Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E learning bogachkov 2015

387 views

Published on

E learning bogachkov 2015

Published in: Education
  • Be the first to comment

E learning bogachkov 2015

  1. 1. Проблематика правового поля e-learning Богачков Ю.М. НМК “ ІПО” НТУУ “КПІ” ebogun@gmail.com
  2. 2. Наказ • Про затвердження Положення про дистанційне навчання Наказ МОН № 466 від 25.04.13 року • Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21січня 2004 року № 40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 9 квітня 2004 року за № 464/9063. • Здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання. • забезпечити впровадження дистанційної форми навчання – Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), – Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), – Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) 01/16/15 Yurii Bogachkov 2
  3. 3. Що визначає • Організаційні засади • Засади запровадження ДН 01/16/15 Yurii Bogachkov 3
  4. 4. Поширюється на дистанційне навчання у: • загальноосвітніх навчальних закладах ( ЗНЗ); • професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ); • вищих навчальних закладах (ВНЗ); • закладах післядипломної освіти (ЗПО). 01/16/15 Yurii Bogachkov 4
  5. 5. Дистанційне навчання реалізовується шляхом: • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; – Запровадження дистанційної форми навчання у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з МОН України. • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
  6. 6. Особливості • Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання • Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання
  7. 7. Додаткова нормативна база • Вимоги до забезпечення дистанційної форми навчання у ВПЗ та ЗПО • Порядок надання права запроваджувати дистанційну форму навчання у ВПЗ та ЗПО • Норми часу для планування роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників
  8. 8. Напрями діяльності асоціації • Аналіз нормативного забезпечення ДН • Вивчення запитів на нормативні зміни • Формування та реалізація законодавчих ініціатив від імені спільноти • Інформування та консультування • Розроблення типових нормативних документів (положень,….)

×