Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

микрокад 2012 савченко ukr

587 views

Published on

Доклад Савченко Н.В.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

микрокад 2012 савченко ukr

 1. 1. Роль і місце проблемно-оріентованних бібліотекелектронних гіперкниг у дистанційному навчанні Савченко М.В. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 1
 2. 2. Про книгу і її створенняУ сучасній практиці найбільш використовувані види книг та їх основнівластивості можна представити у вигляді таблиці (наступний слайд).При аналізі цієї таблиці стає очевидним перевага цифрових книг надпаперовими. Головною відмінністю є активний характер використанняінформації і знань, коли нове знання або розуміння змінює книгу, а завдання іздібності конкретного читача вбудовуються в процес використання книги.Фактично мова йде про створення динамічних (або активних) інтерактивнихкниг, що містять виконувані фрагменти, які взаємодіють з читачем(наприклад, автоматично перевіряються вправи) та відображаютьіндивідуальні траєкторії в системі знань, у процесі читання яких створюютьсянові обєкти і процеси. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. У цій ситуації всі паперові підручники розумно перевести в цифровуформу: спочатку в аналог друкованого видання (формати PDF, DJVU, FB2,. . . ), А потім переробити в більш досконалий вигляд.Для різних видів літератури слід чітко визначити критерії оновлення.Підручники з авторських курсів, що визначаються вузом, слід також видавати вцифровому вигляді самим вузам.При переході на таку систему можна піти на поставку навчальної літератури запередплатою. Такі книги є живими: для них безперервно виходять оновлення,автоматично інсталюються читалками через інформаційні мережі. Така книга зкниги-предмета перетворюється в книгу-послугу.Більш того, підписка може означати і зворотний звязок з читачем, який можевисувати свої зауваження та побажання по книзі і оформляти їх в самостійнийшар.Читач трансформується спочатку в критика, потім у співавтора.Книга може мати представництва в інформаційних мережах, де поміщаютьсякоментарі, йде обговорення з використанням найсучасніших методівінформаційної взаємодії. 6
 7. 7. В цьому випадку ми будемо мати дійсно. Живу книгу .. У випадку,який з сучасних позицій представляється. граничним., книга повинна бутиповністю розподілений-мережний, маючи мініпредставітельства накожному пристрої читача.Ці представництва можуть взаємодіяти між собою,забезпечуючи взаємне збагачення і розвиток самих читачів.Природно, при такому підході потрібно реорганізація інституту. Прав накопіювання, зараз лише захищає права видавців, але не авторів і читачів.Пропонується підійти до проблеми авторських прав з іншого боку: якщонавчальний заклад оголосило про виконання ним якийсь освітньоїпрограми, яка передбачає використання деяких офіційно рекомендованихлітературних джерел, то йому доведеться автоматично відраховуватичерез офіційного видавця грошові кошти за використання обраноїлітературою в обсязі, пропорційному ліцензованої (звітному) контингентуучнів. 7
 8. 8. Крім того, необхідно врегулювати відповідним чином авторські тавидавничо-технічні відрахування (автору і видавцям відповідно до часткивідповідальності за якість видання).Один з варіантів такого врегулювання полягає в тому, що, починаючи здеякої початкової пропорції розподілу винагороди між авторомі видавцем, запускається процес оптимізації цього співвідношення.Наприклад, досить спочатку залишити за автором 62% прибутку від усьоготиражу, а частку, що залишилася 38% визначити для організаціївидавничої справи. По ідеї, це має стимулювати процесвиробництва нового знання.У будь-якому випадку такий механізм врегулювання, що враховує двафактори створюваного продукту ціну і цінність, повинен бути розроблений. 8
 9. 9. Сучасна цифрова книга повинна гармонійно поєднувати емоційнуформу звичайного викладу з системно-конструктивною формою, різкоскорочує дублювання інформації і знань. У цьому звязку можнарозглянути новий клас електронних видань конструктивні електроннівидання (або КЕІ).Під конструктивним електронним виданням розуміється основна формавідчуження продукту розумової діяльності субєкта (автора), призначенадля накопичення, обробки знань та організації конструктивноїдіяльності на їх основі, тобто електронна форма передачі досвіду,знань і вмінь іншим субєктам читачам. Операції динамічного інтерактивного взаємодії з КЕІ 9
 10. 10. Для розробки КЕІ потрібно також нетрадиційний процес, який спирається, першза все, на дескриптивне-конструктивне опис, аналіз і синтез, а не на деякийлітературний стиль. Фактично в цій книзі є не тільки змістовна інформація, а йпаралельно створюються шари для подання анімата, тобто створюєтьсяжиттєва середу цієї книги 10
 11. 11. Якщо всім навчальним закладам перейти на використання літератури велектронному вигляді, то при цьому всі учні повинні бути, природно,забезпечені засобами доступу до цієї літератури. Ці кошти можуть бути якїхні власні кошти, так і кошти, що надаються навчальним закладом. Мова тутні в якому разі не йде про надання дорогих персональних компютерів,необхідних хіба лише для наддинамічний ігр-тренажеров віртуальноїтривимірної реальності (хоча, можливо, це і потрібно для навчання льотчиківі гімнастів, але це явно не. Література., А. Обладнання.) .Мова йде про недорогий, але ергономічному обладнанні, що годиться нароль. Читалок .. На жаль, ринок. Читалок. в Росії практично не розвинений.Треба припинити будівництво бібліотек у вигляді величезних бумагохраніліщі перейти до будівництва. Цифрових. читальних заліві бібліотечних дата-центрів.До слова, мільйон томів по 500 сторінок чистого тексту займає одинтерабайтний вінчестер, який тепер уже поміщається в кишені Звичайно, такіж томи, але з красивими картинками і відео, займуть вже невеликеприміщення. Крім того, відвідування дата-центру не вимагає фізичногопереміщення читача. 11
 12. 12. Такий клас текстів як інструкція вбудовується безпосередньо вустаткування (smart-обладнання) і не вимагає додаткового зберігання.Узагальнена система доступу до книг у результаті повинна являти собоюфонд видань і публікацій, який надає інформацію як в стаціонарному, так ів мобільному вигляді, тобто там, де це необхідно, і тоді, коли це потрібно. 12
 13. 13. Про читачів і читанні. Герман Гессе, аналізуючи процес книжковогочитання, виділив три типи читачів:• наївний читач (ведений) по відношенню до читання не особистість;• геній ігри (слідопит), який слід своєю природою, а не утворення, для якогоестетичні цінності майже зовсім пропадають і найбільшу красу і цінністьпочинають представляти тільки промахи і нечіткості;• генератор ідей (мрійник), для якого фантазія і асоціативна спроможністьпереживають кульмінацію і який читає вже зовсім не те, що бачить передсобою на папері, а пливе в потоці стимулів і ідей, почерпнутих їм зпрочитаного. 13
 14. 14. Процес читання як творчий акт можна розділити на три основні фази:• конвергентна, коли результат читання будується з систем, понять,відповідають меті читання, знань субєкта та утримання книги (спіральАбдеева, кібернетика);• дивергентная, коли для отримання результату необхідно формуватинову точку зору, переходити до інших книг, спілкуватися з іншимисубєктами (спіраль Гегеля, лібернетіка);• дозвіл протиріч (або подолання перешкод і барєрів), тобто створеннясинтетичного образу. 14
 15. 15. Якщо підходити до процесу читання більш технічно, то лінгвісти,наприклад, розглядаючи процес читання як процес сприйняття і розумінняприродного тексту (ЕТ), виділяють такі способи:• пофразно, буквальне, поелементне читання і розуміння ЕТ;• детальне розуміння, але в масштабі тексту і з ототожненням сутностей,що згадуються в різних фразах;• швидке читання, що вибирає з ЕТ потрібні термінологічні елементи;• читання великим планом, вихоплюють із ЕТ необхідні сюжети. 15
 16. 16. Безумовно, швидкість і обсяги читання, притаманні середнім студентом,явно недостатні. Проте пріоритет в читанні науково-технічної та науково-природної літератури зміщений у бік: від різноманітності і повноти пережитихпочуттів до результативності побудови абстрактних образів і процесів їхматеріалізації.Однією швидкості і навігації явно мало, необхідні різноманітні перетворенняодержуваної інформації, встановлення аналогій,оперування ідеальними і конкретними образами, вихід за межі можливого.Все це призводить до різноманітних точок зору на формування процесівчитання.Зокрема, читання молитов можна розглядати як Конатівное читання.Побудова морфологічного, функціонального, атрибутивного,лібернетіческого і генетичного опису систем в процесі читання можнарозглядати як когнітивне читання. 16
 17. 17. Коли процес читання супроводжується побудовою нового абовідновленням, репродукування раніше існуючого обєкта (або процесу),то можна говорити про конструктивну читанні. А якщо ви не хочетевтратити або поліпшити, наприклад, зір, то можнаговорити про коректує читанні.Невдачі конструктивного читання можуть, наприклад, означатинаступне:A - обєкт взагалі не створений або всі ресурси витрачені;B - обєкт створений, але не тієї якості;C - створений обєкт необхідної якості, але неефективним чином;D - створений обєкт необхідної якості, але система цінностей і потребсубєкта змінилася. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Епоха примітивної компіляції, мультиплікації і гіперссилочності вжезакінчується, на зміну їм приходить побудова книг і систем знань на основівикористання і пошуку нових фундаментальних принципів, зокрема, в ІТ-сфері, природного і штучного компютингу, симбіозу людини зсередовищем знань (або ІТ- системою), безперервного і випереджаючогосинтезу, коли. уявне. різноманітність інформації та знань має витиснутидійсно достовірним знанням.Основна мета на сучасному етапі полягає в тому, щоб учень абодослідник, отримуючи Живу книгу, міг формувати свою особистуКнигу життя, що дозволяє йому досягати творчих вершин, ефективності тагармонійності життя. Стара книга залишається і як раритет є безціннимартефактом минає культурної епохи.Сучасне читання це глибоке розуміння, реконструкція або створеннянового, це живий процес руху інформації і знань, що вимагає створеннянових форм і процесів. Це процес дійсного застосування та освоєння новихзнань, а не його складування і нескінченний пошук. Це активне, а непасивне ставлення субєкта до одержуваної інформації і знань. 19

×