Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

моделі, системи і стандарти дистанційного навчання

934 views

Published on

Для молодих викладачів НТУ "ХПІ"

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

моделі, системи і стандарти дистанційного навчання

 1. 1. Моделі, системи і стандарти дистанційного навчання Володимир Кухаренко НТУ “ХПІ”
 2. 2. LMS – Learning Management System Система управління навчанням Стандарти: Scorm Tin Can https://elearningindustry.com/free- ebook/successful-learning-management- system-implementation/introduction
 3. 3. LMS • Гнучка система часу і місця навчання • Можливість роботи з великою кількістю студентів • Можливість переробки і оновлення навчальних матеріалів • Активна співпраця • Навчання, орієнтоване на студента • Полегшене адміністрування • Підвищення кваліфікації викладача
 4. 4. Переваги використання LMS • Дозволяють уникнути багатьох помилок розробників-початківців • Зниження часу і витрат на розробку • Розширення кола потенційних розробників • Сучасний рівень функціональних і комунікаційних можливостей і призначеного для користувача графічного інтерфейсу
 5. 5. Критерії вибору LMS • відповідність вимогам і можливостям апаратних і програмних засобів користувачів • зручність у використанні нефахівцями в області інформаційних технологій • забезпечення широких можливостей для створення навчальних матеріалів • наявність вбудованих засобів комунікацій • надійність в експлуатації • сумісність з іншими LMS • цінова політика • україномовний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
 6. 6. Moodle • Система поширюється безкоштовно як Open Source-проект за ліцензією GNU GPL (ліцензія на вільне програмне забезпечення - дозволяється копіювати, використовувати і змінювати код) • Творець - Мартін Дугіамас (Martin Dougiamas)
 7. 7. Кращі LMS і авторські системи 8 – Moodle 58 – eFront 67 – Mahara 89 – Blackboard 28 – Camtasia 46 – Articulate 48 – Adobe Captivate 69 – Udutu 90 – Composica
 8. 8. Забезпечення якості • Забезпечення якості - це процес, де стандарт використання продукту, сервісу і кроки виконання дають впевненість, що стандарт буде виконаний. Задоволення стандартам забезпечує якість. • Стандарт - це узагальнення якісних навчальних процесів, отримані різними викладачами, з якими погоджуються, сприймають, і можуть відтворити інші викладачі.
 9. 9. Діяльність Міжнародних консорціумів • Створення концептуальної моделі (IEEE); • Розробка архітектури технологічних систем в освіті AICC, IMS, ISO / IEC JTC1 SC36; • Стандарти корпоративного навчання і підвищення кваліфікації (AICC); • Стандарти мультимедіа та телематики (ARIADNE, PROMETEUS); • Формування навчального контенту для Інтернет (SCORM).
 10. 10. Напрямки вирішення проблем • Дидактичні аспекти освітніх технологій; • Технологічні аспекти організації навчального процесу; • Програмно-технічні аспекти реалізації системи і її інтеграції в систему управління навчальним закладом • Аспекти впровадження та експлуатації системи
 11. 11. Стандарти IMS • метадані; • Інформаційна модель упаковки змісту; • Сумісність питань і систем тестування; • Компонування інформації про учня; • Використання визначення компетентності; • Установка простих навчальних послідовностей; • Взаємодія цифрових репозитаріїв
 12. 12. Стандарт Learning Design • Уніфікація структури курсу; • Акцент на навчальну діяльність; • Організація навчальних об'єктів на досягнення навчальних цілей; • Студент визначає особистий шлях навчання і створює особисті матеріали.
 13. 13. Навчальний об’єкт • "Будь-яка сутність, цифрова чи ні, яка може бути використана в одному або більше контекстах, або на яку може бути зроблено посилання під час технологічно забезпеченого навчання". • Може бути визначений як "репресивний" • Вимагає максимально виключати контекст з нього • Підтримка при проблемному навчанні
 14. 14. SCORM SCORM - це не стандарт, а еталон, за допомогою якого перевіряється ефективність і практичне застосування набору окремих специфікацій і стандартів.
 15. 15. Якщо ми використовуємо SCORM • Час • Ядро • Локалізація • Статус • Відповіді Ми живемо у боксі
 16. 16. MOOCsMOOCs LRS Learner Record Store
 17. 17. Нормативні документи в Україні • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, 20 грудня 2000 • Положення про дистанційне навчання Наказ Міністерства освіти і науки України, 21.01.2004 № 40 • Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки. Постанова від 23 вересня 2003 р N +1494, Київ
 18. 18. Нормативні документи1 • Концепція про розвиток веб-ресурсу • Положення про веб-ресурс університету • Концепція развитку дистанційного навчання в університеті • Положення про дистанційне навчання в університеті • Положення про проведення експертизи дистанційних курсів
 19. 19. Нормативні документи2 • Положення про експертну комисію дистанційної освіти в університеті • Програма розвитку дистанційного навчання • Положення про права власності та захист авторських прав • Навантаження викладача дистанційної форми навчання • Положення про супровід веб-ресурсу університету
 20. 20. Мета концепції • Підвищення якості освіти; • Підготовка студента до роботи на сучасному ринку праці; • Забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти.
 21. 21. Завдання розвитку дистанційного навчання1 • Підвищення кваліфікації з педагогічних технологій; • Підготовка студентів до використання інформаційних технологій; • Створення єдиного освітнього інформаційного простору; • Розробка дистанційних курсів для підтримки навчального процесу;
 22. 22. Завдання розвитку дистанційного навчання2 • Підготовка молодих викладачів; • Впровадження дистанційних технологій в заочну форму навчання; • Підготовка молоді до вступу в університет; • Впровадження дистанційних технологій у системі підвищення кваліфікації ІТП і підготовки робітничих спеціальностей.
 23. 23. Мета формування ЄОІП • Об'єднати існуючі ресурси на базі сучасних технологій; • Забезпечити постійний моніторинг якості знань студентів різних форм навчання; • Сприяти формуванню бази знань
 24. 24. Стратегічні напрямки розвитку СДН • Аналіз потреб у розвитку ТДН і розробка планів їх досягнення; • Формування кадрового персоналу; • Розвиток комп'ютерної техніки і програмного забезпечення дистанційного навчання; • Створення системи оцінки якості дистанційних навчальних програм і навчального процесу
 25. 25. Універсальний дизайн для навчання • Мета універсальний дизайн для навчання (UDL або УДН) [21] використання в‑ навчальних матеріалах різноманітних методів для видалення бар'єрів на шляху навчання і забезпечення рівних можливостей для досягнення успіху.
 26. 26. Принципи УДН • кілька різних способів подання інформації; • гнучкі методи для кращого розуміння; • гнучкі способи для забезпечення кожному рівноправної участі в процесі навчання.
 27. 27. Історія УДН • UDL згадується в Законі про освіту США (IDEA) в 2004 році, • був закріплений на законодавчому рівні в 2008 році (HEOA). • У 2006 році представники освітніх організацій США, в тім числі такі, що представляють інтереси людей з обмеженими можливостями, сформували Національну цільову групу UDL.
 28. 28. Елементи УДН • Ясні цілі • Планування змін студента • Гнучкі методи і матеріали • Своєчасний моніторинг прогресу
 29. 29. Що таке ВОР? 1. Це освітні, навчальні або наукові ресурси 2. Які розміщені у вільному доступі 3. Або опубліковану під ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або переробку. (A Review of the Open Educational Resources (OER) 2007)
 30. 30. Інгредієнти
 31. 31. Більш вільно Менш вільно CC BY – Adapted from Green 2007
 32. 32. Відкрита освіта • Відкриті освітні ресурси • Відкриті дистанційні курси для – Школярів – викладачів – дорослих
 33. 33. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 34
 34. 34. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 35
 35. 35. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума
 36. 36. Приклади тестових завдань на рівень аналізу Які зміни умов рівноважної реакції приведуть до її зміщення вліво З + О2 → СО2 (g), ΔH = -394 кДж 1.Збільшення температури реакції вдвічі 2.Зменшення температури реакції вдвічі 3.Збільшення кількості З вдвічі 4.Зменшення кількості З вдвічі Які зміни умов рівноважної реакції приведуть до її зміщення вліво З + О2 → СО2 (g), ΔH = -394 кДж 1.Збільшення температури реакції вдвічі 2.Зменшення температури реакції вдвічі 3.Збільшення кількості З вдвічі 4.Зменшення кількості З вдвічі Водій вантажівки їхав з А в Б. Після проїзду через В він зупинився випити кави в Г, подолавши половину шляху. Відстань між якими пунктами найбільша? 1.А-В 2.В-Б 3.Г-Б 4.В-Г Водій вантажівки їхав з А в Б. Після проїзду через В він зупинився випити кави в Г, подолавши половину шляху. Відстань між якими пунктами найбільша? 1.А-В 2.В-Б 3.Г-Б 4.В-Г
 37. 37. Цілепокладання у курсі
 38. 38. Обов'язкові елементи дистанційного курсу • Передмова (Автори курсу, тьютор) • Новини курсу • Програма курсу - потижнева
 39. 39. Структура тижневого заняття • Назва розділу, • Мета, • Ключові слова з посиланням на глосарій, • Структурно-логічна схема розділу, • План роботи на тиждень, • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).
 40. 40. 0 тиждень
 41. 41. Тиждень 1
 42. 42. Тиждень 2
 43. 43. Системна структура контролю • Мета • Функції та об'єкти контролю • суб'єкти контролю • Соціальні види контролю • Форми контролю. засоби контролю • Стратегії контролю
 44. 44. Мета контролю • Управління процесом навчання • Підтримка процесу в заданому стані • Зміна стану до заданого • Самоврядування
 45. 45. Функції та об’єкти контролю • Процес засвоєння інформації • Якість інформації • Якість навчальної діяльності • Якість засобів передачі інформації • Формування особистісних якостей • Визначення рівня результатів навчання • Адаптація засобів навчання • Корекційна спрямованість і допомога
 46. 46. Питання?

×