Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EL MODERNISME

7,335 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

EL MODERNISME

  1. 1. EL MODERNISME
  2. 2. ÈPOCA DE TRANSFORMACIONS. DARRER QUART DEL SEGLE XIX <ul><li>Important procés d’industrialització. </li></ul><ul><li>Gran desenvolupament de Barcelona </li></ul><ul><li>Noves classes socials: la burgesia industrial i la classe obrera que s’organitza en sindicats. </li></ul><ul><li>Naixement d’un ampli moviment cultural </li></ul><ul><li>(el Modernisme). </li></ul><ul><li>Voluntat de construir un país autònom. </li></ul>
  3. 3. CRONOLOGIA I DIFUSIÓ DEL MOVIMENT <ul><li>El Modernisme s’inicia públicament el 1892, any de la celebració de la primera festa modernista i finalitza el 1911, any de la mort de Joan Maragall. </li></ul><ul><li>S’aconsegueix introduir l’art en tots els àmbits: arquitectura, escultura, pintura, música... </li></ul><ul><li>Els principals mitjans de difusió del moviment: </li></ul><ul><li>_ Les festes modernistes de Sitges. </li></ul><ul><li>_ Diferents publicacions: Avenç, Pèl i Ploma... </li></ul><ul><li>_ Les tertúlies en locals públics ( Els Quatre Gats) </li></ul>
  4. 4. DESIG DE MODERNITAT I REACCIÓ ROMÀNTICA <ul><li>Moviment que pretén expressar el seu desig de modernitat. </li></ul><ul><li>El seu objectiu: transformar la societat a través de l’art i l’acció política. </li></ul><ul><li>Aquests propòsits ja són presents durant la Renaixença, però els modernistes canvien els lemes de pàtria, fe i amor pels de joventut , progrés i innovació. </li></ul><ul><li>El modernistes rebutgen el Realisme (objectivitat, realitat immediata, la ciència...) </li></ul><ul><li>Els ideals modernistes s’adiuen al moviment romàntic: </li></ul><ul><li>_ Món ideal. </li></ul><ul><li>_ Sensibilitat. </li></ul><ul><li>_ Llibertat </li></ul><ul><li>_ Imaginació. </li></ul><ul><li>_ Esponteneïtat </li></ul><ul><li>_ Atracció pel misteri i l’espiritualitat. </li></ul>
  5. 5. L’ARTISTA MODERNISTA
  6. 6. L’artista modernista, individu rebel <ul><li>Individu insatisfet que rebutja la cultura anterior (vella i caduca) </li></ul><ul><li>Actitud beligerant contra els seus propis pares i els negocis familiars. </li></ul><ul><li>Marxen de casa i porten una vida bohèmia. </li></ul><ul><li>Els modernistes mantindran dues actituds diferents: </li></ul><ul><li>_ REGENERACIONISTA: l’art i la cultura són els mitjans per crear una societat nova. </li></ul><ul><li>_ ESTETICISTA: s’aïllen de la societat i es refugien en l’Art. </li></ul>

×