Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дистанційне навчання для керівників

1,103 views

Published on

Керівникам про дистанційне навчання та сучасні інформаційні технології

Published in: Education
 • Login to see the comments

дистанційне навчання для керівників

 1. 1. Дистанційне навчання для керівників Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ”
 2. 2. Тиждень 1
 3. 3. Хмарні технології https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Infrastructure_as_a_service_.28IaaS.29
 4. 4. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 5. 5. Що таке ВОР? 1. Це освітні, навчальні або наукові ресурси 2. Які розміщені у вільному доступі 3. Або опубліковану під ліцензією, що дозволяє їх вільне використання або переробку. (A Review of the Open Educational Resources (OER) 2007)
 6. 6. Руководящий документ http://www.col.org/resources/publications/Page
 7. 7. Користувач у соціальній мережі
 8. 8. Хто такий куратор змісту?
 9. 9. Робота куратора http://www.c4lpt.co.uk/blog/2013/11/30/my-daily-pkm-routine-practices-and-toolset/ Фільтування валідація Синтез подання подання
 10. 10. " Немає інформаційного перевантаження, є погані фільтри“ Клей Ширкі
 11. 11. Робочі навички 2020 р. • Неординарне мислення; • Соціальний інтелект; • Інноваційне та адаптивне мислення • Міжкультурна компетентність • Алгоритмічне мислення; • Уміння фільтрувати зайву інформацію • Уміння працювати з сучасними медіа; • Уміння працювати віддалено. http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 12. 12. Нові тенденції освіти • Переосмислення ролі вчителів • Зрушення до глибокого навчання • Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР). • Ширше використання змішаного (гібридного) навчання • Використання інтуїтивних технологій. • Переосмислення роботи школи.
 13. 13. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs, VOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 14. 14. Суспільство знань Формальне навчання Неформальне навчання Явні знання Неявні знання Біхевіоризм, когнітивізм Конструктивізм, коннективізм Стандартні завдання Творчі завдання
 15. 15. Відкрита освіта • Відкриті освітні ресурси • Відкриті дистанційні курси для – Школярів – викладачів – дорослих
 16. 16. Гейміфікація Gamification ігрофікація • використання ігрових елементів і методів ігрового дизайну в неігрових контекстах; • застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, в програмних інструментах для неігрових процесів з метою залучення користувачів і споживачів, підвищення їх залученості в рішення прикладних задач, використання продуктів і послуг.
 17. 17. Ігрові компоненти, що використовуються при гейміфікації • Очки (підрахунок очок), • Рівні складності і майстерності, • Досягнення, • Рейтингові таблиці, • Індикатори виконання, • Віртуальні валюти, • Змагання між учасниками, • Нагороди.
 18. 18. Характерні риси викладача • починають з питання «навіщо це треба» • гнучкі і легко адаптуються • позитивно сприймають зміни • діляться новими технологіями та досвідом • мислять у категорії win-win • мають ретельно продумати все наперед • активно займаються своєю справою http://www.teachthought.com/pedagogy/7-habits-of-highly-effective-teachers-who- effectively-use-technology/
 19. 19. Навички викладача • Обов'язковість. • Базова педагогічна підготовка. • Організація навчального процесу. • Толерантність. • Оповідач. • Відкритість до питань. • Інноваційні. • Технологічний ентузіазм. • Соціальні. • Зацікавленість і майстерність. https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/
 20. 20. Дистанційне навчання - це • Дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність для засвоєння структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 21. 21. Історія розвитку e-learning біхевіоризм конструктивізм хМООС-2 когнітивізм коннективізм сМООС Навчальна аналітика хМООС-1 До 2000 р. До 2008 р. 2008 р. 2011 р. 2013 р. Web 2.0 21
 22. 22. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівня навчання • когнітивістська / біхевіористська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр • Коннективістська - після 2008 р
 23. 23. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 24. 24. http://www.innovatemyschool.com/industry-expert- articles/item/1126-moocs-and-their-impact-on-e-learning.html
 25. 25. Особливості cMOOC • Великий обсяг неструктурованої інформації • Особиста мета учасника • Свобода діяльності • Відсутність контролю • Учасник курсу – і вчитель і учень • Поява спільноти практики
 26. 26. Організація сМООС 27
 27. 27. Моделі, системи та стандарти дистанційного навчання • IMS QTI - Question and Test Interoperability • Стандарт SCORM 2004 - Sharable Content Object Reference Model • Tin Can - сховище навчальних записів (англ. Learning record store, LRS)
 28. 28. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing)системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 29. 29. Тиждень 2
 30. 30. Сучасний університет
 31. 31. Три рівня дистанційних курсів • Діяльність студента спрямована на засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких зумовлені. • Викладач взаємодіє зі студентами, направляючи їх навчання. • Навчальний процес проводять провідні вчені в конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації.
 32. 32. LMS • Гнучка система часу і місця навчання • Можливість роботи з великою кількістю студентів • Можливість переробки і оновлення навчальних матеріалів • Активна співпраця • Навчання, орієнтоване на студента • Полегшене адміністрування • Підвищення кваліфікації викладача
 33. 33. Лучшие LMS и авторские системы 8 – Moodle 58 – eFront 67 – Mahara 89 – Blackboard 28 – Camtasia 46 – Articulate 48 – Adobe Captivate 69 – Udutu 90 – Composica
 34. 34. Дистанційний курс - це • Комфортне середовище на базі сучасних інформаційних технологій для – Студента – викладача
 35. 35. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 36
 36. 36. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 37
 37. 37. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 38
 38. 38. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 39
 39. 39. Цілепокладання у курсі
 40. 40. Обов'язкові елементи дистанційного курсу • Передмова (Автори курсу, тьютор) • Новини курсу • Програма курсу - потижнева
 41. 41. Структура тижневого заняття • Назва розділу, • Мета, • Ключові слова з посиланням на глосарій, • Структурно-логічна схема розділу, • План роботи на тиждень, • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).
 42. 42. 0 тиждень
 43. 43. Тиждень 1
 44. 44. Тиждень 2
 45. 45. Тиждень 3
 46. 46. Спілкування у курсі Підтримка тьютором 5. Розвиток 4. Конструювання знань Підтримка тьютором 3. Обмін інформацією Допоміжні завдання та підтримка у використанні навчальних матеріалів 2. Соціалізація Організація звязків між культурним, соціальним та навчальним середовищем 1. Доступ та мотивація Запрошення та заохочення
 47. 47. Фактори успіху перегорнутого класу • Зацікавити студентів ідеями та концепціями, які відповідають їх досвіду • Показати студентам їх новий рівень компетентності • Показувати структури, які постійно нагадують студентам про їх компетенції
 48. 48. Мікро-навчання • спосіб, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах. • Один мікроурок – одна мета • Введений в 2004 році Герхардом Гасслером
 49. 49. Компетенції та уміння тьютора • Підтримувач процесу • Порадник/консультант • Експерт • Дослідник • Підтримувач змісту • Менеджер/адміністратор
 50. 50. Тиждень 4
 51. 51. Забезпечення якості • Забезпечення якості – це процес, де стандарт використання продукту і сервісу і кроки виконання дають упевненість, що стандарт буде виконаний. Тобто, відповідність стандартам забезпечує якість. • Стандарт – це узагальнення якісних навчальних процесів, що отримані різними викладачами, з якими погоджуються, які сприймають, і можуть відтворити інші викладачі.
 52. 52. Принципи забезпечення якості • Заохочення контактів між студентами і викладачем. • Розвиток співробітництва студентів. • Використання активних засобів навчання. • Швидкий зворотний зв'язок. • Ефективне використання часу. • Висока мотивація. • Врахування здібностей студентів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
 53. 53. Елементи якості • Висококваліфікований викладач або команда, • Якісні навчальні програми, • Якісний навчальний матеріал • Професійна організація процесу • Підготовлений слухач
 54. 54. • Емоції слухача • Знання, які отримані слухачем • Зміни у поведінці на робочому місці • Оцінка керівником Оцінка за Кіркпатриком
 55. 55. Портфоліо Портфоліо в перекладі з італійської означає "папка з документами", "папка спеціаліста". •Портфоліо або портфель досягнень це спосіб‑ накопичення індивідуальних освітніх, професійних, творчих і особистих досягнень його власника
 56. 56. Склад портфоліо • Особисте портфоліо • Портфоліо досягнень – Навчальні досягнення – Науково-дослідницька і проектна діяльність студента – Позанавчальна діяльність • Портфоліо документів • Портфоліо відгуків
 57. 57. Структура блоку Moodle • Інформаційні сторінки (тобто, вступ, резюме, і т.ін.); • Менеджер категорій; • Менеджер документів - створити посилання в рамках категорій і підкатегорій; • Публікація документів для обміну з користувачами в мережі Інтернет; • Самооцінка і документування особистого розвитку в галузі освіти;
 58. 58. Мета курсу учня “Вступ до фаху” • Осмислення та аналіз фахової діяльності • Вибір напряму фахової підготовки • Підготовка до навчального процесу в університеті
 59. 59. Мета курсу тьютора • Діалог з абітурієнтом та їх батьками щодо вибору фаху • Демонстрація сучасного стану та тенденцій розвитку фаху • Допомога в опануванні найпростішої фахової діяльності • Сприяння вибору напряму фахової підготовки • Підготовка до навчального процесу в університеті
 60. 60. Характеристика курсу • Тривалість 4-5 тижнів • Діяльність протягом тижня – 2-4 години • Знайомство (форум, анкети) • Яскравий різноманітний інформаційний матеріал (текст, графіка, інфографіка, відео) • Різноманітна діяльність (тести, завдання, обговорення проблем, досліди,
 61. 61. Діяльність у курсі • Вхідний тест • Обговорення проблемних питань у форумі та вебінарі • Проведення дослідів вдома • Використання бейджів для заохочення • Винахідництво, творчі завдання • Вихідне тестування та опитування
 62. 62. Включати інформацію в курс
 63. 63. Діяльність у курсі
 64. 64. Питання? Координати E-mail kukharenkovn@gmail.com Mob 8-097-27-47-414 http://dl.kharkiv.edu http://dl.khpi.edu.ua

×