Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

якість дистанційного-навчання

414 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

якість дистанційного-навчання

 1. 1. Якість дистанційного навчання Кухаренко В.М.
 2. 2. Анкета ● Як Ви розумієте термін "педагогічне проектування"? Цей термін відповідає "педагогічному дизайну"? ● Опишіть у якій послідовності Ви створюєте дистанційний курс ● Опишіть, як Ви створюєте програму дистанційного курсу ● Як Ви використовуєте таксономію Блума при створенні свого дистанційного курсу
 3. 3. Анкета ● Які педагогічні теорії Ви використовуєте при створенні дистанційного курсу. Опишіть методи використання ● Опишіть, як Ви виконуєте структурування тексту вашого дистанційного курсу ● Опишіть Вашу технологію створення тестового завдання ● Опишіть методику оцінювання роботи Ваших студентів у дистанційному курсі
 4. 4. Приклад з джерела • В статье представлен структурный анализ процесса проектирования педагогического дизайна, • http://elibrary.ru/item.asp?id=17016278 • http://www.slideshare.net/kvntkf/ • http://kvn-e-learning.blogspot.com/
 5. 5. Еволюція корпоративного навчання Дистанційне навчання Змішане та неформальне навчання Навчання у співпраці та талантів Традиційне та комп'ютерне навчання
 6. 6. Забезпечення якості • Забезпечення якості – це процес, де стандарт використання продукту і сервісу і кроки виконання дають упевненість, що стандарт буде виконаний. Тобто, задоволення стандартам забезпечує якість. • Стандарт – це узагальнення якісних навчальних процесів, що отримані різними викладачами, з якими погоджуються, які сприймають, і можуть відтворити інші викладачі.
 7. 7. Проблеми дистанційного навчання • Розвиток ДН не встигає за змінами на ринку • При розробці ДК перевага надається новим технологіям, а не методичним аспектам ДН. • Дистанційний студент нічого не робить крім читання, виконання тестів та завдань • У більшості ДК втрачено розуміння між вченням та навчанням. Тексти ДК створюються особами, що не мають педагогічного досвіду. • Втрачається розуміння унікальності сучасних технологій
 8. 8. Успіх у розвитку ДН • Це наявність спеціалістів з ДН та ІТ. • Спеціалісти ДН були впевнені, що ця технологія забезпечує високу якість навчання. • Вивчення західного досвіду, стандартів • Дослідження з ДН, акумулювання знань у цій галузі. • Залучення найбільш компетентних спеціалістів університету • Акцент на високій якості навчального процесу, а не на комерційній вигоді ДН. • Висока марка університету в Україні.
 9. 9. Оцінюють якість • потенційні студенти • роботодавці, • викладачі • урядові установи • державне ліцензування, • добровільна акредитація, • ринкові оцінки
 10. 10. Принципи забезпечення якості • Заохочення контактів між студентами і викладачем. • Розвиток співробітництва студентів. • Використання активних засобів навчання. • Швидкий зворотний зв'язок. • Ефективне використання часу. • Висока мотивація. • Врахування здібностей студентів та використання індивідуальних маршрутів навчання.
 11. 11. Елементи якості • Висококваліфікований викладач або команда, • Якісні навчальні програми, • Якісний навчальний матеріал • Професійна організація процесу • Підготовлений слухач
 12. 12. Навчальні результати Підготовка студента Активність студента Взаємодія студента Розвиток студента Карта змісту Організація Досліджувати Читати, спостерігати Застосовувати Практикуватися Робити висновки Студент - інтерфейс Студент - зміст Студент - студент Студент- викладач Використання у реальному житті Особисте розуміння Успішне навчання
 13. 13. • Емоції слухача • Знання, які отримані слухачем • Зміни у поведінці на робочому місці • Оцінка керівником Оцінка за Кіркпатриком
 14. 14. Анкети для оцінювання якості курсу • Загальна експертиза дистанційного курсу • Структурно-функціональна експертиза – Критерії повноти Тип 1-3 – Критерії відповідності елементів курсу структурі та форматам • Критерії науково-змістовної експертизи • Критерії методичної експертизи
 15. 15. Методи оцінювання • Опитування – Анкетування (письмове опитування) – інтерв'ювання • фокус-групи • спостереження поведінки • архівні записи • портфоліо студентів • іспити • оцінка успішності • моделювання
 16. 16. Завдання 2-го тижня ● Система оцінки якості курсу (40) - копія таблиць ● Аналіз загальних даних курсу (20) - для кожного курса окрема тема ● Аналіз ресурсів (30) - аналіз 2-3 джерел та опис ● Звіт (10)
 17. 17. Дякую! Координати E-mail kukharenkovn@gmail.com Mob 8-097-27-47-414 http://dl.kharkiv.edu http://dl.kpi.kharkov.ua

×