Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trdk 2018-id

266 views

Published on

заняття 1 ТРДК-2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trdk 2018-id

 1. 1. Заняття 1 Проектування дистанційного курсу Проф. Кухаренко В.М. лютий 2018
 2. 2. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 3. 3. LMS • Гнучка система часу і місця навчання • Можливість роботи з великою кількістю студентів • Можливість переробки і оновлення навчальних матеріалів • Активна співпраця • Навчання, орієнтоване на студента • Полегшене адміністрування • Підвищення кваліфікації викладача
 4. 4. Переваги використання LMS • Дозволяють уникнути багатьох помилок розробників-початківців • Зниження часу і витрат на розробку • Розширення кола потенційних розробників • Сучасний рівень функціональних і комунікаційних можливостей і призначеного для користувача графічного інтерфейсу
 5. 5. Moodle • Система поширюється безкоштовно як Open Source-проект за ліцензією GNU GPL (ліцензія на вільне програмне забезпечення - дозволяється копіювати, використовувати і змінювати код) • Творець - Мартін Дугіамас (Martin Dougiamas)
 6. 6. 0 тиждень
 7. 7. Тиждень 1
 8. 8. Тиждень 2
 9. 9. Готовність організації до електронного навчання • Психологічна (стійкість до впливу змін та стратегія її руйнування, придатність викладачів до дистанційного навчання) • Соціальна (робота у команді, відношення до успіху) • Кадрова • Технологічна • Фінансова (ІТ-інфраструктура, додаткові кадрові ресурси, витрати на навчання, резервний фонд) • Змістовна (Існуючий зміст, персоналізація, мета курсу, мультимедіа, стабільність) • Екосистемна
 10. 10. Чому не використовуються технології • недостатнє навчання • Неправильний вид навчання - технічний, а не педагогічний • не має відношення до контексту викладання • неправильний тренер • Неправильно обрана техніка • Відсутність інтеграції в навчальні програми • відсутність консультації • Відсутність технічної підтримки • відсутність інфраструктури • нереалістичні очікування • непотрібна технологія https://www.linkedin.com/pulse/11-reasons-why-teachers-dont-use-technology-nik- peachey?trk=prof-post
 11. 11. Проектування • Цілеспрямована діяльність по вирішенню завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками в разі помилки. Азімов • Здійснення дуже складного акта інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів справжнього та можливостей майбутнього. Пейдж.
 12. 12. Модель задоволення потреб
 13. 13. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРВЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 14. 14. Проектування ADDIE 14 http://blog.originlearning.com/instructional-design-framework-resultant-deliverables/
 15. 15. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 15
 16. 16. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 17. 17. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 18. 18. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 19. 19. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 20. 20. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 21. 21. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • Навички візуалізації • Можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 22. 22. Навички навчального проектування 2 • Організаційні навички • Навички активного слухання • Технологічні навички • Інновації і творчість. • Контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 23. 23. Компетентність – мета - діяльність
 24. 24. Рекомендації • Формулюйте академічну програму в через компетентності, а не кредитні години • Компетентність – основний показник структури та завершеності програми • Це когнітивні навички, залучення студентів та демонстрація майстерності http://higheredstrategy.com/ubc-strategic-plan/
 25. 25. Рамка компетенцій ISTE. Учень. • Викладачі постійно вдосконалюють свою практику через навчання з іншими та вивчаючи перевірені та перспективні методи, що використовують технології для покращення навчання учнів. – Проект курсу – Програма курсу – Визначення цілей занять за таксономією Блума – Мікро-урок
 26. 26. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 27. 27. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 28. 28. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 29. 29. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 30. 30. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 31. 31. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 32. 32. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 33. 33. Приклад • Скласти програму курсу; • Вибрати структуру курсу і його послідовність; • Визначити систему доставки; • Зробити оцінку курсу; • Створити програму курсу у віртуальному навчальному середовищі; • Створити передмову до курсу.
 34. 34. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 35. 35. Приклад. Необхідно більше 18 годин, в середньому 4,5 години на практичну діяльність: • Тиждень 1 - завдання 1,2,3,4,5 – 4 год.; • Тиждень 2 - завдання 6, 7, 10 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 3 - завдання 8, 9, 11 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 4 - завдання 12, 13, 14 – 4 год.
 36. 36. План роботи • Знайомство (10+10 балів) Форум • Налагодження курсу (20 балів) Форум • Проект курсу (40 балів) Форум • Вчитель для майбутнього (10) • Рефлексія заняття (10 балів)
 37. 37. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 38

×