Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trdk 2016-id-1

1,328 views

Published on

Заняття 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trdk 2016-id-1

 1. 1. Заняття 1 Проектування дистанційного курсу Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 3. 3. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 4. 4. Проектування • Цілеспрямована діяльність щодо вирішення завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками у разі помилки. Азімов
 5. 5. Проектування • Здійснення дуже складного акту інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів сьогодення до можливостям майбутнього. Пейдж.
 6. 6. Модель задоволення потреб
 7. 7. Проектування
 8. 8. Г.С. Альтшуллер • Алгоритм розв’язання винахідницьких задач АРВЗ-85В • АРВЗ – інструмент мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для розв’язання нестандартних задач. http://www.altshuller.ru/
 9. 9. АРВЗ 1. Аналіз завдання 2. Аналіз моделі задачі 3. Визначення ІКР та ФП 4. Мобілізація та використання РПР 5. Використання інформфонду 6. Зміна або скасування завдання 7. Аналіз способу усунення ФП 8. Використання отриманої відповіді 9. Аналіз ходу рішення
 10. 10. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 10
 11. 11. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 12. 12. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 13. 13. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 14. 14. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 15. 15. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 16. 16. Навички навчального проектування 1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • навички візуалізації • можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 17. 17. Навички навчального проектування 2 • організаційні навички • Навички активного слухання • технологічні навички • Інновації і творчість. • контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 18. 18. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 19. 19. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 20. 20. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 21. 21. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 22. 22. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 23. 23. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 24. 24. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 25. 25. Приклад • Скласти програму курсу; • Вибрати структуру курсу і його послідовність; • Визначити систему доставки; • Зробити оцінку курсу; • Створити програму курсу у віртуальному навчальному середовищі; • Створити передмову до курсу.
 26. 26. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 27. 27. Приклад. Необхідно більше 18 годин, в середньому 4,5 години на практичну діяльність: • Тиждень 1 - завдання 1,2,3,4,5 – 4 год.; • Тиждень 2 - завдання 6, 7, 10 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 3 - завдання 8, 9, 11 – 4 год. 30 хв .; • Тиждень 4 - завдання 12, 13, 14 – 4 год.
 28. 28. План роботи • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення та налагодження курсу • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курсу (40 б.) • Заповніть звіт про роботу на 1 тижні (10 балів). • Візьміть участь в обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) У форумі
 29. 29. Завдання тижня Опитування • Сертифікат • Дистанційний курс
 30. 30. Контакти • Дистанційні курси • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 30

×