Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сучасне дистанційне навчання

617 views

Published on

 • Be the first to comment

сучасне дистанційне навчання

 1. 1. Сучасне дистанційне навчання Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ”
 2. 2. Проблемна лабораторія дистанційного навчання• Досвід роботи в ДН з 1997 року• Надруковано 14 пособників та понад 120 статтей http://dl.kpi.kharkov.ua http://dl.kharkiv.edu
 3. 3. Дистанційне навчання - це• Дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність для засвоєння структурованої інформації• Дистанційний навчальний процес – це відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 4. 4. Хмарні технології
 5. 5. © Shantanu Adhicary, Final Year Industrial Engg. | 2008-2009 | With Inputs from:04/11/13 Narayanan Hariharan: Director- The 5 Mantra and Marta Kagan: Social Evangelist
 6. 6. Метатренды последнего десятилетия• Мир труда становится все более глобальным.• Люди хотят работать, учиться, общаться и играть, когда и где они хотят.• Интернет становится глобальной сетью мобильной связи• Облачные технологии облегчают быстрый рост онлайн-видео и мультимедиа.• Открытость - открытый контент, открытые данные, открытые ресурсы и представление о прозрачности и легком доступе к данным и информации.
 7. 7. Метатренды последнего десятилетия • Интернет постоянно призывает нас переосмыслить обучение и образование • Существует рост неформального обучения, пересматриваются индивидуальные потребности школ, университетов и обучения. • Бизнес-модели экосистемы образованию меняются. Библиотеки пересматривают свою миссию, школы и университеты пытаются сократить расходы на образование.http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/new-media-consortium-names-10-top-metatrends-shaping-educational-technology/35234
 8. 8. Возможности Веб 2.0• Использование открытых, бесплатных электронных ресурсов• Самостоятельное создание сетевого учебного содержания• Освоение информационных концепций, знаний и навыков.• Наблюдение за деятельностью участников• Создание учебных ситуаций
 9. 9. Хмарні обчислення• ПЗ відстежується і контролюється;• Управління версіями ПЗ спрощено;• Мінімізація розповсюдження вірусів;• Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах брандмауерів;• Можна працювати на простих конфігураціях компютерів.
 10. 10. Хмарні обчислення та соціальні сервіси • Постійно змінюються та впливають на технології навчанняmeatmeter.blogspot.com abovethelaw.com
 11. 11. Персональне навчальне середовище Персональне Персональна навчальне навчальна мережа середовище Персональні Веб-інструменти
 12. 12. LMS та ПНС LMS ПНСAdapted from: http://tiny.cc/ozffg
 13. 13. Персональне середовище викладача
 14. 14. Персональне середовище студента
 15. 15. Філософія дистанційного навчання
 16. 16. E-learning 1.0• перше покоління веб-навчання• синхронні або асинхронні курси• дизайн контенту слідував моделі традиційного навчання,• розроблений дизайнером з навчання.• курс управляється через LMS
 17. 17. E-learning 1.3• Розробка відбувається швидше• Використання навчальних обєктів• Навчання на робочому місці• Контент створюється експертами з тематики по шаблонах• Курс управляється LCMS• Організується по мірі необхідності як частина загального навчального процесу.
 18. 18. E-learning 2.0• органічне поєднання роботи та навчання в одному процесі, керованим самим співробітником.• Навчання - це процес доступу до контенту, який створюється як експертами, так і колегами по роботі, а також спілкування з колегами через модель соціального компьютінга
 19. 19. Педагогічні теорії та підходи
 20. 20. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання• когнітивистська / біхевієристська до 2000 р.• соціальна конструктивістська 2000-2008 рр.• Коннективістська – після 2008 р.
 21. 21. Теорії навчання• Біхевієристська – слідкування за поведінкою – вивчення фактів “Що”• Когнитивна – здібності, мислення – процеси та правила “Як”• Конструктивістська – співвідношення зі своїм досвідом – “Чому”• Андрагогіка - навчання дорослих• Коннективізм - створення мережі
 22. 22. Коннективізм• Навчання - це процес створення мережі.• Вузли - зовнішні сутності (люди, організації, бібліотеки, веб-сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-яке інше джерело інформації).• Акт навчання полягає у створенні зовнішньої мережі вузлів.• Навчання є формування внутрішньої нейронної мережі
 23. 23. Социальная теория обучения Бандуры• Наблюдение• Моделирование поведения• Отношения• Эмоциональная реакцияhttp://www.patsula.com/usefo/webbasedlearning/tutorial1/learning_theories_full_version.html
 24. 24. Формальне та неформальне навчанняhttp://performancexdesign.wordpress.com/2011/05/04/mapping-informal-and-formal-learning-strategies-to-real-work/
 25. 25. Масовий відкритий дистанційний курс (МОДК 2008 г.)• Учні можуть висловлювати свої ідеї та концепції через свій особистий досвід.• Курси - це платформа для інновацій, сприяє творчості та генерує дещо хаосу.• Ослаблення контролю знімає напругу та сприяє розвитку дискусії.
 26. 26. Особливості• Великий обсяг неструктурованої інформації• Особиста мета учасника• Свобода діяльності• Відсутність контролю• Учасник курсу – і вчитель і учень
 27. 27. Використання МВДК• Нові напрямки• Підвищення кваліфікації• Організаційно-діяльнісна гра• Професійні курси• Базові курси• Розвязання проблем• Створення спільноти практики
 28. 28. Проектування дистанційного процесу
 29. 29. Проектування ADDIE• аналіз (Analyzing) потреб організації;• проектування (Designing) системи для потреб організації;• розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних;• виконання (Implementing) процесів системи;• оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 30. 30. Таксономия Блумаhttp://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 31. 31. Інформаційний освітній простір університету
 32. 32. Інформаційний освітній простір університету: мета• Доступність інформаційних ресурсів Університету, системна інтеграція;• Комунікації між студентами, викладачами, науковою спільнотою,• Створення інформаційного суспільства;• Інформаційна підтримка для прийняття рішень, функціонування органів управління Університету.
 33. 33. Виды ООР• учебные курсы• отдельные материалы курса• отдельные модули курса• учебники• видео• тексты• программное обеспечение• любые другие средства, материалы или технологии, использованные для предоставления доступа к информации
 34. 34. Creative commons Более свободно CC BY – Adapted from GreenМенее свободно 2007
 35. 35. Система дистанційного навчання
 36. 36. Стратегічні напрями розвитку• Розробка стратегії забезпечення якості дистанційного навчання• Забезпечення доступності та гнучкості дистанційного навчання• Організація співробітництва та наповнення інформаційного простору дистанційними курсами
 37. 37. Нормативні документи в Україні1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, 20 грудня 2000р2. Положення про дистанційне навчання Наказ Міністерства освіти і науки України, 21.01.2004 №403. Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки. Постанова від 23 вересня 2003 р. N 1494, Київ
 38. 38. Нормативні документи1• Концепція про розвиток веб-ресурсу• Положення про веб-ресурс університету• Концепція розвитку дистанційного навчання в університеті• Положення про дистанційну форму навчання в університеті• Положення про проведення експертизи дистанційних курсів
 39. 39. Нормативні документи 2• Положення про експертну комісію в галузі дистанційної освіти в університеті• Програма розвитку дистанційного навчання у 2011-2015 рр.• Положення про право власності й захист авторських прав• Навантаження викладача дистанційної форми навчання• Проект положення про супровід веб-ресурсу університету
 40. 40. Трирівнева система дистанційного навчання1. засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких наперед визначені2. викладач взаємодіє зі студентом, скеровує його навчання,3. навчальний процес проводять провідні вчені у конкретних галузях з використанням сучасних засобів комунікації
 41. 41. Підготовка викладача
 42. 42. Навчально-методичний комплекс ДН• Основи дистанційного навчання• Проектування дистанційного курсу• Інформаційні матеріали дистанційного курсу• Контроль у дистанційному навчанні• Практикум тьютора
 43. 43. Основи дистанційного навчання1. Інтернет та суспільство2. Визначення дистанційного навчання3. Віртуальні навчальні середовища4. Тьютор - організатор дистанційного навчанняПравила мережевого етикету
 44. 44. Технології розробки дистанційних курсівМодуль 1. Проектування курсу1. Система проектування навчання2. Визначення мети курсу3. Фаза розвитку курсу4. Структура заняття
 45. 45. Модуль 2. Інформаційний матеріал курсу1. Проектування змісту2. Структурування тексту3. Оформлення тексту4. Дизайн тексту
 46. 46. Модуль 3. Контроль у дистанційному навчанні1. Якість дистанційного курсу2. Створення тестових завдань та тестів3. Спілкування у дистанційному навчанні4. Оцінювання
 47. 47. Практикум тьютора1. Соціальні сервіси у дистанційному курсі2. Планування та рейтингова оцінка діяльності студента3. Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу4. Організація та проведення дискусій5. Організація роботи малих груп6. Проведення тематичних вебінарів та чату.
 48. 48. Підготовка студента
 49. 49. Основи дистанційного навчання• Вступ. Moodle. Класифікація соціальних сервісів.• Соціальні сервіси.• Персональне навчальне середовище.• Визначення дистанційного навчання.• Принципи дистанційного навчання.• Визначення дистанційного курсу.• Інформаційні технології дистанційного навчання.• Канали сприйняття інформації. Стилі навчання.
 50. 50. Основи дистанційного навчання2• Типологія особистості Майєрс-Бріггс.• Як досягти успіху у навчанні• Методи читання.• Стратегія управління часом.• Планування часу.• Принципи та прийоми організації часу.• Куратор контенту.
 51. 51. Куратор змісту• Збереження змісту (content curation)– це процес категоризації великої кількості контенту та представлення її у організаційній функції для конкретної ніші
 52. 52. Причини курування • Збільшення кількості інформації • Зростання кількості відкритих ресурсів • Постійні зміни у світі • Неструктурованість інформації • Хибність інформації • Зміни ринку праці • Курування посібників • Відкритий освітній ринокhttp://www.masternewmedia.org/curation-for-education-and-learning/
 53. 53. Відкриті ресурси та курування
 54. 54. Дякую!КоординатиE-mail kukharenkovn@gmail.comMob 8-097-27-47-414http://dl.kharkiv.edu

×