Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro trdk-1-id-16

398 views

Published on

введение в открытый дистанционный курс "Технология разработки дистанционного курса"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Intro trdk-1-id-16

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу “ Проф. Кухаренко В.М. 15 січня 2016 р.
 2. 2. Internet users Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
 3. 3. Mobiles
 4. 4. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 5. 5. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 6. 6. Сучасна освіта • Це масові відкриті дистанційні курси на коннективістських та конструктивістських підходах, перевернуті класи
 7. 7. Освіта 21 століття • Навички викладача – Критичне мислення – Співробітництво – Лідерство та управління • Інтеграція технологій • Міждисциплінарне навчання (CDIO)
 8. 8. Завдання виховання фахівців • Гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, постійно змінюватися • Самостійно, критично мислити, бачити проблеми та шляхи їх вирішення з використанням сучасних технологій • Грамотно працювати з інформацією • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах. • Самостійно працювати над розвитком моральності, інтелекту, культурного рівня.
 9. 9. Школа майбутнього
 10. 10. http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/
 11. 11. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 12. 12. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 13. 13. Три рівня освіти • Діяльність студента направлена на засвоєння типових завдань, відповіді яких обумовлені (комп'ютерне навчання). • Викладач взаємодіє зі студентами, керує їх навчання (системи штучного інтелекту). • Навчальний процес проводять провідні вчені у конкретних областях з використанням сучасних засобів комунікації. (відкрите навчання). http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
 14. 14. Дистанційний курс як ресурс • Відкрити дистанційний курс • Перенести з робочого плану назву тижнів • Розмістити теоретичний матеріал по тижнях у форматі pdf • Розмістити методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт по тижнях
 15. 15. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 16. 16. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 17. 17. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 18. 18. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу 3. Теорії навчання 4. Проектування змісту 5. оформлення тексту 6. Хмарні технології у дистанційному навчанні 7. Якість дистанційного навчання 8. Тестування 9. Спілкування в дистанційному навчанні 10. Оцінювання
 19. 19. Тьютори • Кухаренко В.М. • Рибалко ОВ. • Твердохлєбова Н.Є.
 20. 20. Оргпитання • Тривалість - 10 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекта
 21. 21. Діяльність • Розробка курсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 22. 22. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 23. 23. План роботи • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Створення та налагодження курсу • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курсу (40 б.) • Звіт про роботу на 1 тижні (10 балів). • Взяти участь у обговоренні Додаткового матеріалу (10 б.) у форумі
 24. 24. Контакти • Дистанційний курсы • http://dl.khadi.kharkov.ua • Електронна пошта • kukharenkovn@gmail.com • Твіттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Дякую! 24

×