Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intro trdk-1-id-15

313 views

Published on

До установчого вебінару "Технології розробки дистанційного курсу"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intro trdk-1-id-15

 1. 1. Відкритий дистанційний курс “Технології розробки дистанційного курсу “ Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Відкрите навчання • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це філософія, розвиток особистості. • Відкриті курси Массачусетського технологічного університету, відкриті освітні ресурси, відкритий освітній процес. Відкрите суспільство
 3. 3. Що відкрито? • відкрите співробітництво • відкритий доступ • відкритий контент • відкрита ліцензія • Відкрита навчальна практика • Відкриті навчальні ресурси • відкритий код • відкриті дані • відкриті дослідження • відкрита наука • відкритий веб • відкриті знання http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
 4. 4. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, яка відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи,? Організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет- технологій. Полат Є.С.
 5. 5. Дистанційне навчання - це • дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це проведення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 6. 6. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами та викладачами • Розвиток співпраці студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • висока мотивація • Врахування здібностей студентів і шляхів навчання
 7. 7. Програма курсу 1. Система проектування навчання 2. Визначення цілей курсу 3. Теорії навчання 4. проектування змісту 5. оформлення тексту 6. дизайн тексту 7. Якість дистанційного навчання 8. тестування 9. Спілкування в дистанційному навчанні 10. оцінювання
 8. 8. Тьютори • Кухаренко В.М. • Рибалко ОВ. • Твердохлєбова Н.Є.
 9. 9. Оргпитання • Тривалість - 10 тижнів • LMS - на розсуд розробника • Дати адресу свого курсу і забезпечити доступ тьюторам • Теорія (вебінар) - 2 години • Практика – 6 годин • Результат - захист проекта
 10. 10. Діяльність • розробка курсу • Обговорення питань • Освоєння соціальних сервісів • Доп. інформація з мережі (у більшості на англ. мові)
 11. 11. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 12. 12. Internet users Internet users by country, 2007 figures from Internetworldstats.com..
 13. 13. Mobiles
 14. 14. Інформаційна культура • Інформаційна культура - невід‘ємна частина загальної культури людства. Важлива компонента - використання інформації. Це впливає на розуміння своєї ролі в суспільстві
 15. 15. Компоненти інформаційної культури • Організація подачі інформації; • Сприйняття і використання інформації • Використання отриманої інформації особисто та у співпраці; • Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ); • Спілкування через засоби ІКТ.
 16. 16. Современное образование • Это массовые открытые дистанционные курсы на коннективистских и конструктивистских подходах, перевернутые классы, новые варианты учебных аудиторий
 17. 17. Образование 21 века • Навыки учителя – Критическое мышление – Связи сотрудничество – Лидерство и управление • Интеграция технологий • Междисциплинарное обучение (CDIO)
 18. 18. Задачи воспитания специалистов • Гибко адаптироваться к жизненных ситуациях, постоянно изменяться • Самостоятельно, критично мыслить, видеть проблемы и пути их решения, используя современные технологии • Грамотно работать с информацией • Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. • Самостоятельно работать над развитием моральности, интеллекта, культурного уровня.
 19. 19. Три уровня образования • Деятельность студента направлена на освоение часто повторяющихся задач, ответы которых предопределены (компьютерное обучение). • Преподаватель взаимодействует со студентами, направляя их обучение (системы искусственного интеллекта). • Учебный процесс проводят ведущие ученые в конкретных областях с использованием современных средств коммуникации. (открытые). http://www.eurodl.org/?p=current&article=430
 20. 20. Школа будущего
 21. 21. http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra /
 22. 22. План работы • Форум 1.2. Моя робота (30 балів) Создание и настройка курса • Форум 1.1. Знайомство (10 балів) • Форум 1.3. Проект курса (40 б.) • Заполните отчет о работе на 1 неделе (10 балов). • Примите участие в обсуждении Дополнительного материала (10 б.) в форуме
 23. 23. Контакты • Дистанционные курсы • http://dl.khadi.kharkov.ua • Электронная почта • kukharenkovn@gmail.com • Твиттер: @kukharenko • Блог: http://kvn-e-learning.blogspot.com/ • http://www.scoop.it/t/blended-learning-by- v-kukharenko Спасибо ! 23

×