Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bl 10-02-15

822 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bl 10-02-15

 1. 1. Змішане (гібридне) навчання №1 Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Терміни • Хмарні технології • Електронне навчання • Дистанційне навчання • Відкриті освітні ресурси • Відкрите навчання • Змішане навчання • Мікро навчання • МООС • Куратор змісту
 3. 3. Хмарні технології • ПЗ відстежується і контролюється; • Управління версіями ПЗ спрощено; • Мінімізація розповсюдження вірусів; • Вихідні дані і отримані файли можна зберігати, управляти централізовано на серверах; • Можна працювати на простих конфігураціях комп'ютерів.
 4. 4. Google – це • Безкоштовно • Не потрібна підтримка • Студенти вже використовують • Централізоване зберігання • Доступ в будь-який час • Захищена конфіденційність • Хороші фільтри • Використання мобільних пристроїв
 5. 5. Відкрита освіта • Відкрите навчання - це свобода вибору часу, місця, форми. Це - філософія, це - розвиток особистості. • Відкриті освітні ресурси • Відкриті дистанційні курси для – Школярів – викладачів – дорослих
 6. 6. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 7. 7. Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані, що висвітлює всі притаманні навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами Інтернет-технологій. Полат Є.С.
 8. 8. Дистанційне навчання - це • Дистанційний курс – це запланована викладачем діяльність для засвоєння структурованої інформації • Дистанційний навчальний процес – це відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 9. 9. Модель дистанційного навчання – це взаємодія • Студент – студент • Студент – викладач • Студент – контент • Студент - інтерфейс
 10. 10. Якість дистанційного навчання • Заохочення контактів між студентами і викладачами • Розвиток співробітництва студентів • Використання активних засобів навчання • Швидкий зворотний зв'язок • Ефективне використання часу • Висока мотивація • Урахування здібностей студентів і шляхів навчання
 11. 11. Обов'язкові елементи дистанційного курсу • Передмова (Автори курсу, тьютор) • Новини курсу • Програма курсу - потижнева
 12. 12. Передмова включає: • Назва курсу, • Мета і загальні відомості про курс, • Автори курсу і тьютор • Дані про обсяг і тривалість вивчення курсу, • Очікувані результати навчання, • Вимоги до студентів • Опис організації навчального процесу.
 13. 13. Структура тижневого заняття • Назва розділу, • Мета, • Ключові слова з посиланням на глосарій, • Структурно-логічна схема розділу, • План роботи на тиждень, • Бібліотека (рекомендовані джерела, ресурси, сайти).
 14. 14. http://www.innovatemyschool.com/industry-expert- articles/item/1126-moocs-and-their-impact-on-e-learning.html
 15. 15. Цикл розвитку хМООС http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf
 16. 16. хMOOC • 150+ університетів • 900+ курсів • 1000+ тьюторів • 8 мільйонів студентів http://www.blog.class-central.com/the-mooc-juggernaut-year-2/
 17. 17. Coursera • 22 млн. долл 17
 18. 18. Udacity • 16 млн. долл. 18
 19. 19. Український MOOC http://prometheus.org.ua/
 20. 20. Види ВОР • навчальні курси • окремі матеріали курсу • окремі модулі курсу • підручники • відео • тексти • програмне забезпечення • Будь-які інші засоби, матеріали або технології, що використовуються для представлення доступу до інформації
 21. 21. Куратор змісту • Курування змісту (content curation) – це процес категоризації великої кількості контенту та представлення його у структурованому вигляді для конкретної предметної області
 22. 22. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 23. 23. Від очного навчання до змішанного навчання
 24. 24. Задачі змішаного навчання • Розширити освітні можливості студентів; • Стимулювати формування суб'єктної позиції студента • Трансформувати стиль педагога • Персоналізувати освітній процес
 25. 25. Причини використання змішаного навчання • високий педагогічний рівень • доступ до знань • соціальна взаємодія • персональна дія • економічна ефективність • простота перегляду
 26. 26. Фактори впливу • Інституційні. • Педагогічні. • Технологічні. • Дизайн інтерфейсу. • Оцінка. • Управління. • Ресурсне забезпечення. • Етичні.
 27. 27. Етапи змішаного навчання • Самостійне вивчення матеріалу, • Аудиторне інтерактивне заняття • Продовження інтерактивного навчання і підтримки на робочому місці
 28. 28. Перший проект • Ваш перший курс завжди повинен бути близький до традиційного • Оцінки повинні бути в режимі реального часу і доступні в онлайн • Повинні бути обов'язково синхронні сесії кілька разів протягом класу • Різноманіття методів доставки та обговорення • Розмір класу повинен бути обмеженим
 29. 29. Простий проект: Онлайн • Основоположні знання (факти, принципи, поняття, ідеї і т.ін.) • Певні види навичок, такі як управління знаннями, самостійне навчання, творче письмо • Деякі елементи практики (наприклад, процедури, відео демонстрації використовуваного обладнання)
 30. 30. Простий проект: Традиційна діяльність • Публічні виступи і відповідні навички • Досягнення консенсусу • Прийняття рішення • Рішення проблем • Формування тісних відносин з командою, інструкторами • Невербальні навички • Практичні та лабораторні навички
 31. 31. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing)системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 32. 32. Проектування ADDIE для змішаного навчання • Аналіз. Визначте найбільш складні поняття для студентів і зосередьте на них увагу. • Дизайн. Сформулюйте цілі навчання. Розділіть курс на очні та дистанційні компоненти. • Розвиток. Почніть з одного семестру на рік. Почніть з найважливіших елементів на наступному кроці. • Реалізація. Почніть з малого. Запустіть весь курс відразу, а не частинами. • Оцінка. Оцінка має важливе значення для поліпшення курсу. Використовуйте технології для збору даних.
 33. 33. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 35
 34. 34. Ясна мета навчання це основа для • визначення змісту навчального матеріалу, джерел та методів навчання • оцінки результатів навчання • активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу 36
 35. 35. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 37
 36. 36. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 38
 37. 37. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 39
 38. 38. Дякую! E-mail: kukharenkovn@gmail.com

×