Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

EL MODERNISME

  1. 1. EL MODERNISME
  2. 2. ÈPOCA DE TRANSFORMACIONS. DARRER QUART DEL SEGLE XIX <ul><li>Important procés d’industrialització. </li></ul><ul><li>Gran desenvolupament de Barcelona </li></ul><ul><li>Noves classes socials: la burgesia industrial i la classe obrera que s’organitza en sindicats. </li></ul><ul><li>Naixement d’un ampli moviment cultural </li></ul><ul><li>(el Modernisme). </li></ul><ul><li>Voluntat de construir un país autònom. </li></ul>
  3. 3. CRONOLOGIA I DIFUSIÓ DEL MOVIMENT <ul><li>El Modernisme s’inicia públicament el 1892, any de la celebració de la primera festa modernista i finalitza el 1911, any de la mort de Joan Maragall. </li></ul><ul><li>S’aconsegueix introduir l’art en tots els àmbits: arquitectura, escultura, pintura, música... </li></ul><ul><li>Els principals mitjans de difusió del moviment: </li></ul><ul><li>_ Les festes modernistes de Sitges. </li></ul><ul><li>_ Diferents publicacions: Avenç, Pèl i Ploma... </li></ul><ul><li>_ Les tertúlies en locals públics ( Els Quatre Gats) </li></ul>
  4. 4. DESIG DE MODERNITAT I REACCIÓ ROMÀNTICA <ul><li>Moviment que pretén expressar el seu desig de modernitat. </li></ul><ul><li>El seu objectiu: transformar la societat a través de l’art i l’acció política. </li></ul><ul><li>Aquests propòsits ja són presents durant la Renaixença, però els modernistes canvien els lemes de pàtria, fe i amor pels de joventut , progrés i innovació. </li></ul><ul><li>El modernistes rebutgen el Realisme (objectivitat, realitat immediata, la ciència...) </li></ul><ul><li>Els ideals modernistes s’adiuen al moviment romàntic: </li></ul><ul><li>_ Món ideal. </li></ul><ul><li>_ Sensibilitat. </li></ul><ul><li>_ Llibertat </li></ul><ul><li>_ Imaginació. </li></ul><ul><li>_ Esponteneïtat </li></ul><ul><li>_ Atracció pel misteri i l’espiritualitat. </li></ul>
  5. 5. L’ARTISTA MODERNISTA
  6. 6. L’artista modernista, individu rebel <ul><li>Individu insatisfet que rebutja la cultura anterior (vella i caduca) </li></ul><ul><li>Actitud beligerant contra els seus propis pares i els negocis familiars. </li></ul><ul><li>Marxen de casa i porten una vida bohèmia. </li></ul><ul><li>Els modernistes mantindran dues actituds diferents: </li></ul><ul><li>_ REGENERACIONISTA: l’art i la cultura són els mitjans per crear una societat nova. </li></ul><ul><li>_ ESTETICISTA: s’aïllen de la societat i es refugien en l’Art. </li></ul>

×