Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дистанційне навчання вУкраїні. Університетськакафедра в школіПроф. Кухаренко В.М.ПЛДН НТУ “ХПІ”
Дистанційне навчання - це• Дистанційний курс– це запланована викладачем діяльність длязасвоєння структурованої інформації•...
Стратегічні напрямирозвитку дистанційногонавчання• Розробка стратегії забезпеченняякості дистанційного навчання• Забезпече...
Нормативні документи в Україні1. Концепція розвитку дистанційної освіти вУкраїні, 20 грудня 2000р2. Положення про дистанці...
Нормативні документиуніверситету 1• Концепція про розвиток веб-ресурсу• Положення про веб-ресурс університету• Концепція р...
Нормативні документиуніверситету 2• Положення про експертну комісію в галузідистанційної освіти в університеті• Програма р...
Технології навчання у школі• Компютерне навчання• Дистанційна підтримка навчальногопроцесу• Дистанційне навчання• Віртуаль...
Пристрої мобільного звязку• Ноутбуки• Нетбуки• Мобільні телефони• Смартфони• IPad
Компютерне навчання• Біхевієристський підхід• Програмоване навчання• Для вивчення фактів, засвоєння алгоритмів,тренувань• ...
Дистанційна підтримка навчанняhttp://disted.edu.vn.ua/
Переваги дистанційногонавчання• Доступність• Простота• Наявність ресурсів• Можливість використання популярнихсоціальних се...
Дистанційне навчання• Наявність LMS• Створення інтерактивних курсів або уроків• Створення ресурсних центрів• Підтримка тью...
Віртуальна реальність
VAcademia.com
Інструменти vAcademia• інтерактивні дошки,• указки,• інструменти малювання,• презентації Power Point,• віддалений робочий ...
Учасники експерименту 2007 р.• ліцей “Наукова зміна” (Київ) – 42 особи• НВК № 2 (Хмельницький) – 50 осіб,• ліцей № 1 (Харк...
Інші учасники експерименту• Бердянськ• Борщівка• Вінниця• Гуляйполе• Дергачи• Дніпропетровськ• Житомір• Залиман• Купянськ•...
Висновки• Дистанційні курси та методикапроведення навчання відповідаютьвимогам цільової групи• Організація навчального про...
Експеримент 2009-11• Інститут інформаційних технологій та засобівнавчання АПН України, як основнийорганізатор• Проблемна л...
Посилання• ІІТЗН -http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/• ПЛДН НТУ “ХПІ” - http://dl.kharkiv.edu/http://dl.kpi.kharkov.ua• Л...
Переваги• одна тема вивчається протягом 4-6тижнів;• тема - мінімальний об’єм навчальногоматеріалу, що окремо оцінюється.• ...
Підготовчий етап• Вебінари для вчителів – 26• Дистанційний курс “Основи дистанційногонавчання”• 2 вебінари для запорізьког...
Основний етап 2010-11 н.р.• Дистанційний курс “Основи дистанційногонавчання”• Дистанційний курс “Практикум тьютора”• Вебін...
ДК “Практикум тьютора”• Курс адаптовано під вчителів• Зареєструвалося 26 вчителів• Закінчили навчання та підготували курс ...
Діяльність після проходженнякурсу• Супровід при підготовці до навчальногопроцесу – 4 вебінари• Презентації дистанційних ку...
Дистанційні курси• Основи інформатики• Цікава математика• Психологія для старшокласників• Холод на службі людини• Українсь...
Брали участь• Зареєстровано понад 160 учнів• Зареєстровано понад 30 вчителів• Киів – 7 шкіл• Харків – 4 школи• Балаклія, Б...
Висновки• Співпраця з вчителями• Активно брали участь у тестуванні• Вправа “відповідь на питання” не дужецікава учням• Учн...
Пропозиції вчителя• Сформована група учнів, які мають бажаннянавчатись додатково• Робота в ДК потребує планування іпогодже...
Університетська кафедра у школі• інноваційна освітня структура, створена наоснові принципів соціального партнерства• Мета:...
Організаційна робота• методичні семінари на 2012/2013 н.р.• Графік проходження учнями дистанційнихкурсів• Графік індивідуа...
Навчально-методична робота• Анкетування вчителів та учнів гімназії• Провести вебінари для учнів 9-10-х класів;• Розробка в...
Наукова робота• Дослідження впливу дистанційногонавчання на навчальні досягнення учнів• Рекомендації учням щодо самоосвіти...
Новий експеримент2012-2015 рр.Ресурсні центри дистанційноїосвіти
Теоретико-аналітичний тапроектувальний етапи• Розроблення концепції мережі ресурсних центрівдистанційної освіти (РЦДО)• Ро...
Впроваджувальний етап• Методичні рекомендації «Організаціяфункціонування ресурсних центрівдистанційної освіти»• Методичні ...
ТерміниНазва етапу Початок Закінченнятеоретико-аналітичний1.04.2012 31.12.2012проектувальний 1.01.2013 31.12.2013впроваджу...
Дякую!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

університетська кафедра у середній школі

436 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

університетська кафедра у середній школі

 1. 1. Дистанційне навчання вУкраїні. Університетськакафедра в школіПроф. Кухаренко В.М.ПЛДН НТУ “ХПІ”
 2. 2. Дистанційне навчання - це• Дистанційний курс– це запланована викладачем діяльність длязасвоєння структурованої інформації• Дистанційний навчальний процес– це відтворення традиційного навчальногопроцесу засобами ІКТ (спілкування,співробітництво, співтворчість, самостійнаробота тощо)
 3. 3. Стратегічні напрямирозвитку дистанційногонавчання• Розробка стратегії забезпеченняякості дистанційного навчання• Забезпечення доступності тагнучкості дистанційного навчання• Організація співробітництва танаповнення інформаційного просторудистанційними курсами
 4. 4. Нормативні документи в Україні1. Концепція розвитку дистанційної освіти вУкраїні, 20 грудня 2000р2. Положення про дистанційне навчання НаказМіністерства освіти і науки України, 21.01.2004№403. Про затвердження Програми розвитку системидистанційного навчання на 2004-2006 роки.Постанова від 23 вересня 2003 р. N 1494, Київ
 5. 5. Нормативні документиуніверситету 1• Концепція про розвиток веб-ресурсу• Положення про веб-ресурс університету• Концепція розвитку дистанційного навчання вуніверситеті• Положення про дистанційну форму навчання вуніверситеті• Положення про проведення експертизидистанційних курсів
 6. 6. Нормативні документиуніверситету 2• Положення про експертну комісію в галузідистанційної освіти в університеті• Програма розвитку дистанційного навчання у2011-2015 рр.• Положення про право власності й захиставторських прав• Навантаження викладача дистанційної форминавчання• Проект положення про супровід веб-ресурсууніверситету
 7. 7. Технології навчання у школі• Компютерне навчання• Дистанційна підтримка навчальногопроцесу• Дистанційне навчання• Віртуальні середовища• Компютерні та мережеві ігри
 8. 8. Пристрої мобільного звязку• Ноутбуки• Нетбуки• Мобільні телефони• Смартфони• IPad
 9. 9. Компютерне навчання• Біхевієристський підхід• Програмоване навчання• Для вивчення фактів, засвоєння алгоритмів,тренувань• Представники - електронний підручник,компютерний тренажер, тестування
 10. 10. Дистанційна підтримка навчанняhttp://disted.edu.vn.ua/
 11. 11. Переваги дистанційногонавчання• Доступність• Простота• Наявність ресурсів• Можливість використання популярнихсоціальних сервісів
 12. 12. Дистанційне навчання• Наявність LMS• Створення інтерактивних курсів або уроків• Створення ресурсних центрів• Підтримка тьютора• Організація профільного навчання
 13. 13. Віртуальна реальність
 14. 14. VAcademia.com
 15. 15. Інструменти vAcademia• інтерактивні дошки,• указки,• інструменти малювання,• презентації Power Point,• віддалений робочий стіл,• віддалене управління додатками,• систему голосування, і т.і.
 16. 16. Учасники експерименту 2007 р.• ліцей “Наукова зміна” (Київ) – 42 особи• НВК № 2 (Хмельницький) – 50 осіб,• ліцей № 1 (Харків) – 33 особи• Ліцей м. Балаклія – 42 особи• Загалом – 208 осіб
 17. 17. Інші учасники експерименту• Бердянськ• Борщівка• Вінниця• Гуляйполе• Дергачи• Дніпропетровськ• Житомір• Залиман• Купянськ• Львів• Морозовка• Москва• НововолинськЖовтневе• пгт Червоний Донець• Петрозаводськ• с Мелова• с Явор• с Яковенкове• Старий Салтів• Таганрог• І.-Франковск• Херсон
 18. 18. Висновки• Дистанційні курси та методикапроведення навчання відповідаютьвимогам цільової групи• Організація навчального процесусподобалась учням• Вимоги до тьютора підвищуються• Підсилити спілкування у курсах (форум,чат)
 19. 19. Експеримент 2009-11• Інститут інформаційних технологій та засобівнавчання АПН України, як основнийорганізатор• Проблемна лабораторія дистанційногонавчання Національного технічногоуніверситету “Харківський політехнічнийінститут”• Лабораторія інформаційних такомунікаційних технологій гімназії № 17м. Вінниці.
 20. 20. Посилання• ІІТЗН -http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/• ПЛДН НТУ “ХПІ” - http://dl.kharkiv.edu/http://dl.kpi.kharkov.ua• ЛІТОс ХНАДУ - http://dl.khadi.kharkov.ua/• ЛІКТ ФМГ №17 м. Вінниці -http://www.edu.vn.ua/
 21. 21. Переваги• одна тема вивчається протягом 4-6тижнів;• тема - мінімальний об’єм навчальногоматеріалу, що окремо оцінюється.• легше і точніше порівнюватирезультативність вивчення тем ніж всьогопредмету за рік.• високий темп отриманняекспериментальних результатів.
 22. 22. Підготовчий етап• Вебінари для вчителів – 26• Дистанційний курс “Основи дистанційногонавчання”• 2 вебінари для запорізького ОІППО• Майстер-класи Пасіхова Ю.Я. – 3 вебінари• Серпнева педагогічна нарада для вчителів– 2 вебінари
 23. 23. Основний етап 2010-11 н.р.• Дистанційний курс “Основи дистанційногонавчання”• Дистанційний курс “Практикум тьютора”• Вебінари обміну досвідом• Стаття про організацію вебінару• Пілотне навчання школярів
 24. 24. ДК “Практикум тьютора”• Курс адаптовано під вчителів• Зареєструвалося 26 вчителів• Закінчили навчання та підготували курс – 16вчителів• Проведено 9 вебінарів• “надзвичайно складно і цікаво одночасно”• “дистанційний курс потребує від розробниканабагато більш ретельної підготовки всіхскладових частин , ніж при підготовки очногокурсу”
 25. 25. Діяльність після проходженнякурсу• Супровід при підготовці до навчальногопроцесу – 4 вебінари• Презентації дистанційних курсів длявчителів шкіл та звіти про проведення – 14вебінарів• Стаття «Використання вебінару унавчальному процесі» у журналі«Комп’ютер у школі та сім’ї»
 26. 26. Дистанційні курси• Основи інформатики• Цікава математика• Психологія для старшокласників• Холод на службі людини• Український фольклор (Київ)• Microsoft Publisher 2003 (Олександрія)• Відсоткові розрахунки (Макарів)• Історія України. Українська революція 1917-1921 рр.• Електродинаміка (Фізика-10)
 27. 27. Брали участь• Зареєстровано понад 160 учнів• Зареєстровано понад 30 вчителів• Киів – 7 шкіл• Харків – 4 школи• Балаклія, Бердичев, Володимирець,Енергодар, Збараж, Кривий Ріг, Лозова,Луцьк, Львів, Макарів, Мукачево,Олександрія, Рівне, Херсон – 14
 28. 28. Висновки• Співпраця з вчителями• Активно брали участь у тестуванні• Вправа “відповідь на питання” не дужецікава учням• Учням подобаються відкриті курси• Витрачали 3-7 годин на тиждень• Подобається спілкування• Структурування тексту за методами ПЛДНсхвалюється
 29. 29. Пропозиції вчителя• Сформована група учнів, які мають бажаннянавчатись додатково• Робота в ДК потребує планування іпогодження з календарним планомвивчення предмету• Слід ввести індивідуальні щоденникисамоосвіти із звітами про роботу в курсах,доступ до яких буде мати учитель.
 30. 30. Університетська кафедра у школі• інноваційна освітня структура, створена наоснові принципів соціального партнерства• Мета:– створення в шкільному соціумі високого статусуй престижу науки;– створення соціально розвиваючогосередовища, яке забезпечує безперервністьосвіти.
 31. 31. Організаційна робота• методичні семінари на 2012/2013 н.р.• Графік проходження учнями дистанційнихкурсів• Графік індивідуальних консультацій длявчителів гімназії• Розділ „Університетська кафедра” на сайтігімназії
 32. 32. Навчально-методична робота• Анкетування вчителів та учнів гімназії• Провести вебінари для учнів 9-10-х класів;• Розробка вчителями гімназії дистанційнихкурсів з предметів• Діагностика ефективності навчання учнів надистанційних курсах• Апробації дистанційних курсів ФМГ № 17м.Вінниця
 33. 33. Наукова робота• Дослідження впливу дистанційногонавчання на навчальні досягнення учнів• Рекомендації учням щодо самоосвітишляхом навчання за дистанційної системою• Рекомендації вчителям щодо розробкивласних дистанційних курсів• Програму додаткової освіти учнів 8-11-хкласів гімназії на 2013/2014 навчальний рік
 34. 34. Новий експеримент2012-2015 рр.Ресурсні центри дистанційноїосвіти
 35. 35. Теоретико-аналітичний тапроектувальний етапи• Розроблення концепції мережі ресурсних центрівдистанційної освіти (РЦДО)• Розроблення типової моделі експериментальногоРЦДО• Практична апробація технологій створеннянавчального контенту• Апробація методик використання ресурсів РЦДО• апробація методик та засобів дистанційногомоніторингу процесу навчання
 36. 36. Впроваджувальний етап• Методичні рекомендації «Організаціяфункціонування ресурсних центрівдистанційної освіти»• Методичні рекомендації «Технологіїнавчання з використанням РЦДО»
 37. 37. ТерміниНазва етапу Початок Закінченнятеоретико-аналітичний1.04.2012 31.12.2012проектувальний 1.01.2013 31.12.2013впроваджувальний1.01.2014 31.12.2015
 38. 38. Дякую!

×