Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro tutor-15

328 views

Published on

До установчого вебінару курсу "Практикум тьютора"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro tutor-15

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Практикум тьютора“ Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 3. 3. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 4. 4. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 5. 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 7. 7. Мета та завдання курсу • підготовка курсу до навчального процесу; • відбір додаткового теоретичного матеріалу; • проектування системи контролю, рейтингу; • проектування активних методів навчання, формування мотивації слухачів та ін.; • перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання;
 8. 8. Програма курсу 1. Дистанційний курс. Тьютор. 2. Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів 3. Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу 4. Організація та проведення дискусій 5. Організація роботи малих груп 6. Інструменти для навчання 7. Якість та оцінювання навчання
 9. 9. Тьютори • Кухаренко В.М. • Рибалко ОВ.
 10. 10. Оргпитання • Тривалість - 7 тижнів • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекту
 11. 11. Діяльність • Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 12. 12. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 13. 13. Internet users Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
 14. 14. Mobiles
 15. 15. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 16. 16. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 17. 17. Сучасна освіта • Це масові відкриті дистанційні курси на коннективістських та конструктивістських підходах, перевернуті класи
 18. 18. Освіта 21 століття • Навички викладача – Критичне мислення – Співробітництво – Лідерство та управління • Інтеграція технологій • Міждисциплінарне навчання (CDIO)
 19. 19. Задачи воспитания специалистов • Гибко адаптироваться к жизненных ситуациях, постоянно изменяться • Самостоятельно, критично мыслить, видеть проблемы и пути их решения, используя современные технологии • Грамотно работать с информацией • Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. • Самостоятельно работать над развитием моральности, интеллекта, культурного уровня.
 20. 20. Три рівня освіти • Діяльність студента направлена на засвоєння типових завдань, відповіді яких обумовлені (комп'ютерне навчання). • Викладач взаємодіє зі студентами, керує їх навчання (системи штучного інтелекту). • Навчальний процес проводять провідні вчені у конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації. (відкрите навчання). http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
 21. 21. План роботи • Форум Знайомство (20) • Форум Мій дистанційний курс (35) • Форум Педагогічні дослідження для тьютора (35) • Звіт про роботу на 1 тижні (10) • Участь у обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) у форумі
 22. 22. Дистанційний курс як ресурс • Відкрити дистанційний курс • Перенести з робочого плану назву тижнів • Розмістити теоретичний матеріал по тижнях у форматі pdf • Розмістити методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт по тижнях
 23. 23. Контакты • Дистанційні курсі • http://dl.khpi.edu.ua • Електрона пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 23

×