Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

львів проектування-зн

562 views

Published on

смешанное обучение как система

Published in: Education
 • Be the first to comment

львів проектування-зн

 1. 1. Змішане навчання як система Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ”
 2. 2. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 3. 3. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 4. 4. Система змішаного навчання
 5. 5. Дистанційне навчання - це • Дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність для засвоєння структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. Від очного навчання до змішанного навчання
 7. 7. Роль університету
 8. 8. Інституційний потенціал • Технологічна інфраструктура • Спеціальне фінансування • Стимули • Спеціальні нагороди • Професійний розвиток • Педагогічне проектування • Виробничі медіа послуги • Технічна допомога • LMS або інші технології навчання.
 9. 9. Інституційна готовність • Стратегія навчання • Організаційна модель • Кваліфіковані кадри • Онлайн-сервіси підтримки студентів • Процес планування • Ресурси підтримки студентів • Змішані курси в розкладі • Політика авторського права і інтелектуальної власності • Програма оцінки
 10. 10. Рівні змішаного навчання • Активності; • Курсовому; • Програмному; • Інституціональному
 11. 11. Навчальне проектування
 12. 12. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing)системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 13. 13. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності спеціаліста; • Аналіз завдань; • Аналіз/декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких ґрунтуються уміння; • Загальні задачі навчання; • Завдання на діяльність.
 14. 14. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 15. 15. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • Вправи; • Контроль (у тому числі тести) знань та вмінь.
 16. 16. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати ‑ план виконання.
 17. 17. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 18. 18. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 19
 19. 19. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 20
 20. 20. http://www.christenseninstitute.org/ble
 21. 21. Роль викладача
 22. 22. Характеристика викладача • Бути готовим вчитися: оцінювати, проаналізувати і агрегувати дані; використовувати дані в якості невід'ємної частини процесу планування; • Бути відкритим для нових стратегій навчання: мати широкий кругозір; диференціювати навчання відповідно до потреб студентів; • Бути лідером: показати студентам, як шукати інформацію і ставити правильні питання; управляти навчальною діяльністю на основі проектів; мати стратегії мотивації студентів.
 23. 23. Ролі викладача • художник в студії навчання (Джон Сілі Браун); • мережевий адміністратор (Кларенс Фішер); • консьєрж (Кертіс Bonk); • куратор (Джордж Siemens).
 24. 24. Комбінації змішування • Структурованого і неструктурованого навчання • Користувацького контенту і зовнішніх матеріалів • Самостійного і коллаборативного навчання • Роботи та навчання
 25. 25. Інструменти
 26. 26. Варіанти використання • Створення відео (Screenr, Screencast-o-mattic) • Редагування відео • Створення відео через додавання до презентації звуку (powtoon, slidetalk) • Відео з тестуванням (Zaption, Educanon) • Відео з коментуванням (VideoNot.es) • Анімація • Відео урок (goclass, nearpod, teachem)
 27. 27. Ефективність • Придбання кваліфікаційних компетенцій; • Підвищення ефективності педагогічної діяльності; • Нові види контролю та комунікації; • Підвищення мотивації пізнавальної діяльності студентів; • Якісна робота з високомотивованими учнями.
 28. 28. Дякую! E-mail: kukharenkovn@gmail.com Mob: 0972747414

×