Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Проектування курсу.
Цілепокладання
Проф. Кухаренко В.М.
Завдання 2-го тижня
• Система оцінки якості курсу (40) – робота з
анкетами
• Аналіз загальних даних курсу (20)
• Аналіз ре...
Дистанционный курс
обеспечивает:
• управление учебным процессом;
• предоставление знаний;
• самоконтроль;
• формирование н...
Предисловие включает:
• название курса,
• цель и общие сведения о курсе,
• Авторы курса и тьютор
• данные об объеме и прод...
Структура недельного занятия
• название раздела,
• цель,
• ключевые слова со ссылкой на глоссарий,
• структурно-логическая...
Категории определения качества
дистанционного курса
1. Изучение цели и достаточного
представления
2. Взаимодействие
3. Оце...
Модель управления с системой
самоорганизации
В функции управления входит:
• Формирование мышления и деятельности,
• Адаптация;
• Мотивация;
• Вариативность,
• Творческ...
Проектирование
• Целенаправленная деятельность по
решению задач. Арчер.
• Принятие решений в условиях
неопределенности с т...
Модель удовлетворения
потребностей
Г.С. Альтшуллер
• АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ АРИЗ-85В
• АРИЗ - инструмент для мышления, а не
вместо мышления....
АРИЗ
1. Анализ задачи
2. Анализ модели задачи
3. Определение ИКР и ФП
4. Мобилизация и применение ВПР
5. Применение информ...
Модель последовательных
приближений 2
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1012/book-review-
leaving-addie-for-sam...
Модель водопада
http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-
design/
Учебное проектирование Agile
http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning-
design/
Проектування ADDIE
• аналіз (Analyzing) потреб організації;
• проектування (Designing) системи для потреб
організації;
• р...
1 Аналіз (analyze)
• Аналіз цільової групи;
• Аналіз діяльності спеціаліста;
• Аналіз завдань;
• Аналіз/декомпозиція умінь...
Аналіз діяльності спеціаліста
• Складіть список дій спеціаліста;
• Дайте характеристику кожному виду діяльності;
• Складіт...
Типи завдань
• зміст, засоби функціонування;
• контроль (контроль виробничого процесу);
• планування / матеріально-технічн...
Характеристики завдань
• координація і кооперація з іншими;
• узгодження етапів;
• представлення рішення проблеми;
• умови...
Типи умінь
• Уміння, що потребують технік
– пізнавальні уміння (мислення);
– уміння сприйняття і психомоторні (сприйняття,...
Характеристики умінь
• часто використовуються;
• рідко використовуються (у винятковій ситуації);
• легко і швидко засвоюют...
Типи знань
• факти;
• концептуальні базові знання;
• процедури (дії) для виконання завдань;
• стратегії, плани, допущення ...
Типи відносин
• індивідуальні зв'язані відносини;
• командні зв'язані відносини;
• безпечно зв'язані відносини;
• інше.
2 Проектування (design)
• Послідовність змісту навчання;
• Вибір методів навчання;
• Вибір (або створення) засобів навчанн...
3 Розвиток (development)
• План занять;
• Презентація курсу;
• Навчальні засоби;
• Вправи;
• Контроль (у тому числі тести)...
4 Виконання (implement)
• проводиться навчання з обраною
аудиторією. Проміжні результати ‑ план
виконання.
5 Оцінка (evaluation)
• План поточної оцінки;
• Список необхідних дій для поточної оцінки;
• План підсумкової оцінки;
• Ре...
Мета навчання
- це та поведінка, ті знання, вміння та
навички, які повинен продемонструвати
студент, щоб його можна було н...
Визначення мети навчання
• Виконання. Що саме зможе робити
студент?
• Умови. При яких умовах він це зможе
робити?
• Критер...
Виконання
• Виконання
– Написати
– Бігти
– Рахувати
– Виділяти
– Демонструвати
– Вказувати
– Вибирати
– Співвідносити
• Ст...
Ієрархії пізнавальних цілей
навчання в таксономії Блума
32
1. Рівень знання
• спостерігання і пригадування інформації
• знання дат, подій, міст
• знання головних ідей
• володіння ін...
2. Рівень розуміння
• розуміння інформації
• сприйняття значень
• перенесення знань до нового контексту
• з’ясовування фак...
3. Рівень застосування
• використання інформації
• використання методів, підходів (концепцій),
теорій у нових ситуаціях
• ...
4. Рівень аналізу
• розгляд складових елементів
• організація частин
• розпізнавання прихованих значень
• утотожнення комп...
5. Рівень синтезу
• використання попередніх ідей для створення
нових ідей
• узагальнення за даними фактами
• співвідношенн...
6. Рівень оцінки
• порівнювання і розпізнавання ідеї
• оцінювання важливості теорій, представлень
• формування вибору, що ...
О ц ін к а
( E v a lu a tio n )
С т в о р е н н я
( C r e a tin g )
С и н т е з
( S y n th e s is )
О ц ін ю в а н н я
( E...
Застосування.
• Роль викладача: показує, супроводжує,
спостерігає, оцінює, організує, ставить
питання.
• Роль студента: ро...
Аналізування.
• Роль викладача: він розслідує, супроводжує,
спостерігає, оцінює, діє як джерело, запитує,
організує, розгл...
48
http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
Рефлексия по таксономии Блума
1. состоит из 4х частей:
- Таксономия рефлексии (общие понятия);
- Рефлексивный студент;
- Р...
Рефлексия
• Припоминание : Что я сделал?
• Рефлексия учащегося: Какое было задание? Как
оно было выполнено? Я выполнил вов...
Рефлексия
• Применение: Когда я делал это раньше? Где я
могу использовать это снова?
• Рефлексия учащегося: Как было это з...
Рефлексия
• Создание: Что я должен делать 
дальше? Каков мой план? 
• Рефлексия  учащегося: Как я могу лучше 
использовать...
Три покоління дистанційної 
педагогіки, як три рівні навчання
• когнітивистська / біхевієристська  до 2000 р.
• соціальна ...
Теорії навчання
• Біхевієристська – слідкування за 
поведінкою – вивчення фактів “Що”
• Когнитивна – здібності, мислення –...
Біхевієристська теорія
• Чітко формулювати кінцеві результати 
навчання для його оцінки
• Тестування 
• Структура навчальн...
Когнітивна теорія
• Внутрішній процес: пам’ять, мислення, 
абстрагування, мотивація
• Короткотермінова пам’ять (20 сек.) -...
Особливості 1/5 
• Представлення інформації
– Важлива інформація – у центрі
– Інформація повинна привертати увагу
– Чому т...
Особливості 2/5
• Зв’язок нової та старої інформації
– Використання організаційних структур  для 
нагадування
– Моделі пон...
Особливості 3/5
• Різні стратегії аналізу, сінтезу, використання
• Врахування різних стилів
– “конкретний дослід” – прикла...
Конструктивістська теорія
• Навчання – активний процес. Завдання на 
використання інформації
• Студенти конструюють свої з...
Конструктивістський підхід
• Навчання повинно бути контекстно обґрунтоване
• Концептуальне навчання – це активне залучення...
Основні андрагогічні принципи 
навчання
• Пріоритет самостійного навчання
• Принцип кооперативної діяльності
• Принцип опо...
Висновки до андрогогіки
• Заохочувати і підтримувати прагнення дорослих до
навчання, до саморозвитку;
• Визначати цілі та ...
Завдання тижня 3
• Експертний висновок №1 (40) – 
індивідувальна робота (3 дні)
•  Експертний висновок № 2. (30) – 
продов...
Дякую!
Координати
E-mail kukharenkovn@gmail.com
Mob 8-097-27-47-414
http://dl.kharkiv.edu
http://dl.kpi.kharkov.ua 
занятие 3
занятие 3
занятие 3
занятие 3
занятие 3
занятие 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

занятие 3

539 views

Published on

instractional design, taxanimy Bloom, pedogogocal theories

Published in: Education
 • Be the first to comment

занятие 3

 1. 1. Проектування курсу. Цілепокладання Проф. Кухаренко В.М.
 2. 2. Завдання 2-го тижня • Система оцінки якості курсу (40) – робота з анкетами • Аналіз загальних даних курсу (20) • Аналіз ресурсів (30) – групування
 3. 3. Дистанционный курс обеспечивает: • управление учебным процессом; • предоставление знаний; • самоконтроль; • формирование навыков и умений; • закрепление материала; • совместную деятельность студентов; • синхронное и асинхронное общение; • контроль
 4. 4. Предисловие включает: • название курса, • цель и общие сведения о курсе, • Авторы курса и тьютор • данные об объеме и продолжительность изучения курса, • ожидаемые результаты обучения, • требования к студентам • Описание организации учебного процесса.
 5. 5. Структура недельного занятия • название раздела, • цель, • ключевые слова со ссылкой на глоссарий, • структурно-логическая схема раздела, • план работы на неделю, • библиотека (рекомендуемые источники, ресурсы, сайты).
 6. 6. Категории определения качества дистанционного курса 1. Изучение цели и достаточного представления 2. Взаимодействие 3. Оценка и контроль 4. Учебные средства информации и инструментальные среды 5. Студенческая система поддержки и услуги
 7. 7. Модель управления с системой самоорганизации
 8. 8. В функции управления входит: • Формирование мышления и деятельности, • Адаптация; • Мотивация; • Вариативность, • Творческая направленность и алгоритмизация деятельности; • Коррекция деятельности и содержания; • Психологическая поддержка; • Контроль и многое другое.
 9. 9. Проектирование • Целенаправленная деятельность по решению задач. Арчер. • Принятие решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки. Азимов
 10. 10. Модель удовлетворения потребностей
 11. 11. Г.С. Альтшуллер • АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ АРИЗ-85В • АРИЗ - инструмент для мышления, а не вместо мышления. • АРИЗ - инструмент для решения нестандартных задач. http://www.altshuller.ru/
 12. 12. АРИЗ 1. Анализ задачи 2. Анализ модели задачи 3. Определение ИКР и ФП 4. Мобилизация и применение ВПР 5. Применение информфонда 6. Изменение или замена задачи 7. Анализ способа устранения ФП 8. Применение полученного ответа 9. Анализ хода решения
 13. 13. Модель последовательных приближений 2 http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1012/book-review- leaving-addie-for-sam-by-michael-allen-with-richard-sites
 14. 14. Модель водопада http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning- design/
 15. 15. Учебное проектирование Agile http://www.bottomlineperformance.com/what-is-agile-learning- design/
 16. 16. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing)системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 17. 17. 1 Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності спеціаліста; • Аналіз завдань; • Аналіз/декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких ґрунтуються уміння; • Загальні задачі навчання; • Завдання на діяльність.
 18. 18. Аналіз діяльності спеціаліста • Складіть список дій спеціаліста; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їхню характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок та завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, що вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконаним;
 19. 19. Типи завдань • зміст, засоби функціонування; • контроль (контроль виробничого процесу); • планування / матеріально-технічне постачання; • керування складними системами • інше
 20. 20. Характеристики завдань • координація і кооперація з іншими; • узгодження етапів; • представлення рішення проблеми; • умови безпеки, безпеки життя чи незбитковості; • рецензування іншими; • високий ступінь варіативності в представленні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і вміле виконання; • критичне відношення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • інше.
 21. 21. Типи умінь • Уміння, що потребують технік – пізнавальні уміння (мислення); – уміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, що не потребують технік – емоційні уміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, стосунки з іншими)
 22. 22. Характеристики умінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у винятковій ситуації); • легко і швидко засвоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу для вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначного зусилля; • вимагають значних зусиль (не можуть проводитися довільно з іншими діями); • інше
 23. 23. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для рішення задач; • причинні (ситуативні) моделі (принципи чи правила), що пояснюють як що-небудь працює; • інше.
 24. 24. Типи відносин • індивідуальні зв'язані відносини; • командні зв'язані відносини; • безпечно зв'язані відносини; • інше.
 25. 25. 2 Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 26. 26. 3 Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • Вправи; • Контроль (у тому числі тести) знань та вмінь.
 27. 27. 4 Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати ‑ план виконання.
 28. 28. 5 Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 29. 29. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 29
 30. 30. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 30
 31. 31. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 31
 32. 32. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 32
 33. 33. 1. Рівень знання • спостерігання і пригадування інформації • знання дат, подій, міст • знання головних ідей • володіння інформацією щодо предмету Ключові слова:Перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін. 33
 34. 34. 2. Рівень розуміння • розуміння інформації • сприйняття значень • перенесення знань до нового контексту • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність • упорядковування, групування, формування висновків • провіщання наслідків Ключові слова: Підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати. 34
 35. 35. 3. Рівень застосування • використання інформації • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання Ключові слова: Застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати 35
 36. 36. 4. Рівень аналізу • розгляд складових елементів • організація частин • розпізнавання прихованих значень • утотожнення компонентів Ключові слова: Аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки 36
 37. 37. 5. Рівень синтезу • використання попередніх ідей для створення нових ідей • узагальнення за даними фактами • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів • провіщання, формування висновків Ключові слова: Поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що якщо?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати 37
 38. 38. 6. Рівень оцінки • порівнювання і розпізнавання ідеї • оцінювання важливості теорій, представлень • формування вибору, що грунтується на обміркованих аргументах • перевіряння цінності доведень та показань • впізнавання підпорядкованості Ключові слова: Оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (заставляти), резюмувати (підсумовувати) 38
 39. 39. О ц ін к а ( E v a lu a tio n ) С т в о р е н н я ( C r e a tin g ) С и н т е з ( S y n th e s is ) О ц ін ю в а н н я ( E v a lu a tin g ) А н а л із ( A n a ly s is ) А н а л із у в а н н я ( A n a ly s in g ) З а с т о с у в а н н я ( A p p lic a tio n ) З а с т о с у в а н н я ( A p p ly in g ) Р о з у м ін н я ( C o m p r e h e n s io n ) У с в ід о м л е н н я ( U n d e r s ta n d in g ) З н а н н я ( K n o w le d g e ) П р и г а д у в а н н я ( R e m e m b e r in g ) 39 Модифицированная таксономия Блума
 40. 40. Застосування. • Роль викладача: показує, супроводжує, спостерігає, оцінює, організує, ставить питання. • Роль студента: розв'язує завдання, демонструє використання знань, розраховує, збирає (факти), комплектує, завершує, ілюструє, конструює, активний учасник. • Чи Ви знаєте інший приклад, де ...? • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками таке, як ...? 40
 41. 41. Аналізування. • Роль викладача: він розслідує, супроводжує, спостерігає, оцінює, діє як джерело, запитує, організує, розглядає дискретно і критично. • Роль студента: він обговорює, розкриває, аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить тестування, проходить перевірку, задає питання, підраховує, наводить довідки, допитується, активний учасник. • Які події не могли відбутися? • Якщо ... відбулося, яким мало бути закінчення? 41
 42. 42. 48 http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html
 43. 43. Рефлексия по таксономии Блума 1. состоит из 4х частей: - Таксономия рефлексии (общие понятия); - Рефлексивный студент; - Рефлексивный учитель; - Рефлексивный лидер. http://www.peterpappas.com/2010/01/taxonomy-reflection- critical-thinking-students-teachers-principals.html
 44. 44. Рефлексия • Припоминание : Что я сделал? • Рефлексия учащегося: Какое было задание? Как оно было выполнено? Я выполнил вовремя? • Понимание. Что было важно в том, что я сделал? А я достиг свои цели? • Рефлексия учащегося: Правильно ли я понимаю части задания и как они связаны? А мой ответ полностью покрывать все части задания? Вижу ли я, где это вписывается в то, что мы изучаем?
 45. 45. Рефлексия • Применение: Когда я делал это раньше? Где я могу использовать это снова? • Рефлексия учащегося: Как было это задание похоже на другие задания? (В данном курсе или другие). Вижу ли я подключение в любой контент, продукт или процесс? Существуют ли способы, чтобы адаптировать его к другим заданиям? Где я могу использовать это (содержание, продукта или процесса), в моей жизни?
 46. 46. Рефлексия • Создание: Что я должен делать  дальше? Каков мой план?  • Рефлексия  учащегося: Как я могу лучше  использовать свои сильные стороны, чтобы  улучшить результат? Какие шаги мне нужно  предпринять или использовать ресурсы для  удовлетворения моих проблем? Какие  предложения у меня есть для учителя или  сверстников для улучшения условий  обучения?  52
 47. 47. Три покоління дистанційної  педагогіки, як три рівні навчання • когнітивистська / біхевієристська  до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр. • Коннективістська – після 2008 р.
 48. 48. Теорії навчання • Біхевієристська – слідкування за  поведінкою – вивчення фактів “Що” • Когнитивна – здібності, мислення – процеси  та правила “Як” • Конструктивістська – співвідношення зі  своїм досвідом – “Чому” • Андрагогіка  - навчання дорослих • Коннективізм  - створення мережі 
 49. 49. Біхевієристська теорія • Чітко формулювати кінцеві результати  навчання для його оцінки • Тестування  • Структура навчального матеріалу – від  простого до складного • Відгуки викладача, відчувати результат
 50. 50. Когнітивна теорія • Внутрішній процес: пам’ять, мислення,  абстрагування, мотивація • Короткотермінова пам’ять (20 сек.) ->  довготермінова – Глави, розділи, підрозділи – Принцип 7 +/- 2 – Інформаційні карти
 51. 51. Особливості 1/5  • Представлення інформації – Важлива інформація – у центрі – Інформація повинна привертати увагу – Чому треба вивчити урок – Складність матеріалу повинна відповідати  здібностям студентів
 52. 52. Особливості 2/5 • Зв’язок нової та старої інформації – Використання організаційних структур  для  нагадування – Моделі понять – Вхідні питання для занурення – Адаптивні тести для створення маршрутів  повторення • Розбивка на частини з урахуванням принципу  7+/-2 та використання інформаційних карт
 53. 53. Особливості 3/5 • Різні стратегії аналізу, сінтезу, використання • Врахування різних стилів – “конкретний дослід” – приклади, зв’язок зі  студентами, настанови викладача – “спостерігач” – від спостереження до дії,  викладач – експерт, уникають контактів зі  студентами – “активні експериментатори” – дискусії, активні  методи – “абстракционіст” – робота з об’єктами, теорією
 54. 54. Конструктивістська теорія • Навчання – активний процес. Завдання на  використання інформації • Студенти конструюють свої знання. Інформація  з перших рук, а не відфільтрована викладачем • Співробітництво. Робота у групах • Час на осмислення інформації. Питання у  тексті. • Навчання повинно мати сенс для студентів • Студенти приймають рішення відносно  навчальних цілей • Навчання у спілкуванні
 55. 55. Конструктивістський підхід • Навчання повинно бути контекстно обґрунтоване • Концептуальне навчання – це активне залучення • Навчання через співробітництво з іншими • Студент повинен мати автономію та контроль за  навчанням • Навчання – це персональний ріст • Навчальні результати – це перспектива та  розуміння
 56. 56. Основні андрагогічні принципи  навчання • Пріоритет самостійного навчання • Принцип кооперативної діяльності • Принцип опори на життєвий досвід • Індивідуалізація навчання • Системність навчання • Контекстність навчання • Принцип актуалізації результатів навчання • Принцип рефлективності
 57. 57. Висновки до андрогогіки • Заохочувати і підтримувати прагнення дорослих до навчання, до саморозвитку; • Визначати цілі та розробляти програми навчання у відповідності з інтересами дорослих слухачів, створювати сприятливі умови для індивідуалізації навчання; • Активно використовувати у навчанні особистий досвід учнів, надавати допомогу у процесі його аналізу; • Враховувати у перебігу навчальної діяльності різні професійні, соціальні, побутові та тимчасові фактори, які спроможні вплинути на успішність навчання.
 58. 58. Завдання тижня 3 • Експертний висновок №1 (40) –  індивідувальна робота (3 дні) •  Експертний висновок № 2. (30) –  продовження роботи у команді (3 дні) •  Аналіз ресурсів (20)
 59. 59. Дякую! Координати E-mail kukharenkovn@gmail.com Mob 8-097-27-47-414 http://dl.kharkiv.edu http://dl.kpi.kharkov.ua 

×