Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

теорія та практика змішаного навчання тези

 • Be the first to comment

теорія та практика змішаного навчання тези

 1. 1. Теорія та практика змішаного навчання Проф. Кухаренко В.М. НТУ “ХПІ”
 2. 2. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 3. 3. Американське суспільство з навчання та розвитку в 2003 році • Використовуватиметься в 80-90% всіх курсів • Щорічний 10% приріст дистанційного навчання в найближчі п'ять років буде відбуватися за рахунок змішаного навчання. • Майже 60% студентів заявили, що змішана середовище навчання ефективніше http://oldwww.sd91.bc.ca/frenchj/My%20Pages/e-articles/ graham_intro.pdf
 4. 4. Задачі змішаного навчання • Розширити освітні можливості студентів; • Стимулювати формування суб'єктної позиції студента • Трансформувати стиль педагога • Персоналізувати освітній процес
 5. 5. Рівні змішаного навчання • Активності; • Курсовому; • Програмному; • Інституціональному
 6. 6. Комбінації змішування • Структурованого і неструктурованого навчання • Користувацького контенту і зовнішніх матеріалів • Самостійного і коллаборативного навчання • Роботи та навчання
 7. 7. Тенденції розвитку змішаного навчання • Навчання, орієнтоване на студента • Плаваюча чисельність студентів • Формування умінь високого рівня • Реалізація переваг діяльності вчителя та учня • Навчання через прийняття рішень • Персоналізація навчання • Продуктивна гейміфікація • Мобільний світ учня
 8. 8. Переваги змішаного навчання • Студент вчиться готуватися до уроку. • Підвищується мотивація студентів. • Робиться акцент на глибокому навчанні. • Новий розклад режиму навчання. • Гнучкий навчальний рік. • Легше контролювати прогрес учнів. • Розширені засоби діагностики. • Викладання в командах • Робота вдома.
 9. 9. Інструменти для змішаного навчання
 10. 10. Мікро-навчання • Описує спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.
 11. 11. Необхідно враховувати • Мікродоза повинна мати одну навчальну мету • Бажано використовувати відео • Навчальний матеріал повинен бути високої якості • Час вирішує все. Відео повинно бути 4 хвилини або менше. • Доведіть, що навчання відбулася.
 12. 12. http://www.christenseninstitute.or g/blended-learning-definitions-and- models/
 13. 13. Що можна і потрібно робити • Розробіть авторські матеріали у формі відеопрезентацій, за якими студенти міг би займатися поза уроків • Зробіть вибір LMS • Встановлюйте дуже конкретні терміни виконання завдань і дотримуйтеся їх. • Забезпечте доступ до цифрових матеріалів для студентів, у яких немає виходу в Інтернет з дому. • Якщо Ви навчаєте школярів, контактуйте з батькам
 14. 14. Що робити не рекомендується • Не сподівайтеся, що учні будуть дивитися і читати складені вами матеріали • Не розраховуйте на те, що всі учні будуть справлятися із завданнями. • Не забувайте, що формат класних занять не відповідає стандартним вимогам до педагога. • Не думайте, що розроблений вами презентаційний матеріал залишатиметься актуальним протягом багатьох років.
 15. 15. Перший проект • Ваш перший курс завжди повинен бути близький до традиційного • Оцінки повинні бути в режимі реального часу і доступні в онлайн • Повинні бути обов'язково синхронні сесії кілька разів протягом класу • Різноманіття методів доставки та обговорення • Розмір класу повинен бути обмеженим
 16. 16. Простий проект: Онлайн • Основоположні знання (факти, принципи, поняття, ідеї і т.ін.) • Певні види навичок, такі як управління знаннями, самостійне навчання, творче письмо • Деякі елементи практики (наприклад, процедури, відео демонстрації використовуваного обладнання)
 17. 17. Простий проект: Традиційна діяльність • Публічні виступи і відповідні навички • Досягнення консенсусу • Прийняття рішення • Рішення проблем • Формування тісних відносин з командою, інструкторами • Невербальні навички • Практичні та лабораторні навички
 18. 18. Результати • Проектуватися не менш ретельно, ніж ДН; • Повинно бути гнучким і використовувати різні моделі та методи; • Увага персоналізації навчання студентів; • Використання моделі ЗН залежать від мотивації студентів та рівня підготовки; • Активна робота починається, як правило, тільки в другому семестрі; • Бажано мати досвід створення ДК та проведення ДН; • Дозволяє оптимальним чином вибрати необхідні сервіси Веб 2.0;
 19. 19. Проблеми • Неефективне управління часом, • Відсутність самодисципліни, • Технічні проблеми, • Проблеми співробітництва, • Труднощі при використанні платформи електронного навчання та • Низька якість навчального матеріалу.
 20. 20. Програма курсу • Визначення змішаного навчання • Інструменти для змішаного навчання • Педагогічні теорії для змішаного навчання • Моделі змішаного навчання • Проектування курсу • Оцінювання в змішаному навчанні • Спілкування в змішаному навчанні • Контроль якості
 21. 21. Відкритий дистанційний курс «Змішане (гібридне) навчання» • На сайті http://dl.khrkiv.edu • Заповнити анкету на сайті • Запрошуються вчителі шкіл, технікумів, викладачі вищих навчальних закладів • Безкоштовно
 22. 22. Дякую!

×