Successfully reported this slideshow.

Winter school-2019

1

Share

Upcoming SlideShare
Intro e-learning-2018
Intro e-learning-2018
Loading in …3
×
1 of 66
1 of 66

Winter school-2019

1

Share

Download to read offline

Description

Доповідьтна зимовій школі 2019 Сучасний тьютор

Transcript

 1. 1. Зимова школа 2019 Сучасний тьютор Кухаренко В.М. Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» 31 січня – 1 лютого 2019 р.
 2. 2. Рівень 1. Курс-ресурс Використовувався до 2000 року З 2011 року – сМООС. Посібник замінили на відео Курс Тест Завдання Посібник як ресурс Питання відповідь Тест або іспитLMS
 3. 3. Рівень 2. Курс Курс Тест Ресурс або посібник Завдання Мета за Блумом Колаборативна робота Вимірувани й результат LMS ОКХ ОПП
 4. 4. Рівень 3. Курс Курс Тест Ресурс або посібникЗавдання Мета за Блумом Кооперативна робота Вимірувані компетентності LMS Освітній стандарт Компе- тентності Ресурси, інструменти, додатки
 5. 5. Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінити себе, щоб жити в цьому новому оточенні. Норберт Вінер
 6. 6. Тенденції розвитку освіти • Відкритість • Компетентність • Змішане навчання • Мобільне навчання • Дуальне навчання
 7. 7. Маніфест e-learning Цінності традиційного e- learning Цінності серйозного e- learning Фокус на утриманні Ефективність для авторів Акцент на відвідуваність, доставка знань, тестування фактів Один розмір для всіх, разові заходи Дидактичний зворотний зв'язок Зосередженість на продуктивності, Значимість для студента, захопленість, Справжність контексту, Реальність рішень, Індивідуальність виклику, Простір практики, реальність наслідків
 8. 8. Успішність навчання за Хетті • Соціальний капітал університету (колективний викладач) • Самооцінка студентів • Діяльність викладача з оцінювання • Вплив ІКТ – 93 місце https://visible-learning.org/2018/06/visible-learning-feedback-hattie/
 9. 9. Навчальне середовище • Характеристики студента (попередні знання, мета, цифровий рівень, різноманітність). • Зміст (мета контенту, ресурси, структура, якість та глибина, активність). • Навички (розумова та практична активність, дискусії, цілеукладання). • Підтримка (зворотний зв’язок, консультації,). • Ресурси (технології, фасилітація, управління часом, допомога). • Оцінка (есе, тест, е-портфоліо, проекти).
 10. 10. Навчально-методичне забезпечення • дистанційний курс-ресурс • Дистанційний тренувальний тренажер • хМООС внутрішнього та зовнішнього - • Конструктивістський дистанційний курс • Коннективістський МООС (сМООС) • Мікро-уроки • Відкритий дистанційний курс • Портфоліо студента та вчителя
 11. 11. Елементи якості • Висококваліфікований викладач або команда, • Якісні навчальні програми, • Якісний навчальний матеріал • Професійна організація процесу • Підготовлений слухач
 12. 12. Викладач майбутнього • Головна роль – розробник навчального середовища • Друга роль викладача – “практик дисципліни”. Це професор, який є дослідником та розробником дисципліни та очолює навчання студентів у ній • Важлива функція вчителя – демонстрація моделі культури, яку ми представляємо та бажаємо http://halfanhour.blogspot.com/2017/08/knowledge-education-and-ro
 13. 13. Як йти? Перешкоди http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/Square-wheels-548x211.jpg
 14. 14. Гравці • Ректорат • Завідувач кафедри • Викладач • Студент
 15. 15. Ректорат • Нормативні документи • Організаційна структура • Стимули • Технічна підтримка
 16. 16. Нормативні документи • Концепція розвитку електронного навчання • Положення про електронне навчання • Положення про експертизу • Положення про проведення дистанційного навчального процесу
 17. 17. Завідувач кафедри • Інформаційна грамотність • Мотивація • Спротив змінам • Характеристика дисциплін • Управління навчальним процесом
 18. 18. Викладач • Інформаційна грамотність • Мотивація • Спротив змінам • Педагогічна культура • Низька інформованість • Спрощене оцінювання • Відсутність підтримки
 19. 19. Студент • Мотивація • Відсутність досвіду дистанційного навчання • Інформаційна грамотність • Погане керування часом
 20. 20. Сучасний тьютор https://www.slideshare.net/EdPER_talks/the-anatomy-of-the-21st-century-educator?from
 21. 21. Компетентності тьютора • Міжнародний стандарт рамки компетенцій ISTE – Учень. – Дизайнер. – Співавтор. – Лідер.
 22. 22. Практикум тьютора Мета: Підготувати дистанційний курс до навчального процесу • Перевірити потижневий план роботи, • Перевірити мету завдань, • Перевірити інструкції до завдань, • Додати нові джерела інформації, • Скласти план змішаних занять, • Скласти рейтингову систему оцінювання, • Скласти систему запитування
 23. 23. LMS и ПНС Adapted from: http://tiny.cc/ozffg ПНСПНСLMSLMS
 24. 24. Персональне середовище викладача
 25. 25. Персональне середовище студента
 26. 26. Персональна навчальна мережа Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 27. 27. Мережеві курси
 28. 28. Майстерність персональних знань це процеси Сукупність індивідуально побудованих процесів для розуміння світу і ефективної роботи
 29. 29. Складові МПЗ Пошук знань Питання Читання Спостереження Курирування Порівняння Пошук зв'язків Оцінка Фільтри: Простий Експертний Мережевий Придбання знань: Практика Роздуми Експеримент Поширення знань Визначення Навчання Публікація блогів Додавання цінності Фільтрація Синтез Презентація Допомога в пошуку Мета-знання Переформулювання проблеми
 30. 30. Універсальний дизайн для навчання (UDL) – це спосіб: • думати і зробити навчання досить простим • зменшити бар'єри, але він ніколи не усуне бар'єри
 31. 31. UDL • Закон про освіту США (IDEA) в 2004 році • Закріплений на законодавчому рівні в 2008 році (HEOA). • У 2006 році представники понад двох десятків освітніх організацій США сформували Національну цільову групу UDL.
 32. 32. У традиційному класі В класі UDL Навчання фокусується на тому, чого навчають. Викладання фокусується на тому, кого навчають і як. Навчальний матеріал призначений для конкретних студентів. Навчальний матеріал призначений для всіх студентів. Учитель вирішує, як вчити матеріал. Учитель працює зі студентом, щоб вирішити, як учень буде вивчати матеріал. Класна кімната має фіксовану структуру. Класна кімната має гнучку структуру. Є один спосіб для учня виконати завдання. Існує кілька способів завершення завдання. Оцінки використовуються для вимірювання продуктивності. Класи використовуються для зміцнення цілей.
 33. 33. Модель 70:20:10 • Запропонували Морган Маккоул і його колеги у 1996 році • ефективні менеджери набувають навичок: – 70% через неформальне навчання – 20% через соціальне навчання – 10% через формальне навчання
 34. 34. 70:20:10 • Еталонна модель (не рецепт) або структура, яка допомагає організаціям приділяти основну увагу навчанню і розвитку за межами класу і електронного навчання на основі курсу, щоб створювати культуру безперервного навчання • 70% - від складних завдань • 20% - від відносин розвитку • 10% - від курсової роботи і навчання
 35. 35. Неформальне навчання – це • Дослідне навчання • Соціальне навчання формальне онлайн та мобільне навчання - це • система підтримки та підсилювач навчання.
 36. 36. 70-20-10 • 56-38-6 (жінки), • 48-47-5 (середній рівень), • 73-16-11 (глобальний зразок), • 60-33-7, 69-27-4 (Індія ), • 65-33-2 (Сінгапур) • 68-25-7 (Китай). http://charles-jennings.blogspot.com/2017/07/70-20-10-origin-resear
 37. 37. Міфи 1: Кожен професіонал вчиться відповідно 70:20:10 2: 70:20:10 як ідеальний ярлик 3: Формальне навчання складає лиш 10% і тому марне 4: Існує 3 типи професійного навчання (70, 20 и 10) https://702010institute.com/5-myths-702010/
 38. 38. 70:20:10 https://blog.learnlets.com/2015/01/702010-and-the-learning- curve/
 39. 39. Механіки 70:20:10 Досвід 70% Вплив – 20% Навчання – 10% Люди Спільнота практики Когнітивне учнівство Персональні навчальні мережі Навички Майстерність персональних знань розробка Перевернуті класи Інструменти Соціальні мережі корпоративна соціальна мережа Відображення дій
 40. 40. Використання • Навчання - це потужний і безперервний процес, • Контекст має життєво важливе значення для ефективного навчання. Результати поліпшуються, коли «робота - це навчання, а навчання - це робота» • Навчання завжди більш ефективно, коли ми вирішуємо реальні проблеми і самі знаходимо реальні рішення http://jarche.com/2012/06/work-is-learning-and-learning-is- the-work/
 41. 41. Від 10 до 100 • 10 рішень включають курси, модулі електронного навчання і читання. • 20 рішень включають співпрацю, зворотний зв'язок, коучинг і наставництво. • 70 - включають підтримку в реальному часі, джерела інформації, проблеми і ситуаційне навчання. http://charles-jennings.blogspot.co.uk/2016/01/from-courses-to- campaigns-using-702010.html
 42. 42. Змішане навчання • Змішане навчання є підмножиною в 70:20:10 і одним із способів підтримки підходу 70:20:10, але це не заміна його. • Нам належить пройти довгий шлях, щоб зламати навчання = шкільне мислення, збільшити вплив і ефективність навчання, а також побудувати культуру безперервного розвитку, вбудовані в роботу. http://charles-jennings.blogspot.co.uk/2015/05/702010-beyond- blend.html
 43. 43. Індивідуальне Персоналізоване Ми робимо для тебе Ти робиш для себе Зміст Практика зміст Практика Визначення ідеального стану Визначення бажаного стану Викладач тестує Викладач допомагає Корекція Ітерації тест спроба Вимоги Надані прогалина нагода
 44. 44. Елементи персоналізованого навчання • Створення профілю учня. • Вибір персоналізованого стилю навчання. • Створення приємної атмосфери і зручного середовища навчання. • Оцінка прогресу.
 45. 45. Ефективне персоналізоване навчання забезпечують • Коучинг і наставництво 78%; • Мобільне навчання 72%; • Соціальне навчання 69%; • Модулі електронного навчання на LMS або інші технології навчання 66%; • Відеоуроки 61%.
 46. 46. Нові ролі тьютора • Майстер у студії • Адміністратор • Навчання консьєржа • Куратор навчання
 47. 47. Людина без питання -людина без стрижня
 48. 48. Мислення це тренування і‑ починається воно тоді, коли виходиш зі своїх шаблонів, і починаєш задавати справжні питання. Студент, який навчився ставити питання самостійно стає суб’єктом своєї інтелектуальної діяльності
 49. 49. Що вважають запитуванням? • Платон: «Справжні думки, якщо їх розбудити питанням, стають знанням» • Аристотель: «Знання може бути тільки у того, у кого є питання» • Бекон Ф. вважав, що натураліст повинен «допитувати природу», задаючи питання • Кант І.: «Вміння ставити розумні питання вже є важливий і необхідний ознака розуму і проникливості»
 50. 50. Запитування як: • Інструмент для створення і утримання сенсового простору • Форма знання про незнання • Механізм зупинки діяльності • Засіб фіксації позиції, організації комунікації та самоорганізації • Спрямованість на пошук, знаходження ресурсів • Розширення життєвого обрію • Масова компетенція
 51. 51. Мета запитування • Зацікавити співрозмовника і дати йому можливість висловитися; • Активізувати партнера і від власного монологу перейти до діалогу з ним; • Направити процес передачі інформації в русло, що відповідає вашим планам та інтересам; • Перехопити й утримати ініціативу в спілкуванні
 52. 52. Техніка запитування • Студент формулює 2-3 питання • Питання групуються • Питання обговорюються Завдання • Підготувати 2-3 питання для круглого столу
 53. 53. Запитування на семінарі • Рефлексивні питання «Як хто ти це говориш?»,‑ «Що ти зараз робиш?», «Навіщо тобі зараз це потрібно?», «На якій підставі ти це стверджуєш?», «Який об'єкт ти розглядаєш?» • Питання, спрямовані на перевірку або уточнення розуміння «Чи правильно я зрозумів, що ...?»‑ • Наявність фокусуючих питань «У чому суть ...?»,‑ «Яке зараз головне питання?» • Управління дискусією через питання.
 54. 54. Спробуйте висловити свою думку одним реченням з відповіддю на такі питання: • Хто? • Що робить? • Кому (або що)? • Коли? • Де? • Як? • І чому?
 55. 55. Переваги ефективних питань • Примушують людину зосередитися; • Сприяють глибоким розміркуванням; • Кидають виклик традиційним представленням, які заважають людям діяти по-новому і ефективно; • Надають сміливості і сили; • Ведуть до новаторського мислення; • Містять у собі ключі до видатних рішень; • Діють позитивно і ефективно.
 56. 56. Спільнота практики Важливі характеристики : • Область - загальна компетенція, яка відрізняє членів від інших людей • Суспільство - будують відносини, які дозволяють їм вчитися один у одного • Практика - членами спільноти практики є практики
 57. 57. Структура спільноти практики • Значення - Колеги допомагають зробити сенс і перенести його на свою практику, це здатність передавати неявні знання • Спільнота - це загальний інтерес і прагнення до поліпшення • Ідентичність - ідея компетентного членства • Навчання - хто що знає, хто має досвід і який, які речі були узгоджені тощо
 58. 58. Навчальна аналітика • Метод доступності • Географічне положення • Налаштування навчання • Звіти про діяльність • Результати оцінки електронного навчання • Діяльність в області соціальних медіа • Оцінки задоволеності користувачів • Рейтинг схвалення онлайн-тренера
 59. 59. Вимірювання компетентностей Компетентність – мета - діяльність
 60. 60. Рекомендації • Формулюйте академічну програму в через компетентності, а не кредитні години • Компетентність – основний показник структури та завершеності програми • Це когнітивні навички, залучення студентів та демонстрація майстерності http://higheredstrategy.com/ubc-strategic-plan/
 61. 61. Рамка компетенцій ISTE. Учень. • Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів. – Проект курсу на базі компетентностей – Програма курсу – Визначення цілей занять за таксономією Блума – Мікро-урок
 62. 62. Основи дистанційного навчання Мета: зробити перші кроки – створити курс- ресурс, організувати змішане навчання, працювати з потоками інформації • Роль дистанційного навчання у сучасній освіті • Стандарти дистанційного навчання • Змішане навчання • Майстерність персональних знань
 63. 63. Технологія розробки дистанційного курсу Мета: • на базі педагогічних теорій проектувати якісні курси для формування заданих компетентностей, • доречно використовувати у дистанційному курсі сучасні інформаційні технології, • формувати дієву систему контролю та оцінки
 64. 64. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khpi.edu.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 65
 65. 65. Питання ?

Description

Доповідьтна зимовій школі 2019 Сучасний тьютор

Transcript

 1. 1. Зимова школа 2019 Сучасний тьютор Кухаренко В.М. Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» 31 січня – 1 лютого 2019 р.
 2. 2. Рівень 1. Курс-ресурс Використовувався до 2000 року З 2011 року – сМООС. Посібник замінили на відео Курс Тест Завдання Посібник як ресурс Питання відповідь Тест або іспитLMS
 3. 3. Рівень 2. Курс Курс Тест Ресурс або посібник Завдання Мета за Блумом Колаборативна робота Вимірувани й результат LMS ОКХ ОПП
 4. 4. Рівень 3. Курс Курс Тест Ресурс або посібникЗавдання Мета за Блумом Кооперативна робота Вимірувані компетентності LMS Освітній стандарт Компе- тентності Ресурси, інструменти, додатки
 5. 5. Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінити себе, щоб жити в цьому новому оточенні. Норберт Вінер
 6. 6. Тенденції розвитку освіти • Відкритість • Компетентність • Змішане навчання • Мобільне навчання • Дуальне навчання
 7. 7. Маніфест e-learning Цінності традиційного e- learning Цінності серйозного e- learning Фокус на утриманні Ефективність для авторів Акцент на відвідуваність, доставка знань, тестування фактів Один розмір для всіх, разові заходи Дидактичний зворотний зв'язок Зосередженість на продуктивності, Значимість для студента, захопленість, Справжність контексту, Реальність рішень, Індивідуальність виклику, Простір практики, реальність наслідків
 8. 8. Успішність навчання за Хетті • Соціальний капітал університету (колективний викладач) • Самооцінка студентів • Діяльність викладача з оцінювання • Вплив ІКТ – 93 місце https://visible-learning.org/2018/06/visible-learning-feedback-hattie/
 9. 9. Навчальне середовище • Характеристики студента (попередні знання, мета, цифровий рівень, різноманітність). • Зміст (мета контенту, ресурси, структура, якість та глибина, активність). • Навички (розумова та практична активність, дискусії, цілеукладання). • Підтримка (зворотний зв’язок, консультації,). • Ресурси (технології, фасилітація, управління часом, допомога). • Оцінка (есе, тест, е-портфоліо, проекти).
 10. 10. Навчально-методичне забезпечення • дистанційний курс-ресурс • Дистанційний тренувальний тренажер • хМООС внутрішнього та зовнішнього - • Конструктивістський дистанційний курс • Коннективістський МООС (сМООС) • Мікро-уроки • Відкритий дистанційний курс • Портфоліо студента та вчителя
 11. 11. Елементи якості • Висококваліфікований викладач або команда, • Якісні навчальні програми, • Якісний навчальний матеріал • Професійна організація процесу • Підготовлений слухач
 12. 12. Викладач майбутнього • Головна роль – розробник навчального середовища • Друга роль викладача – “практик дисципліни”. Це професор, який є дослідником та розробником дисципліни та очолює навчання студентів у ній • Важлива функція вчителя – демонстрація моделі культури, яку ми представляємо та бажаємо http://halfanhour.blogspot.com/2017/08/knowledge-education-and-ro
 13. 13. Як йти? Перешкоди http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/Square-wheels-548x211.jpg
 14. 14. Гравці • Ректорат • Завідувач кафедри • Викладач • Студент
 15. 15. Ректорат • Нормативні документи • Організаційна структура • Стимули • Технічна підтримка
 16. 16. Нормативні документи • Концепція розвитку електронного навчання • Положення про електронне навчання • Положення про експертизу • Положення про проведення дистанційного навчального процесу
 17. 17. Завідувач кафедри • Інформаційна грамотність • Мотивація • Спротив змінам • Характеристика дисциплін • Управління навчальним процесом
 18. 18. Викладач • Інформаційна грамотність • Мотивація • Спротив змінам • Педагогічна культура • Низька інформованість • Спрощене оцінювання • Відсутність підтримки
 19. 19. Студент • Мотивація • Відсутність досвіду дистанційного навчання • Інформаційна грамотність • Погане керування часом
 20. 20. Сучасний тьютор https://www.slideshare.net/EdPER_talks/the-anatomy-of-the-21st-century-educator?from
 21. 21. Компетентності тьютора • Міжнародний стандарт рамки компетенцій ISTE – Учень. – Дизайнер. – Співавтор. – Лідер.
 22. 22. Практикум тьютора Мета: Підготувати дистанційний курс до навчального процесу • Перевірити потижневий план роботи, • Перевірити мету завдань, • Перевірити інструкції до завдань, • Додати нові джерела інформації, • Скласти план змішаних занять, • Скласти рейтингову систему оцінювання, • Скласти систему запитування
 23. 23. LMS и ПНС Adapted from: http://tiny.cc/ozffg ПНСПНСLMSLMS
 24. 24. Персональне середовище викладача
 25. 25. Персональне середовище студента
 26. 26. Персональна навчальна мережа Професійна екосистема Університет ПНС ПНМ
 27. 27. Мережеві курси
 28. 28. Майстерність персональних знань це процеси Сукупність індивідуально побудованих процесів для розуміння світу і ефективної роботи
 29. 29. Складові МПЗ Пошук знань Питання Читання Спостереження Курирування Порівняння Пошук зв'язків Оцінка Фільтри: Простий Експертний Мережевий Придбання знань: Практика Роздуми Експеримент Поширення знань Визначення Навчання Публікація блогів Додавання цінності Фільтрація Синтез Презентація Допомога в пошуку Мета-знання Переформулювання проблеми
 30. 30. Універсальний дизайн для навчання (UDL) – це спосіб: • думати і зробити навчання досить простим • зменшити бар'єри, але він ніколи не усуне бар'єри
 31. 31. UDL • Закон про освіту США (IDEA) в 2004 році • Закріплений на законодавчому рівні в 2008 році (HEOA). • У 2006 році представники понад двох десятків освітніх організацій США сформували Національну цільову групу UDL.
 32. 32. У традиційному класі В класі UDL Навчання фокусується на тому, чого навчають. Викладання фокусується на тому, кого навчають і як. Навчальний матеріал призначений для конкретних студентів. Навчальний матеріал призначений для всіх студентів. Учитель вирішує, як вчити матеріал. Учитель працює зі студентом, щоб вирішити, як учень буде вивчати матеріал. Класна кімната має фіксовану структуру. Класна кімната має гнучку структуру. Є один спосіб для учня виконати завдання. Існує кілька способів завершення завдання. Оцінки використовуються для вимірювання продуктивності. Класи використовуються для зміцнення цілей.
 33. 33. Модель 70:20:10 • Запропонували Морган Маккоул і його колеги у 1996 році • ефективні менеджери набувають навичок: – 70% через неформальне навчання – 20% через соціальне навчання – 10% через формальне навчання
 34. 34. 70:20:10 • Еталонна модель (не рецепт) або структура, яка допомагає організаціям приділяти основну увагу навчанню і розвитку за межами класу і електронного навчання на основі курсу, щоб створювати культуру безперервного навчання • 70% - від складних завдань • 20% - від відносин розвитку • 10% - від курсової роботи і навчання
 35. 35. Неформальне навчання – це • Дослідне навчання • Соціальне навчання формальне онлайн та мобільне навчання - це • система підтримки та підсилювач навчання.
 36. 36. 70-20-10 • 56-38-6 (жінки), • 48-47-5 (середній рівень), • 73-16-11 (глобальний зразок), • 60-33-7, 69-27-4 (Індія ), • 65-33-2 (Сінгапур) • 68-25-7 (Китай). http://charles-jennings.blogspot.com/2017/07/70-20-10-origin-resear
 37. 37. Міфи 1: Кожен професіонал вчиться відповідно 70:20:10 2: 70:20:10 як ідеальний ярлик 3: Формальне навчання складає лиш 10% і тому марне 4: Існує 3 типи професійного навчання (70, 20 и 10) https://702010institute.com/5-myths-702010/
 38. 38. 70:20:10 https://blog.learnlets.com/2015/01/702010-and-the-learning- curve/
 39. 39. Механіки 70:20:10 Досвід 70% Вплив – 20% Навчання – 10% Люди Спільнота практики Когнітивне учнівство Персональні навчальні мережі Навички Майстерність персональних знань розробка Перевернуті класи Інструменти Соціальні мережі корпоративна соціальна мережа Відображення дій
 40. 40. Використання • Навчання - це потужний і безперервний процес, • Контекст має життєво важливе значення для ефективного навчання. Результати поліпшуються, коли «робота - це навчання, а навчання - це робота» • Навчання завжди більш ефективно, коли ми вирішуємо реальні проблеми і самі знаходимо реальні рішення http://jarche.com/2012/06/work-is-learning-and-learning-is- the-work/
 41. 41. Від 10 до 100 • 10 рішень включають курси, модулі електронного навчання і читання. • 20 рішень включають співпрацю, зворотний зв'язок, коучинг і наставництво. • 70 - включають підтримку в реальному часі, джерела інформації, проблеми і ситуаційне навчання. http://charles-jennings.blogspot.co.uk/2016/01/from-courses-to- campaigns-using-702010.html
 42. 42. Змішане навчання • Змішане навчання є підмножиною в 70:20:10 і одним із способів підтримки підходу 70:20:10, але це не заміна його. • Нам належить пройти довгий шлях, щоб зламати навчання = шкільне мислення, збільшити вплив і ефективність навчання, а також побудувати культуру безперервного розвитку, вбудовані в роботу. http://charles-jennings.blogspot.co.uk/2015/05/702010-beyond- blend.html
 43. 43. Індивідуальне Персоналізоване Ми робимо для тебе Ти робиш для себе Зміст Практика зміст Практика Визначення ідеального стану Визначення бажаного стану Викладач тестує Викладач допомагає Корекція Ітерації тест спроба Вимоги Надані прогалина нагода
 44. 44. Елементи персоналізованого навчання • Створення профілю учня. • Вибір персоналізованого стилю навчання. • Створення приємної атмосфери і зручного середовища навчання. • Оцінка прогресу.
 45. 45. Ефективне персоналізоване навчання забезпечують • Коучинг і наставництво 78%; • Мобільне навчання 72%; • Соціальне навчання 69%; • Модулі електронного навчання на LMS або інші технології навчання 66%; • Відеоуроки 61%.
 46. 46. Нові ролі тьютора • Майстер у студії • Адміністратор • Навчання консьєржа • Куратор навчання
 47. 47. Людина без питання -людина без стрижня
 48. 48. Мислення це тренування і‑ починається воно тоді, коли виходиш зі своїх шаблонів, і починаєш задавати справжні питання. Студент, який навчився ставити питання самостійно стає суб’єктом своєї інтелектуальної діяльності
 49. 49. Що вважають запитуванням? • Платон: «Справжні думки, якщо їх розбудити питанням, стають знанням» • Аристотель: «Знання може бути тільки у того, у кого є питання» • Бекон Ф. вважав, що натураліст повинен «допитувати природу», задаючи питання • Кант І.: «Вміння ставити розумні питання вже є важливий і необхідний ознака розуму і проникливості»
 50. 50. Запитування як: • Інструмент для створення і утримання сенсового простору • Форма знання про незнання • Механізм зупинки діяльності • Засіб фіксації позиції, організації комунікації та самоорганізації • Спрямованість на пошук, знаходження ресурсів • Розширення життєвого обрію • Масова компетенція
 51. 51. Мета запитування • Зацікавити співрозмовника і дати йому можливість висловитися; • Активізувати партнера і від власного монологу перейти до діалогу з ним; • Направити процес передачі інформації в русло, що відповідає вашим планам та інтересам; • Перехопити й утримати ініціативу в спілкуванні
 52. 52. Техніка запитування • Студент формулює 2-3 питання • Питання групуються • Питання обговорюються Завдання • Підготувати 2-3 питання для круглого столу
 53. 53. Запитування на семінарі • Рефлексивні питання «Як хто ти це говориш?»,‑ «Що ти зараз робиш?», «Навіщо тобі зараз це потрібно?», «На якій підставі ти це стверджуєш?», «Який об'єкт ти розглядаєш?» • Питання, спрямовані на перевірку або уточнення розуміння «Чи правильно я зрозумів, що ...?»‑ • Наявність фокусуючих питань «У чому суть ...?»,‑ «Яке зараз головне питання?» • Управління дискусією через питання.
 54. 54. Спробуйте висловити свою думку одним реченням з відповіддю на такі питання: • Хто? • Що робить? • Кому (або що)? • Коли? • Де? • Як? • І чому?
 55. 55. Переваги ефективних питань • Примушують людину зосередитися; • Сприяють глибоким розміркуванням; • Кидають виклик традиційним представленням, які заважають людям діяти по-новому і ефективно; • Надають сміливості і сили; • Ведуть до новаторського мислення; • Містять у собі ключі до видатних рішень; • Діють позитивно і ефективно.
 56. 56. Спільнота практики Важливі характеристики : • Область - загальна компетенція, яка відрізняє членів від інших людей • Суспільство - будують відносини, які дозволяють їм вчитися один у одного • Практика - членами спільноти практики є практики
 57. 57. Структура спільноти практики • Значення - Колеги допомагають зробити сенс і перенести його на свою практику, це здатність передавати неявні знання • Спільнота - це загальний інтерес і прагнення до поліпшення • Ідентичність - ідея компетентного членства • Навчання - хто що знає, хто має досвід і який, які речі були узгоджені тощо
 58. 58. Навчальна аналітика • Метод доступності • Географічне положення • Налаштування навчання • Звіти про діяльність • Результати оцінки електронного навчання • Діяльність в області соціальних медіа • Оцінки задоволеності користувачів • Рейтинг схвалення онлайн-тренера
 59. 59. Вимірювання компетентностей Компетентність – мета - діяльність
 60. 60. Рекомендації • Формулюйте академічну програму в через компетентності, а не кредитні години • Компетентність – основний показник структури та завершеності програми • Це когнітивні навички, залучення студентів та демонстрація майстерності http://higheredstrategy.com/ubc-strategic-plan/
 61. 61. Рамка компетенцій ISTE. Учень. • Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів. – Проект курсу на базі компетентностей – Програма курсу – Визначення цілей занять за таксономією Блума – Мікро-урок
 62. 62. Основи дистанційного навчання Мета: зробити перші кроки – створити курс- ресурс, організувати змішане навчання, працювати з потоками інформації • Роль дистанційного навчання у сучасній освіті • Стандарти дистанційного навчання • Змішане навчання • Майстерність персональних знань
 63. 63. Технологія розробки дистанційного курсу Мета: • на базі педагогічних теорій проектувати якісні курси для формування заданих компетентностей, • доречно використовувати у дистанційному курсі сучасні інформаційні технології, • формувати дієву систему контролю та оцінки
 64. 64. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khpi.edu.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 65
 65. 65. Питання ?

More Related Content

Slideshows for you

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×