Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ассоциация e-learning of Ukraine

542 views

Published on

Про асоціацію електронного навчання України

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ассоциация e-learning of Ukraine

 1. 1. Всеукраїнська асоціація електронного навчання Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ”
 2. 2. Учасники
 3. 3. Види діяльності асоціації
 4. 4. Участь у роботі асоціації
 5. 5. Для кого асоціація
 6. 6. Проблеми • Термінологія • Відсутність зв'язків • Збільшення обсягів інформації • Кадрове забезпечення • Відсутність нормативної бази • Технологія, а не навчальний процес • Застарілі педагогічні підходи • Низька якість навчання
 7. 7. Діяльність • Соціальна мережа • Конференції, семінари, школи • Відкриті дистанційні курси • Команда кураторів змісту • Консультації • Проекти • Зв'язки з стейкхолдерами
 8. 8. Манифест серьезного e-learning Майкл Аллен, Джулі Дірксен, Кларк Куінн, Уілл Тальгеймер
 9. 9. Цінності традиційного e-learning • Фокус на змісті • Ефективність для авторів • Акцент на відвідуваність • Доставка знань • Тестування фактів • Один розмір для всіх • Разові заходи • Дидактична зворотний зв'язок
 10. 10. Цінності серйозного e-learning • Зосередженість на продуктивності, • Значимість для студента, • Захопленість, • Справжність контексту, • Реальність рішень, • Індивідуальність виклику, • Простір практики, • Реальність наслідків
 11. 11. Історія розвитку e-learning біхевіоризм конструктивізм хМООС-2 когнітивізм коннективізм сМООС Навчальна аналітика хМООС-1 До 2000 р. До 2008 р. 2008 р. 2011 р. 2013 р. Web 2.0 13
 12. 12. Нові тенденції освіти • Переосмислення ролі вчителів • Зрушення до глибокого навчання • Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР). • Ширше використання змішаного (гібридного) навчання • Використання інтуїтивних технологій. • Переосмислення роботи школи.
 13. 13. Ранжування тенденцій 1. Змішане навчання 2. Персональний підхід до навчання 3. Відкриті жетони як результат засвоєння курсу 4. Мобільний доступ 5. Гейміфікація 6. Особиста відповідальність за навчання. 7. Мережеве соціальне навчання 8. Сценарій базового навчання. 9. MOOCs, VOOCs. Масові відкриті онлайн курси 10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини
 14. 14. Змішане (гібридне) навчання • Введено в 2006 році Бонком і Гремом в книзі «Довідник змішаного навчання» • Офіційна програма навчання, в якій студент навчається в аудиторії і через Інтернет (30% -70%) з деякими елементами студентського контролю над часом, місцем, маршрутом і темпом навчання.
 15. 15. Тенденції розвитку змішаного навчання • Навчання, орієнтоване на студента • Плаваюча чисельність студентів • Формування умінь високого рівня • Реалізація переваг діяльності вчителя та учня • Навчання через прийняття рішень • Персоналізація навчання • Продуктивна гейміфікація • Мобільний світ учня
 16. 16. Мікро-навчання • Описує спосіб навчання, в якому поняття та ідеї представлені в дуже маленьких фрагментах, на дуже коротких тимчасових інтервалах, при необхідності, або в умовах максимальної сприйнятливості.
 17. 17. http://www.innovatemyschool.com/industry-expert- articles/item/1126-moocs-and-their-impact-on-e-learning.html
 18. 18. Цикл розвитку хМООС http://www.onlinelearningevent.com/media/1001051/27265.pdf
 19. 19. хMOOC • 150+ університетів • 900+ курсів • 1000+ тьюторів • 8 мільйонів студентів http://www.blog.class-central.com/the-mooc-juggernaut-year-2/
 20. 20. Дякую! Питання?

×