Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 24

теорія та практика змішаного навчання тези

2

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

теорія та практика змішаного навчання тези

 1. 1. Теорія та практика змішаного навчання Проф. Кухаренко В.М. НТУ “ХПІ”
 2. 2. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 3. 3. Американське суспільство з навчання та розвитку в 2003 році • Використовуватиметься в 80-90% всіх курсів • Щорічний 10% приріст дистанційного навчання в найближчі п'ять років буде відбуватися за рахунок змішаного навчання. • Майже 60% студентів заявили, що змішана середовище навчання ефективніше http://oldwww.sd91.bc.ca/frenchj/My%20Pages/e-articles/ graham_intro.pdf
 4. 4. Задачі змішаного навчання • Розширити освітні можливості студентів; • Стимулювати формування суб'єктної позиції студента • Трансформувати стиль педагога • Персоналізувати освітній процес
 5. 5. Рівні змішаного навчання • Активності; • Курсовому; • Програмному; • Інституціональному
 6. 6. Комбінації змішування • Структурованого і неструктурованого навчання • Користувацького контенту і зовнішніх матеріалів • Самостійного і коллаборативного навчання • Роботи та навчання
 7. 7. Тенденції розвитку змішаного навчання • Навчання, орієнтоване на студента • Плаваюча чисельність студентів • Формування умінь високого рівня • Реалізація переваг діяльності вчителя та учня • Навчання через прийняття рішень • Персоналізація навчання • Продуктивна гейміфікація • Мобільний світ учня
 8. 8. Переваги змішаного навчання • Студент вчиться готуватися до уроку. • Підвищується мотивація студентів. • Робиться акцент на глибокому навчанні. • Новий розклад режиму навчання. • Гнучкий навчальний рік. • Легше контролювати прогрес учнів. • Розширені засоби діагностики. • Викладання в командах • Робота вдома.
 9. 9. Інструменти для змішаного навчання
 10. 10. Мікро-навчання • Описує спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.
 11. 11. Необхідно враховувати • Мікродоза повинна мати одну навчальну мету • Бажано використовувати відео • Навчальний матеріал повинен бути високої якості • Час вирішує все. Відео повинно бути 4 хвилини або менше. • Доведіть, що навчання відбулася.
 12. 12. http://www.christenseninstitute.or g/blended-learning-definitions-and- models/
 13. 13. Що можна і потрібно робити • Розробіть авторські матеріали у формі відеопрезентацій, за якими студенти міг би займатися поза уроків • Зробіть вибір LMS • Встановлюйте дуже конкретні терміни виконання завдань і дотримуйтеся їх. • Забезпечте доступ до цифрових матеріалів для студентів, у яких немає виходу в Інтернет з дому. • Якщо Ви навчаєте школярів, контактуйте з батькам
 14. 14. Що робити не рекомендується • Не сподівайтеся, що учні будуть дивитися і читати складені вами матеріали • Не розраховуйте на те, що всі учні будуть справлятися із завданнями. • Не забувайте, що формат класних занять не відповідає стандартним вимогам до педагога. • Не думайте, що розроблений вами презентаційний матеріал залишатиметься актуальним протягом багатьох років.
 15. 15. Перший проект • Ваш перший курс завжди повинен бути близький до традиційного • Оцінки повинні бути в режимі реального часу і доступні в онлайн • Повинні бути обов'язково синхронні сесії кілька разів протягом класу • Різноманіття методів доставки та обговорення • Розмір класу повинен бути обмеженим
 16. 16. Простий проект: Онлайн • Основоположні знання (факти, принципи, поняття, ідеї і т.ін.) • Певні види навичок, такі як управління знаннями, самостійне навчання, творче письмо • Деякі елементи практики (наприклад, процедури, відео демонстрації використовуваного обладнання)
 17. 17. Простий проект: Традиційна діяльність • Публічні виступи і відповідні навички • Досягнення консенсусу • Прийняття рішення • Рішення проблем • Формування тісних відносин з командою, інструкторами • Невербальні навички • Практичні та лабораторні навички
 18. 18. Результати • Проектуватися не менш ретельно, ніж ДН; • Повинно бути гнучким і використовувати різні моделі та методи; • Увага персоналізації навчання студентів; • Використання моделі ЗН залежать від мотивації студентів та рівня підготовки; • Активна робота починається, як правило, тільки в другому семестрі; • Бажано мати досвід створення ДК та проведення ДН; • Дозволяє оптимальним чином вибрати необхідні сервіси Веб 2.0;
 19. 19. Проблеми • Неефективне управління часом, • Відсутність самодисципліни, • Технічні проблеми, • Проблеми співробітництва, • Труднощі при використанні платформи електронного навчання та • Низька якість навчального матеріалу.
 20. 20. Програма курсу • Визначення змішаного навчання • Інструменти для змішаного навчання • Педагогічні теорії для змішаного навчання • Моделі змішаного навчання • Проектування курсу • Оцінювання в змішаному навчанні • Спілкування в змішаному навчанні • Контроль якості
 21. 21. Відкритий дистанційний курс «Змішане (гібридне) навчання» • На сайті http://dl.khrkiv.edu • Заповнити анкету на сайті • Запрошуються вчителі шкіл, технікумів, викладачі вищих навчальних закладів • Безкоштовно
 22. 22. Дякую!

×