Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

банк15

337 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

банк15

 1. 1. Кухаренко В.М. КОРПОРАТИВНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ БАНКУ
 2. 2. Проблемна лабораторія дистанційного навчання • Створена у 1997 році • Надруковано 17 посібників, понад 150 статей • 2001-2009 рр. – програма підвищення кваліфікації держслужбовців та дистанційні курси з питань євроїнтеграції (3 посібника) • З 2001 р. – підвищення кваліфікації викладачів з технології розробки дистанційних курсів
 3. 3. продовження • Відкриті дистанційні курси з 2011 року – Стратегія розвитку e-learning в організації – Соціальні сервіси в e-learning – e-learning від А до Я – Проектування системи дистанційного навчання – Куратор змісту – Експертиза дистанційного курсу – Для школярів – Для батьків про дистанційне навчання
 4. 4. Типи дистанційних курсів • Автоматизовані (слайдові) курси • Конструктивістські курси • хМООС • сМООС • Ігрові курси • Тип використаного курсу визначається метою навчання
 5. 5. Цілі політики на удосконалення навичок • Збільшити доступ до навчання і знань при керуванні витратами • Підтримувати гнучкість і відгук • Демонструвати вимірні впливи • Схвалювати навчальну культуру • Обслуговувати бізнес і індивідуумів
 6. 6. Методи розвитку людських ресурсів • Від "моно-способу" до "змішаного навчання“ • Підтримка навчання на робочому місці • Навчання і розвиток, нові послуги для колег • Концентрація на стратегічних навичках • Систематизація навчального розподілу у всіх його формах
 7. 7. Завдання проекту1 • Визначити цільову групу слухачів; • Визначити тематику курсу; • Визначити форми діяльності слухачів у курсі; • Скласти програму курсу і створити дистанційний курс; • Підготувати команду методистів з дистанційного навчання;
 8. 8. Завдання проекту2 • Провести дистанційне навчання групи службовців банку і отримати зворотний зв’язок; • Проаналізувати результати навчального процесу та сформувати рекомендації щодо подальшого розвитку дистанційного навчання у банку
 9. 9. Мета навчання • аналіз сильних і слабких сторін продукту(ів); • Визначення потреб клієнта; • відповіді на заперечення клієнта; • аналіз продуктів з точки зору існуючої законодавчої бази; • демонстрація успішних продаж продуктів даної групи
 10. 10. Підготовка тьютора • Комунікація у курсі • Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів • Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу • Організація та проведення дискусій • Організація роботи малих груп • Проведення тематичного чату. Підведення підсумків
 11. 11. Елементи курсу • БД банківських продуктів • Інформаційні матеріали у курсі – аналіз продуктів • Тести • Форум для виконання завдань • Чат для обговорення • Внутрішньокурсова пошта
 12. 12. Статистика • Проведено навчання 19 службовців банку. • Відвідали курс 1236 разів (61 відвідування на слухача загалом та 15 відвідувань протягом тижня) • в середньому працювали у курсі 41.8 години (10.45 годин щотижнево). • Тривалість одного сеансу складала 20 хвилин
 13. 13. Тривалість роботи у курсі
 14. 14. Середня кількість спроб проходження тестів
 15. 15. Щотижневе листування у курсі
 16. 16. Кіркпатрик (рівень 1 - початок) • «Виникало схвилювання, що не вистачає часу на такий цікавий курс і виконання вправ.» (О.) • «Дуже цікаво, майже як наркотик (в хорошому розумінні) захоплює, виникає‑ бажання скоріше виконати завдання, та отримати результат.» (Г.)
 17. 17. Кіркпатрик (рівень 1 - закінчення) • «Сумно, мені сподобався даний курс» (Ж.). • «Хочеться продовжити навчання, але уже більш поглиблено та з практикою.» (З.) • «Позитивний - навчання добігає закінченню. Сумно, бо дуже сподобалось спілкування та навчання» (І.)
 18. 18. Кіркпатрик (рівень 2) • «багато цікавих, нових навиків та знань, дуже цікаві вправи, які не можливо виконати без вивчення матеріалу!!!» (І.)
 19. 19. Кіркпатрик (рівень 3) • «Всі знання отримані в процесі навчання можна використати на практиці. Можу давати (невеликі) консультації клієнтам по кредитам та депозитам.» (І.)
 20. 20. Кіркпатрик (рівень 4) • «Покращили моє обслуговування клієнтів. Можу проконсультувати клієнта по будь- якому продукту.» (Б.) • «Покращилось консультування клієнтів. Можливе консультування клієнтів на базовому рівні по всім банківським продуктам.» (І.)
 21. 21. Учасники навчання 2008 р. • 13 працівників з Центрального регіону; • 12 працівників з Західного регіону; • 13 працівників з Південного регіону; • 12 працівників зі Східного регіону; • економісти, які безпосередньо займаються обслуговуванням клієнтів та мають досвід роботи біля 1 року.
 22. 22. Участь внутрішніх експертів у навчанні До початку • підготовка/перевірка/доповнення змістового наповнення матеріалу курсу; • складання/перевірка/доповнення тестових завдань та вправ.
 23. 23. Участь внутрішніх експертів у навчанні у ході навчання • відповіді на запитання; • перевірка вправ; • формулювання зауважень, поправок, доповнень до вправ; • оцінки роботи слухачів; • Надання характеристики роботи слухачів; • участь у роботі тематичного чату; • систематичне внесення змін.
 24. 24. Методист організовував: • змістовне наповнення дистанційного курсу; • систематичне оновлення курсу; • вирішення організаційних питань; • постановка завдань слухачам; • зв’язок слухачів з експертами; • відповіді на запитання слухачів; • підрахунок балів; • загальне супроводження слухачів; • підготовку звіту.
 25. 25. Методисти з економічного навчання відповідали за: • організацію підготовки та проведення дистанційного навчання у регіонах; • постійний зв’язок зі слухачами в регіонах; • систематичне відслідковування результатів роботи слухачів у регіонах; • використання звіту за проведеним дистанційним навчанням у регіонах.
 26. 26. Оцінювання роботи слухачів • не достатній рівень підготовки: — до 200 балів; • достатній рівень підготовки — 200–250 балів – 6 сл.; • високий рівень підготовки — 250–350 – 22 сл.; • відмінний рівень підготовки — 350–450 балів – 6 сл.; • надзвичайно високий рівень підготовки — від 450 балів - 4 сл.
 27. 27. Високі показники у навчанні пояснюються такими чинниками: • високою мотивацією до навчання; • готовністю і бажанням навчатися; • бажанням кар’єрного росту; • високою працездатністю.
 28. 28. Діалог • М. М.В., (для С. В.В.) Віталію, це Ваш перший банк? Поділіться досвідом, як Ви встигаєте прочитати все у форумах, дати кожному оцінку і при цьому своєчасно і в повному обсязі виконати свої посадові обов’язки? • С. В.В., (відповідь)Це мій перший банк і моя перша робота:) Як встигаю… навіть не знаю, в основному — читаю, коли випадає вільна хвилинка… приходжу у 07.30 і виходжу… плюс до того — закінчую магістратуру:)
 29. 29. Результати • закінчили навчання 38 слухачів • спроб проходження тестів - 6–12 разів • Лідерські здібності – 18 слухачів • Рекомендовано – До кадрового резерву – 20 слухачів – Наставник для молодих – 2 слухача
 30. 30. Пілотний дистанційний курс “Експертиза дистанційного курсу” • З 18 травня 2015 р • 6 тижнів • Реєстрація http://dl.kahrkiv.edu
 31. 31. 3-я Конференція “E-learning в Україні” • 19-20 листопада 2015 р. • ХНАДУ • М. Харків • Проблеми розвитку E-learning у школі, університеті, корпорації, підвищенні кваліфікації • Презентація монографії “Змішане навчання”
 32. 32. Питання? • kukharenkovn@gmail.com • http://dl.kharkiv.edu • http://dl.khadi.kharkov.ua • Twitter: @kukharenko • skype: kukharenkovn

×