Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

етапи тенденції-Cherkasy

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

етапи тенденції-Cherkasy

 1. 1. ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Проф. В.М. Кухаренко Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 2. 2. Фантазії Я люблю сидіти за моїм компютером і читати, читати, читати! Реалії
 3. 3. E-learning 1.0• перше покоління веб-навчання• синхронні або асинхронні курси• дизайн контенту слідував моделі традиційного навчання,• розроблений дизайнером з навчання.• курс управляється через LMS
 4. 4. Використання E-learning 1.0• обсяг контенту великий,• аудиторія досить велика,• потреби аудиторії відомі,• знання слухачів приблизно одного рівня• базове навчання
 5. 5. E-learning 1.3• Розробка відбувається швидше• Використання навчальних обєктів• Навчання на робочому місці• Контент створюється експертами з тематики по шаблонах• Курс управляється LCMS• Організується по мірі необхідності як частина загального навчального процесу.
 6. 6. Стандарти (за оцінками ADL)• Зменшують вартість навчання на 30-60%;• Зкорочують термін навчання на 20-40%;• Підвищують ефективність навчання на 30%;• Підвищують рівень знань та успішність на 10-30%;
 7. 7. Потенціали дистанційного навчання• Розмивання кордонів між дистанційним та традиційним навчанням• Вплив на традиційну роль викладання, адміністрування• Забезпечення доступу до фахівців, сприяння створенню мережі вчених 2005 р
 8. 8. Сучасність• Веб 2.0 - Tim OReilly 2005• Е-навчання 2.0 - Stephen Downes, 2005• Коннективізм - George Siemens. 2004• Швидкі технології навчання - J. Bersin• Відкриті дистанційні курси - MIT• Масові відкриті інтерактивні дистанційні курси - George Siemens. 2007
 9. 9. © Shantanu Adhicary, Final Year Industrial Engg. | 2008-2009 | With Inputs from:04/25/12 Narayanan Hariharan: Director- The 9 Mantra and Marta Kagan: Social Evangelist
 10. 10. Можливості Веб 2.0• Використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів.• Самостійне створення мережного навчального змісту.• Засвоєння інформаційних концепцій, знань і навичок.• Спостереження за діяльністю учасників• Створення навчальних ситуацій
 11. 11. Хмарні обчислення• ПЗ відстежується і контролюється;• Управління версіями ПЗ спрощено;• Мінімізація розповсюдження вірусів;• Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах брандмауерів;• Можна працювати на простих конфігураціях компютерів.
 12. 12. E-learning 2.0• органічне поєднання роботи та навчання в одному процесі, керованим самим співробітником.• Навчання - це процес доступу до контенту, який створюється як експертами, так і колегами по роботі, а також спілкування з колегами через модель соціального компьютінга
 13. 13. Використання E-learning 2.0• Контент не може бути ефективно формалізований без великих фінансових витрат на аналіз та розробку.• Інформації багато і вона безперервно змінюється і відтворюється в процесі роботи
 14. 14. Теорії навчання• Біхевієристська – слідкування за поведінкою – вивчення фактів “Що”• Когнитивна – здібності, мислення – процеси та правила “Як”• Конструктивістська – співвідношення зі своїм досвідом – “Чому”• Андрагогіка - навчання дорослих• Коннективізм - створення мережі
 15. 15. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання• когнітивистська / біхевієристська до 2000 р.• соціальна конструктивістська 2000-2008 рр.• Коннективістська – після 2008 р.
 16. 16. Відкритий контент та відкриті освітні ресурсиЦе заощаджує час та гроші!!!
 17. 17. Біхевієристська теорія• Чітко формулювати кінцеві результати навчання для його оцінки• Тестування• Структура навчального матеріалу – від простого до складного• Відгуки викладача, відчувати результат
 18. 18. Когнітивна теорія• Внутрішній процес: пам’ять, мислення, абстрагування, мотивація• Короткотермінова пам’ять (20 сек.) -> довготермінова• Представлення інформації
 19. 19. Особливості• Представлення інформації• Зв’язок нової та старої інформації• принцип 7±2 та інформаційні карти• Врахування різних стилів• Використання пізнавальних здібностей – питання самоперевірки, питання тьютора• Моделювання життєвих ситуацій – завершені проекти з виходом у практику
 20. 20. Конструктивістська теорія• Навчання – активний процес. Завдання на використання інформації• Студенти конструюють свої знання. Інформація з перших рук, а не відфільтрована викладачем• Співробітництво. Робота у групах• Час на осмислення інформації. Питання у тексті.• Навчання повинно мати сенс для студентів• Студенти приймають рішення відносно навчальних цілей• Навчання у спілкуванні
 21. 21. Конструктивістський підхід• Навчання повинно бути контекстно обґрунтоване• Концептуальне навчання – це активне залучення• Навчання через співробітництво з іншими• Студент повинен мати автономію та контроль за навчанням• Навчання – це персональний ріст• Навчальні результати – це перспектива та розуміння
 22. 22. Коннективізм• Навчання - це процес створення мережі.• Вузли - зовнішні сутності (люди, організації, бібліотеки, веб-сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-яке інше джерело інформації).• Акт навчання полягає у створенні зовнішньої мережі вузлів.• Навчання є формування внутрішньої нейронної мережі
 23. 23. Принципи коннективізму1• Розмаїття підходів.• Навчання - це процес формування мережі.• Знання знаходиться в мережі.• Знання можуть існувати поза людини. Технології допомагають нам у навчанні.• Здатність розширюватися важливіше накопиченого.
 24. 24. Принципи коннективізму2• Навчання і пізнання відбуваються постійно - це завжди процес, а не стан.• Ключова навичка сьогодні - здатність бачити звязки і розуміти смисли між областями знань, концепціями та ідеями• Своєчасність - необхідна риса сучасного навчання.• Навчання є прийняттям рішень.
 25. 25. Connectivism Stephen DownesGeorge Siemens
 26. 26. Коннективізм• робить акцент на використанні Web 2.0, вмінню вчитися.• заохочує учнів досліджувати нові способи сприйняття навчання та знань.• пропонує учням бути біль незалежними, брати ініціативу та відповідальність за навчання.• заохочує учнів підключатися до інформації, ідей та людей для створення мережі знань.• стверджує, що знання відносні та контекстні• стверджує, що члени мережі сумісно конструюють знання. http://bbpress.matbury.com/2012/02/week-3-what-ive-learned-so-far/
 27. 27. • Всі психологічні теорії зосереджені на інтерналізації (навчання, що відбувається усередині нас), тоді як коннективізм стверджує, що навчання відбувається через екстерналізацію• Коннективізм та мережне навчання пропонують постійне розширення знань.http://suifaijohnmak.wordpress.com/2010/07/18/why-am-i-interested-in-networked-lea
 28. 28. Відкрите навчання• Термін "Масовий відкритий дистанційний курс" (МОДК) ввів Джордж Сіменс в 2008 р.• Відкриті курси - це відкритий зміст• Відкрите навчання - це відкрита практика• МОДК – це організована командою тьюторів спільнота учасників, які бажають сумісно обмінюватись знаннями та досвідом
 29. 29. Масовий відкритий дистанційний курс (МОДК 2008 г.)• Учні можуть висловлювати свої ідеї та концепції через свій особистий досвід.• Курси - це платформа для інновацій, сприяє творчості та генерує дещо хаосу.• Ослаблення контролю знімає напругу та сприяє розвитку дискусії.
 30. 30. 2011 г – рік МОДК• MobilMOOC – 6 тижнів, 600 учасників• Іллінойський університет EduMOOC - 8 тижнів, 2500 уч.• Change – 32 тижні, понад 2500 уч.• Стенфордський університет – 3 курси – AI-Class - 160000 уч. – Бази даних – 90000 уч.• Ініціатива Массачусетського технологічного інституту – відкриті курси з 2012 р.
 31. 31. Особливості• Великий обсяг неструктурованої інформації• Особиста мета учасника• Свобода діяльності• Відсутність контролю• Учасник курсу – і вчитель і учень
 32. 32. Види діяльності• Співробітництво• Ремікс• Перепрофилювання• Повідомлення
 33. 33. Организация МОДК
 34. 34. Стратегія розвитку e-learning в організації• Навчання та управління знаннями в організації.• Люди - рушійна сила стратегії навчання• Навіщо потрібна стратегія корпоративного дистанційного навчання• Аналіз поточної ситуації• Побудова місії організації• Проведення SWOT-аналізу та побудова плану робіт
 35. 35. Соціальні сервіси у дистанційному навчанні• Персональне навчальне середовище• Інструменти для проектування дистанційного курсу• Інструменти розробки дистанційного курсу• Інструменти для проведення дистанційного навчального процесу• Підготовка викладачів для дистанційного навчання• Мобільне навчання
 36. 36. Статистика відвідування сайту Зареєстровано у курсі – 43 чол., у списку розсилки – 39 чол.
 37. 37. МОДК це• Підготовка спеціалістів сумісно з фірмами• Підготовка магістрів, аспірантів• Підвищення кваліфикації• Формування спільноти практиків
 38. 38. Дякую!КоординатиE-mail kukharenkovn@gmail.comMob 8-097-27-47-414http://dl.kharkiv.eduhttp://dl.kpi.kharkov.uahttp://elaz.wikispaces.com

×