Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trdk 1-id-15

392 views

Published on

установче заняття відкритого дистанційного курсу ТРДКіЗН

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trdk 1-id-15

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу і змішане навчання Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 3. 3. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 4. 4. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 5. 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 7. 7. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу 3. Теорії навчання 4. проектування змісту 5. оформлення тексту 6. дизайн тексту 7. Якість дистанційного навчання 8. тестування 9. Спілкування в дистанційному навчанні 10. оцінювання
 8. 8. Тьютори • Кухаренко В.М. • Токарь Г.І. • Твердохлєбова Н.Є. • Сиротенко Н.Г. • Рибалко ОВ.
 9. 9. Оргпитання • Тривалість - 10 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекта
 10. 10. Діяльність • розробка курсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 11. 11. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 12. 12. Internet users Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
 13. 13. Mobiles
 14. 14. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 15. 15. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 16. 16. Освіта 21 століття • навички вчителя – критичне мислення – зв'язки співробітництво – Лідерство і управління • інтеграція технологій • Міждисциплінарне навчання (CDIO)
 17. 17. Завдання виховання фахівців • Гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, постійно змінюватися • Самостійно, критично мислити, бачити проблеми та шляхи їх вирішення, використовуючи сучасні технології • Грамотно працювати з інформацією • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах. • Самостійно працювати над розвитком моральності, інтелекту, культурного рівня.
 18. 18. Три рівня освіти • Діяльність студента спрямована на освоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені (комп'ютерне навчання). • Викладач взаємодіє зі студентами, направляючи їх навчання (системи штучного інтелекту). • Навчальний процес проводять провідні вчені в конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації. (відкриті). http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
 19. 19. Школа майбутнього
 20. 20. http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/
 21. 21. План роботи • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення та налагодження курсу • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курсу (40 б.) • Заповніть звіт про роботу на 1 тижні (10 балів). • Візьміть участь в обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) у форумі
 22. 22. Проектування • Цілеспрямована діяльність щодо вирішення завдань. Арчер. • Прийняття рішень в умовах невизначеності з тяжкими наслідками у разі помилки. Азімов
 23. 23. Проектування • Здійснення дуже складного акту інтуїції. Джонс. • Натхненний стрибок від фактів сьогодення до можливостей майбутнього. Пейдж.
 24. 24. Модель задоволення потреб
 25. 25. Проектування
 26. 26. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ розв'язання винахідницьких завдань АРИЗ-85В • АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. • АРВЗ - інструмент для вирішення нестандартних завдань. http://www.altshuller.ru/
 27. 27. АРВЗ 1. аналіз завдання 2. Аналіз моделі завдання 3. Визначення ІКР і ФП 4. Мобілізація та застосування ВА 5. Застосування інформфонда 6. Зміна або заміна завдання 7. Аналіз способу усунення ФП 8. Застосування отриманої відповіді 9. Аналіз ходу рішення
 28. 28. Модель последовательных приближений 1
 29. 29. Модель последовательных приближений 2 http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1012/book-review-leaving-addie- for-sam-by-michael-allen-with-richard-sites
 30. 30. Модель водопада http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-design/
 31. 31. Учебное проектирование Agile http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-design/
 32. 32. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 32
 33. 33. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 34. 34. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 35. 35. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (в тому числі, тести) знань і умінь.
 36. 36. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 37. 37. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 38. 38. Навички навчального проектування1 • Пристрасть до навчання • Розуміння, як люди вчаться • навички візуалізації • можливість писати • Творчі та аналітичні навички вирішення проблем
 39. 39. Навички навчального проектування2 • організаційні навички • Навички активного слухання • технологічні навички • Інновації і творчість. • контактність http://www.learndash.com/10-super-instructional-design-skills/
 40. 40. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій спеціаліста; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 41. 41. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 42. 42. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбиткове; • рецензування; • висока ступінь варіативності в уявленні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і вміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 43. 43. Типи умінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – уміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Вміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні вміння (взаємодія, відносини з іншими)
 44. 44. Характеристики умінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 45. 45. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 46. 46. Типы отношений • индивидуально связанные отношения; • командно связанные отношения; • безопасно связанные отношения; • другие.
 47. 47. Пример • Составить программу курсу; • Выбрать структуру курса и его последовательность; • Определить систему доставки; • Сделать оценку курса; • Создать программу курса в виртуальной учебной среде; • Создать предисловие к курсу.
 48. 48. Завдання курсу (приклад) • формування списку видів діяльності, які студент зможе виконувати після вивчення курсу – 30 хв.; • формування списку завдань – 30 хв.; • надання характеристики кожному завданню і комплекту завдань у цілому – 2 год.; • вибір завдань, які буде виконувати студент у курсі – 30 хв.; • оцінка часу виконання кожного завдання – 30 хв.; • планування щотижневої навчальної діяльності – 2 год.; • визначення цілей курсу і кожного заняття – 2 год.; • складання програми курсу – 2 год.; • визначення системи доставки курсу студентам – 30 хв.; • налагодження віртуального навчального середовища під курс – 30 хв.; • уведення програми курсу у середовище – 2 год.; • складання передмови до курсу – 1 год.; • уведення цілей кожного заняття у середовище – 2 год.; • оцінювання виконаної роботи – 1 год.
 49. 49. Пример. Необходимо более 18 часов, в среднем 4,5 часа на практическую деятельность: • Неделя 1 – задания 1,2,3,4,5 – 4 часа ; • Неделя 2 – задания 6, 7, 10 – 4 часа 30 мин.; • Неделя 3 – задания 8, 9, 11 – 4 часа 30 мин.; • Неделя 4 – задания 12, 13, 14 – 4 часа.
 50. 50. Перший проект • Ваш перший курс завжди повинен бути близький до традиційного • Оцінки повинні бути в режимі реального часу і доступні в онлайн • Повинні бути обов'язково синхронні сесії кілька разів протягом класу • Різноманіття методів доставки та обговорення • Розмір класу повинен бути обмеженим
 51. 51. Простий проект: Онлайн • Основоположні знання (факти, принципи, поняття, ідеї і т.ін.) • Певні види навичок, такі як управління знаннями, самостійне навчання, творче письмо • Деякі елементи практики (наприклад, процедури, відео демонстрації використовуваного обладнання)
 52. 52. Простий проект: Традиційна діяльність • Публічні виступи і відповідні навички • Досягнення консенсусу • Прийняття рішення • Рішення проблем • Формування тісних відносин з командою, інструкторами • Невербальні навички • Практичні та лабораторні навички
 53. 53. Задания недели Опрос • Сертификат • Дистанционный курс
 54. 54. Контакты • Дистанционные курсы • http://dl.khadi.kharkov.ua • Электронная почта • kukharenkovn@gmail.com • Твиттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Спасибо ! 54

×