakcja do async
•JS bez this
•JS jako język do automatyzacji
JS node.js
https://github.com/kwasniew
https://twitter.com/kwasniew
http://www.slideshare.net/kwasniew
https://www.linkedin.com/pub/mateusz-kwasniewski/6/a97/583
Mateusz Kwaśniewski
(node.js) Web Development - prościej
1 of 182

Recommended

(node.js) Web development - prościej (pl) by
(node.js) Web development - prościej (pl)(node.js) Web development - prościej (pl)
(node.js) Web development - prościej (pl)Mateusz Kwasniewski
1.6K views143 slides
Architektura CSS - dobre i złe praktyki by
Architektura CSS - dobre i złe praktykiArchitektura CSS - dobre i złe praktyki
Architektura CSS - dobre i złe praktykiJakub Wiśniewski
1.7K views39 slides
Responsive Web Design - kto mało pyta, nie błądzi by
Responsive Web Design - kto mało pyta, nie błądziResponsive Web Design - kto mało pyta, nie błądzi
Responsive Web Design - kto mało pyta, nie błądziJakub Wiśniewski
1.2K views49 slides
Statycznie czy dynamicznie? by
Statycznie czy dynamicznie?Statycznie czy dynamicznie?
Statycznie czy dynamicznie?Tomasz Dziuda
1.6K views67 slides
WordUp Gdynia - Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom by
WordUp Gdynia - Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistomWordUp Gdynia - Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom
WordUp Gdynia - Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistomTomasz Dziuda
975 views108 slides
Statycznie czy dynamicznie - infoMEET Wrocław by
Statycznie czy dynamicznie - infoMEET WrocławStatycznie czy dynamicznie - infoMEET Wrocław
Statycznie czy dynamicznie - infoMEET WrocławTomasz Dziuda
1.1K views78 slides

More Related Content

What's hot

Jak nadążyć za światem front endu by
Jak nadążyć za światem front enduJak nadążyć za światem front endu
Jak nadążyć za światem front enduTomasz Dziuda
503 views83 slides
Jaki framework wybrać by
Jaki framework wybraćJaki framework wybrać
Jaki framework wybraćPaweł Tekliński
119 views49 slides
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp Silesia by
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp SilesiaJak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp Silesia
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp SilesiaTomasz Dziuda
752 views105 slides
Word up warszawa 2015 by
Word up warszawa 2015Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015Tomasz Dziuda
3.8K views76 slides
Responsive Web Design by
Responsive Web DesignResponsive Web Design
Responsive Web DesignWordUp Gdańsk
924 views16 slides
Wprowadzenie do WP-API by
Wprowadzenie do WP-APIWprowadzenie do WP-API
Wprowadzenie do WP-APITomasz Dziuda
5.6K views143 slides

What's hot(16)

Jak nadążyć za światem front endu by Tomasz Dziuda
Jak nadążyć za światem front enduJak nadążyć za światem front endu
Jak nadążyć za światem front endu
Tomasz Dziuda503 views
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp Silesia by Tomasz Dziuda
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp SilesiaJak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp Silesia
Jak tworzyć motywy przyjazne użytkownikom i programistom - WordUp Silesia
Tomasz Dziuda752 views
Word up warszawa 2015 by Tomasz Dziuda
Word up warszawa 2015Word up warszawa 2015
Word up warszawa 2015
Tomasz Dziuda3.8K views
Wprowadzenie do WP-API by Tomasz Dziuda
Wprowadzenie do WP-APIWprowadzenie do WP-API
Wprowadzenie do WP-API
Tomasz Dziuda5.6K views
Motywy dla WordPressa - historia prawdziwa - WordUp Katowice by Tomasz Dziuda
Motywy dla WordPressa - historia prawdziwa - WordUp KatowiceMotywy dla WordPressa - historia prawdziwa - WordUp Katowice
Motywy dla WordPressa - historia prawdziwa - WordUp Katowice
Tomasz Dziuda652 views
Dokąd zmierza WordPress? by Tomasz Dziuda
Dokąd zmierza WordPress?Dokąd zmierza WordPress?
Dokąd zmierza WordPress?
Tomasz Dziuda4.2K views
Wordpress - czyli ponad 17% wszystkich istniejących serwisów www by B-MIND Software House
Wordpress - czyli ponad 17% wszystkich istniejących serwisów wwwWordpress - czyli ponad 17% wszystkich istniejących serwisów www
Wordpress - czyli ponad 17% wszystkich istniejących serwisów www
Czy Gutenberg wygryzie page buildery? by Agnieszka Bury
Czy Gutenberg wygryzie page buildery?Czy Gutenberg wygryzie page buildery?
Czy Gutenberg wygryzie page buildery?
Agnieszka Bury119 views
Wtyczkowe Kompendium - WordUp Lublin by Tomasz Dziuda
Wtyczkowe Kompendium - WordUp LublinWtyczkowe Kompendium - WordUp Lublin
Wtyczkowe Kompendium - WordUp Lublin
Tomasz Dziuda392 views
Word up łódź kwiecień 2015 by Tomasz Dziuda
Word up łódź   kwiecień 2015Word up łódź   kwiecień 2015
Word up łódź kwiecień 2015
Tomasz Dziuda2.4K views
4Developers 2018: Graceful Degradation kontra Progressive Enhancement (Jacek ... by PROIDEA
4Developers 2018: Graceful Degradation kontra Progressive Enhancement (Jacek ...4Developers 2018: Graceful Degradation kontra Progressive Enhancement (Jacek ...
4Developers 2018: Graceful Degradation kontra Progressive Enhancement (Jacek ...
PROIDEA19 views
Statycznie czy dynamicznie? v.2.0 by Tomasz Dziuda
Statycznie czy dynamicznie? v.2.0Statycznie czy dynamicznie? v.2.0
Statycznie czy dynamicznie? v.2.0
Tomasz Dziuda2.9K views
Java Web Start – jak żyć z tą dziwną technologią by MarcinStachniuk
Java Web Start – jak żyć z tą dziwną technologiąJava Web Start – jak żyć z tą dziwną technologią
Java Web Start – jak żyć z tą dziwną technologią
MarcinStachniuk297 views

Viewers also liked

Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y... by
Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...
Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...Mateusz Kwasniewski
2.8K views165 slides
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com] by
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]Udit Gangwani
438 views36 slides
4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash by
4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash
4Developers: The web is getting pushy- Phil NashPROIDEA
72 views45 slides
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much by
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too muchPROIDEA
82 views40 slides
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.js by
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.jsInterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.js
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.jsChris Bailey
1K views115 slides
How NOT to write in Node.js by
How NOT to write in Node.jsHow NOT to write in Node.js
How NOT to write in Node.jsPiotr Pelczar
17K views52 slides

Viewers also liked(16)

Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y... by Mateusz Kwasniewski
Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...
Enterprise makeover. Be a good web citizen, deliver continuously and change y...
Mateusz Kwasniewski2.8K views
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com] by Udit Gangwani
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]
Django apps and ORM Beyond the basics [Meetup hosted by Prodeers.com]
Udit Gangwani438 views
4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash by PROIDEA
4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash
4Developers: The web is getting pushy- Phil Nash
PROIDEA72 views
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much by PROIDEA
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much
4Developers: Sebastian Malaca- Doing more… but not too much
PROIDEA82 views
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.js by Chris Bailey
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.jsInterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.js
InterConnect2016: WebApp Architectures with Java and Node.js
Chris Bailey1K views
How NOT to write in Node.js by Piotr Pelczar
How NOT to write in Node.jsHow NOT to write in Node.js
How NOT to write in Node.js
Piotr Pelczar17K views
4Developers: Dominik Przybysz- Message Brokers by PROIDEA
4Developers: Dominik Przybysz- Message Brokers4Developers: Dominik Przybysz- Message Brokers
4Developers: Dominik Przybysz- Message Brokers
PROIDEA212 views
4Developers2016: Piotr Miazga - Typescript - an OO approach in Javascript by PROIDEA
4Developers2016: Piotr Miazga - Typescript - an OO approach in Javascript4Developers2016: Piotr Miazga - Typescript - an OO approach in Javascript
4Developers2016: Piotr Miazga - Typescript - an OO approach in Javascript
PROIDEA163 views
Managing and Versioning Machine Learning Models in Python by Simon Frid
Managing and Versioning Machine Learning Models in PythonManaging and Versioning Machine Learning Models in Python
Managing and Versioning Machine Learning Models in Python
Simon Frid7.8K views
How to Write a Popular Python Library by Accident by Daniel Greenfeld
How to Write a Popular Python Library by AccidentHow to Write a Popular Python Library by Accident
How to Write a Popular Python Library by Accident
Daniel Greenfeld1.9K views
Web backends development using Python by Ayun Park
Web backends development using PythonWeb backends development using Python
Web backends development using Python
Ayun Park70.2K views
The Django Web Application Framework by Simon Willison
The Django Web Application FrameworkThe Django Web Application Framework
The Django Web Application Framework
Simon Willison41K views
Web Development with Python and Django by Michael Pirnat
Web Development with Python and DjangoWeb Development with Python and Django
Web Development with Python and Django
Michael Pirnat188.7K views
Connecting With the Disconnected by Chris Wejr
Connecting With the DisconnectedConnecting With the Disconnected
Connecting With the Disconnected
Chris Wejr287K views
Can We Assess Creativity? by John Spencer
Can We Assess Creativity?Can We Assess Creativity?
Can We Assess Creativity?
John Spencer221.7K views

Similar to (node.js) Web Development - prościej

Alternatywne podejście do baz danych - MongoDb by
Alternatywne podejście do baz danych - MongoDbAlternatywne podejście do baz danych - MongoDb
Alternatywne podejście do baz danych - MongoDbWojciech Soczyński
4.4K views19 slides
JSON, REST API by
JSON, REST APIJSON, REST API
JSON, REST API3camp
1.5K views29 slides
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new? by
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?Michał Dudak
658 views29 slides
Single Page Applications przy wykorzystaniu REST by
Single Page Applications przy wykorzystaniu RESTSingle Page Applications przy wykorzystaniu REST
Single Page Applications przy wykorzystaniu REST3camp
2.3K views13 slides
Optymalizacja serwisow internetowych - Filestube by
Optymalizacja serwisow internetowych - FilestubeOptymalizacja serwisow internetowych - Filestube
Optymalizacja serwisow internetowych - FilestubeFundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
752 views15 slides
​Wprowadzenie do Universal JavaScript by
​Wprowadzenie do Universal JavaScript​Wprowadzenie do Universal JavaScript
​Wprowadzenie do Universal JavaScriptThe Software House
575 views24 slides

Similar to (node.js) Web Development - prościej(20)

Alternatywne podejście do baz danych - MongoDb by Wojciech Soczyński
Alternatywne podejście do baz danych - MongoDbAlternatywne podejście do baz danych - MongoDb
Alternatywne podejście do baz danych - MongoDb
Wojciech Soczyński4.4K views
JSON, REST API by 3camp
JSON, REST APIJSON, REST API
JSON, REST API
3camp1.5K views
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new? by Michał Dudak
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?
ITAD BB 2014 - ASP.NET 5 - What's new?
Michał Dudak658 views
Single Page Applications przy wykorzystaniu REST by 3camp
Single Page Applications przy wykorzystaniu RESTSingle Page Applications przy wykorzystaniu REST
Single Page Applications przy wykorzystaniu REST
3camp2.3K views
Rails tobak2005 by Tomasz Bak
Rails tobak2005Rails tobak2005
Rails tobak2005
Tomasz Bak368 views
Testowanie rozwiązań serverless z LocalStack by The Software House
Testowanie rozwiązań serverless z LocalStackTestowanie rozwiązań serverless z LocalStack
Testowanie rozwiązań serverless z LocalStack
The Software House240 views
Rest API w Drupalu - działanie i definicja własnych endpointów [PL] by Droptica
Rest API w Drupalu - działanie i definicja własnych endpointów [PL]Rest API w Drupalu - działanie i definicja własnych endpointów [PL]
Rest API w Drupalu - działanie i definicja własnych endpointów [PL]
Droptica36 views
HYC - Angular stań się kanciastym by Dariusz Jagieło
HYC - Angular stań się kanciastymHYC - Angular stań się kanciastym
HYC - Angular stań się kanciastym
Dariusz Jagieło2.4K views
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra... by The Software House
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
“Dziesięć serwerów poproszę!“, czyli co może Ci zaoferować definiowanie infra...
The Software House138 views
[4Dev][Łódź] Jacek Jagieła - Czy server może mnie usłyszeć i się zreboot... by PROIDEA
[4Dev][Łódź] Jacek Jagieła - Czy server może mnie usłyszeć i się zreboot...[4Dev][Łódź] Jacek Jagieła - Czy server może mnie usłyszeć i się zreboot...
[4Dev][Łódź] Jacek Jagieła - Czy server może mnie usłyszeć i się zreboot...
PROIDEA47 views
Spa i .net core by Vimanet
Spa i .net coreSpa i .net core
Spa i .net core
Vimanet340 views

(node.js) Web Development - prościej