Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

професійна культура

2,540 views

Published on

Доклад Пономарева А.С. о педагогической культуре

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

професійна культура

  1. 1. ПРОФЕС ІЙ НА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА Мастер-класс проф. А. С. Пономарева   01.02.2012, среда, 10.00 -12.00 – 35 РК 02.02.2012, четверг, 12.00-14.00 – 38 РК Х М і жнародна школа-сем і нар «С учасні педагог і ч ні технолог ії в о світі »
  2. 12. Що слід виключити з цієї схеми, а що додати: <ul><li>принциповість та вимогливість; </li></ul><ul><li>любов до професії та до студентів; </li></ul><ul><li>ціннісне сприйняття своєї діяльності; </li></ul><ul><li>терплячість; </li></ul><ul><li>чітку громадянську позицію; </li></ul><ul><li>багатий духовний світ; </li></ul><ul><li>володіння технікою переконання і психологічного впливу на людей; </li></ul><ul><li>скромність і критичну самооцінку; </li></ul><ul><li>високий творчий потенціал і розвинені креативні здібності; </li></ul><ul><li>інноваційну спрямованість мислення </li></ul>
  3. 13. Благодарю за внимание! Дякую за увагу!

×